De provincie

Op heden zetel ik als provincieraadslid in de provincieraad.

De provincie voert tevens ook een eigen beleid. Dat beleid wordt bepaald door de democratisch verkozen provincieraad en uitgevoerd door de deputatie.

Het provinciebestuur is een belangrijke schakel tussen de gemeentebesturen en de Vlaamse, federale en Europese overheden.

De provincieraad is voor West-Vlaanderen wat het Vlaamse Parlement is voor Vlaanderen en de gemeenteraad voor een stad of gemeente. Het is het wetgevend orgaan.

De provincieraad wordt elke zes jaar rechtstreeks verkozen. De verkiezing valt samen met de gemeenteraadsverkiezingen. Het aantal provincieraadsleden hangt af van het aantal inwoners van de provincie en varieert tussen 47 en 84.

Sedert 1985 maak ik deel uit van het provinciebestuur, als provincieraadslid voor het district Brugge.  In 1991 werd ik fractieleider voor de christen-democraten, in 1994 werd ik aangeduid als ondervoorzitter van de provincieraad.

Na de verkiezingen van 2000 werd ik aangesteld tot gedeputeerde, waarbij ikj de overstap maakte van het Brugse Schepencollege naar de Deputatie van West-Vlaanderen.  Na de verkiezingen van 2006 werd ik  opnieuw aangesteld tot gedeputeerde, bevoegd voor jeugd, huisvesting en welzijn, infrastructuur en juridische aangelegenheden, bestuurlijke organisatie, ICTen Communicatie.

Van 2009 bij het vertrek van gedeputeerde Jan Durnez  naar het Vlaams Parlement, tot eind 2012 was ik eerste gedeputeerde. 

 

mail print
tweet