40 artikels

Thermografische luchtfoto voor een energieneutraal Brugge

geplaatst op maandag 26 juni 2017

Gisteren is in het Brugse Stadhuis de thermografische luchtfoto van de stad voorgesteld. De foto werd op 4 en 5 december ’s nachts gemaakt en brengt het energieverbruik van woningen en gebouwen in Brugge in kaart. OCMW-vereniging De Schakelaar werkte mee aan het project.
OCMW-voorzitter Dirk De fauw: “Via de “warmtefoto” krijgen we concreet zicht op het energieverbruik en -verlies van ons woonpatrimonium. Inwoners kunnen zelf zien hoe het met hun dakisolatie gesteld is en waar er bijkomende isolatie nodig is om te besparen op de energiefactuur.”

De kleurzones op de thermografische foto spreken voor zich: rood wijst op warmteverlies, blauw toont aan dat een woning of pand relatief weinig of geen warmte verloren laat gaan. Voorzitter De fauw: “Elke Bruggeling kan in het Huis van de Bruggeling op afspraak terecht om de foto van zijn of haar dak te bekijken. De medewerkers van het energieloket van De Schakelaar analyseren het beeld in detail en geven passend advies over energiebesparende ingrepen.”

De thermografische foto kadert in een breed project voor een duurzame toekomst in Brugge.

De stad wil in 2050 klimaatneutraal zijn. “De warmtefoto koppelen we daarom aan een totaalpakket met advies, ondersteuning bij premie-aanvragen, advies bij de keuze van een aannemer en begeleiding bij energiebesparende ingrepen in elke woning”, aldus nog de OCMW-voorzitter.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

De Mantelfluisteraar: ondersteuning op maat van mantelzorgers

geplaatst op maandag 26 juni 2017

Vrijdag is in Dienstencentrum Ter Leyen het Mantelzorgcafé "De Mantelfluisteraar" voorgesteld. Met De Mantelfluisteraar wil het OCMW van Brugge haar hulpverleners nog beter ondersteunen. Dat is nodig, bevestigt OCMW-voorzitter Dirk De fauw:  “Mantelzorg is in onze maatschappij goed ingeburgerd: personen uit de directe omgeving bieden langdurig en vrijwillig hulp aan zorgbehoevenden. Die zorg bestaat uit praktische ondersteuning en basiszorg, maar ook het bieden van een luisterend oor. Toch is er ook nog veel onbekende mantelzorg die een ruggensteun kan gebruiken.”

Om het engagement en de noden van die mantelzorgers beter in kaart te krijgen, organiseerde het OCMW een aantal ontmoetingsnamiddagen. Mantelzorgers konden er ervaringen uitwisselen en noden signaleren. Voorzitter De fauw: “In totaal kwamen 40 mantelzorgers opdagen. Ze waren vragende partij voor meer toegankelijke informatie en ondersteuning bij hun opdracht. Vanuit het OCMW en vanuit onze dienstencentra wilden we proactief inspelen op deze vraag.”

In samenwerking met  het sociale innovatiebureau iDrops werd “De Mantelfluisteraar” of het zogenaamde mantelzorgcafé een feit. “Mantelzorgers komen in DC Ter Leyen voortaan elke eerste donderdag van de maand bijeen. We voorzien een laagdrempelige activiteit als aanzet voor een ontspannende babbel, of voor een gesprek over thema’s die nauw verwant zijn aan mantelzorg”, aldus nog de OCMW-voorzitter.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

ZITDAGEN 2017

geplaatst op zondag 25 juni 2017

Overzicht zitdagen tot en met december 2017

Enkel op afspraak.

Wenst u een afspraak vast te leggen dan kunt u contact opnemen met het kabinet voorzitter op het nummer 050/32 73 01

 

 

 

 

Juni

-            donderdag 8 juni: 14-16.30 uur Hoogstraat 9

-            dinsdag 27 juni: 14-17 uur Hoofdzetel


 September

-            donderdag 7 september: 14-17 uur Hoofdzetel

-            donderdag 14 september: 14-16u30 Hoogstraat 9

 

Oktober

-           donderdag 12 oktober: 14-16u30 Hoogstraat 9

-           dinsdag 24 oktober: 14-17 uur Hoofdzetel

 

November

-           dinsdag 14 november: 14-17 uur Hoofdzetel

-           maandag 27 november: 14-16u30 Hoogstraat 9

 

 

December

-           donderdag 14 december: 14-16u30 Hoogstraat 9

-           dinsdag 19 december: 14-17 uur Hoofdzetel

 

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

OCMW-huishoudhulpen in de bloemetjes gezet

geplaatst op dinsdag 20 juni 2017

In het kader van de Dag van de Huishoudhulp zette het OCMW van Brugge op 20 juni haar eigen huishoudhulpen in de bloemetjes. De medewerk(st)ers werden vergast op een kleine attentie. Voor de gelegenheid ging voorzitter Dirk De fauw ook langs bij Irena Declercq (91), die al geruime tijd een beroep doet op huishoudhulp Sabine Vandenbroucke.
OCMW-voorzitter De Fauw: “We zijn alle OCMW-medewerkers die hun hart laten zien op het werk, bijzonder genegen. Onze poetshulpen horen daar ook bij: ze nemen bij de klant tal van taken voor hun rekening en zijn een belangrijke vertrouwenspersoon. Op dagelijkse basis verzetten deze mensen een berg.”

Uit erkentelijkheid trakteerde het OCMW van Brugge haar 261 huishoudhulpen op een tube douchegel. “Zo drukken we onze appreciatie uit voor waardevol menselijk kapitaal. Dat kapitaal maakt het leven comfortabel voor wie ondersteuning nodig heeft bij de dagelijkse dingen. De huishoudhulpen van het OCMW maken in bescheidenheid een groot gebaar. Daar zijn we trots op”, aldus nog de voorzitter.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

OCMW lanceert receptenboekje op Wereldvluchtelingendag

geplaatst op dinsdag 20 juni 2017

Naar aanleiding van de Internationale dag van de Vluchteling deelde het OCMW van Brugge op 20 juni receptenboekjes uit aan het Huis van de Bruggeling. Bedoeling: aandacht vragen voor het lot van mensen die hun thuisland ontvluchten, om elders een nieuwe toekomst op te bouwen.

OCMW-voorzitter Dirk De fauw: “Ook in Brugge zijn we ons meer dan ooit bewust van de vluchtelingenproblematiek. Het OCMW en het Lokaal Opvanginitiatief investeren permanent in de opvang en re-integratie van deze mensen. We begeleiden hen tijdens de asielprocedure, voorzien kwalitatieve opvang en leiden schoolplichtige kinderen maximaal toe naar het voorziene onderwijskader.”

Wereldwijd zijn er volgens Amnesty International meer dan 65 miljoen mensen op de vlucht. Voorzitter De fauw: “In Brugge vangen wij met het LOI 96 geregistreerde vluchtelingen op, in afwachting van hun regularisatie. Maar als we deze mensen de hand reiken, de vooroordelen even opzij schuiven en hen het gevoel geven dat ze ook in onze stad welkom zijn, dan zetten we stappen in de goede richting.”

Met die gedachte in het achterhoofd werden er vandaag receptenboekjes uitgedeeld. De boekjes zijn het resultaat van de “praattafels”, waar vluchtelingen met vrijwilligers in gesprek gaan en zo hun kennis van het Nederlands aanscherpen. “Die taalkennis is het beste middel om in onze samenleving, als nieuwkomer, de weg te vinden en een betere toekomst op te bouwen. Ik feliciteer de mensen van het LOI – en uiteraard ook andere organisaties die onbaatzuchtig met het lot van vluchtelingen in de weer zijn – vandaag oprecht voor hun inzet.”

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

huisvanhetkindbrugge.be: op maat van ouders

geplaatst op maandag 12 juni 2017

Vandaag werd in Brugge de gloednieuwe website huisvanhetkindbrugge.be voorgesteld. Huis van het Kind Brugge is een samenwerkingsverband tussen de verschillende partners uit de preventieve opvoedingsondersteuning en preventieve gezondheidzorg. Ook OCMW-vereniging SPOOR Brugge staat mee aan het roer.

 

 

OCMW-voorzitter Dirk De fauw: “Vanuit het OCMW en meer bijzonder onze vereniging SPOOR Brugge richten we ons met dit project voornamelijk op ouders. De website huisvanhetkindbrugge.be geeft een duidelijk overzicht van de organisaties die Brugse ouders kunnen ondersteunen, met de bijhorende coördinaten. We willen ook kinderen en jongeren aanspreken en indien nodig doorverwijzen.”

De website maakt duidelijk dat opvoedingsondersteuning in Brugge makkelijk bereikbaar en aanspreekbaar is in de ruimste zin van het woord, vanaf de geboorte tot aan de laatste schooljaren van elk kind. “Tal van organisaties vind je dan ook op de website terug”, gaat de OCMW-voorzitter verder. “Van kraamzorgverstrekkers over Kind en Gezin tot de CLB’s of de Opvoedingswinkel: ze maken allemaal deel uit van deze portaalsite.”

Met de site willen SPOOR Brugge en het OCMW het netwerk rond opvoeders en ouders blijvend versterken. "Met de website huisvanhetkindbrugge.be bieden we een netwerk aan al wie er nood aan heeft. Ouders en opvoeders kunnen de initiatieven op deze site op een laagdrempelige manier aanspreken”, aldus nog voorzitter De fauw.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

OCMW Brugge & Stad Brugge lanceren “Zorgvereniging”

geplaatst op maandag 05 juni 2017

De OCMW-raad van Brugge richt een Zorgvereniging op. De beslissing viel in mei en het voorstel werd dinsdagavond voorgelegd aan de Gemeenteraad. Met de Zorgvereniging willen het OCMW en de stad de kwaliteit van de ‘vertrouwde’ zorg vrijwaren, ten gunste van alle Bruggelingen.
OCMW-voorzitter Dirk De fauw: ‘Steeds meer private ondernemingen nemen vandaag de zorgondersteuning op, voor een steeds grotere groep hulpbehoevende mensen. Het gaat om een nieuwe markt, waar grote organisaties handig op inspelen. Maar als OCMW willen we erover waken dat die zorg toegankelijk en betaalbaar blijft, ook voor mensen met de laagste inkomens. Daarom kiezen we voor het model van een Zorgvereniging.”

Het OCMW Brugge en de stad Brugge zijn de twee stichtende leden van de Zorgvereniging, die de dienstverlening van het OCMW in het kader van zorg samenbrengt. Het gaat concreet om 7 woonzorgcentra inclusief kortverblijf en nachtopvang, 2 dagverzorgingscentra, 142 serviceflats, thuiszorgdiensten zoals de dienst huishoudelijke hulp, de dienstencentra voor senioren en de organisatie van de maaltijdbedeling aan huis.

Als de Vlaamse Regering het dossier tijdig goedkeurt – ze heeft hiervoor 100 dagen de tijd – kan de Zorgvereniging op 1 januari 2018 van start gaan.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

WZC Ten Boomgaarde: OCMW investeert in toekomst en tewerkstelling

geplaatst op maandag 05 juni 2017

In het najaar van 2017 opent in Sint-Michiels Brugge het gloednieuwe OCMW woonzorgcentrum Ten Boomgaarde. Op dit moment zijn er bij het OCMW nog zo’n 40 vacatures voor zorg- en verpleegkundigen: ook zij kunnen het team van Ten Boomgaarde vervoegen en hun talent valideren in een ultramoderne omgeving.

OCMW-voorzitter Dirk De fauw: “Werken in een OCMW-woonzorgcentrum is kiezen voor een geëngageerde job in eigen streek. In het nieuwe WZC Ten Boomgaarde kunnen zorg- en verpleegkundigen het beste van zichzelf geven, in een hypermodern kader. Daarmee vervullen we een sleutelrol voor de tewerkstelling in Brugge. Wie bij het OCMW aan de slag gaat, plukt er de vruchten van en geeft iets terug aan de samenleving.”

Dat die formule werkt, blijkt alvast uit de jobcampagne die het OCMW sinds maart uitdraagt. Onder de noemer “Ongelooflijk Cool” wordt zorgkundig en ander talent warm gemaakt om bij de grootste zorgverstrekker in de regio aan de slag te gaan. “We hadden aanvankelijk 120 vacatures voor zorg- en verpleegkundigen, ook voor Ten Boomgaarde”, onderstreept WZC-directeur Martin Jacques. “Drie kwart van de jobs is intussen ingevuld.”

Met 112 plaatsen voor hulpbehoevende wordt Ten Boomgaarde het nieuwe uithangbord voor de seniorenzorg van het Brugse OCMW. Seniorenzorg op maat wordt er gekoppeld aan de meest moderne voorzieningen en de eerste bewoner neemt er op 9 oktober zijn intrek. Daarmee is Ten Boomgaarde het zevende rusthuis onder de vleugels van het Brugse OCMW. “Technici en aannemers werken met volop aan de werf om Ten Boomgaarde tegen oktober instapklaar te krijgen. We gaan er prat op dat dat lukt en doen hierbij een extra oproep om onze 40 openstaande vacatures in te vullen. Wie interesse heeft om als zorg- of verpleegkundige aan de slag te gaan, beveel ik warm aan om online te solliciteren via ongelooflijkcool.be. Daarnaast moeten we er verder alles aan doen om het aanbod van zorg- en verpleegkundige opleidingen in onze streek maximaal te versterken én jongeren warm te maken voor deze mooie en noodzakelijke opleidingen”, aldus nog voorzitter De fauw.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 
40 artikels

archief: