37 artikels

DRINGEND BIJKOMENDE PARKINGS NODIG

geplaatst op maandag 29 mei 2017

Dirk De fauw neemt kennis van de cijfers over de bezettingsgraad van de parkings in Brugge en stelt ook met genoegen vast dat er meer ondergronds wordt geparkeerd.  Toch zijn elke zaterdag alle ondergrondse parkings totaal volzet.  Vorige zaterdagen stonden wagens in file zowel in de richting Bloedput als in de richting Unescorotonde . Dit schept niet alleen een bijzonder gevaarlijke situatie maar zorgt ook voor veel ongenoegen bij bezoekers van de stad.  Als je op een zaterdag uren een parking moet zoeken kom je niet meer terug. Gezien de uitbreiding van de ondergrondse parking van 't Zand slechts in 2020 zal starten moet er nu dringend werk gemaakt worden van bijkomende parkings die op korte termijn kunnen gerealiseerd worden.

Dirk De fauw wijst daarbij naar de parking aan de Baron Ruzettelaan - gronden van de Vlaamse gemeenschap waarmee inmiddels een akkoord is, maar ook zijn voorstel om een parking aan te leggen op de hoek Dampoortstraat/Zuidervaartje wordt herhaald. Ook de parking Waggelwaterstraat - gronden zijn stadseigendom - kunnen onmiddellijk gerealiseerd worden.  Deze parking is om de 10 minuten verbonden met een bus naar het centrum.  Hier zou zelfs kunnen geëxperimenteerd worden met een eigen rechtstreekse (elektrische-) kleine bus die Bruggelingen en bezoekers via de Ezelstraat tot aan de Markt, Zand en Station kan brengen en terug. En dit aan een hoge frequentie. Hiervoor zijn ook budgetten voorzien in het stadsbudget.
 
Voor de lokale handel is het belangrijk, zoals ook reeds aangehaald in de laatste gemeenteraad, dat er niet alleen kortparkeren in de deelgemeenten is, maar ook in de binnenstad.
 
Dirk De fauw dringt ten slotte aan om de communicatie rond het parkeren te versterken. Zo is het nu reeds mogelijk om je parkeerduur in de binnenstad na 2 uur te verlengen, maar te veel mensen weten dit nog niet.
 
Dit alles is dermate zonneklaar dat met de beslissingen zelfs niet moet gewacht worden tot de evaluatie van het parkeer- en mobiliteitsplan in de vakantie. Daarover moeten dringend beslissingen genomen worden. 
plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

DRIE KEER IS SCHEEPSRECHT: OCMW HULDIGT WINNAAR “DWARS DOOR BRUGGE”

geplaatst op dinsdag 16 mei 2017

 

Alexander Diaz Rodriguez heeft voorbije zondag voor de derde keer de loopwedstrijd ‘Dwars door Brugge’ gewonnen. De thuisloper haalde de finishlijn in een tijd van 46’35”.Diaz Rodriguez is niet alleen langeafstandsloper, maar werkt ook bij OCMW-vereniging De Schakelaar. Het OCMW zette de man maandag in de bloemetjes onder het motto ‘drie keer is scheepsrecht’.

 


OCMW-voorzitter Dirk De fauw: “Ik denk dat ik namens het voltallige OCMW spreek als ik zeg dat we bijzonder trots zijn op onze collega. Jaarlijks nemen heel wat personeelsleden van het OCMW deel aan Dwars door Brugge. Ook hen wil ik bij deze feliciteren met hun sportieve prestaties.”

Een deelname aan Dwars door Brugge is iets wat voorzitter De fauw zelf ook ambieert, maar het vraagt uiteraard om de nodige voorbereiding. Een paar goeie loopschoenen zijn de eerste vereiste. Die overhandigde laureaat Alexander Diaz Rodriguez maandag alvast persoonlijk aan de voorzitter.

“Wie weet evenaar ik op een dag zelf de sportieve prestaties van mijn personeel”, voegde voorzitter De fauw er met een knipoog aan toe. “Maar als het zover komt, laten we u dat weten op het moment zelf.”

Palmares Alexander Diaz Rodriguez

  • 2011: 22e              00:44:49
  • 2012:1  1e            00:43:54
  • 2013: 33e             00:45:39
  • 2014:     (niet deelgenomen)
  • 2015: 1e              00:45:48
  • 2016: 2e               00:48:02
  • 2017: 1e              00:46:35
plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Stad Brugge schenkt 25.000 euro voor de slachtoffers van hongersnood in Afrika

geplaatst op donderdag 11 mei 2017

Consortium 12-12 roept iedereen op om een gift te doen ten voordele van de slachtoffers van hongersnood in Zuid-Soedan en dreigende hongersnood in Somalië, Jemen en Nigeria. In totaal zijn 20 miljoen mensen vandaag bedreigd met zware ondervoeding. Volgens de Verenigde Naties is dit de ergste humanitaire crisis sinds 1945. De leden van Consortium 12-12 zijn aanwezig in deze landen en doen al het mogelijke om de bevolking te helpen: verdeling van voedsel en drinkwater, gezondheidszorg en nutritionele voorzieningen, verbetering van hygiëne, bescherming van de zwakste kinderen, versterking van de landbouw,… Gewapende conflicten, klimaatfactoren en extreme armoede liggen tezamen aan de basis van deze ramp.

Stad Brugge is solidair en besloot om 25.000 euro te schenken aan Consortium 12-12. Schepen voor Noord-Zuid Dirk De fauw: “Als schepen voor Noord-Zuidbeleid vind ik het uitermate belangrijk om als stad een voorbeeldfunctie te stellen. Het voorzien van noodhulp, naast de bestaande reguliere werkingskosten voorzien voor ontwikkelingssamenwerking en duurzame ontwikkeling, kan ter plaatse het verschil maken. Het stadsbestuur wil met de schenking van 25.000 euro bijdragen aan een verbetering van de leefomstandigheden in Zuid-Soedan, Somalië, Jemen en Nigeria.”

 

Schenkingen kunnen op het rekeningnummer BE19 0000 0000 1212 van het Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties.

Dit algemeen rekeningnummer helpt zes grote humanitaire hulporganisaties: Caritas International, Handicap International, Dokters van de Wereld, Oxfam-Solidariteit, Unicef België en Plan België. Deze zes organisaties beschikken over gespecialiseerde diensten voor noodhulp en wederopbouw en maken deel uit van een internationaal netwerk, wat toelaat overal ter wereld snel efficiënte hulp te bieden. Tijdens humanitaire operaties werken deze organisaties, via hun lokale afdelingen of internationale structuren, ook vaak daadwerkelijk samen bij de hulpverlening op het terrein.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=AzTiFuECk3g
plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Technisch personeel OCMW Brugge krijgt vorming op maat

geplaatst op dinsdag 09 mei 2017

Om goede dienstverlening te garanderen, investeert het OCMW van Brugge permanent in de vorming van haar medewerkers. Vrijdag 5 mei stond er voor het derde jaar op rij een opleiding op de agenda voor alle medewerkers van het atelier van de technische dienst, De Schakelaar en Dozen&Co.
OCMW-voorzitter Dirk De fauw: “Als OCMW investeren we permanent in veilige werkomstandigheden, om het aantal arbeidsongevallen te doen dalen. 55 deelnemers kregen daarom opleiding op locatie, in Hoeve Hangerijn. Het gaat om mensen van het atelier, werknemers uit een  sociaaleconomieproject, stagiairs en mensen van het studiebureau.”

In de voormiddag was er aandacht voor preventiegerichte thema’s, met een aantal groepssessies. Na een gezonde lunch kregen de deelnemers in kleinere groepjes technische opleidingen per vakgebied. “Hiervoor schakelen we experten van buiten het OCMW en mensen van de eigen dienst in”, gaat de voorzitter verder. “Ze vertellen alles over specifieke schakelingen voor de elektriciens, behandelen van vochtproblemen en de plaatsing en opbouw van brandwerende wanden. Ook energiebesparende technieken in onze instellingen staan op de agenda.”

De vorming werd door alle deelnemers ‘gesmaakt’ en afgerond met een barbecue. Samen met de vorming werd ook het vernieuwde wagenpark van de technische dienst van het OCMW voorgesteld. “Er komen 13 voertuigen bij. Ze staan ter beschikking van de Technische Dienst, De Schakelaar, De Maaltijdbedeling, De vereniging Ons-Huis, De vereniging WOK, voor de KABA van vereniging ‘t Sas, Buurtsport van de vereniging Spoor, het Lokaal Opvang Initiatief en de dienstencentra. Uiteraard drukken we onze mensen op het hart om zich met deze wagens veilig in het verkeer te begeven”, aldus Dirk De fauw.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

OCMW Brugge zet senioren in beweging met fietslabyrint

geplaatst op woensdag 03 mei 2017

Het OCMW van Brugge zet senioren in beweging. De zes woonzorgcentra van het OCMW beschikken sinds kort over een zogenaamd fietslabyrint, waarmee senioren virtueel op tal van plaatsen in de wereld kunnen rondfietsen. OCMW-voorzitter Dirk De fauw: “Het labyrint is een digitale en makkelijk te bedienen toepassing. Op een tv-scherm krijgen gebruikers een lijst met fietsbestemmingen te zien. Brugge staat op die lijst, maar er zijn ook virtuele fietstochten mogelijk in Rome, Carcassonne of zelfs New York. Zo kunnen onze mensen letterlijk door deze steden fietsen en de hele wereld ontdekken.”


Het fietslabyrint toont de gebruikers niet alleen de mooiste hoekjes en kantjes van de bestemming. Ze krijgen ook het geluid van de stad te horen en alle bewegingen te zien en ze bepalen zelf het parcours en het tempo. “Daardoor is fietsen voor hen een stuk boeiender dan wanneer het op een gewone hometrainer in een bewegingslokaal gebeurt”, verduidelijkt De fauw. “Onze senioren genieten nu dagelijks van ritjes langs vertrouwde Brugse straten en stegen en langs plaatsen waar ze nooit eerder zijn geweest. Het maakt van hun beweegmoment een aangenaam ontspanningsmoment, dat ze graag met medebewoners en kinesisten delen.”

Met de investering in de fietslabyrinten investeert het OCMW van Brugge duidelijk in duurzaamheid en vernieuwing, ook bij senioren. “Het succes van dit project onderstreept dat een gezonde geest in een gezond lichaam, ook voor senioren, een speerpunt is in ons beleid”, aldus nog de OCMW-voorzitter. 

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Pleidooi voor kortparkeren in Brugge

geplaatst op dinsdag 02 mei 2017

Gisteren pleitte de CD&V in de Gemeenteraad om kortparkeren voor handelszaken in de deelgemeenten uit te breiden. Het systeem is ons eerder, met of zonder sensoren, maar op een aantal plaatsen in de handelscentra in de deelgemeenten zijn voorbehouden plaatsen voor drukbezochte winkels waar je maximum 15 of 30 minuten gratis mag parkeren meer dan wenselijk.

 

 


We leggen de nadruk op weloverwogen plaatsen. Vooraleer dit in te voeren moeten de... bevoegde diensten dit ter plekke evalueren en afwegen of dit inderdaad nuttig en wenselijk is, zowel voor de nabije bewoners als voor de handelszaken.
Maar, we spreken niet alleen over de randgemeenten, we dringen ook aan om dit op weloverwogen plaatsen mogelijk te maken in de binnenstad.
Het is nog onvoldoende gekend, maar in de binnenstad kan men nu reeds voor 10 cent max 15 minuten parkeren om een snelle inkoop te doen.
Maar laat ons eerlijk zijn, het is toch wat omslachtig. Je hebt senioren die aan hun bakkerij in de binnenstad gehecht zijn en die daar om brood gaan. Maar vooraleer ze aan hun bakkerij kunnen parkeren, moeten ze eerst naar de automaat gaan (die soms ver staat, wat logisch is, er kan niet aan elke handelszaak een automaat staan), hun nummerplaat ingeven, terugwandelen, … en dit allemaal voor een snelle aankoop.
Kortom, CD&V steunt de plannen om het kortparkeren op weloverwogen plaatsen in de deelgemeenten en in de binnenstad in te voeren. En dit met een systeem die eenvoudig en klantvriendelijk is! We dringen aan op een snelle implementatie.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Brugs OCMW helpt kinderarmoede te bestrijden

geplaatst op dinsdag 02 mei 2017

Sinds 2015 heeft ons OCMW onderwijscheques ingevoerd om gezinnen die het financieel moeilijk hebben een duwtje in de rug te geven. We moeten er samen alles aan doen om kinderen ook in Brugge van gelijke kansen te voorzien.

 

 

 

Met deze onderwijscheques kunnen reeds verplichte schoolkosten betaald worden zoals aankoop schoolboeken, werkmateriaal turngerief, schoolreizen, uitstappen, …
Zo’n cheque kost 2 €; het OCMW legt er telkens 8 €... bij. De cheque heeft een totaal waarde van 10 €.
We zijn daar in het schooljaar 2016 meegestart en hebben ondertussen 4.643 cheques verkocht en meer dan 660 kinderen in Brugse scholen bereikt.
Deze onderwijscheques kunnen aangekocht worden in het Huis van de Bruggeling aan het station van Brugge.
Meer info:
- https://www.ocmw-brugge.be/onderwijscheques
- info@opvoedingswinkelbrugge.be
- bart.hollevoet@ocmw-brugge.be

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Voorstelling jaarverslag 2016

geplaatst op maandag 24 april 2017

Vandaag is misschien wel het meest symbolische persmoment van het jaar. Naar goede gewoonte stellen we het jaarverslag van het OCMW van Brugge aan u voor. De publicatie is letterlijk ‘vers van de pers’ en blikt in woord en beeld terug op de realisaties van 2016.

 

 

 

2016 was een bewogen, uitdagend en boeiend jaar voor het OCMW en al haar verenigingen. We bestonden immers 40 jaar en dat hebben we uitgebreid gevierd. Ook de dienstencentra konden klinken op hun veertigste jubileumverjaardag: ze zijn tot op vandaag het kloppend hart in tal van Brugse wijken, waar mensen samenkomen, ontspanning vinden en mekaar ondersteunen bij kleine en grotere taken.

Als OCMW van Brugge hebben in 2016 meer dan ooit onze maatschappelijke rol waargemaakt. In het kader van het maatschappelijk werk was er een prominente rol weggelegd voor het LOI, het Lokaal Opvanginitiatief. De medewerkers en de vrijwilligers of ‘buddy’s’ van het LOI hebben met grenzeloos engagement ondersteuning en begeleiding geboden aan de vele vluchtelingen die in regio Brugge aankwamen. Die inzet is tekenend voor een maatschappij in verandering, waar mensen meer dan ooit nood hebben aan een luisterend oor en een helpende hand om de weg te vinden in een nieuwe samenleving.

Ook binnen seniorenzorg hebben we als OCMW het verschil gemaakt voor de Bruggelingen. Ik denk daarbij spontaan aan de opening van het gloednieuwe woonzorgcentrum Ter Potterie. Senioren kunnen er in de meest optimale omstandigheden hun oude dag doorbrengen, omringd door verpleegkundigen en zorgkundigen die oog hebben voor de nood van elk individu. Het feit dat de volledige ‘zorgcampus’ Ter Potterie inmiddels een nominatie kreeg voor de Belfius Smart Awards, bevestigt dat we als OCMW op kruissnelheid zitten en maximaal investeren in de zorg voor en het welzijn van mensen.

2016 was, zoals ik al zei, een uitdagend en boeiend jaar voor het Brugse OCMW. Ook in 2017 blijven we het verschil maken en blijven we investeren in de zorgverlening van de toekomst. Zo krijgen de dienstencentra Van Volden en Sint-Pieters een nieuwe locatie, respectievelijk in de Barrièrestraat en in het complex Rond den Heerd. We openen in het najaar het nieuwe woonzorgcentrum Ten Boomgaarde in Sint-Michiels. Bovendien zitten we ook in ‘eigen huis’ niet stil, wat verfraaiing betreft. Meer dan 10 jaar nadat we hier onze intrek namen, zetten we onze gevels terug in de oorspronkelijke kleur. De schilderwerken starten op 8 mei en zullen de hoofdzetel van het OCMW terug het elan van een dynamische nieuwbouw geven.

Maar dat is uiteraard toekomstmuziek, waarvan u het relaas pas zult lezen in het jaarverslag van 2017. Tot die tijd nodig ik uit om in het gloednieuwe en prachtig vormgegeven exemplaar van 2016 te bladeren. Mijn dank gaat daarbij ook uit naar alle medewerkers die bijdragen voor het verslag leverden en in het bijzonder de cel communicatie, die ervoor zorgde dat het eindresultaat hier vandaag op tafel ligt. Ik wens u veel leesgenot!

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 
37 artikels

archief: