40 artikels

MEROVINGISCH HUIS HOUDT OPENDEUR

geplaatst op donderdag 31 augustus 2017

Het Merovingisch huis van OCMW-woonzorgcentrum Hallenhuis te Sint-Andries houdt op vrijdag 25 augustus opendeur. Die namiddag kun je workshops bijwonen en acteurs in een Merovingische outfit aan het werk zien. Het Merovingisch huis opende in 2011, nadat archeologen van RAAKVLAK, de intergemeentelijke dienst voor Archeologie in Brugge en ommeland, er tal van sporen uit vervlogen tijden terugvonden.

OCMW-voorzitter Dirk De fauw: “Tijdens uitgebreide graaf- en opzoekingswerken haalde men hier restanten van waterputten, potscherven, kralen en andere kleine overblijfselen uit de grond. De vondsten bevestigden dat er op deze site eeuwen geleden een bloeiende economie bestond, vooral rond textiel. Met de ploeg van ons sociale tewerkstellingsproject WOK hebben we die geschiedenis terug tot leven gebracht en dit Merovingisch huis gebouwd.

Het huis is een absoluut huzarenstukje: een skelet uit eikenhout, zonder metalen verbindingsstukken en met een rieten zadeldak, gebonden met wilgentenen. Bezoekers wanen zich in de vroege middeleeuwen, dankzij een waaier aan activiteiten voor jong en oud”, gaat de voorzitter verder. “Er is onder andere een workshop munten slaan en vlechten met wilgentenen voor kinderen, je kunt wol verven en Merovingisch koken met proevertjes. Tot slot is er ook nog een fotoshoot in Merovingische kledij voor wie dat wil.”

Het Merovingisch huis een mooi voorbeeld van hoe archeologie, ouderenzorg, sociale tewerkstelling, educatie en cultureel toerisme hand in hand kunnen gaan.

De sociale meerwaarde is groot, hier vlakbij het woonzorgcentrum. Net zoals de ‘hallen’ destijds de plek waren waar mensen samen kwamen om zich te ontspannen, te praten en te eten, is dit bouwwerk een moderne “hal” voor de hele omgeving. We laten de bezoekers op 25 augustus graag persoonlijk proeven van dat verhaal”, aldus nog De fauw.

Opendeurnamiddag Merovingisch Huis

Vrijdag 25 augustus 2017, doorlopend van 14 tot 20 uur

Campus WZC Hallenhuis
Pastoriestraat 1B, 8200 Sint-Andries

hallenhuis@ocmw-brugge.be

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Leerwerkplaats laat studenten zorgkunde ‘leren in de realiteit’

geplaatst op woensdag 30 augustus 2017

In de voormalige huisartsenwachtpost van WZC Minnewater is gisteren de nieuwe “leerwerkplaats” zorg- en verpleegkunde voorgesteld. Het project is een samenwerking tussen het OCMW van Brugge en het Vesaliusinstituut.

OCMW-voorzitter Dirk De fauw: “Deze plek wordt wat men in het vakjargon een teaching-nursing home noemt. De studenten zorg- en verpleegkunde krijgen hier vanaf september theoretisch en praktisch onderricht. Doordat de lokalen letterlijk in het woonzorgcentrum zijn ingebed, maken ze ook geleidelijk kennis met een reële werkplek en de eigenheden ervan.”

De praktijkgerichte samenwerking tussen het OCMW en het Vesaliusinstituut biedt tal van troeven, onderstreept De fauw: “Competenties worden meer dan ooit gevalideerd. Onze studenten hebben er baat bij om de competenties hier vanaf de eerste dag van het academiejaar te verwerven, terwijl ze ook theorie instuderen. Op die manier zijn ze perfect voorbereid op een job in de zorgsector.”

De leerwerkplaats in het Minnewater beschikt over een leslokaal voor het theoretische luik en een volledig ingerichte praktijkklas met verstelbare bedden, een tillift en oefenpoppen. Een opleidingscoördinator is gedurende het jaar permanent aanwezig om vragen van studenten en onderwijzend personeel te beantwoorden.

“Door deze aanpak zijn het OCMW en het Vesaliusinstituut voortaan verankerd in WZC Minnewater, met een gemeenschappelijk doel. Studenten maken vanaf hun prilste opleidingsdagen kennis met de realiteit en ontdekken ook de troeven van het OCMW als werkgever. De 145 senioren die hier verblijven, zullen de voordelen plukken van gesuperviseerde zorg door jonge, leergierige en ervaren studenten.”

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Project “Voedselverlies” is opstap naar klimaatneutraal OCMW

geplaatst op dinsdag 29 augustus 2017

Vereniging Ruddersstove en het AZ Sint-Jan van het OCMW Brugge gaan hun schouders te zetten onder het project “Voedselverlies”. Op die manier wil het OCMW, net als de stad Brugge, op termijn uitgroeien tot een ‘klimaatneutrale’ organisatie. Het project werd vrijdag aan de pers voorgesteld.

OCMW-voorzitter Dirk De fauw: “Voedselverlies is een noodzakelijk kwaad. Binnen onze vereniging Ruddersstove en het AZ Sint-Jan stemmen we de aankoop van de ingrediënten vandaag al zo goed mogelijk af op verwachte bestellingen. Bij de consumptie van maaltijden aan huis monitoren we ook de overschotten om porties bij te sturen. Maar het verlies is onvermijdelijk, onder andere door wettelijke voedingsnormen.”

Via het project Voedselverlies gaat het OCMW, met de steun van consultancybureau FoodWin, voedselverlies nog meer preventief bestrijden. De fauw: “We moeten niet alleen curatief, maar ook preventief handelen. We willen de verliezen tot een minimum beperken en idealiter zelfs tot nul herleiden. Foodwin zal daarom een verkenningsronde organiseren in de centrale keukens van Ruddersstove. Dit moet ons helpen om nog meer voedseloverschotten te valoriseren.”

Binnenkort engageert vereniging Ruddersstove zich ook op een digitaal platform, dat vraag en aanbod binnen de sector van de voedseloverschotten op elkaar tracht af te stemmen. “Het zijn deze kleine stappen en de gerichte ondersteuning van de mensen van Foodwin die van de strijd tegen voedselverlies een erezaak maken. Zo bouwen we met het OCMW en haar verenigingen mee aan een klimaatneutrale stad tegen 2050”, aldus nog voorzitter De fauw.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Nachtopvang doet warme oproep voor vrijwilligers

geplaatst op maandag 28 augustus 2017

OCMW-voorzitter Dirk De fauw logeerde voorbije nacht in de nachtopvang van Vereniging ’t Sas en OCMW Brugge, aan de Havenstraat. De opvang is op zoek naar extra vrijwilligers en kreeg alvast een duwtje in de rug van de voorzitter.

Dirk De fauw: “Met de nachtopvang die we hier organiseren, willen we de thuisloosheid van deze personen opheffen. We bieden het hele jaar door gratis opvang volgens het bed-bad-brood principe. De werking wordt verzorgd door 1 beroepskracht en 2 vrijwilligers. De vrijwilligers logeren hier ’s nachts en ondersteunen bezoekers bij hun aanmelding en bij elementaire zorg.”


De nachtopvang beschikt op dit moment over 10 bedden, die permanent bezet zijn. Bezoekers kunnen hun bed gratis reserveren, en moeten zich ’s avonds tussen 19u15 en 19u45 melden aan de Havenstraat. “Voor een goede werking van de nachtopvang is de inzet van vrijwilligers dus essentieel”, onderstreept de voorzitter. “Deze mensen zijn het toonbeeld van de solidariteit waar we als OCMW, samen met Vereniging ’t Sas en de andere partners, rotsvast in geloven. Net daarom hebben we, naast onze vertrouwde pool van 50 mensen, extra vrijwilligers nodig voor dit project. Wie sociaalvoelend is, een hart voor de meest kwetsbaren heeft en over een dosis gezond verstand en de nodige assertiviteit beschikt, verwelkomen we graag.

De vrijwilligers staan in de nachtopvang in voor het onthaal van de gebruikers, bieden een luisterend oor, waken ’s nachts over de gang van zaken en verzorgen het ontbijt. “Wie de ploeg graag ondersteunt, mag zich aanmelden bij de mensen van vereniging ’t Sas. Dat kan op 050/32.76.76 of nachtopvang@sasbrugge.be”, aldus nog voorzitter De fauw.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Onderwijscheques maken schoolfactuur betaalbaar

geplaatst op zondag 27 augustus 2017

 

Over ongeveer een week begint er een nieuw schooljaar. Het OCMW van Brugge geeft gezinnen met een beperkt budget opnieuw een duwtje in de rug met onderwijscheques, voor het schooljaar 2017-2018.

OCMW-voorzitter Dirk De fauw: “Een onderwijscheque is € 10 waard, maar kost aan de gebruiker € 2 en is het hele schooljaar geldig. Ouders kunnen er tal van verplichte kosten mee betalen, zoals schoolgerief, verplichte turnkledij en schooluitstappen. Vorig jaar is gebleken dat deze formule aanslaat: kwetsbare gezinnen maken er dankbaar gebruik van.”

Verplichte schoolaankopen nemen, ondanks de maximumfactuur, maandelijks een forse hap uit het gezinsbudget. Bij het begin van een schooljaar weegt die kost extra door, weet de OCMW-voorzitter: “De onderwijscheques maken het verschil. Vorig jaar werden er in Brugge maar liefst 5.014 cheques aangekocht door 382 gezinnen. Die aankoop kwam 639 schoolgaande kinderen ten goede. De meeste cheques werden aangekocht in centrum Brugge – goed voor een kwart van het totaal – gevolgd door Sint-Andries, Sint-Kruis en Assebroek.”

De onderwijscheque is het hele jaar door verkrijgbaar in het Huis van de Bruggeling. Ook in de scholen zal het OCMW promotie voeren voor de cheques, zodat ouders ze daar kunnen aankopen.

“We willen drempelverlagend werken, omdat onderwijscheques bedoeld zijn voor gezinnen waarin één van de gezinsleden recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming en voor gezinnen in collectieve schuldenregeling. Kleuters hebben recht op zes cheques per jaar. Voor kinderen in het lager onderwijs voorzien we er negen, voor leerlingen in het secundair twaalf. Naast deze ondersteunende maatregel blijven we met het OCMW uiteraard permanent inzetten op preventie, om de structurele (kans)armoede bij Brugse jongeren terug te dringen”, aldus nog voorzitter De fauw.

Verkoop onderwijscheques in cijfers – schooljaar 2016-2017

 

  • Er werden 5.014 cheques aangekocht;

  • 382 gezinnen maakten er gebruik van;

  • Deze aankoop kwam 639 schoolgaande kinderen ten goede.

 

De meeste cheques werden aangekocht in:

  • centrum Brugge (goed voor 25,7%);

  • Sint-Andries (goed voor 18,2%);

  • Sint-Kruis en Assebroek (goed voor elk 12,5%)

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Ziekenhuisnetwerk KOM (Kust, Ommeland en Meetjesland) steekt van wal

geplaatst op zaterdag 26 augustus 2017

Vandaag maakten we via een persconferentie samen met onze collega-zorgverstrekkers uit de kuststreek, het Ommeland en het Meetjesland de oprichting bekend van het KOM (Kust, Ommeland en Meetjesland) netwerk. Het omvat de algemene ziekenhuizen AZ Alma Eeklo, AZ Damiaan Oostende, AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, AZ Sint-Lucas Brugge, AZ West Veurne, AZ Zeno Knokke-Blankenberge en de categorale ziekenhuizen BZIO Oostende en KEI Oostduinkerke.We maken binnen het netwerk afspraken inzake tijdkritische pathologie en zware apparatuur en beschouwen elkaar als preferentiële partner voor de versterking van diensten en onderlinge samenwerkingen en verwijzingen. Daarbij beogen we optimalisatie binnen het netwerk door een betere afstemming van de diensten. De leden streven er ook naar de middelen nog efficiënter in te zetten door nauwer samen te werken op het vlak van meer complexe of hoogtechnologische zorg in tertiaire diensten, de creatie van 'centres of excellence' of 'focused factories', de efficiëntere organisatie van ondersteunende diensten of onderdelen ervan en de afstemming met derden zoals eerstelijnszorg, thuiszorg, woonzorgcentra, huisartsen, psychiatrische ziekenhuizen, universitaire centra.

Het ziekenhuisnetwerk wil de samenwerking tussen de leden ondersteunen, coördineren, verder afstemmen en intensifiëren, met als gedeelde visie de best mogelijke zorg binnen de regio te blijven aanbieden: op een kwalitatief hoogstaand niveau zo dicht mogelijk bij de patiënt. 'Nabijheid van zorg' blijft een essentieel principe.

Neem eens een kijkje op www.komnetwerk.be!

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Mobiele sociale kruidenier KABA trekt naar Zeebrugge

geplaatst op woensdag 28 juni 2017

Zes jaar na de opstart van sociale kruidenier de KABA breiden Vereniging ’t Sas en het OCMW van Brugge deze werking uit. Met een mobiele sociale kruidenier trekken ze op woensdag voortaan wekelijks richting Zeebrugge.

OCMW-voorzitter Dirk De fauw: “Wie het financieel moeilijk heeft, kan bij de KABA op doorverwijzing producten kopen aan verminderde prijs, of zelfs gratis krijgen. De KABA heeft een breed basisaanbod van voeding en huishoudartikelen. Toch bereiken we niet iedereen omdat de winkel in hartje Brugge ligt en moeilijk bereikbaar is met het openbaar vervoer voor wie uit deelgemeenten of uit Zeebrugge komt.”

De oplossing heet vanaf nu een mobiele sociale kruidenier. Die komt er mede dankzij de opbrengst van de solidariteitsklik van Carrefour, waarmee Vereniging ’t Sas een marktkraam en alle benodigdheden aankocht.

“We doen vanaf nu elke woensdag Zeebrugge aan”, onderstreept voorzitter De fauw. “De mobiele kruidenier staat voor het ZOC (d’Oude Stoasie), elke eerste en derde woensdag van de maand. De derde en vierde woensdag zijn we present naast de Albatros. Mensen kunnen er hun aankopen doen van 10:00 u tot 11:30u.”

Naast een verkooppunt wil de mobiele KABA ook een ontmoetingspunt zijn. In de Kabaravan kunnen de mensen een kop koffie of soep drinken en elkaar ontmoeten. “In de toekomst willen we met de Kabaravan ook thuislozen te bereiken, om hier een eenvoudige maaltijd te bereiden. Dit project  zit momenteel nog in de opstartfase”, aldus de OCMW-voorzitter.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Reminiscentiekoffer laat senioren (her)genieten van sportgeschiedenis

geplaatst op dinsdag 27 juni 2017

De gloednieuwe “Reminiscentiekoffer Sport” is dinsdag voorgesteld in het OCMW-woonzorgcentrum Van Zuylen, in het bijzijn van voorzitter Dirk De fauw. De koffer helpt de zorgteams om senioren – al dan niet met (beginnende) dementie – te laten genieten van het lokale sportverleden.

Voorzitter Dirk De fauw: “Naast lichamelijke gezondheid investeren we met het OCMW in de geestelijke gezondheid van wie in de woonzorgcentra verblijft. Via kleine prikkels en markante verhalen kunnen bewoners samen herinneringen ophalen: het is de beste neurologische stimulans.”

 

De gloednieuwe reminiscentiekoffer Sport vormt de ondersteuning bij dit proces, dat vooral voor mensen met dementie bijzonder heilzaam is. De reminiscentiekoffer is de zesde in haar soort. Eerdere editie focussen op thema’s als school, religie en vrije tijd. Ze zijn graag gebruikt en vaak uitgeleend materiaal voor activiteiten met senioren.

De fauw: “De mensen van de Erfgoedcel hebben bijzonder hard aan dit project gewerkt. Op een eenvoudige manier brengen we zo sportgebeurtenissen terug tot leven. Bijzondere souvenirs uit het sportverleden krijgen aandacht en motiveren onze bewoners om herinneringen op te halen. Zo maken we voor hen het verschil wanneer zelfstandig leven moeilijker wordt en wanneer een babbel en reis in de tijd de broodnodige vitaminen zijn om de dag met nieuwe levenslust door te komen”, aldus nog de OCMW-voorzitter.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 
40 artikels

archief: