Bevoegdheden

Algemeen beleid

Coördinatie

Informatie

Communicatie (intern en extern)

Veiligheid (politie, brandweer en noodplanning)

Verkeer en mobiliteit

Vergunningen op gebruik openbare weg

Havenbeleid

Regio-overleg en netwerking

Cel strategie en analyse

Europese aangelegenheden

Stedenbeleid

Public relations en onthaal

Noord-Zuid en diversiteit

mail print
tweet