49 artikels

Nieuwe Brugse zorgvereniging heet Mintus

geplaatst op woensdag 24 januari 2018

Vrijdag is op Ruddershove Mintus voorgesteld. Mintus is de naam van de nieuwe Brugse zorgvereniging, die de dienstverlening en taken in het kader van de (senioren)zorg zal bundelen. Aan de naam wordt ook een nieuw logo gekoppeld.

Voorzitter Dirk De fauw: “2018 wordt het eerste officiële werkjaar jaar van Mintus. Met het oog op de toenemende vergrijzing in Brugge en de druk van commerciële spelers op de markt van de zorgverlening, hebben we samen met de stad Brugge deze zorgvereniging opgericht. De naam Mintus moet op z’n West-Vlaams uitgesproken worden: ‘mien tuus’. Als vereniging willen we een thuis willen zijn voor alle mensen die, ongeacht leeftijd, afkomst of geaardheid, op onze diensten een beroep doen.”

Mintus zal dus alle taken en dienstverlening in het kader van de zorg bundelen, zoals het OCMW dat altijd heeft gedaan. “De woonzorgcentra, inclusief kortverblijf en nachtopvang voor senioren, de dagverzorgingscentra, serviceflats en seniorenwoningen, de dienstencentra, ontmoetingscentra en een brede waaier aan thuiszorgdiensten: die vallen voortaan allemaal onder de hoede van Mintus”, onderstreept De fauw. “Ook de dienst Seniorenzorg van het OCMW maakt, samen met een aantal ondersteunende diensten, deel uit van Mintus.”

Voor klanten die al van deze dienst(en) gebruik maken via het OCMW, blijft alles bij het oude. De prijzen veranderen niet, de voorwaarden evenmin. Ook voor de personeelsleden die al aan de slag waren bij het OCMW, verandert er niks. “De hoofdzetel van het OCMW op Ruddershove wordt de hoofdzetel van Mintus.

Het centrale telefoonnummer blijft hetzelfde en wie wil mailen kan op bestaande én nieuwe coördinaten terecht. Voor verdere info verwijs ik u ook naar www.mintus.be en de algemene infofolder, die dit voorjaar bij alle inwoners van Brugge in de bus zal belanden”, aldus nog de voorzitter.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Dienstencentra Mintus promoten digihulp en buurthulp

geplaatst op dinsdag 23 januari 2018

In dienstencentrum Van Volden in Brugge zijn gisteren twee “paradepaardjes” uit het aanbod van de Mintus dienstencentra voorgesteld: Digitale Hulp aan Huis en ‘Buren helpen Buren’.

Voorzitter Dirk De fauw: “Digitale Hulp aan Huis is gegroeid uit de “digitale week” die in oktober vorig jaar plaatsvond. Daarmee wilden de stad en het OCMW – nu dus Mintus – de digitale geletterdheid van de Bruggeling opkrikken. Een aanzienlijke groep vrijwilligers en de centrumverantwoordelijken van ’t Reitje verhelpen sindsdien digitale problemen bij mensen thuis. De dienstverlening is gratis voor alle 65-plussers in de binnenstad die niet zelf naar dienstencentrum ’t Reitje kunnen komen.”

Met 'Buren Helpen Buren' , een pilootproject van ’t Werftje, het Stubbekwartier en de Vrijwilligerscentrale, trekken de dienstencentra van Mintus letterlijk de straat op.

“Iedereen in het Stubbekwartier kreeg recent een postkaart in de bus om achter het raam te plaatsen”, gaat de voorzitter verder. “Waar er kaartjes stonden, vond kort erna ook een huisbezoek plaats. Met de steun van ’t Werftje kunnen buurtbewoners kleine technische problemen oplossen, zonder dat ze een stielman moeten inschakelen.”

‘Buren helpen Buren’ versterkt de sociale cohesie, onderstreept voorzitter De fauw. “In het Stubbekwartier wonen er 28 % 60-plussers, 43 % alleenstaanden  en 15 % niet-Belgen. Deze bewoners zijn gebaat met assistentie bij technische dossiers. Net daarom gaan we deze actie, net als de ‘Digitale Hulp aan huis’, breed promoten dit jaar. Mensen die concrete vragen hebben, mogen contact opnemen via de betrokken dienstencentra, per mail of per telefoon.”

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Grand Hotel Casselbergh schenkt ‘slaapcomfort’ aan OCMW

geplaatst op zondag 21 januari 2018

Grand Hotel Casselbergh, één van de bekende 4-sterrenhotels in de stad, heeft een warm gebaar gemaakt voor OCMW Brugge. Ze schonken het OCMW deze week een set kwalitatieve donsdekens en matrassen.

OCMW-voorzitter Dirk De fauw: “De schenking komt er door de hoge eisen binnen de toeristische sector: hotels zoals deze moeten hun klanten elke dag het allerbeste bieden. Hotel Casselbergh seinde ons kort voor de feestdagen dat ze daarom een set matrassen en donsdekens uit roulatie haalden. Het materiaal is nog in goede staat en komt zo in handen van het OCMW. We kunnen alles bezorgen aan cliënten die het moeilijk hebben en het meest elementaire comfort ontberen.”

Ook na de warmste week beweegt er dus aardig wat in Brugge. De OCMW-voorzitter onderstreept dat uitgerekend deze schenking een brug slaat tussen gegoede bezoekers en minder gegoede inwoners van de stad.

“Grand Hotel Casselbergh is letterlijk de overbuur van “onze” Hoogstraat 9, waar de eerste gesprekken tussen cliënten en maatschappelijk werkers van het OCMW plaatsvinden. Het contrast tussen leefomstandigheden kan niet groter zijn. Door deze schenking laat de toeristische sector haar hart spreken. Mensen of organisaties die zich aangesproken voelen en zelf nog degelijk materiaal in de aanbieding hebben, mogen dit altijd seinen aan Vereniging ’t Sas”, aldus nog voorzitter De fauw.

 

Meer info:

Vereniging ’t Sas – T 050 32 76 73

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Fietspremie en fietsvergoeding: nieuwe formule

geplaatst op donderdag 18 januari 2018

Ons OCMW wil het gebruik van de fiets zoveel mogelijk stimuleren. De fiets draagt immers in belangrijke mate bij tot een goede gezondheid en biedt ook een oplossing voor veel mobiliteitsproblemen.

Wie dagelijks fietst, leeft gemiddeld 2,5 jaar langer, presteert beter, heeft geen last van filestress en parkeerproblemen én komt minder vaak te laat.

 

 

 

De fietsvergoeding

Wie met de fiets naar het werk komt, krijgt van het OCMW een fietsvergoeding. Deze vergoeding kun je aanvragen via de prikklok. Deze vergoeding bedroeg 0.20 euro per km, en wordt vanaf 1 januari opgetrokken naar 0.22 euro per km. Er is ook geen maximumbedrag per jaar meer. Je krijgt deze fietsvergoeding voor één heenrit en één terugrit per dag, van en naar het werk.

Ook de voorwaarde dat je 80% van de werkdagen met de fiets moet komen, wordt geschrapt. Dit betekent dat je voor iedere kilometer die je aflegt van thuis naar het werk en omgekeerd, voortaan eenmaal per dag een vergoeding krijgt.

Wie een fietsvergoeding aanvraagt kan geen terugbetaling van een bus- of treinabonnement vragen voor hetzelfde traject. Als je meerdere trajecten, aflegt van of naar het werk, kun je de formules wel combineren.

Een voorbeeld:

Els woont in Gent en neemt de trein van haar woonplaats naar Brugge. Voor dit traject kan ze de terugbetaling van haar treinabonnement vragen. Daarna fietst ze van het station in Brugge naar de hoofdzetel in Ruddershove. Voor dit traject kan ze de terugbetaling van haar treinabonnement vragen.

Paul woont in Sint Andries en komt meestal met de fiets naar het werk. Af en toe neemt hij echter de bus naar het werk. Paul moet maandelijks kiezen. Ofwel vraagt hij een fietsvergoeding aan voor elke dag dat hij met de fiets komt, ofwel vraagt hij de terugbetaling van een busabonnement aan voor die maand. Hij kan niet van beide voordelen genieten voor dezelfde maand.

De fietspremie

Wie zijn eigen fiets gebruikt voor verplaatsingen tijdens de werkuren, kan een fietspremie krijgen. Deze premie bedraagt 0.16 euro per km. Medewerkers van de dienst huishoudelijke hulp die met de fiets van de ene naar de andere klant rijden, krijgen een vaste fietspremie van 15 euro per kwartaal (dus geen vergoeding per km). Als je een fietsvergoeding wil krijgen, dan vraag je dit aan je dossierbeheerder bij de personeelsdienst.

Dienstfietsen

Voor wie niet met de fiets naar het werk kan komen, willen we dienstfietsen voorzien om kleinere afstanden tijdens de werkuren met de fiets af te leggen. Er zullen 75 nieuwe fietsen worden aangekocht, waaronder 14 elektrische fietsen en 3 elektrische bakfietsen. Normaal zullen deze fietsen eind maart ter beschikking zijn.

Lease-fietsen

De piste om (elektrische) fietsen via het werk te leasen, werd ook onderzocht. Omwille van een aantal fiscale en wettelijke problemen, is dit voorstel niet weerhouden.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Nieuw van SvK: Verlaging registratierechten investeerders

geplaatst op woensdag 17 januari 2018

Vastgoedinvesteerders die verhuren via een sociaal verhuurkantoor hoeven vanaf 2018 ook maar 7 procent in plaats van 10 procent registratierechten te betalen. Niet alleen wie een gezinswoning koopt, maar ook wie in vastgoed investeert, kan profiteren van de hervorming van de aankoopbelasting.

Met de hervorming wil men zo veel mogelijk mensen de kans geven een eigen huis of appartement te kopen. Maar wat tot nu toe onder de radar bleef, is dat ook vastgoedinvesteerders er in bepaalde gevallen van kunnen profiteren. Het standaardtarief blijft 10 procent. Maar als ze verhuren aan een sociaal verhuurkantoor (SVK), hoeven ze voortaan slechts 7 procent registratierechten te betalen

Wie slechts 7 procent wil betalen, moet binnen drie jaar een huurcontract van minstens negen jaar met een SVK afsluiten. Het is nog niet beslist of de investeerder meteen bij de aankoop kan profiteren van dat lagere tarief, of dat hij eerst 10 procent moet betalen en het verschil nadien kan terugvorderen. Tot nu toe leverde verhuren via een SVK geen belastingvoordeel op bij de aankoop.

Deze investeerders krijgen wel al een belastingvermindering bij renovaties en een verlaagd btw-tarief van 12 in plaats van 21 procent voor nieuwbouw. Jaarlijks betalen ze aan het Vlaams Gewest slechts 1,6 in plaats van 2,5 procent onroerende voorheffing. Indien je meer informatie wil, kan je steeds contact opnemen met het SVK.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Verdeling 510 Kerstmaaltijden

geplaatst op woensdag 17 januari 2018

Op zondag 24 december werden de Kerstmaaltijden verdeeld. Deze maaltijden worden door serviceclub Kiwanis ter beschikking gesteld. Voor CAW, ’t Sas en OCMW samen werden 510 maaltijden verdeeld. Er kon ook dit jaar weer gerekend worden op voldoende vrijwilligers om dit alles in goede banen te leiden. Er was levering aan huis in de regio Zeebrugge en voor enkele minder mobiele mensen in Brugge. Het centrale verdeelpunt voor alle anderen was inloophuis ’t Sas.

Jammer genoeg haalde niet iedereen de eigen bestelling af. Maar geen enkele maaltijd bleef onbenut.Alle niet afgehaalde maaltijden werden nog bedeeld in de lokale opvang initiatieven.

Dank aan alle vrijwilligers die dit alles mogelijk maken!

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Verblijf eens kort in een woonzorgcentrum

geplaatst op dinsdag 16 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 worden de kamers kortverblijf uitgebreid. Dan beschikt elk WZC over vier kamers kortverblijf en WZC Minnewater over 5 kamers. Deze worden verdeeld over de verschillende diensten. Elk WZC kan zowel fysiek zorgbehoevenden als bewoners met een dementieprofiel opnemen voor een korte periode.

Kortverblijven worden vooral aangevraagd:

- om een ziekenhuisverblijf te onderbreken

- in afwachting van een definitief verblijf

- om de vakantieperiode van een mantelzorger op te vangen

- om een mantelzorger te ontlasten

- om kennis te maken met een verblijf in een WZC

Een kortverblijf wordt toegekend voor maximaal 90 dagen per kalenderjaar en maximum 60 dagen opeenvolgend in eenzelfde WZC. De kostprijs is gelijk aan de dagprijs van het woonzorgcentrum.

We geven voorrang aan bewoners van het Brugse grondgebied. Bewoners van buiten Brugge kunnen pas een aanvraag indienen, 14 dagen voor aanvang van een kortverblijf.

De meeste aanvragen worden geboekt via de website www.kortverblijven.be waar iedereen alle mogelijke kortverblijven in onze provincie kan nazien. Zo kunnen families zelf de nodige kortverblijven boeken. De gebruikers van kortverblijf geven meestal aan heel tevreden te zijn over hun verblijf in onze Woonzorgcentra.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

FOTOMOMENT LDC TEN BOOMGAARDE

geplaatst op zaterdag 13 januari 2018

Lokaal dienstencentrum verbindt het volledig vernieuwd Woonzorgcentrum op Sint-Michiels met de serviceflats op de Zorgcampus Ten Boomgaarde. Het 10de dienstencentrum opende op 11 december de deuren voor het grote publiek. De Zorgcampus valt samen met de 9 andere voormalige OCMW-dienstencentra en ontmoetingscentra, de woonzorgcentra en de bijhorende serviceflats, twee dagverzorgingscentra, het verhuur van seniorenwoningen en een brede waaier aan thuiszorgdiensten, onder de bevoegdheid van de zeer recent opgerichte Brugse Zorgvereniging “Mintus”.  

Het dienstencentrum ondersteunt bezoekers en buurtbewoners met een brede waaier aan diensten en activiteiten om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen. 60-plussers kunnen er o.a. terecht voor elementaire verzorging zoals pedicure en manicure, er zijn ook douchefaciliteiten en een wassalon. Tijdens de zitdagen van maatschappelijk werk ken men alles te weten komen over de thuiszorgdiensten van Mintus. Over de middag is het mogelijk om een warme maaltijd te bekomen, mits reservering op voorhand. Momenteel mag het dienstencentrum dagelijks maar liefst 40 maaltijdgebruikers verwelkomen. In de gezellige ontmoetingsruimte met cafetaria is jong en oud welkom, uitgerust met WIFI en op vraag kunnen bezoekers er een laptop lenen.

Het activiteitenaanbod is laagdrempelig , veelzijdig en eigentijds. Sportactiviteiten, computercursussen en samenwerkingen met o.a. SNT Brugge en Vorming Plus zorgen voor elk wat wils. Volgens de cijfers van de provincie bestaat de buurt Sint Michiels uit ongeveer 41 % alleenstaanden, een groot aantal hiervan zijn al boven de 80 en vaak verweduwd. “We zien op de kaart dat deze groep nog niet genoeg toegang heeft tot het dienstenaanbod. Lokaal dienstencentrum Ten Boomgaarde is dan ook een grote meerwaarde voor Sint-Michiels. We willen verder op zoek gaan naar verschillende soorten burenhulp, zegt voorzitter Dirk De fauw.

Met de lokale dienstencentra willen we de nadruk leggen op de verbindende rol die we voor het centrum voor ogen hebben: “Sint-Michiels is een bruisende buurt met veel wijkcomités, we zetten volop in op een aanvullende rol in dit verhaal. Vereenzaming van ouderen tegen gaan en de op zoek gaan naar de meest kwetsbare ouderen in de buurt, dat zijn belangrijke opdrachten”.

Voor meer info en inschrijvingen kan men terecht op het nummer  050 32 78 41 of op www.dienstencentra-brugge.be.
Meer info over de zorgvereniging Mintus is terug te vinden op
www.mintus.be.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 
49 artikels

archief: