48 artikels

Week van NAH & OCMW Brugge: oog voor een ‘onzichtbare’ problematiek

geplaatst op maandag 16 oktober 2017

Vandaag gaat de tweede week van NAH, het niet-aangeboren hersenletsel, van start. NAH staat provinciaal en nationaal in de kijker en ook het OCMW van Brugge doet een duit in het zakje. De Nieuwe Notelaar, een initiatief van het OCMW dat mensen met NAH huisvest en begeleidt, mocht voor de zomer een publieksprijs van het Vlaams Congres Verkeersveiligheid in ontvangst nemen.

OCMW-voorzitter De fauw: “We ontvingen een cheque van € 1.000 omdat we mensen met NAH en hun buddy’s laten getuigen over verkeersveiligheid, in samenwerking met de vzw Rondpunt. Vaak is zo’n niet-aangeboren hersenletsel immers het gevolg van een ongeval. De patiënt wordt achteraf geconfronteerd met een fysieke of verstandelijke beperking en is aangewezen op specifieke zorg om nog te kunnen functioneren. Wij dragen ons steentje bij in de nazorg, maar we zetten ook heel bewust in op bewustmaking. "Voor die bewustmaking gaan een aantal NAH-patiënten geregeld samen met een buddy op pad. Ze getuigen in scholen of bedrijven over verkeersveiligheid. Dat is nodig, zo bevestigt de OCMW-voorzitter. “Jaarlijks zijn er 50.000 nieuwe mensen die een NAH oplopen, door een ongeval, een hersenbloeding of een andere aandoening. Op verkeersvlak hebben we dus impact op dit verhaal. Daarnaast is deze week van NAH ook het moment om de ‘onzichtbare’ kant van de problematiek aan te kaarten. Mantelzorgers zetten zich elke dag opnieuw in voor deze patiënten en het begrip van de bredere omgeving is soms beperkt. We willen NAH bespreekbaar en algemeen aanvaard maken.”

De impact van mantelzorg voor NAH-patiënten is groot en de week van NAH is het moment om ook dat engagement te onderstrepen. “2.589 Brugse mantelzorgers zetten zich bijna dagelijks in om patiënten met een grote zorgnood te ondersteunen. Ze ontvangen hiervoor 20 euro per maand: we willen die onschatbare inzet verder financieel ondersteunen en zelfs uitbreiden. Hoe langer Bruggelingen met een zorgnood in hun eigen thuissituatie kunnen vertoeven, hoe beter voor de samenleving”, aldus nog voorzitter De fauw.

 

Meer info over provinciale acties in het kader van de Week van NAH:

 

https://www.west-vlaanderen.be/inschrijven/Paginas/20171017nahweek.aspx


plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Energieplatform dringt warmteverlies in Brugse huizen terug

geplaatst op donderdag 12 oktober 2017

Gisteren is het Energieplatform Brugge voorgesteld aan pers en publiek. Via de link  www.energieplatform.brugge.be kunnen Bruggelingen voortaan zelf een thermografische foto van hun woning raadplegen. Op die manier krijgen ze ook een overzicht van mogelijke energiebesparende ingrepen.

OCMW-voorzitter Dirk De fauw: “Het initiatief wordt gedragen door OCMW-vereniging De Schakelaar en de stad Brugge en kadert in het Europese project See-to-Do. Vlaanderen en Nederland slaan langs deze weg de handen in elkaar om werk te maken van energiezuinig wonen. Bruggelingen krijgen zicht op het warmteverlies in hun woning en we motiveren hen om energiebesparende maatregelen te nemen: doen door te zien, dus.”

De thermografische foto’s zijn een belangrijke leidraad, onderstreept de voorzitter. “De kleurcodes op de beelden variëren van blauw (weinig warmteverlies) over groen en geel tot rood (veel warmteverlies). Mensen kunnen het verlies terugdringen door met een simpele muisklik Vereniging De Schakelaar te contacteren voor een afspraak. In overleg met onze medewerkers bepalen ze welke ingrepen ze willen uitvoeren. Het kan voor eigenaars én verhuurders. Ze krijgen ondersteuning gedurende het hele proces, vanaf de keuze van de aannemer tot het invullen van de subsidieaanvragen.”

Advies en technische knowhow ter beschikking stellen van de energiebewuste Bruggeling: ook daar het nieuwe energieplatform om. “Het milieu en de klimaatverandering vormen de grootste uitdaging voor de komende decennia. Het is aan ons om ervoor te zorgen dat ook volgende generaties goed en graag in Brugge kunnen blijven wonen. Bij voorkeur is dat een energiezuinige én klimaatneutrale stad. Met dit platform zetten we alvast een stap in de goede richting”, aldus nog voorzitter De fauw.

Meer info via:
energiesnoeiers@deschakelaar.be  of 050 47 55 13.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

OCMW Brugge richt ‘nieuwe blik’ op armoede

geplaatst op dinsdag 10 oktober 2017

17 oktober is de internationale dag van verzet tegen extreme armoede. In aanloop naar die datum staat in Mijn Brugge, naast het Huis van de Bruggeling, de expo ‘Nieuwe Blik op Armoede’ opgesteld. De tentoonstelling is een initiatief van de Brugse armoedeorganisatie Wieder en krijgt de steun van het OCMW. Beide organisaties stelden het initiatief gisteren aan pers en publiek voor.

OCMW-voorzitter Dirk De fauw: “10% van de Vlamingen leeft met een armoederisico. In Brugge geldt het helaas ook: 10% van de inwoners van deze stad riskeert armoede of leeft erin. De oorzaken van die armoede zijn erg verschillend: er is generatie-armoede, er zijn nieuwe armen. Hun leefsituatie is even precair, maar we kijken er vaak van weg omdat het ongemakkelijk voelt. Daardoor verandert er weinig aan de positie van de meest kwetsbare mensen en gezinnen in deze samenleving.”

In het voorjaar van 2017 liet vzw Wieder daarom tientallen bekende en onbekende Bruggelingen fotograferen. De oogfoto’s zijn een wake-up call, die in aanloop naar de internationale dag van verzet tegen extreme armoede in Mijn Brugge staat opgesteld. “Kunstenaars, creatieve zielen, beleidsmakers en doodgewone Bruggelingen: ze geven ons hun nieuwe blik op armoede”, gaat de De Fauw verder. “De foto’s zijn pakkend, het signaal spreekt voor zich: we kijken niet langer weg van die armoede. We omhelzen de meest kwetsbaren en geven deze mensen – ook namens een het OCMW – een duwtje in de rug. “

De OCMW-voorzitter poseerde zelf ook voor de lens en is te zien tussen de vele “ogen-blikken”. Een bewuste keuze, zo verduidelijkt hij: “Als we armoede in de buurt in de ogen durven kijken, kunnen we echt het verschil maken. Dankzij deze expo brengen we die boodschap artistiek en geëngageerd tot bij het brede publiek. Wie een kijkje komt nemen, kan bekende en minder bekende ogen spotten en het verhaal achter de Nieuwe Blik op Armoede zelf ontdekken. Ik hoop dat de boodschap aanslaat bij alle passanten en bezoekers van deze locatie.”

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

OCMW-vereniging WOK viert twintig jaar arbeidszorg

geplaatst op maandag 09 oktober 2017

Op vrijdag 6 oktober heeft vereniging WOK van het OCMW haar twintigste verjaardag gevierd. Dat gebeurde met een kleurrijk feest op de WOK-site aan de Oude Oostendsesteenweg.

 

OCMW-voorzitter Dirk De fauw: “WOK mag trots zijn op wat ze met hun team hebben gerealiseerd in de voorbije twee decennia. Ze investeren in arbeidszorg met een geëngageerde doelstelling en een brede waaier van opdrachten. Dankzij WOK kunnen wekelijks zo’n 80 personen zinvolle arbeid op maat uitvoeren. Ze krijgen daarvoor ondersteuning van een 13-koppige begeleiding. Deze arbeidsvorm is maatschappelijk zinvol en helend voor wie om verschillende redenen niet (meer) op de arbeidsmarkt terecht kan.”

 

In Brugge staat WOK ook in voor ‘groepsgroen’: ze nemen het onderhoud van grote groenpartijen, zoals de tuinen van het OCMW, voor hun rekening. “Maar er is meer”, zegt voorzitter De fauw. “WOK betekent ook: klussen en tuinonderhoud voor 400 klanten in heel Brugge. Er is bovendien een atelier waar mailingopdrachten worden uitgevoerd, dozen geplakt en boeken geplastificeerd. Deze mensen leveren op eigen tempo uitstekend werk, ten gunste van de samenleving. We spreken dus niet alleen over zinvolle arbeid, maar even goed over een traject dat mensen terug ‘zin in werk’ geeft.”

 

In 2003, zes jaar na de start, werd WOK een OCMW-vereniging. Sinds die dag zijn het aanbod aan activiteiten en het begeleidend personeel bij WOK alleen maar uitgebreid. “Vorig jaar kregen 130 personen begeleiding van WOK: het maakt van hen het grootste arbeidszorgcentrum in West-Vlaanderen. Daar mogen we fier op zijn, net als op het feit dat het OCMW van Brugge en de stad deze werking met minimale Vlaamse of federale subsidies realiseren. We hopen dat we dit werk op hetzelfde elan kunnen verderzetten in de toekomst, ongeacht de druk op de schouders van de sociale economie”, aldus nog de OCMW-voorzitter.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

VIERKANT TEGEN EENZAAMHEID

geplaatst op donderdag 05 oktober 2017

7000 tot 12000 mensen in Brugge leven in eenzaamheid/isolement.  Het is een bijzonder grote uitdaging voor het stadsbestuur en het OCMW om dit stevig aan te pakken.

Gelukkig kunnen we rekenen op een grote groep vrijwilligers en professionelen die willen meewerken om het probleem uit Brugge te verbannen Wat mij betreft moeten drie zaken onmiddellijk aangepakt worden :

1° Het opzetten van een MELDPUNT EENZAAMHEID met goede opvolging door diverse diensten.


2° Een professioneel BELSYSTEEM waarbij mensen die eenzaam zijn op regelmatige tijdstippen opgebeld worden om te peilen naar hun gemoedsgesteltenis waarna kan geoordeeld worden of er fysiek moet ingegrepen worden.

3° Er moet een strategie uitgewerkt worden om de BUURTWERKING te stimuleren zodat buren elkaar weer leren kennen en bereid zijn iets te doen voor elkaar .

Op de startconferentie deelden meer dan 170 professionele en vrijwilligers mijn visie op het probleem . Zij willen samen VIERKANT TEGEN EENZAAMHEID gaan.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

OCMW Brugge houdt tweede ‘Clean Day’

geplaatst op woensdag 04 oktober 2017

Op dinsdag 3 oktober 2017 organiseerde het OCMW van Brugge een tweede editie van Clean Day. De hoofdzetel, Hoogstraat 9 en tal van andere contactpunten sloten voor één dag de deuren in het kader van een grondige administratieve opruiming.

OCMW-voorzitter Dirk De fauw: “Naast het opruimen en verwijderen van papier en oud materiaal, lag het accent dit jaar op een digitale opruiming. Door het intensieve mailverkeer en bestanden en foto’s die medewerkers maken, stockeren én versturen in het kader van hun werk, raken de schijven behoorlijk vol. Tijdens de Clean Day maakten we er een erezaak van om overbodige kopieën en bestanden, zoveel mogelijk te wissen.”

Foto’s nemen de grootste hap ruimte in, bevestigt voorzitter De fauw. “Door digitale fotografie is ons fotoarchief de voorbije jaren aanzienlijk in volume toegenomen. Maar lang niet alles hoeft bewaard te worden: we kiezen voor een goeie selectie in een apart consulteerbaar fotoarchief, waardoor er weer schijfruimte vrijkomt. Daarnaast sporen we de medewerkers ook aan om andere bestanden op te schonen én de mailbox aan een grondige opruiming te onderwerpen. Mails die al jaren opgeslagen worden of in de prullenbak zijn blijven hangen zonder dat iemand zo volledig wist: het neemt onnodige ruimte in beslag. Na de Clean Day moeten we daar deels van verlost zijn.”

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Nieuwe opnamevoorwaarden voor Woonzorgcentra voor Bruggelingen

geplaatst op donderdag 28 september 2017

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn besliste op 25/08/2017 om de volgende regels toe te passen bij inschrijving op de wachtlijst voor opname in een van de WZC van ons OCMW:

- kandidaat-bewoners die op het moment van inschrijving op de wachtlijst, minstens 1 jaar in Brugge

gedomicilieerd zijn, krijgen voorrang

- de volgende groepen worden hiermee gelijkgesteld en krijgen dus ook voorrang:

o kandidaat-bewoners die een duidelijke familiale band hebben met Brugge,

wat betekent dat er minstens 1 kind minstens 1 jaar in Brugge is gedomicilieerd op het moment van inschrijving op de wachtlijst,

of, indien de kandidaat-bewoner kinderloos is, er minstens één broer of zus minstens 1 jaar in Brugge is gedomicilieerd op het moment van inschrijving op de wachtlijst,

o kandidaat-bewoners die in de periode van 30 jaar voorafgaand aan de inschrijving op de wachtlijst minstens 15 jaar in Brugge gedomicilieerd zijn geweest

Meer info bij dienst zorgverlening - 050/32 70 00

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Budgetpraatcafés

geplaatst op donderdag 28 september 2017

Op dinsdag 19 september werd in het dienstencentrum Van Volden de aftrap gegeven van een reeks Budget(praat)cafés. De term Budget(praat)café verwijst naar een laagdrempelige ontmoetingsplaats waar op een informele manier van elkaar geleerd kan worden over alles wat met budget te maken heeft of eraan gelinkt is. De kracht van een Budget(praat)café is dat de deelnemers leren van elkaar. Maar meer dan dit is het belangrijk dat het Budget(praat)café een plaats is waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. We beperken het aantal deelnemers per Budget(praat)café tot maximum 15, vooraf inschrijven via de dienstencentra is verplicht. Per Budget(praat)café staat één van de volgende thema’s centraal: assertiviteit & communicatie, bankieren, boodschappen, budgetplanning, energie, paperassen en telecommunicatie. De begeleiding van de Budget(praat)cafés is in handen van een budgetcoach van de dienst budget- en schuldhulpverlening. Er is een informatiebrochure beschikbaar om je cliënten warm te maken voor de Budget(praat)cafés.

Meer info: bart.vantroye@ocmw-brugge.be | www.dienstencentra-brugge.be |informatiebrochure

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 
48 artikels

archief: