50 artikels

ONDUIDELIJKHEID OVER VRIJWILLIGERSVERZEKERING

geplaatst op donderdag 26 oktober 2017

Meer dan 10 jaar geleden nam ons Provinciebestuur het initiatief om een GRATIS VRIJWILLIGERSVERZEKERING in het leven te roepen.  West-Vlaanderen was zoals vaak de voorloper.

Ik mocht op de samenkomsten met de VVP telkens uitleggen hoe het werkte en welk succes het wel kende.  De andere Vlaamse Provincies volgden het West-Vlaamse voorbeeld .  De Nationale Loterij vond het een dermate mooi voorbeeld van ondersteuning van het vrijwilligerswerk dat zij de nodige fondsen op tafel legden zodat de verzekeringspremie voor meerdere jaren kon betaald worden.  Ik denk dat het potje op vandaag nog niet leeg is .

Alles draait perfect maar…. Ook deze vrijwilligersverzekering wordt gerekend tot de persoonsgebonden materies en vanaf 1.1.2018 mag de provincie dit niet meer doen.

Mevrouw de gedeputeerde heeft een schrijven gericht naar al de erkende organisaties om te melden dat zij zich voortaan tot de Vlaamse overheid moeten melden . Mevrouw heeft in haar schrijven verwezen naar de website van de Vlaamse overheid, beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

Ik ben eens naar die site gegaan en daar wordt inderdaad gemeld dat de Provincies dat niet meer mogen doen en dat Vlaanderen het over neemt maar hoe, dit staat er niet in :

Meer concrete informatie over de aanpak van de vrijwilligersverzekering volgt in de loop van november 2017. Hou dus zeker de website en de nieuwsbrieven van het Departement Cultuur, Jeugd en Media in de gaten.”

Ik meen dat dit echt niet kan… de organisaties worden in het ongewisse gelaten, velen hebben mij gecontacteerd en hebben nu al een private verzekering afgesloten omdat die verre Vlaamse administratie geen duidelijkheid brengt.

Vraag : Kan vanuit de deputatie aan de Minister gevraagd worden om absolute duidelijkheid te brengen zodat die organisaties die werken met vrijwilligers niet in het ongewisse blijven en niet gedwongen worden om hun beperkte middelen aan een verzekeringspremie te besteden.

Dirk De fauw
Provincieraadslidplaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

OCMW-vereniging WOK viert twintig jaar arbeidszorg

geplaatst op woensdag 25 oktober 2017

Op vrijdag 6 oktober heeft vereniging WOK van het OCMW haar twintigste verjaardag gevierd. Dat gebeurde met een kleurrijk feest op de WOK-site aan de Oude Oostendsesteenweg.

 

OCMW-voorzitter Dirk De fauw: “WOK mag trots zijn op wat ze met hun team hebben gerealiseerd in de voorbije twee decennia. Ze investeren in arbeidszorg met een geëngageerde doelstelling en een brede waaier van opdrachten. Dankzij WOK kunnen wekelijks zo’n 80 personen zinvolle arbeid op maat uitvoeren. Ze krijgen daarvoor ondersteuning van een 13-koppige begeleiding. Deze arbeidsvorm is maatschappelijk zinvol en helend voor wie om verschillende redenen niet (meer) op de arbeidsmarkt terecht kan.”

 

In Brugge staat WOK ook in voor ‘groepsgroen’: ze nemen het onderhoud van grote groenpartijen, zoals de tuinen van het OCMW, voor hun rekening. “Maar er is meer”, zegt voorzitter De fauw. “WOK betekent ook: klussen en tuinonderhoud voor 400 klanten in heel Brugge. Er is bovendien een atelier waar mailingopdrachten worden uitgevoerd, dozen geplakt en boeken geplastificeerd. Deze mensen leveren op eigen tempo uitstekend werk, ten gunste van de samenleving. We spreken dus niet alleen over zinvolle arbeid, maar even goed over een traject dat mensen terug ‘zin in werk’ geeft.”

 

In 2003, zes jaar na de start, werd WOK een OCMW-vereniging. Sinds die dag zijn het aanbod aan activiteiten en het begeleidend personeel bij WOK alleen maar uitgebreid. “Vorig jaar kregen 130 personen begeleiding van WOK: het maakt van hen het grootste arbeidszorgcentrum in West-Vlaanderen. Daar mogen we fier op zijn, net als op het feit dat het OCMW van Brugge en de stad deze werking met minimale Vlaamse of federale subsidies realiseren. We hopen dat we dit werk op hetzelfde elan kunnen verderzetten in de toekomst, ongeacht de druk op de schouders van de sociale economie”, aldus nog de OCMW-voorzitter.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Boodschappendienst OCMW Brugge: goed voor 2566 rondes per jaar

geplaatst op woensdag 25 oktober 2017

Het OCMW van Brugge zet alle middelen in om het comfort en de zelfredzaamheid van 60-plussers te vergroten en ondersteunen. Dat was de boodschap die voorzitter De fauw gisteren meegaf, bij de toelichting van de ‘boodschappendienst aan huis’. Zo’n 173 klanten doen per jaar een beroep op de dienst.

OCMW-voorzitter Dirk De fauw: “We zijn al een hele tijd actief met de boodschappendienst. De werking is opgedeeld in 2 sectoren: regio 8380 of ‘Brugge Noord’ en regio Brugge-centrum, waar ook Sint-Michiels, Sint-Andries, Sint-Kruis en Assebroek bij horen. We beseffen dat individueel boodschappen doen voor veel senioren ‘een venster op de wereld’ is. Als ze dat zelf niet meer kunnen, helpt het OCMW een handje.”

De dienstverlening scoort goed, onderstreept de voorzitter. Dat komt omdat het over meer gaat dan louter boodschappen doen en leveren. “Het sociale aspect is cruciaal. Senioren maken onder een begeleiding een heus uitje naar de winkel. Ze kunnen praten met mensen en krijgen ondersteuning bij aankopen. De boodschappendienst vormt op deze manier ook een buffer tegen vereenzaming. Als OCMW weten we, na minder positieve berichten over eenzame overlijdens in de stad de voorbije zomer, hoe cruciaal dit is.”

Om die vereenzaming actief te bestrijden, kan de boodschappendienst ook rekenen op andere diensten van het OCMW. “Wanneer klanten na een afspraak geen gehoor geven, doet de dienst maatschappelijk werk verdere opvolging”, onderstreept De fauw. “Indien nodig grijpen ze meteen in, met een tweede bezoek op dezelfde dag op hetzelfde adres. Zo kunnen ze acute problemen meteen detecteren en seinen aan de hulpverlening.”

Deze boodschappen dienst ontstond in 2008. Zo’n 10 jaar later bestaat ze uit 4 medewerkers en 4 vrijwilligers voor het Brugse grondgebied. “Klanten betalen 10 euro lidgeld voor een volledig jaar en 2 euro per bezochte locatie. We bedienden vorig jaar 173 klanten tijdens 2566 boodschappenrondes. De aanvragen zitten trouwens in de lift dit jaar: dat bewijst dat deze dienst zinvol en nodig is”, aldus nog voorzitter De fauw.

 

Voor meer info:
kelly.verougstraete@ocmw-brugge.be

Administratie dienstencentra – tel. 050 32 78 82


plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

OCMW zorgt voor extraatje op dag van de onthaalouder & kinderbegeleider

geplaatst op woensdag 25 oktober 2017

Vrijdag 12 oktober was het Dag van de Onthaalouder. OCMW-vereniging De Blauwe Lelie, dat kinderopvang in de Brugse regio verzorgt, maakte van de gelegenheid gebruik om haar onthaalouders en kinderbegeleiders in de bloemen te zetten.

OCMW-voorzitter Dirk De fauw: “We vinden het goed dat de job van onthaalouder op een dag als deze in de kijker wordt gezet. De onthaalouders en kinderbegeleiders van Vereniging De Blauwe Lelie maken het verschil voor jonge Brugse gezinnen. We bieden een sterke dienstverlening aan in een goed uitgebouwd kader. We hebben ook oog en oor voor de noden en wensen van het personeel, de ouders en de kinderen die gebruik maken van ons opvangaanbod.”

Het “unieke” aan kinderopvang is dat ze in Vlaanderen vaak binnen een gezin wordt georganiseerd. Toch staat de positie van deze onthaalouders onder druk, bevestigt de voorzitter: “We trappen een open deur in als we zeggen dat er een tekort is aan mensen om deze taak op te nemen. In 2015 startten er in de Brugse regio 8 en stopten er 19. In 2016 was de balans 12 versus 26. Daardoor dreigt een unieke vorm van kinderopvang op termijn verloren te gaan.”

Het OCMW beschouwt het als een kerntaak om degelijke kinderopvang te blijven aanbieden, zowel voorschools als buitenschools, met onthaalouders én kinderbegeleiders. “Als we ‘zorgen voor kinderen’ moeten we er ook durven in investeren. Bij onthaalouders willen we dit doen bij de opstart en in een latere fase, zodat ze hun taak financieel kunnen blijven bolwerken. Ook in andere vormen van opvang moeten mensen, middelen en een degelijke pedagogische visie aanwezig zijn en blijven. Alleen zo realiseren we met vereniging De Blauwe Lelie degelijke opvang, waar kinderen én medewerkers gewaardeerd en gekoesterd worden.”

De medewerkers van kinderdagverblijf Het Uilennestje (Dudzele) en peutertuin Oogappel (Sint-Michiels) kregen gisteren een alvast een boeket aangereikt door voorzitter De fauw. “Als blijk van waardering, omdat jullie en jullie collega’s er elke dag opnieuw staan, voor de kinderen en hun ouders. Bedankt daarvoor!”, aldus de OCMW-voorzitter

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Bewoners WZC Ter Potterie nemen ‘jaarlijkse vakantie’

geplaatst op woensdag 25 oktober 2017

Het is intussen een traditie geworden: de bewoners van WZC Ter Potterie (OCMW Brugge) die jaarlijkse vakantie nemen. De vakantie vindt dit jaar opnieuw plaats in het Vijverhuis in Zillebeke.

OCMW-voorzitter Dirk De fauw: “Het engagement van een heleboel vrijwilligers en de steun van directie en personeel, maken dat 12 bewoners van WZC Ter Potterie in het Vijverhuis een onvergetelijke week beleven. De studenten van het zevende jaar thuis-en bejaardenzorg van OLVH Spes Nostra zetten hun beste beentje voor en staan mee in voor de verzorging, maaltijdbegeleiding en vrijetijdsbesteding van de bewoners. Het gebeurt aan de hand van een draaiboek dat op voorhand en volledig in detail wordt uitgewerkt.”

De uitstap van de bewoners van WZC Ter Potterie is dus een huzarenstukje. Maar het resultaat is hartverwarmend, zo bevestigt de voorzitter. “De betrokken leerlingen en leerkrachten investeren hier tijd en energie in, maar krijgen er immense dankbaarheid voor terug. Senioren kunnen een hele week genieten van spelmomenten, een heuse show, een dansmoment, uitstappen, een film: de lijst activiteiten is bijna eindeloos. Na de vakantieweek organiseren we nog een familieavond, waarop de bewoners samen met de studenten en hun familie herinneringen kunnen ophalen.”

 De weekuitstap naar Zillebeke focust niet alleen op levenskwaliteit voor de senioren, maar ook op een goeie band tussen de jongeren en de ‘vakantiegangers’. “Contacten over de generaties heen zijn bijzonder waardevol en als OCMW investeren we er bewust. De positieve beeldvorming van senioren over jongeren en vice versa: dat is wat écht telt. Zo krijgen ook de betrokken families een goed gevoel van de manier waarop wij de zorg voor senioren, dag na dag, vol engagement invullen”, aldus nog voorzitter De fauw.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

OCMW Brugge & hogescholen lanceren opleiding ‘stagementoren’

geplaatst op woensdag 25 oktober 2017

Vanochtend heeft de dienst Seniorenzorg van het OCMW en de werkgroep Scholen en Vorming in VIVES Brugge de opleiding ‘stagementoren verpleegkunde’ voorgesteld. Die opleiding moet stagementoren handvatten aanreiken om stagiairs nog beter te begeleiden op de werkvloer.

OCMWW-voorzitter Dirk De fauw: “Vorig jaar zaten we al rond de tafel met de woonzorgcentra, onze dienst seniorenzorg, de betrokken scholen en de mensen die stageplaatsen in de WZC’s verdelen. Het was snel duidelijk dat we baat zouden hebben bij een overkoepelende opleiding voor stagementoren, zowel in de verpleeg- als in de zorgkunde. Iedereen heeft immers belang bij goed opgeleid personeel én stagiairs die op een degelijke stageplaats, relevante werkervaring kunnen opdoen.”

Stages, stagebegeleiding, stagementoren en coördinatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, onderstreept de voorzitter. “Als we prat gaan op een degelijke opleiding en omkadering voor zorg- en verpleegkundigen, dan moeten ook de stagementoren van een opleiding op dezelfde omkadering en opleiding kunnen rekenen. Het resultaat is een ‘nieuwe’ opleiding, op maat van mentoren. De opleiding koppelt theoretische bijscholing aan praktijkgerichte bijscholing en wordt door alle scholen samen wordt georganiseerd: VIVES, ZOWE, Vesalius en Howest Bachelor verpleegkunde.”

 

Het is de bedoeling om de opleidingsdag jaarlijks te hernemen.  “Zo hoeven scholen hoeven niet langer zelf een bijkomende opleiding te organiseren en content en timing voor deze dag in te plannen. Stagementoren van hun kant kunnen op een opleiding op maat volgen, op een vertrouwde plek en zonder praktische rompslomp. Ik kijk uit naar een vruchtbare samenwerking in de toekomst”, aldus nog voorzitter De fauw.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

VIERKANT TEGEN EENZAAMHEID

geplaatst op dinsdag 24 oktober 2017

7000 tot 12000 mensen in Brugge leven in eenzaamheid/isolement.  Het is een bijzonder grote uitdaging voor het stadsbestuur en het OCMW om dit stevig aan te pakken.

Gelukkig kunnen we rekenen op een grote groep vrijwilligers en professionelen die willen meewerken om het probleem uit Brugge te verbannen Wat mij betreft moeten drie zaken onmiddellijk aangepakt worden :

1° Het opzetten van een MELDPUNT EENZAAMHEID met goede opvolging door diverse diensten.


2° Een professioneel BELSYSTEEM waarbij mensen die eenzaam zijn op regelmatige tijdstippen opgebeld worden om te peilen naar hun gemoedsgesteltenis waarna kan geoordeeld worden of er fysiek moet ingegrepen worden.

3° Er moet een strategie uitgewerkt worden om de BUURTWERKING te stimuleren zodat buren elkaar weer leren kennen en bereid zijn iets te doen voor elkaar .

Op de startconferentie deelden meer dan 170 professionele en vrijwilligers mijn visie op het probleem . Zij willen samen VIERKANT TEGEN EENZAAMHEID gaan.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

OCMW Brugge richt ‘nieuwe blik’ op armoede

geplaatst op maandag 23 oktober 2017

17 oktober is de internationale dag van verzet tegen extreme armoede. In aanloop naar die datum staat in Mijn Brugge, naast het Huis van de Bruggeling, de expo ‘Nieuwe Blik op Armoede’ opgesteld. De tentoonstelling is een initiatief van de Brugse armoedeorganisatie Wieder en krijgt de steun van het OCMW. Beide organisaties stelden het initiatief gisteren aan pers en publiek voor.

OCMW-voorzitter Dirk De fauw: “10% van de Vlamingen leeft met een armoederisico. In Brugge geldt het helaas ook: 10% van de inwoners van deze stad riskeert armoede of leeft erin. De oorzaken van die armoede zijn erg verschillend: er is generatie-armoede, er zijn nieuwe armen. Hun leefsituatie is even precair, maar we kijken er vaak van weg omdat het ongemakkelijk voelt. Daardoor verandert er weinig aan de positie van de meest kwetsbare mensen en gezinnen in deze samenleving.”

In het voorjaar van 2017 liet vzw Wieder daarom tientallen bekende en onbekende Bruggelingen fotograferen. De oogfoto’s zijn een wake-up call, die in aanloop naar de internationale dag van verzet tegen extreme armoede in Mijn Brugge staat opgesteld. “Kunstenaars, creatieve zielen, beleidsmakers en doodgewone Bruggelingen: ze geven ons hun nieuwe blik op armoede”, gaat de De Fauw verder. “De foto’s zijn pakkend, het signaal spreekt voor zich: we kijken niet langer weg van die armoede. We omhelzen de meest kwetsbaren en geven deze mensen – ook namens een het OCMW – een duwtje in de rug. “

De OCMW-voorzitter poseerde zelf ook voor de lens en is te zien tussen de vele “ogen-blikken”. Een bewuste keuze, zo verduidelijkt hij: “Als we armoede in de buurt in de ogen durven kijken, kunnen we echt het verschil maken. Dankzij deze expo brengen we die boodschap artistiek en geëngageerd tot bij het brede publiek. Wie een kijkje komt nemen, kan bekende en minder bekende ogen spotten en het verhaal achter de Nieuwe Blik op Armoede zelf ontdekken. Ik hoop dat de boodschap aanslaat bij alle passanten en bezoekers van deze locatie.”

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 
50 artikels

archief: