45 artikels

Hotel Pannenhuis schenkt dekens aan Lokaal Opvanginitiatief van OCMW

geplaatst op woensdag 06 december 2017

Dekens en handdoeken die nog in goede staat zijn, maar uit dienst gaan: wat doe je ermee? De uitbater van hotel Pannenhuis in Brugge schonk ze voor de gelegenheid aan het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) van OCMW Brugge. Dat gebeurde dinsdagmorgen voor dag en dauw, in het bijzijn van OCMW-voorzitter Dirk De fauw.

De fauw: “Dit materiaal is bijzonder welkom voor de mensen van het LOI. Zij bieden materiële hulp aan asielzoekers die na hun aanvraag in Brussel naar hier zijn doorverwezen. De asielzoekers die in Brugge aankomen, ontvangen een startpakket met onder andere lakens en handdoeken. Ze maken er gebruik van wanneer tijdens hun verblijf in het LOI en ook als ze verhuizen naar een eigen woning of doorgangswoning van het OCMW.”

De nood aan beddengoed en handdoeken is dus permanent en bij het LOI wordt elke schenking met beide handen aangenomen. “Net daarom vinden we deze geste van de uitbaters van hotel Pannenhuis zo mooi. Het bewijst dat de hoteliers in deze stad verder kijken dan het toerisme: ze engageren zich om kwetsbare nieuwkomers een streep extra comfort te bieden.”

Op jaarbasis voorziet het LOI in Brugge in de opvang en (tijdelijke) huisvesting voor een kleine honderd mensen. “Dat ze in de eindejaarsperiode een klein ruggensteuntje krijgen van de lokale horeca, kunnen we alleen maar toejuichen”, aldus nog de OCMW-voorzitter.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

OCMW-vereniging Ruddersstove lanceert Maaltijdzorgplatform

geplaatst op vrijdag 01 december 2017

In Dienstencentrum De Garve is gisteren het Maaltijdzorgplatform voorgesteld. Met het platform wil vereniging Ruddersstove van het OCMW uitgekiende maaltijdzorg op maat van elke klant bieden.

OCMW-voorzitter Dirk De fauw: “De levenskwaliteit van bewoners en bezoekers van WZC’s en van thuiswonende senioren staat al een tijdje onder druk. De kwaliteit van maaltijden en de manier waarop ze bezorgd worden, speelt daar een belangrijke rol in. Steeds meer senioren worden immers geconfronteerd met een toenemende zorgnood.  Om deze nood te kunnen lenigen, hebben we het Maaltijdzorgplatform gerealiseerd.”


Het platform wil meer dan zomaar een online tool zijn die bestellingen registreert en maaltijden aan zorgbehoevende senioren levert. “De kern van het Maaltijdzorgplatform is samenwerking en zorgverlening over de schotten heen”, onderstreept De fauw. “We detecteren drempels in het dagelijkse leven van senioren, zijn alert voor signalen van mogelijke ondervoeding en benaderen beide problemen met een brede aanpak, binnen onze woonzorgcentra, dienstencentra en in de thuissituatie.”

Ruddersstove levert op vandaag gemiddeld 800 maaltijden per dag. Via het maaltijdzorgplatform worden ook de zorgvragers en de zorgende omgeving betrokken bij de wensen en noden van alle geregistreerde klanten. “Een uitgekiende informatica houdt rekening met gepersonaliseerde informatieplicht over ingrediënten, voedingswaarde en allergenen. De klant kan zelf kiezen en de eigen regie over de maaltijden behouden, op een eenvoudige en toegankelijke manier. De dienst is 7 dagen op 7 bereikbaar per telefoon én digitaal, voor de nieuwe generatie senioren”, aldus nog de OCMW-voorzitter.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

ZITDAGEN 2017-2018

geplaatst op zondag 26 november 2017

Overzicht zitdagen tot en met juni 2018

Enkel op afspraak.

Wenst u een afspraak vast te leggen dan kunt u contact opnemen met het kabinet voorzitter op het nummer 050/32 73 01

 

 

December

-           donderdag 14 december: 14-16u30 Hoogstraat 9

-           dinsdag 19 december: 14-17 uur Hoofdzetel

 

Januari 2018

-           donderdag 11 januari: 14-17 uur Hoogstraat 9

-           dinsdag 23 januari: 14-17 uur Hoofdzetel


Februari

-            donderdag 8 februari: 14-17 uur Hoogstraat 9

-            dinsdag 20 februari: 14-17 uur Hoofdzetel


Maart

-            donderdag 8 maart: 14-17 uur Hoogstraat 9

-            dinsdag 27 maart: 14-17 uur Hoofdzetel


April

-           donderdag 19 april: 14-17 uur Hoogstraat 9

-           dinsdag 24 april 14-17 uur Hoofdzetel


Mei

-           donderdag 3 mei: 14-17 uur Hoogstraat 9

-           dinsdag 22 mei: 14-17 uur Hoofdzetel

 

Juni

-          donderdag 14 juni: 14-17 uur Hoogstraat 9

-          dinsdag 26 juni: 14-17 uur Hoofdzetel

 

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Jongerenhuis heet voortaan Route 36

geplaatst op dinsdag 21 november 2017

Gisteren is in Brugge het nieuwe Jongerenhuis boven de doopvont gehouden. De locatie heet voortaan Route 36 en huisvest drie initiatieven die zich op jongeren richten: Buurtsport van het OCMW, Jongerenwerking ’t Salon en Preventiewerking (CAW).  OCMW-voorzitter Dirk De fauw: “Vanuit OCMW-vereniging Spoor zijn we erg blij dat ook Buurtsport zijn administratieve zetel in dit Jongerenhuis gevonden heeft.  Het team is vandaag al actief in verschillende Brugse wijken: Zeebrugge, St-Pieters, de Hermitage in St-Andries en de Babbaertwijk in St-Kruis. Buurtsport werkt vindplaatsgericht en gebruikt sport als een instap. Het Jongerenhuis in de Vlamingdam dient voortaan om het programma voor te bereiden, voor computerwerk en voor samenkomsten met andere collega’s van de verschillende organisaties.” De voorzitter onderstreept dat het niet zozeer de organisatie op zich is, maar wel het aanbod dat jongeren motiveert om bij Buurtsport aan te kloppen. “Voor de Brugse jongere maakt het niet uit bij welke organisatie een hulpverlener betrokken is: of het nu het OCMW, het CAW of de stad is: wat maakt het hen uit?  We willen daarom met Buurtsport investeren in hulpverlening zonder tussenschotten, waar jongeren op de eerste plaats komen. Aangezien 30% van de leefloongerechtigden in onze stad vandaag jonger dan 25 jaar, staan we voor een flinke opdracht.”

Brugge wil graag een warme stad zijn met aandacht voor psychische kwetsbaarheid van tieners en jongvolwassenen. De fauw: “Het project “Brugge(n) voor Jongeren”, waar Buurtsport deel van uitmaakt, ligt mij dan ook na aan het hart. Ik hoop dat we het de komende jaren kunnen verderzetten. De nieuwe infrastructuur in Route 36 is alvast een opsteker”, aldus de OCMW-voorzitter.

Route 36
Vlamingdam 36
8000 Brugge

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Inschrijvingen groepsaankoop energie opnieuw van start

geplaatst op maandag 20 november 2017

De groepsaankoop energie van de provincie West-Vlaanderen is aan een nieuwe editie toe. Gisteren werd ze voorgesteld in het Brugse stadhuis, in het bijzijn van OCMW-voorzitter Dirk De fauw. Bruggelingen die wensen deel te nemen aan de actie, kunnen zich via internet inschrijven of zich aanmelden bij het Energieloket van OCMW-vereniging De Schakelaar, in het Huis van de Bruggeling.  

OCMW-voorzitter Dirk De fauw: “Op de editie 2016-2017 tekenden maar liefst 47.000 gezinnen in: dat komt neer op 9 procent van alle gezinnen in de provincie. De voordelen van de groepsaankoop energie zijn dan ook bekend: deelnemen is gratis en eenvoudig en na de veiling ontvang je een contractvoorstel op maat. Na aanvaarding van het contract, gebeurt de overstap met een paar muisklikken of een eenvoudig telefoontje. Als je weet dat de gemiddelde besparing voor een gezin op jaarbasis bij een eerste overstap zo’n 323 euro bedraagt, dan spreekt de rest voor zich.”

In een vrijgemaakte energiemarkt juicht het OCMW het initiatief toe en zet er, vanuit de stad en vanuit de provincie, mee haar schouders onder. De fauw: “De nieuwe groepsaankoop stroom en gas start op 27 november. Gezinnen die aan de groepsaankoop deelnemen, merken het verschil niet alleen het verschil in de portefeuille. Bij een overstap kiezen ze ook bewust voor groene stroom. Daarmee kijken we met de groepsaankoop ook richting toekomst: we zetten in op duurzaamheid en de leefbaarheid van deze planeet, en we bewaken de koopkracht van gezinnen en de eindverbruikers op de energiemarkt.”

Alle ingeschreven deelnemers zitten in de “pot” van de veiling die op 8 februari 2018 plaatsvindt, en waarop geïnteresseerde energieleveranciers een hopelijk scherp voorstel zullen doen. Het aanbod belandt kort daarna in de mailbox of brievenbus van wie deelnam aan de actie. “Inschrijven is dus de boodschap, en dat kan vanaf 27 november via het internet of via het Energieloket in het Huis van de Bruggeling, op afspraak”, aldus nog de OCMW-voorzitter.

www.samengaanwegroener.be

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 
45 artikels

archief: