Raadsleden OCMW Brugge

Op de raadzitting van 7 januari 2013 werd de Raad voor Maatschappelijk Welzijn vernieuwd voor een periode van 6 jaar. De dertien raadsleden zijn politieke mandatarissen die aangeduid zijn door de gemeenteraad van Brugge. De raadsleden zetelen in verschillende Bijzondere Comités die de raadsbeslissingen voorbereiden.


 Van links naar rechts ziet u :

Aagje Merlevede (NVA)-Francoise Van Hoorebeke (NVA)-Joël Boussemaere (NVA)-Karin Robert(Groen)-Benedikte Bruggeman(Open VLD)-Dirk De fauw(CD&V, Voorzitter)-Jean-Marie De Plancke(Open VLD)-Heidi Hoppe(Sp.a)-Jonathan Chevalier(Sp.a)-Viviane Nollet(Sp.a)-Luc Sap(Financieel Beheerder)-Wim Demuyt(CD&V)-Hubert Parrein(Secretaris)-Moniek Boydens(CD&V)-Frank Stubbe(CD&V)

mail print
tweet