50 artikels

Brugs OCMW verwelkomt 29 jongeren voor YOUCA

geplaatst op vrijdag 20 oktober 2017

Gisteren vond in heel Vlaanderen en Brussel een nieuwe editie van YOUCA plaats. YOUCA staat voor Youth for Change and Action en laat schoolgaande jongeren voor één dag meedraaien op de werkvloer. Het OCMW van Brugge werkte mee en verwelkomde 29 jongeren.

Voorzitter Dirk De fauw: “We zijn trots dat we als openbare organisatie aan dit initiatief kunnen meewerken. 29 jongeren gaan hier met volle goesting aan de slag en het dagloon voor hun werk, wordt geschonken aan projecten in het zuiden. Daarmee investeren we samen in een duurzame en rechtvaardige samenleving.”

YOUCA steunt dit jaar vooral het werk van Trias in El Salvador. Het land kampt al decennia met drugsbendes en 25% van de jongeren heeft er geen toegang tot degelijk onderwijs. “Trias probeert het tij te keren door jongeren samen te brengen, hen vorming te geven en het ondernemersinitiatief te steunen. Zo krijgen de Salvadoraanse jongeren de kans om eigen keuzes te maken en te bouwen aan hun dromen en toekomst. De inzet van onze jongeren geeft hen alvast een extra duw in de rug’, gaat de voorzitter verder.

Het ‘gelegenheidspersoneel’ kon op 19 oktober op tal van OCMW-locaties aan de slag. “Zowel bij de personeelsdienst, het lokaal opvanginitiatief, bij onze verschillende verenigingen en bij de mensen van het Budgetpraatcafé mogen we voor één dag op een extra kracht rekenen. Het is een win-winsituatie voor alle betrokken partijen. De jongeren doen een eerste en leerzame werkervaring op. Onze medewerkers krijgen voor één dag een helpende hand bij taken die op uitvoering wachten en de opbrengst van deze inzet komt terecht bij jongeren die er nood aan hebben”, aldus nog voorzitter De fauw.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

De woonladder in Brugge breidt uit

geplaatst op donderdag 19 oktober 2017

Naast de nachtopvang – crisisopvang – residentiële groepsopvang – doorgangswoningen – SVK-woningen en Sociale Woningen (met o.a. versnelde toewijzing) start er een nieuw initiatief: tijdelijke bezetting (6 maanden) van leegstaande sociale woningen.

Er komt een aanbod van Vivendo.

Voor wie? De beoogde doelgroep zijn mensen, waarvan de woonnood zeer acuut is en die na herhaaldelijke pogingen geen woning vinden.

 

Voorwaarden voor de bewoners:

- betaalt de bezettingsvergoeding

- aanvaardt wekelijks een contact met de verantwoordelijke van het project of van de begeleidende dienst.

Wie kan aanmelden?

Welzijnswerkers uit organisaties en verenigingen kunnen kandidaten met een hoge woonnood aanbrengen.

We verwachten van de aanmelders dat zij zoveel als mogelijk een verdere rol spelen in de begeleiding en de opvolging. Maar ook als men geen begeleiding kan verzekeren, kan men aanmelden.

Bij de aanmelding wordt nagegaan welke actoren een ondersteunende rol kunnen spelen bij het zoeken naar een structurele oplossing.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Winnaar Great Bruges Marathon gehuldigd

geplaatst op woensdag 18 oktober 2017

Zondag vond de eerste editie van de Great Bruges Marathon plaats. Deelnemers uit 43 landen meldden zich aan de start in het historisch centrum van Brugge, onder wie 800 Bruggelingen. Ook de winnaar was een Bruggeling: Alexander Diaz Rodriguez, werkbegeleider bij OCMW-vereniging De Schakelaar.

OCMW-voorzitter Dirk De fauw: “We zijn niet weinig trots op de prestatie van Alexander. Hij kreeg het startnummer 1 en eindigde ook als eerste, met 7 minuten voorsprong op de tweede deelnemer. Hij liep aan een gemiddelde snelheid van 17,5 km per en kon de afstand van 42 km in 2u25 overbruggen. Ik doe mijn hoed af voor zo’n prestatie.”

Ook de bevoorrading door vrienden en collega’s blijven bij, bevestigt de voorzitter. “Op de afgesproken punten bezorgden ze Alexander wat hij nodig had, moedigden ze hem aan of fietsten ze zelfs met hem mee. Dat is het welkome duwtje in de rug tijdens elke duursport.”

Alexander Diaz Rodriguez ontving voor zijn prestatie een boeket bloemen en een cadeaubon. Voorzitter De fauw gaf hem en alle collega’s tot slot een pluim voor hun dagelijkse inzet. “Het werk van alle mensen van vereniging De Schakelaar drukt de energiefactuur van mensen en van kwetsbare gezinnen. Ze kiezen ook voor zonnepanelen en groene energie, of isoleren bewust hun dak met de hulp van onze vereniging. Ook dat verdient een applaus.”

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

ESF project ’Brugge(n) voor jongeren werkt!’

geplaatst op woensdag 18 oktober 2017

In de signaalnota 2016 van ‘Brugge(n) voor jongeren’ werd reeds aangehaald dat de maatschappelijk kwetsbare jongeren niet of onvoldoende voorbereid zijn op werk. Een aantal oorzaken hiervan werden reeds opgesomd :

Jongeren hebben geen correct beeld van het werk-leven, het ontbreekt hen aan elementaire arbeidsattitudes, ze zijn zich onvoldoende bewust van hun competenties, kunnen zich moeilijk verkopen op de arbeidsmarkt… Professionals zijn in het bijzonder bezorgd om die jongeren die onder de radar blijven en die, ondanks herhaalde oproepen, niet (terug) tot bij de VDAB geraken.

In samenspraak met ‘Brugge(n) voor jongeren’ tekende de dienst werkgelegenheid van de stad - en met succes- in op de Europees Sociaal Fonds-oproep "Begeleiding van maatschappelijk kwetsbare groepen".

Op 29/09/2017 werd het project met de naam ‘Brugge(n) voor jongeren werkt!’ goedgekeurd.

Het is een partnerschap geworden tussen de stad, OCMW Brugge, het jongerenteam van CAW Noord-West-Vlaanderen, Groep INTRO vzw en VDAB Brugge

De jury vond de sterke punten van het Brugse project: "Pluspunten zijn de vertrouwenspersoon, de integrale begeleiding en diverse partners, aandacht voor het individu en de multi problematiek waarmee kwetsbare jongeren kampen.

Het is een zeer sterk projectvoorstel, gedragen door een zeer sterk partnerschap: Stad Brugge, Groep Intro, CAW en OCMW voeren samen het project uit. Het partnerschap overtuigt in expertise en ervaring in het begeleiden van personen uit kwetsbare groepen."

Met dit project willen we kwetsbare jongeren tussen 18 en 25 jaar succesvoller begeleiden richting werk, door het creëren van cohesie bij begeleiders en installeren van nazorg. Deze kwetsbare jongeren liggen de stad nauw aan het hart. De Stad Brugge zet voor dit project een samenwerking op tussen verschillende begeleiders van kwetsbare jongeren, met als focus 'de weg naar de arbeidsmarkt'. Een jongere krijgt één coachteam doorheen het hele traject naar werk. Dit coachteam bespreekt de contactketenlijst en het dashboard van de jongere tijdens maandelijkse ronde tafels en stuurt bij waar nodig. Deze geïntegreerde aanpak garandeert persoonlijk maatwerk en een grotere kans op succes. Bovendien willen we met dit project het aantal ondernemingen dat jongeren kan begeleiden, uitbreiden door een vergoedingssysteem aan te bieden voor hun begeleiding.

Het project dat duurt van oktober 2017 tot eind 2018 , richt zich tot jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar die nog geen traject in het kader van tewerkstelling lopende hebben en moeizaam stappen zetten richting werk. Een coach gaat individueel en outreachend aan de slag met de jongeren. Hiervoor worden twee medewerkers , verbonden aan respectievelijk LOGiN en Groep INTRO, aangesteld.

In overleg met de partners wordt een traject op maat voor de jongeren uitgewerkt. Dat traject is uniek en divers, gaande van opbouw van vertrouwen tot talentontwikkeling, tot het opdoen van een eerste werkervaring, enzovoort. Er worden ook specifiek middelen vrijgemaakt om bedrijven te belonen die bereid zijn zogenaamde snuffelstages aan te bieden.

Via een integrale en persoonlijke aanpak willen we voor deze jongvolwassenen een succeservaring creëren in de richting van opleiding en tewerkstelling.

Heb je vragen over het project of wil je een jongvolwassenen aanmelden?

Neem contact op met Jeroen Slambrouck van LoGiN ( 0472/90 60 31 ) of Maarten Decuypere van Groep INTRO vzw( 0473/52 44 92)

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Week van NAH & OCMW Brugge: oog voor een ‘onzichtbare’ problematiek

geplaatst op maandag 16 oktober 2017

Vandaag gaat de tweede week van NAH, het niet-aangeboren hersenletsel, van start. NAH staat provinciaal en nationaal in de kijker en ook het OCMW van Brugge doet een duit in het zakje. De Nieuwe Notelaar, een initiatief van het OCMW dat mensen met NAH huisvest en begeleidt, mocht voor de zomer een publieksprijs van het Vlaams Congres Verkeersveiligheid in ontvangst nemen.

OCMW-voorzitter De fauw: “We ontvingen een cheque van € 1.000 omdat we mensen met NAH en hun buddy’s laten getuigen over verkeersveiligheid, in samenwerking met de vzw Rondpunt. Vaak is zo’n niet-aangeboren hersenletsel immers het gevolg van een ongeval. De patiënt wordt achteraf geconfronteerd met een fysieke of verstandelijke beperking en is aangewezen op specifieke zorg om nog te kunnen functioneren. Wij dragen ons steentje bij in de nazorg, maar we zetten ook heel bewust in op bewustmaking. "Voor die bewustmaking gaan een aantal NAH-patiënten geregeld samen met een buddy op pad. Ze getuigen in scholen of bedrijven over verkeersveiligheid. Dat is nodig, zo bevestigt de OCMW-voorzitter. “Jaarlijks zijn er 50.000 nieuwe mensen die een NAH oplopen, door een ongeval, een hersenbloeding of een andere aandoening. Op verkeersvlak hebben we dus impact op dit verhaal. Daarnaast is deze week van NAH ook het moment om de ‘onzichtbare’ kant van de problematiek aan te kaarten. Mantelzorgers zetten zich elke dag opnieuw in voor deze patiënten en het begrip van de bredere omgeving is soms beperkt. We willen NAH bespreekbaar en algemeen aanvaard maken.”

De impact van mantelzorg voor NAH-patiënten is groot en de week van NAH is het moment om ook dat engagement te onderstrepen. “2.589 Brugse mantelzorgers zetten zich bijna dagelijks in om patiënten met een grote zorgnood te ondersteunen. Ze ontvangen hiervoor 20 euro per maand: we willen die onschatbare inzet verder financieel ondersteunen en zelfs uitbreiden. Hoe langer Bruggelingen met een zorgnood in hun eigen thuissituatie kunnen vertoeven, hoe beter voor de samenleving”, aldus nog voorzitter De fauw.

 

Meer info over provinciale acties in het kader van de Week van NAH:

 

https://www.west-vlaanderen.be/inschrijven/Paginas/20171017nahweek.aspx


plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Energieplatform dringt warmteverlies in Brugse huizen terug

geplaatst op donderdag 12 oktober 2017

Gisteren is het Energieplatform Brugge voorgesteld aan pers en publiek. Via de link  www.energieplatform.brugge.be kunnen Bruggelingen voortaan zelf een thermografische foto van hun woning raadplegen. Op die manier krijgen ze ook een overzicht van mogelijke energiebesparende ingrepen.

OCMW-voorzitter Dirk De fauw: “Het initiatief wordt gedragen door OCMW-vereniging De Schakelaar en de stad Brugge en kadert in het Europese project See-to-Do. Vlaanderen en Nederland slaan langs deze weg de handen in elkaar om werk te maken van energiezuinig wonen. Bruggelingen krijgen zicht op het warmteverlies in hun woning en we motiveren hen om energiebesparende maatregelen te nemen: doen door te zien, dus.”

De thermografische foto’s zijn een belangrijke leidraad, onderstreept de voorzitter. “De kleurcodes op de beelden variëren van blauw (weinig warmteverlies) over groen en geel tot rood (veel warmteverlies). Mensen kunnen het verlies terugdringen door met een simpele muisklik Vereniging De Schakelaar te contacteren voor een afspraak. In overleg met onze medewerkers bepalen ze welke ingrepen ze willen uitvoeren. Het kan voor eigenaars én verhuurders. Ze krijgen ondersteuning gedurende het hele proces, vanaf de keuze van de aannemer tot het invullen van de subsidieaanvragen.”

Advies en technische knowhow ter beschikking stellen van de energiebewuste Bruggeling: ook daar het nieuwe energieplatform om. “Het milieu en de klimaatverandering vormen de grootste uitdaging voor de komende decennia. Het is aan ons om ervoor te zorgen dat ook volgende generaties goed en graag in Brugge kunnen blijven wonen. Bij voorkeur is dat een energiezuinige én klimaatneutrale stad. Met dit platform zetten we alvast een stap in de goede richting”, aldus nog voorzitter De fauw.

Meer info via:
energiesnoeiers@deschakelaar.be  of 050 47 55 13.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

OCMW Brugge houdt tweede ‘Clean Day’

geplaatst op woensdag 04 oktober 2017

Op dinsdag 3 oktober 2017 organiseerde het OCMW van Brugge een tweede editie van Clean Day. De hoofdzetel, Hoogstraat 9 en tal van andere contactpunten sloten voor één dag de deuren in het kader van een grondige administratieve opruiming.

OCMW-voorzitter Dirk De fauw: “Naast het opruimen en verwijderen van papier en oud materiaal, lag het accent dit jaar op een digitale opruiming. Door het intensieve mailverkeer en bestanden en foto’s die medewerkers maken, stockeren én versturen in het kader van hun werk, raken de schijven behoorlijk vol. Tijdens de Clean Day maakten we er een erezaak van om overbodige kopieën en bestanden, zoveel mogelijk te wissen.”

Foto’s nemen de grootste hap ruimte in, bevestigt voorzitter De fauw. “Door digitale fotografie is ons fotoarchief de voorbije jaren aanzienlijk in volume toegenomen. Maar lang niet alles hoeft bewaard te worden: we kiezen voor een goeie selectie in een apart consulteerbaar fotoarchief, waardoor er weer schijfruimte vrijkomt. Daarnaast sporen we de medewerkers ook aan om andere bestanden op te schonen én de mailbox aan een grondige opruiming te onderwerpen. Mails die al jaren opgeslagen worden of in de prullenbak zijn blijven hangen zonder dat iemand zo volledig wist: het neemt onnodige ruimte in beslag. Na de Clean Day moeten we daar deels van verlost zijn.”

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Nieuwe opnamevoorwaarden voor Woonzorgcentra voor Bruggelingen

geplaatst op donderdag 28 september 2017

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn besliste op 25/08/2017 om de volgende regels toe te passen bij inschrijving op de wachtlijst voor opname in een van de WZC van ons OCMW:

- kandidaat-bewoners die op het moment van inschrijving op de wachtlijst, minstens 1 jaar in Brugge

gedomicilieerd zijn, krijgen voorrang

- de volgende groepen worden hiermee gelijkgesteld en krijgen dus ook voorrang:

o kandidaat-bewoners die een duidelijke familiale band hebben met Brugge,

wat betekent dat er minstens 1 kind minstens 1 jaar in Brugge is gedomicilieerd op het moment van inschrijving op de wachtlijst,

of, indien de kandidaat-bewoner kinderloos is, er minstens één broer of zus minstens 1 jaar in Brugge is gedomicilieerd op het moment van inschrijving op de wachtlijst,

o kandidaat-bewoners die in de periode van 30 jaar voorafgaand aan de inschrijving op de wachtlijst minstens 15 jaar in Brugge gedomicilieerd zijn geweest

Meer info bij dienst zorgverlening - 050/32 70 00

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 
50 artikels

archief: