AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV

Als voorzitter van het OCMW ben ik eveneens Voorzitter van de Algemene vergadering van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV 

Het AZ Sint-Jan staat voor innovatieve referentiezorg voor iedereen.

Visie
Innovatie: vernieuwend
Referentie: referentie in de regio, sturend in het centrum van het zorgnetwerk
Zorg: zorgen voor patiënten en medewerkers door een persoonlijke aanpak
Voor iedereen.

Missie
AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV is een open (zieken)huis waar elke patiënt terecht kan voor basiszorg tot zeer gespecialiseerde zorg.

Het ziekenhuis investeert doelbewust om in een aantal medische domeinen top- en referentiezorg te bieden.
Dit kan enkel door aandacht te besteden aan de professionele ontwikkeling en onderlinge samenwerking van de zorgverstrekkers.
Het ziekenhuis zorgt voor een werkomgeving en -structuur die de creativiteit van de medewerkers toelaat en continue verbetering stimuleert.
Elke medewerker krijgt de nodige ruimte en bevoegdheden om kwaliteitszorg te garanderen.
Het ziekenhuis neemt initiatief om een netwerk uit te bouwen met andere ziekenhuizen en zorgverstrekkers uit een brede Vlaamse regio om zo de patiëntenzorg in die regio te helpen optimaliseren.

Wenst u meer info over het ziekenhuis klik dan hier

mail print
tweet