37 artikels

OCMW lanceert receptenboekje op Wereldvluchtelingendag

geplaatst op dinsdag 20 juni 2017

Naar aanleiding van de Internationale dag van de Vluchteling deelde het OCMW van Brugge op 20 juni receptenboekjes uit aan het Huis van de Bruggeling. Bedoeling: aandacht vragen voor het lot van mensen die hun thuisland ontvluchten, om elders een nieuwe toekomst op te bouwen.

OCMW-voorzitter Dirk De fauw: “Ook in Brugge zijn we ons meer dan ooit bewust van de vluchtelingenproblematiek. Het OCMW en het Lokaal Opvanginitiatief investeren permanent in de opvang en re-integratie van deze mensen. We begeleiden hen tijdens de asielprocedure, voorzien kwalitatieve opvang en leiden schoolplichtige kinderen maximaal toe naar het voorziene onderwijskader.”

Wereldwijd zijn er volgens Amnesty International meer dan 65 miljoen mensen op de vlucht. Voorzitter De fauw: “In Brugge vangen wij met het LOI 96 geregistreerde vluchtelingen op, in afwachting van hun regularisatie. Maar als we deze mensen de hand reiken, de vooroordelen even opzij schuiven en hen het gevoel geven dat ze ook in onze stad welkom zijn, dan zetten we stappen in de goede richting.”

Met die gedachte in het achterhoofd werden er vandaag receptenboekjes uitgedeeld. De boekjes zijn het resultaat van de “praattafels”, waar vluchtelingen met vrijwilligers in gesprek gaan en zo hun kennis van het Nederlands aanscherpen. “Die taalkennis is het beste middel om in onze samenleving, als nieuwkomer, de weg te vinden en een betere toekomst op te bouwen. Ik feliciteer de mensen van het LOI – en uiteraard ook andere organisaties die onbaatzuchtig met het lot van vluchtelingen in de weer zijn – vandaag oprecht voor hun inzet.”

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

huisvanhetkindbrugge.be: op maat van ouders

geplaatst op maandag 12 juni 2017

Vandaag werd in Brugge de gloednieuwe website huisvanhetkindbrugge.be voorgesteld. Huis van het Kind Brugge is een samenwerkingsverband tussen de verschillende partners uit de preventieve opvoedingsondersteuning en preventieve gezondheidzorg. Ook OCMW-vereniging SPOOR Brugge staat mee aan het roer.

 

 

OCMW-voorzitter Dirk De fauw: “Vanuit het OCMW en meer bijzonder onze vereniging SPOOR Brugge richten we ons met dit project voornamelijk op ouders. De website huisvanhetkindbrugge.be geeft een duidelijk overzicht van de organisaties die Brugse ouders kunnen ondersteunen, met de bijhorende coördinaten. We willen ook kinderen en jongeren aanspreken en indien nodig doorverwijzen.”

De website maakt duidelijk dat opvoedingsondersteuning in Brugge makkelijk bereikbaar en aanspreekbaar is in de ruimste zin van het woord, vanaf de geboorte tot aan de laatste schooljaren van elk kind. “Tal van organisaties vind je dan ook op de website terug”, gaat de OCMW-voorzitter verder. “Van kraamzorgverstrekkers over Kind en Gezin tot de CLB’s of de Opvoedingswinkel: ze maken allemaal deel uit van deze portaalsite.”

Met de site willen SPOOR Brugge en het OCMW het netwerk rond opvoeders en ouders blijvend versterken. "Met de website huisvanhetkindbrugge.be bieden we een netwerk aan al wie er nood aan heeft. Ouders en opvoeders kunnen de initiatieven op deze site op een laagdrempelige manier aanspreken”, aldus nog voorzitter De fauw.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

OCMW Brugge & Stad Brugge lanceren “Zorgvereniging”

geplaatst op maandag 05 juni 2017

De OCMW-raad van Brugge richt een Zorgvereniging op. De beslissing viel in mei en het voorstel werd dinsdagavond voorgelegd aan de Gemeenteraad. Met de Zorgvereniging willen het OCMW en de stad de kwaliteit van de ‘vertrouwde’ zorg vrijwaren, ten gunste van alle Bruggelingen.
OCMW-voorzitter Dirk De fauw: ‘Steeds meer private ondernemingen nemen vandaag de zorgondersteuning op, voor een steeds grotere groep hulpbehoevende mensen. Het gaat om een nieuwe markt, waar grote organisaties handig op inspelen. Maar als OCMW willen we erover waken dat die zorg toegankelijk en betaalbaar blijft, ook voor mensen met de laagste inkomens. Daarom kiezen we voor het model van een Zorgvereniging.”

Het OCMW Brugge en de stad Brugge zijn de twee stichtende leden van de Zorgvereniging, die de dienstverlening van het OCMW in het kader van zorg samenbrengt. Het gaat concreet om 7 woonzorgcentra inclusief kortverblijf en nachtopvang, 2 dagverzorgingscentra, 142 serviceflats, thuiszorgdiensten zoals de dienst huishoudelijke hulp, de dienstencentra voor senioren en de organisatie van de maaltijdbedeling aan huis.

Als de Vlaamse Regering het dossier tijdig goedkeurt – ze heeft hiervoor 100 dagen de tijd – kan de Zorgvereniging op 1 januari 2018 van start gaan.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

WZC Ten Boomgaarde: OCMW investeert in toekomst en tewerkstelling

geplaatst op maandag 05 juni 2017

In het najaar van 2017 opent in Sint-Michiels Brugge het gloednieuwe OCMW woonzorgcentrum Ten Boomgaarde. Op dit moment zijn er bij het OCMW nog zo’n 40 vacatures voor zorg- en verpleegkundigen: ook zij kunnen het team van Ten Boomgaarde vervoegen en hun talent valideren in een ultramoderne omgeving.

OCMW-voorzitter Dirk De fauw: “Werken in een OCMW-woonzorgcentrum is kiezen voor een geëngageerde job in eigen streek. In het nieuwe WZC Ten Boomgaarde kunnen zorg- en verpleegkundigen het beste van zichzelf geven, in een hypermodern kader. Daarmee vervullen we een sleutelrol voor de tewerkstelling in Brugge. Wie bij het OCMW aan de slag gaat, plukt er de vruchten van en geeft iets terug aan de samenleving.”

Dat die formule werkt, blijkt alvast uit de jobcampagne die het OCMW sinds maart uitdraagt. Onder de noemer “Ongelooflijk Cool” wordt zorgkundig en ander talent warm gemaakt om bij de grootste zorgverstrekker in de regio aan de slag te gaan. “We hadden aanvankelijk 120 vacatures voor zorg- en verpleegkundigen, ook voor Ten Boomgaarde”, onderstreept WZC-directeur Martin Jacques. “Drie kwart van de jobs is intussen ingevuld.”

Met 112 plaatsen voor hulpbehoevende wordt Ten Boomgaarde het nieuwe uithangbord voor de seniorenzorg van het Brugse OCMW. Seniorenzorg op maat wordt er gekoppeld aan de meest moderne voorzieningen en de eerste bewoner neemt er op 9 oktober zijn intrek. Daarmee is Ten Boomgaarde het zevende rusthuis onder de vleugels van het Brugse OCMW. “Technici en aannemers werken met volop aan de werf om Ten Boomgaarde tegen oktober instapklaar te krijgen. We gaan er prat op dat dat lukt en doen hierbij een extra oproep om onze 40 openstaande vacatures in te vullen. Wie interesse heeft om als zorg- of verpleegkundige aan de slag te gaan, beveel ik warm aan om online te solliciteren via ongelooflijkcool.be. Daarnaast moeten we er verder alles aan doen om het aanbod van zorg- en verpleegkundige opleidingen in onze streek maximaal te versterken én jongeren warm te maken voor deze mooie en noodzakelijke opleidingen”, aldus nog voorzitter De fauw.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

“Minnewoater Blond”: gelegenheidsbier zet jubileum WZC in de verf

geplaatst op zaterdag 03 juni 2017

Het woonzorgcentrum Minnewater van het OCMW Brugge viert dit jaar haar vijfendertigste verjaardag. Dat jubileum is de aanleiding voor een heuse feestweek, die maandag werd afgetrapt met een gelegenheidsconcert in de kapel van WZC Minnewater.

OCMW-voorzitter Dirk De fauw: “De geschiedenis van woonzorgcentrum Minnewater gaat terug tot het begin van de negentiende eeuw. De congregatie van de Zusters van Liefde zond toen twee religieuzen naar Brugge om er hulpbehoevende bejaarde vrouwen te verzorgen. Bijna 200 jaar later is het Minnewater nog steeds een referentie in de Brugse zorgcontext: redenen genoeg om te vieren dus.”

De aanzet voor het huidige WZC werd gegeven in 1978. De opening volgde in 1982, op 11 juni om precies te zijn. Er konden 25 valide en fysiek zorgbehoevende senioren terecht. Een paar jaar later werd de voorziening uitgebreid voor nog eens 39 bijkomende bewoners. Vandaag is het Minnewater een vertrouwde zorg- en woonplek voor hulpbehoevende senioren, in een gemoedelijk en huiselijk kader. De site huisvest inmiddels ook het OCMW-archief en sociale kruidenier KABA van vereniging ’t Sas.

Naar aanleiding van de 35ste verjaardag van WZC Minnewater lanceerde het OCMW ook een gelegenheidsbier: Minnewoater Blond. WZC-directeur Luc Gryson: “We wilden de feestweek extra weerklank geven, en hoe doe je dat beter dan met een verfijnd Belgisch bier? Voor de gelegenheid zijn er zo’n 1.800 flessen ‘Minnewoater Blond’ gebrouwen. Het is een smaakvol, blond bier met een traditioneel etiket waarop je de statige gevel van ons woonzorgcentrum herkent. We zijn oprecht trots op dit product en op de plaats die WZC Minnewater vandaag in Brugge inneemt.”

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Buurtambassadeurs engageren zich in Zeebrugse wijken

geplaatst op donderdag 01 juni 2017

Gisteren werd in het OCMW-dienstencentrum d’Oude Stoasie in Zeebrugge het project “Buurtambassadeurs” voorgesteld. De buurtambassadeurs willen op een laagdrempelige manier vereenzaming en kansarmoede in de Zeebrugse wijken aanpakken.

OCMW-voorzitter Dirk De fauw: “Er zijn meerdere aanwijzingen dat deze buurt bijzonder kwetsbaar is. Een studie van het Steunpunt Sociale Planning van de provincie spreekt over 18,3 % kansarme geboortes. Ook de wooninstabiliteit in Zeebrugge is groot: 14% van de huishoudens woont op een ander adres dan het jaar ervoor. Als tegengewicht voor deze kwetsbaarheid gaan we daarom aan de slag met vrijwillige buurtambassadeurs.”

 

De buurtambassadeurs verzamelen met de goedkeuring van de mensen van d’Oude Stoasie informatie in de buurt, geven die door en houden de vinger aan de pols. Het is een laagdrempelige vorm van dienstverlening voor wie wat ouder wordt, minder mobiel is of om andere redenen zelf minder makkelijk het huis uitkomt.

“De ambassadeurs gaan de straat op, slaan een praatje met mensen en hebben oog en oor voor de noden van kwetsbare gezinnen”, verduidelijkt de OCMW-voorzitter. “Een speciaal ontworpen deurhanger met een eenvoudig logo geeft aan dat er op een bepaald adres een buurtambassadeur woont. Als hij of zij niet in de buurt rondloopt, kunnen mensen er ook zelf aanbellen.”

De buurtambassadeurs engageren zich in alle gevallen op een discrete manier en maken de buurtzorg nog performanter maken. “Tijdens het project voorzien we ook maandelijks vorming een tweemaandelijks een praatcafé, waar ambassadeurs ervaringen delen”, aldus nog voorzitter De fauw.


plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Jongerenhuis huisvest jongerenwerking

geplaatst op donderdag 01 juni 2017

Gisteren werd de samenwerkingsovereenkomst voor het nieuwe Jongerenhuis ondertekend. Het Jongerenhuis neemt intrek in het voormalige CAW-gebouw in de Vlamingdam nr. 36 en brengt drie initiatieven ten gunste van jongeren bijeen: Preventiewerking, Jongerenwerking ’t Salon en Buurtsport van het OCMW.

OCMW-voorzitter Dirk De fauw: “Samen met de mensen van de stad Brugge, het CAW Noord-West-Vlaanderen en ons OCMW bestendigen we hier onze unieke samenwerking. Het Jongerenhuis wil de Brugse jongeren, en zeker de jongeren met een kwetsbare achtergrond, nog beter en vlotter bereiken.”

Het Brugse OCMW benadert deze doelgroep al jaren onder de noemer Buurtsport. Buursport maakt deel uit van vereniging SPOOR. Voorzitter De fauw: “We bieden via deze weg laagdrempelige sportactiviteiten aan jongeren in de zogenaamde aandachtswijken. Via Buurtsport krijgen zij de kans om aan zinvolle vrijetijdsbesteding te doen. Ook volwassenen die moeilijk hun weg vinden op de reguliere arbeidsmarkt, kunnen in het kader van Buurtsport een opleiding tot animator of begeleider volgen. Zo blijven ze op (middel)lange termijn aan de slag in een geëngageerd verhaal.”

Sinds 2012 maakt Buurtsport ook deel uit van “Brugge(n) voor jongeren”, net als de preventiewerkers van de stad Brugge en jongerenwerking ’t Salon van het CAW. Het Jongerenhuis is de bestendiging van deze samenwerking. Dirk De fauw, Burgemeester Renaat Landuyt en Piet Baes van het CAW zetten gisteren dan ook met trots hun handtekening onder het akkoord en het ‘nieuwe’ Jongerenhuis.

“We zullen er alles aan doen om jongeren en hun ouders de weg naar dit huis te wijzen. Op die manier slaan we de noodzakelijke maatschappelijke en sociale bruggen, die een duurzame basis voor de samenwerking tussen ons OCMW, de stad en het CAW vormen”, aldus nog de OCMW-voorzitter

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Na 5 miljoen maaltijden: Ruddersstove lanceert nieuwe kookketels

geplaatst op maandag 29 mei 2017

Vereniging Ruddersstove van het OCMW Brugge bestaat dit jaar tien jaar. Sinds 2007 werden in de centrale keuken van Ruddersstove meer dan 5 miljoen maaltijden bereid. OCMW-voorzitter Dirk De fauw: “Door dit intensieve gebruik zit er uiteraard sleet op de infrastructuur: de vertrouwde ketels hadden hun beste tijd gehad. Als bedrijf zet het OCMW met haar verenigingen permanent in op vernieuwing en daarom hebben we ook hier in nieuwe, optimale kookapparatuur geïnvesteerd.”


Met de ketels van vereniging Ruddersstove wil het OCMW kwalitatieve maaltijden blijven leveren aan de vertrouwde WZC ‘s, dagcentra en kinderdagverblijven. Voorzitter De fauw: “Sinds kort gebeurt het allemaal met 3 nieuwe ketels. De grootste ketel met een capaciteit van 400 liter gaan we vooral gebruiken voor de bereiding van soep. De ketel van 300 liter dient voor aardappelbereiding en het ‘kleine broertje’ van 200 liter dient voor de sauzen. 400 liter soep bereiden we in minder dan 2 uur: daarmee halen we de norm voor voedselveiligheid en blijven we kwaliteit afleveren op een efficiënte manier.”

Om de ketels goed te laten draaien, werden enkele technische ingrepen uitgevoerd, zoals de aanvoer van extra elektrisch vermogen en ijswater. Dat gebeurde in eigen beheer van het OCMW, in nauw overleg met de leverancier Sabemaf. De aanpassingen gebeurden in maart, zonder onderbreking in de dienstverlening. “Een pluim voor de koks en keukenchefs en alle mensen die de overstap naar de nieuwe ketels in goeie banen leidden”, aldus nog de voorzitter.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 
37 artikels

archief: