52 artikels

Nieuwe opnamevoorwaarden voor Woonzorgcentra voor Bruggelingen

geplaatst op donderdag 28 september 2017

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn besliste op 25/08/2017 om de volgende regels toe te passen bij inschrijving op de wachtlijst voor opname in een van de WZC van ons OCMW:

- kandidaat-bewoners die op het moment van inschrijving op de wachtlijst, minstens 1 jaar in Brugge

gedomicilieerd zijn, krijgen voorrang

- de volgende groepen worden hiermee gelijkgesteld en krijgen dus ook voorrang:

o kandidaat-bewoners die een duidelijke familiale band hebben met Brugge,

wat betekent dat er minstens 1 kind minstens 1 jaar in Brugge is gedomicilieerd op het moment van inschrijving op de wachtlijst,

of, indien de kandidaat-bewoner kinderloos is, er minstens één broer of zus minstens 1 jaar in Brugge is gedomicilieerd op het moment van inschrijving op de wachtlijst,

o kandidaat-bewoners die in de periode van 30 jaar voorafgaand aan de inschrijving op de wachtlijst minstens 15 jaar in Brugge gedomicilieerd zijn geweest

Meer info bij dienst zorgverlening - 050/32 70 00

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Budgetpraatcafés

geplaatst op donderdag 28 september 2017

Op dinsdag 19 september werd in het dienstencentrum Van Volden de aftrap gegeven van een reeks Budget(praat)cafés. De term Budget(praat)café verwijst naar een laagdrempelige ontmoetingsplaats waar op een informele manier van elkaar geleerd kan worden over alles wat met budget te maken heeft of eraan gelinkt is. De kracht van een Budget(praat)café is dat de deelnemers leren van elkaar. Maar meer dan dit is het belangrijk dat het Budget(praat)café een plaats is waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. We beperken het aantal deelnemers per Budget(praat)café tot maximum 15, vooraf inschrijven via de dienstencentra is verplicht. Per Budget(praat)café staat één van de volgende thema’s centraal: assertiviteit & communicatie, bankieren, boodschappen, budgetplanning, energie, paperassen en telecommunicatie. De begeleiding van de Budget(praat)cafés is in handen van een budgetcoach van de dienst budget- en schuldhulpverlening. Er is een informatiebrochure beschikbaar om je cliënten warm te maken voor de Budget(praat)cafés.

Meer info: bart.vantroye@ocmw-brugge.be | www.dienstencentra-brugge.be |informatiebrochure

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Eerstesteenlegging KDV Knuffel: OCMW investeert in toekomst van kinderopvang

geplaatst op woensdag 27 september 2017

Op campus Molenerf vond donderdag 21 september de eerstesteenlegging  van het nieuwe kinderdagverblijf Knuffel plaats. Knuffel krijgt een plek naast De Blauwe Lelie, het kinderdagverblijf van de gelijknamige OCMW-vereniging.

OCMW-voorzitter Dirk De fauw:  “Sinds 1 september 2014 zijn alle bestaande stedelijke kinderopvanginitiatieven ondergebracht onder het OCMW, in vereniging De Blauwe Lelie. Kinderdagverblijf Knuffel werd om technische en bouwkundige redenen ondergebracht in tijdelijks units naast kinderdagverblijf De Blauwe Lelie. We hebben er nu voor gekozen om Knuffel hier permanent te huisvesten: het gaat om een investering van 1 miljoen euro.”

Knuffel (28 plaatsen) en De Blauwe Lelie (66 plaatsen) beschikken door de nieuwbouw over een vergunningscapaciteit voor 102 plaatsen. De fauw: “Door gerichte samenwerking zullen logistieke en administratieve taken hier op termijn efficiënter afgehandeld worden. We versterken onze positie in het kinderopvanglandschap en zetten ons engagement voor jonge gezinnen op de kaart. Maar we willen niet alleen opvangplaatsen creëren: kwalitatieve opvang is voor ons een beleidsprioriteit. We weten immers dat er jaarlijks dubbel zoveel onthaalouders afhaken dan er opstarten. Dit heeft te maken met beperkte ondersteuning en geringe waardering voor de job. Ook daar willen we iets aan doen, naast een grotere opvangcapaciteit in Brugge.”

Het OCMW zet voor de toekomst in op investeringen in kinderopvang in de regio’s Zeebrugge, Lissewege, Dudzele en Christus-Koning, waar de opvangnood het grootst is. “Maar ook in ons nieuwe woonzorgcentrum aan de St-Pietersplas voorzien we ruimte voor een structureel aanbod kinderopvang”, gaat de OCMW-voorzitter verder. “Die zal de wisselwerking tussen de jeugd, jonge ouders en senioren ten goede komen. Daarnaast staat de renovatie en uitbreiding van het Ravotterke (Assebroek) en De Paddestoel (St.-Michiels) op de agenda, zodat er op termijn respectievelijk 112 en 70 kinderen terecht kunnen.”

 

De fauw onderstreept nog dat dit slechts enkele stappen zijn in een groter beleidsplan voor de kinderopvang in Brugge. “Goeie kinderopvang draait om meer dan bakstenen en capaciteit. We willen met de stad en het OCMW investeren in kwaliteit voor de gebruiker enin duurzame omkadering voor al wie voor jonge kinderen zorgt. Deze mensen bouwen immers mee aan de toekomst van onze allerjongste Bruggelingen: als we willen dat ze het goed doen, moeten het gebeuren in degelijk, duurzaam en toegankelijk kader, voor alle betrokkenen”, aldus nog voorzitter De fauw.


plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Hoeve Hangerijn viert 5de verjaardag

geplaatst op dinsdag 26 september 2017

Maandag 25 september vierde Hoeve Hangerijn haar vijfde verjaardag. Het stadsbestuur van Brugge droeg de exploitatie van de hoeve in 2015 over naar het OCMW. De site is intussen een begrip in de wijde omgeving geworden. Het sfeervolle verjaardagsfeest kon rekenen op een grote opkomst én uitzonderlijk goed najaarsweer.

OCMW-voorzitter Dirk De fauw: “Vijf jaar geleden opende het vorige stadsbestuur deze site, om er een bijzondere plek van te maken op maat van mensen met en zonder beperking. De toon werd van meet af aan gezet met een prachtige slogan: Kom maar gewoon zoals je bent. Hier kan iedereen zichzelf zijn, samen werken, beleven en ontspannen. De zorg voor mens, plant en dier staat op Hoeve Hangerijn centraal.”

De formule van de hoeve is een succes, zo blijkt. “Jaarlijks ontvangen we hier gemiddeld 1.000 mensen”, onderstreept voorzitter De fauw. “Het gaat om workshops, crea-activiteiten en ontmoetingen, telkens in een ongedwongen sfeer. Vandaag mag ik stellen dat Hoeve Hangerijn na 5 jaar keiharde inzet, een referentie geworden is voor de stad en de omgeving. Tientallen mensen engageren zich om het verhaal vorm te geven. Daardoor worden er vriendschappen voor het leven gesmeed en nieuwe contacten gelegd.”

De voorzitter maakte van de gelegenheid gebruik om alle medewerkers en vrijwilligers een eerbetoon te geven. Ze werden getrakteerd op een T-shirt met de slogan ‘Kom maar gewoon zoals je bent’ en op een hartverwarmend applaus. Tot slot kreeg ook de bezieler van Hoeve Hangerijn een eervolle vermelding. Voorzitter De fauw: “Patrick Moenaert koesterde ooit de droom om de verlaten ruïne die hier stond, tot iets unieks uit te bouwen. Zijn aanzet was de vonk die ons enthousiasme heeft doen oplaaien. Zijn droom is ook de onze geworden. We klinken erop en bouwen in de toekomst verder aan dit wondermooie hoofdstuk.”

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 
52 artikels

archief: