37 artikels

Een pakje friet na de prik - Mobiele frituur beloont vaccinatiecampagne WZC Van Zuylen

geplaatst op vrijdag 10 maart 2017

Woonzorgcentrum Van Zuylen kreeg donderdag het bezoek van een mobiele frituur. De traktatie was een beloning in het kader van de vaccinatiecampagne tegen de griep. Het OCMW stimuleerde haar personeel in het najaar van 2016 om zich massaal te laten vaccineren.

 

 

 

 

OCMW-voorzitter Dirk De fauw: "We weten uit statistieken dat de griep elke winter 10% van de bevolking treft. Het virus is een ongewenste gast in WZC’s, omdat senioren vatbaarder zijn voor infecties en de griep bij hen ernstige gevolgen hebben. Daarom heeft het OCMW haar medewerkers gemotiveerd om ‘massaal’ voor de prik te kiezen en de griep te ontwijken."

De belofte vanuit het OCMW was dat locaties met een vaccinatiestijging van meer dan 10%, op een traktatie konden rekenen. WZC Van Zuylen behoorde tot die locaties: het vaccinatiepercentage steeg er van maar liefst 47% naar 72%. Ook op andere plaatsen was er een opvallende stijging. In ruil voor dat engagement kon WZC Van Zuylen rekenen op het bezoek van een mobiele frituur.

"Uiteraard blijven we – los van deze kleine geoorloofde zonde – begaan met het welzijn van onze medewerkers", ging voorzitter De fauw verder. "We hopen dat de vaccinatiecijfers in 2017 nog hoger pieken. Daarnaast promoten we binnen het OCMW een levensstijl met een gezonde voeding en voldoende beweging. De frietjes van vandaag zijn de uitzondering die deze regel bevestigen."

 

 

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

SOCIALE KRUIDENIER DE KABA ONTVANGT 13.000 EURO DANKZIJ SOLIDARITEITSKLIK CARREFOUR

geplaatst op dinsdag 28 februari 2017

De Hypermarkten ‘Carrefour’ en supermarkten ‘Market’ werken sinds jaren samen met lokale organisaties om hun onverkochte producten te kunnen verdelen onder de minstbedeelden. De vraag naar uitrusting, meubilair en huishoudelijke toestellen blijft echter groot. Om die reden
organiseerden Carrefour en ‘Carrefour Foundation’ eind vorig jaar voor de tweede keer de Solidariteitsklik. “Deze actie heeft als doelstelling om de minstbedeelden te ondersteunen door lokale goede doelen te helpen om zich beter uit te rusten” verduidelijkt Griet Leynaert,
coördinatrice van de Solidariteitsklik.

Tussen 15 november tot 18 december 2016 riepen 79 Hypermarkten Carrefour en Markets, en evenveel goede doelen, de klanten en sympathisanten op om voor hun favoriete sociale project te
stemmen op www.solidariteitsklik.be. Met in totaal meer dan 200.000 stemmen werd deze oproep veelvuldig beantwoord. Hierdoor kan de Carrefour Foundation 79 sociale projecten steunen, en hen
een dotatie van 1.000 tot 20.000 euro toekennen.

13.000 euro voor Sociale Kruidenier de KABA uit Brugge.
De Sociale Kruidenier de KABA, een onderdeel van de OCMW-vereniging ’t Sas, behaalde de 9e plaats in het klassement (Hypermarkten) en ontvangt zo een dotatie van 10.000 euro; dit dankzij de steun
van de Hypermarkt Carrefour van Brugge B-Park. De bijkomende steun vanuit de Hypermarkt Carrefour Sint-Kruis en de Carrefour Markets van Sint-Andries en Scheepsdale, goed voor telkens 1.000 euro, levert de vereniging in totaal een bedrag van 13.000 euro op.

OCMW-voorzitter Dirk De fauw: “Bij de sociale kruidenier vinden mensen een kwalitatief aanbod van voeding- en huishoudproducten tegen betaalbare prijzen. Intussen bereikt De KABA jaarlijks meer dan 500 Brugse gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Toch moeten we vaststellen dat een groot aantal mensen in armoede op vandaag nog niet worden bereikt, en dat willen we veranderen.

Dankzij de geldprijs kan De KABA een mobiele marktwagen uitrusten om die belangrijke doelstelling te verwezenlijken. Door middel van de marktwagen zal De Kaba zich kunnen verplaatsen, daar waar het nodig is. Bijvoorbeeld bij hulpbehoevende mensen die minder mobiel zijn, of die in een regio wonen die minder goed bereikbaar is met het openbaar vervoer”.

Griet Leynaert: “Naast de grote winnaars krijgt elk project dat gesteund wordt door de winkels een dotatie van Carrefour Foundation. De projecten van de 2e tot de 10e plaats krijgen elk 10.000 euro.
Alle andere deelnemende projecten krijgen 1.000 euro. In totaal heeft de Carrefour Foundation 279.000 euro geschonken aan 79 verenigingsprojecten over heel België”.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

BRUGGE EEN WARME STAD

geplaatst op maandag 27 februari 2017

Brugge is een Warme Stad waar ingezet wordt op de talenten en krachten van jongeren, waarbij verschillende projecten, organisaties en verenigingen extra aandacht hebben voor de ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden van kinderen en jongeren en hun succeservaringen mee helpen stimuleren. Voor de jeugd die extra hulp nodig heeft is er meer aandacht voor laagdrempelige, anonieme en betaalbare hulp. Deze hulp vinden ze niet alleen bij de daartoe gespecialiseerde instanties, maar wordt ook voorzien via ondersteuning in de eigen leefomgeving.

Symbool van deze verbondenheid is Warme William, de mascotte van de Warme Steden.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

BUDDYWERKING OCMW BESTAAT 1 JAAR

geplaatst op zaterdag 18 februari 2017

Afgelopen vrijdag 27 januari organiseerde het Brugse OCMW een nieuwjaarreceptie voor de asielzoeker die in het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) verblijven. Ook de talrijke vrijwilligers waren van de partij. Een jaar geleden ging trouwens de ‘Buddywerking’ van het OCMW van start. Buddy’s zijn vrijwilligers die zich inzetten als begeleider voor asielzoekers die in het opvanginitiatief verblijven. “De ervaringen tijdens dit eerste jaar waren erg positief. Wij zijn dan ook op zoek naar extra vrijwilligers om de werking verder uit te breiden” zegt OCMW-voorzitter Dirk De fauw.

De vrijwilligers bieden ondersteuning op tal van vlakken: bij de zoektocht van asielzoekers naar huisvesting, bij het leren kennen van de maatschappij en bij het uitbouwen van een sociaal netwerk.
Ze bieden tevens een luisterend oor op momenten dat de asielzoeker het moeilijk heeft. Een buddy kan zich één keer per week vrijmaken, staat open voor andere culturen en kan op een gezonde wijze omgaan met de context van de asielzoeker.

“Een basiskennis Engels en Frans is uiteraard belangrijk, net zoals een positieve ingesteldheid. De vrijwilligers krijgen vanuit het OCMW voldoende ondersteuning op maat voor deze uitdagende, maar zeker ook boeiende ervaring. Behalve begeleiding is er trouwens ook een grote vraag naar extra materiaal. Momenteel hebben wij vooral nood aan propere kookpotten, pannen én fietsen. Wie ons hierbij kan helpen mag steeds contact opnemen” aldus nog voorzitter De fauw.

Voor meer informatie over de Buddywerking:

faiza.karimrajput@ocmw-brugge.be - 050 32 64 19

nathalie.vandeneeden@ocmw-brugge.be – 050 32 75 03

OCMW BRUGGE (CENTRUM) - Hoogstraat 9, 8000 Brugge

(elke woensdagvoormiddag van 9 tot 11:30)

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

DEELNEMERS TA(A)LENT KRIJGEN ATTEST OVERHANDIGD

geplaatst op maandag 06 februari 2017

Afgelopen vrijdag ontvingen negen deelnemers van de project Ta(a)lent hun attest uit handen van OCMW-voorzitter Dirk De fauw. Ta(a)lent organiseert vormingsmomenten voor allochtonen die de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn om zo beter te kunnen doorstromen naar de arbeidsmarkt. Het project, dat tot stand komt in samenwerking met
het loopbaancentrum VOKANS, is ondertussen aan zijn twaalfde editie toe.

De negen afgestudeerden komen uit alle hoeken van de wereld, waaronder Syrië, Afghanistan, Irak, Rusland en Tanzania. Via de dienst Trajectbegeleiding van het OCMW werden ze doorgesluisd naar
het project Ta(a)lent. Gedurende zes maanden legden de cursisten zich toe op het Nederlands. De klemtoon lag hierbij op verbale communicatie. Daarnaast kregen ze een studie- en arbeidsmarktoriëntering en volgden ze finaal een stage van enkele weken bij een regionale werkgever. OCMW-voorzitter Dirk De fauw: “Zonder de bereidheid van werkgevers om iemand onder de vleugels te nemen, zou de aansluiting met de werkvloer nooit zo concreet kunnen gemaakt worden. Na de stageperiode staan de deelnemers alvast een stuk sterker om de arbeidsmarkt te
betreden”.

Het project wil tegemoet komen aan een behoefte om, naast het reguliere taalaanbod, OCMW-cliënten van vreemde origine te ondersteunen in hun zoektocht naar een geïntegreerde en geactiveerde toekomst. “De negen deelnemers staan nu voor de opdracht om aan de slag te gaan met de opgedane kennis. Uiteraard kunnen zij voor verdere begeleiding nog steeds bij ons terecht”, besluit voorzitter De fauw.

Begin februari gaat Ta(a)lent opnieuw van start met nieuwe cursisten. Dit project loopt tot juli 2017.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 
37 artikels

archief: