49 artikels

TWEE JONGE VROUWEN UIT SINT-MICHIELS BIJ CD&V

geplaatst op dinsdag 22 mei 2018

Document: eva en saartje.PNG
plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Den Breydel wordt nieuw ‘buurtcentrum’ in Sint-Andries

geplaatst op maandag 21 mei 2018

Aan het Kennedypark in Sint-Andries rijst op dit ogenblik een nieuwbouw uit de grond. Het energiezuinige pand is een realisatie van Mintus en wordt de opvolger van het voormalige ‘kaartershuisje’, dat dateerde uit 1963.

Dirk De fauw, voorzitter van Mintus: “In 2015 werd het Kennedypark opgefrist. We onderzochten toen of we het kaartershuisje niet door een volwaardig dienstencentrum konden vervangen. Het gebouw dat er stond, was vervallen en goed voor de sloop. Om  buurtwerking in de toekomst te blijven garanderen, bouwen we op dezelfde plek een nieuw pand: Den Breydel.”

Den Breydel wordt geen volwaardig dienstencentrum, verduidelijkt de Fauw. “Dit gebouw dienst als buurtcentrum en zal nauw samenwerken met dienstencentrum Meulewech in Sint-Andries. Den Breydel krijgt een ontmoetingsruimte met 24 zitplaatsen, een bar en een publiek rolstoeltoegankelijk toilet. Alles bundelen we op een oppervlakte van net geen 40 vierkante meter.”

Het nieuwe pand is een troef voor de inwoners van Sint-Andries. In de directe omgeving van Den Breydel wonen er meer dan 600 senioren, en meer dan 200 jonge gezinnen. “Zij zullen vermoedelijk eind september al in Den Breydel terecht kunnen voor onder andere infoavonden, een repair café, 'burenhulpservice' en een digitale hulpservice voor 65-plussers. De centrumverantwoordelijke van ons dienstencentrum Meulewech zal de antennewerking en de coördinatie professioneel verzorgen”, aldus nog voorzitter De fauw.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Enquête maaltijdzorg peilt naar eetbeleving & kwaliteit

geplaatst op donderdag 17 mei 2018

Het belang van aangenaam tafelen, bij een bord lekker en gezond eten: het zijn twee thema’s die Mintus en Ruddersstove (OCMW Brugge) met een enquête gaan bevragen. De enquête werd vrijdag voorgesteld in Dienstencentrum De Balsemboom.

Voorzitter Dirk De fauw: “Als zorgvereniging hechten we belang aan kwalitatieve maaltijden voor senioren en aan het sociale aspect van een maaltijd. Daarom kunnen 65-plussers die nog goed te been zijn, tijdens weekdagen samen met anderen in de dienstencentra eten. In 2017 werden er 40.091 maaltijden geserveerd. Toch stellen we vast dat senioren steeds vaker voor een maaltijd thuis kiezen, in plaats van voor een eetmoment in de dienstencentra.”

Over die terugval wordt nu een enquête gehouden. Tegelijkertijd peilt OCMW-vereniging Ruddersstove bij haar klanten naar de tevredenheid over aan huis geleverde maaltijden. “Ruddersstove bedient zo’n 1.000 klanten per maand”, gaat De fauw verder. “Ook van die senioren willen we weten of het eten aan hun wensen voldoet, en waar het eventueel beter kan.”

Voor die enquêtes gaan Mintus en Ruddersstove in zee met hogeschool Howest Kortrijk. De maaltijdzorg wordt onder de loep genomen met specifieke vragen. De fauw: “De infrastructuur van het dienstencentrum, de sfeer aan tafel, de maaltijd zelf, de bestelprocedure, de kwaliteit van het vervoer voor aan huis geleverde maaltijden: alles komt aan bod. Met de resultaten van de enquête stellen we een adviesrapport op, met tips en richtlijnen voor de toekomst.”

Die toekomst heeft intussen al een culinaire nieuwkomer opgeleverd: het ‘Contentje’. “Het verwenbord vanaf nu verkrijgbaar in de dienstencentra. We bieden koffie, een ijspraline, een glaasje advocaat met topping en een merenguekoekje aan voor € 2,10. De naam ‘Contentje’ verwijst naar ‘Content’, de nieuwe naam van het tweemaandelijkse én succesvolle magazine van de dienstencentra. Ik ben ervan overtuigd dat dit verwenbord het minstens even goed zal doen als zijn naamgenoot”, aldus nog voorzitter De fauw.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

OLIVIER STRUBBE OP CD&V LIJST

geplaatst op woensdag 16 mei 2018

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Nieuwe OCMW-brochure belicht tegemoetkoming bij medische kosten

geplaatst op dinsdag 15 mei 2018

OCMW Brugge heeft een nieuwe brochure gelanceerd. ‘Tegemoetkoming in medische kosten’ legt in detail uit in welke gevallen mensen met een beperkt inkomen, financiële steun kunnen krijgen bij medische kosten. Dirk De fauw: “Het verlenen van deze financiële steun is een van de kernopdrachten van het OCMW. We merken in Brugge immers dat het aantal mensen dat gezondheidszorg uitstelt wegens een krap budget, gestaag stijgt. De gevolgen van dat uitstel zijn vaak ingrijpend. Arm maakt ziek, en ziek maakt arm(er): kwetsbare gezinnen hebben er baat bij om te weten waar en hoe ze hulp kunnen krijgen.”

Die uitleg staat nu van A tot Z in de nieuwe brochure ‘Tussenkomst in medische kosten’. “Op vandaag telt Brugge zo’n 648 leefloners, van wie er 210 jonger zijn dan 25 jaar”, gaat voorzitter De fauw verder. “Deze inwoners en andere gezinnen met een laag inkomen, willen we zo goed mogelijk helpen. Het OCMW Brugge voorziet voor hen immers terugbetaling van het wettelijke remgeld bij dokterskosten, tandzorg, bepaalde apotheekkosten en ziekenhuisfacturen. Ook behandelingen erkend door het RIZIV, zoals een kinesist of diëtist, en protheses en beugels komen in aanmerking.”

Wie recht heeft op tegemoetkoming in medische kosten, wat de voorwaarden zijn en hoe je de centen ontvangt: de brochure vertelt het allemaal. De fauw: “We gaan de folder vanaf nu verspreiden via mutualiteiten, huisartsen en apotheken in Brugge. Zo verstrekken we belangrijke info, op een laagdrempelige manier, aan wie er echt nood aan heeft. Bovendien maken we de meest kwetsbare inwoners van Brugge, ook meer ‘gewapend’ in het beheer van hun centen. Ze kunnen het overzicht van de medische kosten beter inschatten en er het overzicht over behouden.”, aldus nog de OCMW-voorzitter.

Voor info over tegemoetkoming in medische kosten, kunnen inwoners van Brugge ook permanent terecht in Hoogstraat 9, bij de maatschappelijke dienst van OCMW Brugge. Er is zitdag op werkdagen van 8.30 u tot 12.00 u, en  in de namiddag op afspraak. De dienst is bereikbaar op 050 32 77 70.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

OCMW Brugge schenkt PC’s & laptops aan Ûze Plekke

geplaatst op maandag 14 mei 2018

5 laptops, een desktop en een computerscherm: die heeft OCMW Brugge gisteren geschonken aan Ûze Plekke. De organisatie is in Brugge actief rond (financiële) armoede.

OCMW-voorzitter Dirk De fauw: “Als openbare instelling wil het OCMW haar steentje bijdragen om digitale geletterdheid te verspreiden en voor iedereen ‘bereikbaar’ te maken. PC’s, beeldschermen en laptops die afgeschreven zijn, geven we graag een tweede leven. Het materiaal is nog 100% bruikbaar. Met de steun van ‘Brugge dialoogstad’, dat linken legt tussen lokale verenigingen en organisaties uit  de armoedesector, komt het afgeschreven materiaal nu terecht bij Ûze Plekke.”

Ûze Plekke houdt twee keer per maand een ontmoetingsavond in de Legeweg, op maandag. De fauw: “De medewerkers en betrokkenen praten hier over thema’s die met armoede te maken hebben. Daarnaast kan je ook verhalen, zorgen en bedenkingen delen. Ûze Plekke opent de deuren  om 16:00 u. Wie dat wenst, kan gebruik maken van de computers in het lokaal.”

De ICT-voorzieningen worden dankzij het OCMW uitgebreid met 5 laptops, een desktop en een computerscherm. Ûze Plekke zal het materiaal gebruiken voor educatieve doeleinden. “Ik hoop dat alle bezoekers en aanwezigen van de toekomstige infoavonden, zo nog vlotter informatie kunnen verzamelen, seinen en doorgeven. Namens het OCMW zijn we trots dat we Ûze Plekke zo een ‘digitaal duwtje’ in de rug kunnen geven”, aldus nog de OCMW-voorzitter.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Godshuizen ‘De Schipjes’ slaat brug tussen erfgoed, ecologie, sociale economie en welzijn tijdens Open Wervendag

geplaatst op donderdag 03 mei 2018

Zondag 6 mei vindt de 12e editie van ‘Open Wervendag’ plaats. Het aannemersbedrijf ‘A2Z Renovatie’ uit Zedelgem stelt die dag de werf van het godshuizenbeluik ‘De Schipjes’ open voor het publiek.  Samen met de OCMW-verenigingen Mintus, De Schakelaar en Ons Huis wil de firma een brug slaan tussen historisch erfgoed, ecologie, sociale economie én welzijn en zo een duurzame toekomst voor het patrimonium nastreven.De godshuiswoningen in de Peterseliestraat werden meer dan 100 jaar geleden gebouwd om onderdak te bieden aan minder gegoede schippers en havenarbeiders. Sint-Petrus, patroonheilige van de schippers, kreeg zelfs een standbeeld op dit beluik. Doorheen de jaren ondergingen de woningen een aantal grondige renovaties.

Voorzitter De fauw: “Zo’n twee jaar geleden ging een nieuwe, grootschaligere renovatie van start waarbij de focus deze keer op ‘energiebesparing’ ligt. Het is onze doelstelling om de woningen zo energievriendelijk mogelijk te maken. De besparingen wil het OCMW onder andere realiseren door middel van een collectief verwarmingssysteem, een zonneboiler, een warmtenet en een uitgekiend ventilatiesysteem.”

Momenteel is fase 1 van de renovatiewerken volop aan de gang. De gevels werden gerestaureerd. Er werden nieuwe ramen geplaatst en de muren zijn gepleisterd met speciaal isolerende aërolgel. Dit type pleister maakt het mogelijk om historische panden, waar aan de buitengevels niet kan worden geraakt, toch te voorzien van isolatiemateriaal.  Dit innovatief materiaal wordt voor zover geweten voor de eerste keer in Brugge toegepast.  Ook de vloeren van de huisjes worden geïsoleerd met speciale vacuüm isolatieplaten. De vereniging Schakelaar staat in voor de isolatiewerken van het project. Voorzitter De fauw: “Met De Schakelaar krijgt dit verhaal een bredere dimensie, namelijk de ondersteuning van de sociale economie.  Het plaatsen van dergelijk innovatief materiaal toont aan dat ook sociale economiebedrijven op een vlotte manier kunnen ingeschakeld worden in de bouwsector.”

“Naast ecologie en sociale economie heeft het project ook aandacht voor het welzijn van de bewoners van de godshuizen. De woningen worden gebruikt door de vereniging Ons Huis in functie van inclusieve woonondersteuning voor mensen met een beperking. De bewoners krijgen gedurende het ganse renovatieproces de nodige tekst en uitleg. Op die manier laten we hen vertrouwd maken met duurzaamheid en het bewust(er) omspringen met energieverbruik.”, besluit de voorzitter.

Wie de troeven van ‘De Schipjes wil komen ontdekken is zondag 6 mei welkom in de Peterseliestraat 136 – 158, doorlopend van 10 tot 17 uur.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Minder Mobielen Centrale: meer dan 3.800 ritten per jaar

geplaatst op dinsdag 24 april 2018

De Minder Mobielen Centrale van Mintus is de voorbije jaren uitgegroeid tot een vaste waarde binnen het OCMW en haar verenigingen. De centrale zorgt ervoor dat mensen zich vlot kunnen verplaatsen in de stad, met hulp van vrijwilligers.

Voorzitter Dirk De fauw: “De formule werkt, als we de cijfers van 2017 bekijken. In totaal verzorgde onze centrale 3.817 ritten  voor een totaal van 88.919 kilometer. Dat is een indrukwekkend cijfer, net omdat chauffeurs voor de Minder Mobielen Centrale altijd vrijwillig onderweg zijn. De dienstverlening is bedoeld voor mensen met een beperkt inkomen die niet over een eigen wagen beschikken en geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.”

Wie aan de voorwaarden voldoet, neemt contact op met de Minder Mobielen Centrale om een rit aan te vragen. “Je betaalt een vast lidgeld van € 10 per jaar,” gaat voorzitter De fauw verder. “Per gemaakte rit is er een vaste kost van 50 eurocent en nog eens 0,33 cent per gereden kilometer. Dankzij de Minder Mobielen Centrale kunnen mensen aan een democratisch tarief een bezoek brengen aan familie of vrienden, een hobbyclub, de kapper of de dokter.”

De Minder Mobielen Centrale van Mintus is het hele jaar door op zoek naar nieuwe chauffeurs. “Geïnteresseerden kunnen het team contacteren op 050/32 68 90 of op werkdagen langskomen op werkdagen in de voormiddag, in de Barrièrestraat 13 te St-Michiels”, aldus nog Dirk De fauw.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 
49 artikels

archief: