40 artikels

“Minnewoater Blond”: gelegenheidsbier zet jubileum WZC in de verf

geplaatst op zaterdag 03 juni 2017

Het woonzorgcentrum Minnewater van het OCMW Brugge viert dit jaar haar vijfendertigste verjaardag. Dat jubileum is de aanleiding voor een heuse feestweek, die maandag werd afgetrapt met een gelegenheidsconcert in de kapel van WZC Minnewater.

OCMW-voorzitter Dirk De fauw: “De geschiedenis van woonzorgcentrum Minnewater gaat terug tot het begin van de negentiende eeuw. De congregatie van de Zusters van Liefde zond toen twee religieuzen naar Brugge om er hulpbehoevende bejaarde vrouwen te verzorgen. Bijna 200 jaar later is het Minnewater nog steeds een referentie in de Brugse zorgcontext: redenen genoeg om te vieren dus.”

De aanzet voor het huidige WZC werd gegeven in 1978. De opening volgde in 1982, op 11 juni om precies te zijn. Er konden 25 valide en fysiek zorgbehoevende senioren terecht. Een paar jaar later werd de voorziening uitgebreid voor nog eens 39 bijkomende bewoners. Vandaag is het Minnewater een vertrouwde zorg- en woonplek voor hulpbehoevende senioren, in een gemoedelijk en huiselijk kader. De site huisvest inmiddels ook het OCMW-archief en sociale kruidenier KABA van vereniging ’t Sas.

Naar aanleiding van de 35ste verjaardag van WZC Minnewater lanceerde het OCMW ook een gelegenheidsbier: Minnewoater Blond. WZC-directeur Luc Gryson: “We wilden de feestweek extra weerklank geven, en hoe doe je dat beter dan met een verfijnd Belgisch bier? Voor de gelegenheid zijn er zo’n 1.800 flessen ‘Minnewoater Blond’ gebrouwen. Het is een smaakvol, blond bier met een traditioneel etiket waarop je de statige gevel van ons woonzorgcentrum herkent. We zijn oprecht trots op dit product en op de plaats die WZC Minnewater vandaag in Brugge inneemt.”

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Buurtambassadeurs engageren zich in Zeebrugse wijken

geplaatst op donderdag 01 juni 2017

Gisteren werd in het OCMW-dienstencentrum d’Oude Stoasie in Zeebrugge het project “Buurtambassadeurs” voorgesteld. De buurtambassadeurs willen op een laagdrempelige manier vereenzaming en kansarmoede in de Zeebrugse wijken aanpakken.

OCMW-voorzitter Dirk De fauw: “Er zijn meerdere aanwijzingen dat deze buurt bijzonder kwetsbaar is. Een studie van het Steunpunt Sociale Planning van de provincie spreekt over 18,3 % kansarme geboortes. Ook de wooninstabiliteit in Zeebrugge is groot: 14% van de huishoudens woont op een ander adres dan het jaar ervoor. Als tegengewicht voor deze kwetsbaarheid gaan we daarom aan de slag met vrijwillige buurtambassadeurs.”

 

De buurtambassadeurs verzamelen met de goedkeuring van de mensen van d’Oude Stoasie informatie in de buurt, geven die door en houden de vinger aan de pols. Het is een laagdrempelige vorm van dienstverlening voor wie wat ouder wordt, minder mobiel is of om andere redenen zelf minder makkelijk het huis uitkomt.

“De ambassadeurs gaan de straat op, slaan een praatje met mensen en hebben oog en oor voor de noden van kwetsbare gezinnen”, verduidelijkt de OCMW-voorzitter. “Een speciaal ontworpen deurhanger met een eenvoudig logo geeft aan dat er op een bepaald adres een buurtambassadeur woont. Als hij of zij niet in de buurt rondloopt, kunnen mensen er ook zelf aanbellen.”

De buurtambassadeurs engageren zich in alle gevallen op een discrete manier en maken de buurtzorg nog performanter maken. “Tijdens het project voorzien we ook maandelijks vorming een tweemaandelijks een praatcafé, waar ambassadeurs ervaringen delen”, aldus nog voorzitter De fauw.


plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Jongerenhuis huisvest jongerenwerking

geplaatst op donderdag 01 juni 2017

Gisteren werd de samenwerkingsovereenkomst voor het nieuwe Jongerenhuis ondertekend. Het Jongerenhuis neemt intrek in het voormalige CAW-gebouw in de Vlamingdam nr. 36 en brengt drie initiatieven ten gunste van jongeren bijeen: Preventiewerking, Jongerenwerking ’t Salon en Buurtsport van het OCMW.

OCMW-voorzitter Dirk De fauw: “Samen met de mensen van de stad Brugge, het CAW Noord-West-Vlaanderen en ons OCMW bestendigen we hier onze unieke samenwerking. Het Jongerenhuis wil de Brugse jongeren, en zeker de jongeren met een kwetsbare achtergrond, nog beter en vlotter bereiken.”

Het Brugse OCMW benadert deze doelgroep al jaren onder de noemer Buurtsport. Buursport maakt deel uit van vereniging SPOOR. Voorzitter De fauw: “We bieden via deze weg laagdrempelige sportactiviteiten aan jongeren in de zogenaamde aandachtswijken. Via Buurtsport krijgen zij de kans om aan zinvolle vrijetijdsbesteding te doen. Ook volwassenen die moeilijk hun weg vinden op de reguliere arbeidsmarkt, kunnen in het kader van Buurtsport een opleiding tot animator of begeleider volgen. Zo blijven ze op (middel)lange termijn aan de slag in een geëngageerd verhaal.”

Sinds 2012 maakt Buurtsport ook deel uit van “Brugge(n) voor jongeren”, net als de preventiewerkers van de stad Brugge en jongerenwerking ’t Salon van het CAW. Het Jongerenhuis is de bestendiging van deze samenwerking. Dirk De fauw, Burgemeester Renaat Landuyt en Piet Baes van het CAW zetten gisteren dan ook met trots hun handtekening onder het akkoord en het ‘nieuwe’ Jongerenhuis.

“We zullen er alles aan doen om jongeren en hun ouders de weg naar dit huis te wijzen. Op die manier slaan we de noodzakelijke maatschappelijke en sociale bruggen, die een duurzame basis voor de samenwerking tussen ons OCMW, de stad en het CAW vormen”, aldus nog de OCMW-voorzitter

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Na 5 miljoen maaltijden: Ruddersstove lanceert nieuwe kookketels

geplaatst op maandag 29 mei 2017

Vereniging Ruddersstove van het OCMW Brugge bestaat dit jaar tien jaar. Sinds 2007 werden in de centrale keuken van Ruddersstove meer dan 5 miljoen maaltijden bereid. OCMW-voorzitter Dirk De fauw: “Door dit intensieve gebruik zit er uiteraard sleet op de infrastructuur: de vertrouwde ketels hadden hun beste tijd gehad. Als bedrijf zet het OCMW met haar verenigingen permanent in op vernieuwing en daarom hebben we ook hier in nieuwe, optimale kookapparatuur geïnvesteerd.”


Met de ketels van vereniging Ruddersstove wil het OCMW kwalitatieve maaltijden blijven leveren aan de vertrouwde WZC ‘s, dagcentra en kinderdagverblijven. Voorzitter De fauw: “Sinds kort gebeurt het allemaal met 3 nieuwe ketels. De grootste ketel met een capaciteit van 400 liter gaan we vooral gebruiken voor de bereiding van soep. De ketel van 300 liter dient voor aardappelbereiding en het ‘kleine broertje’ van 200 liter dient voor de sauzen. 400 liter soep bereiden we in minder dan 2 uur: daarmee halen we de norm voor voedselveiligheid en blijven we kwaliteit afleveren op een efficiënte manier.”

Om de ketels goed te laten draaien, werden enkele technische ingrepen uitgevoerd, zoals de aanvoer van extra elektrisch vermogen en ijswater. Dat gebeurde in eigen beheer van het OCMW, in nauw overleg met de leverancier Sabemaf. De aanpassingen gebeurden in maart, zonder onderbreking in de dienstverlening. “Een pluim voor de koks en keukenchefs en alle mensen die de overstap naar de nieuwe ketels in goeie banen leidden”, aldus nog de voorzitter.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

DRINGEND BIJKOMENDE PARKINGS NODIG

geplaatst op maandag 29 mei 2017

Dirk De fauw neemt kennis van de cijfers over de bezettingsgraad van de parkings in Brugge en stelt ook met genoegen vast dat er meer ondergronds wordt geparkeerd.  Toch zijn elke zaterdag alle ondergrondse parkings totaal volzet.  Vorige zaterdagen stonden wagens in file zowel in de richting Bloedput als in de richting Unescorotonde . Dit schept niet alleen een bijzonder gevaarlijke situatie maar zorgt ook voor veel ongenoegen bij bezoekers van de stad.  Als je op een zaterdag uren een parking moet zoeken kom je niet meer terug. Gezien de uitbreiding van de ondergrondse parking van 't Zand slechts in 2020 zal starten moet er nu dringend werk gemaakt worden van bijkomende parkings die op korte termijn kunnen gerealiseerd worden.

Dirk De fauw wijst daarbij naar de parking aan de Baron Ruzettelaan - gronden van de Vlaamse gemeenschap waarmee inmiddels een akkoord is, maar ook zijn voorstel om een parking aan te leggen op de hoek Dampoortstraat/Zuidervaartje wordt herhaald. Ook de parking Waggelwaterstraat - gronden zijn stadseigendom - kunnen onmiddellijk gerealiseerd worden.  Deze parking is om de 10 minuten verbonden met een bus naar het centrum.  Hier zou zelfs kunnen geëxperimenteerd worden met een eigen rechtstreekse (elektrische-) kleine bus die Bruggelingen en bezoekers via de Ezelstraat tot aan de Markt, Zand en Station kan brengen en terug. En dit aan een hoge frequentie. Hiervoor zijn ook budgetten voorzien in het stadsbudget.
 
Voor de lokale handel is het belangrijk, zoals ook reeds aangehaald in de laatste gemeenteraad, dat er niet alleen kortparkeren in de deelgemeenten is, maar ook in de binnenstad.
 
Dirk De fauw dringt ten slotte aan om de communicatie rond het parkeren te versterken. Zo is het nu reeds mogelijk om je parkeerduur in de binnenstad na 2 uur te verlengen, maar te veel mensen weten dit nog niet.
 
Dit alles is dermate zonneklaar dat met de beslissingen zelfs niet moet gewacht worden tot de evaluatie van het parkeer- en mobiliteitsplan in de vakantie. Daarover moeten dringend beslissingen genomen worden. 
plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

DRIE KEER IS SCHEEPSRECHT: OCMW HULDIGT WINNAAR “DWARS DOOR BRUGGE”

geplaatst op dinsdag 16 mei 2017

 

Alexander Diaz Rodriguez heeft voorbije zondag voor de derde keer de loopwedstrijd ‘Dwars door Brugge’ gewonnen. De thuisloper haalde de finishlijn in een tijd van 46’35”.Diaz Rodriguez is niet alleen langeafstandsloper, maar werkt ook bij OCMW-vereniging De Schakelaar. Het OCMW zette de man maandag in de bloemetjes onder het motto ‘drie keer is scheepsrecht’.

 


OCMW-voorzitter Dirk De fauw: “Ik denk dat ik namens het voltallige OCMW spreek als ik zeg dat we bijzonder trots zijn op onze collega. Jaarlijks nemen heel wat personeelsleden van het OCMW deel aan Dwars door Brugge. Ook hen wil ik bij deze feliciteren met hun sportieve prestaties.”

Een deelname aan Dwars door Brugge is iets wat voorzitter De fauw zelf ook ambieert, maar het vraagt uiteraard om de nodige voorbereiding. Een paar goeie loopschoenen zijn de eerste vereiste. Die overhandigde laureaat Alexander Diaz Rodriguez maandag alvast persoonlijk aan de voorzitter.

“Wie weet evenaar ik op een dag zelf de sportieve prestaties van mijn personeel”, voegde voorzitter De fauw er met een knipoog aan toe. “Maar als het zover komt, laten we u dat weten op het moment zelf.”

Palmares Alexander Diaz Rodriguez

  • 2011: 22e              00:44:49
  • 2012:1  1e            00:43:54
  • 2013: 33e             00:45:39
  • 2014:     (niet deelgenomen)
  • 2015: 1e              00:45:48
  • 2016: 2e               00:48:02
  • 2017: 1e              00:46:35
plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Stad Brugge schenkt 25.000 euro voor de slachtoffers van hongersnood in Afrika

geplaatst op donderdag 11 mei 2017

Consortium 12-12 roept iedereen op om een gift te doen ten voordele van de slachtoffers van hongersnood in Zuid-Soedan en dreigende hongersnood in Somalië, Jemen en Nigeria. In totaal zijn 20 miljoen mensen vandaag bedreigd met zware ondervoeding. Volgens de Verenigde Naties is dit de ergste humanitaire crisis sinds 1945. De leden van Consortium 12-12 zijn aanwezig in deze landen en doen al het mogelijke om de bevolking te helpen: verdeling van voedsel en drinkwater, gezondheidszorg en nutritionele voorzieningen, verbetering van hygiëne, bescherming van de zwakste kinderen, versterking van de landbouw,… Gewapende conflicten, klimaatfactoren en extreme armoede liggen tezamen aan de basis van deze ramp.

Stad Brugge is solidair en besloot om 25.000 euro te schenken aan Consortium 12-12. Schepen voor Noord-Zuid Dirk De fauw: “Als schepen voor Noord-Zuidbeleid vind ik het uitermate belangrijk om als stad een voorbeeldfunctie te stellen. Het voorzien van noodhulp, naast de bestaande reguliere werkingskosten voorzien voor ontwikkelingssamenwerking en duurzame ontwikkeling, kan ter plaatse het verschil maken. Het stadsbestuur wil met de schenking van 25.000 euro bijdragen aan een verbetering van de leefomstandigheden in Zuid-Soedan, Somalië, Jemen en Nigeria.”

 

Schenkingen kunnen op het rekeningnummer BE19 0000 0000 1212 van het Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties.

Dit algemeen rekeningnummer helpt zes grote humanitaire hulporganisaties: Caritas International, Handicap International, Dokters van de Wereld, Oxfam-Solidariteit, Unicef België en Plan België. Deze zes organisaties beschikken over gespecialiseerde diensten voor noodhulp en wederopbouw en maken deel uit van een internationaal netwerk, wat toelaat overal ter wereld snel efficiënte hulp te bieden. Tijdens humanitaire operaties werken deze organisaties, via hun lokale afdelingen of internationale structuren, ook vaak daadwerkelijk samen bij de hulpverlening op het terrein.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=AzTiFuECk3g
plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Technisch personeel OCMW Brugge krijgt vorming op maat

geplaatst op dinsdag 09 mei 2017

Om goede dienstverlening te garanderen, investeert het OCMW van Brugge permanent in de vorming van haar medewerkers. Vrijdag 5 mei stond er voor het derde jaar op rij een opleiding op de agenda voor alle medewerkers van het atelier van de technische dienst, De Schakelaar en Dozen&Co.
OCMW-voorzitter Dirk De fauw: “Als OCMW investeren we permanent in veilige werkomstandigheden, om het aantal arbeidsongevallen te doen dalen. 55 deelnemers kregen daarom opleiding op locatie, in Hoeve Hangerijn. Het gaat om mensen van het atelier, werknemers uit een  sociaaleconomieproject, stagiairs en mensen van het studiebureau.”

In de voormiddag was er aandacht voor preventiegerichte thema’s, met een aantal groepssessies. Na een gezonde lunch kregen de deelnemers in kleinere groepjes technische opleidingen per vakgebied. “Hiervoor schakelen we experten van buiten het OCMW en mensen van de eigen dienst in”, gaat de voorzitter verder. “Ze vertellen alles over specifieke schakelingen voor de elektriciens, behandelen van vochtproblemen en de plaatsing en opbouw van brandwerende wanden. Ook energiebesparende technieken in onze instellingen staan op de agenda.”

De vorming werd door alle deelnemers ‘gesmaakt’ en afgerond met een barbecue. Samen met de vorming werd ook het vernieuwde wagenpark van de technische dienst van het OCMW voorgesteld. “Er komen 13 voertuigen bij. Ze staan ter beschikking van de Technische Dienst, De Schakelaar, De Maaltijdbedeling, De vereniging Ons-Huis, De vereniging WOK, voor de KABA van vereniging ‘t Sas, Buurtsport van de vereniging Spoor, het Lokaal Opvang Initiatief en de dienstencentra. Uiteraard drukken we onze mensen op het hart om zich met deze wagens veilig in het verkeer te begeven”, aldus Dirk De fauw.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 
40 artikels

archief: