10 artikels

Een op vijf koppels doneert stadsgeschenk aan projecten in partnerstad Ebolowa in Kameroen

geplaatst op woensdag 06 oktober 2021

Bij grote levensgebeurtenissen ontvangen Bruggelingen traditioneel een attentie van de Stad. Sinds januari kan men er ook voor kiezen om de geldwaarde van de attentie integraal te doneren aan projecten in Ebolowa, de partnerstad in Kameroen. Acht maanden later blijkt dit een succes te zijn en staat de teller reeds op 8.460 euro. Dit bedrag draagt bij aan de realisatie van een plantenkwekerij en herbebossingsprojecten in Ebolowa. 

 

“In januari vernieuwde Stad Brugge het aanbod voor attenties aan wettelijk samenwonenden, gehuwden, jubilarissen en 100(+)-jarigen. De meesten kiezen voor een waardebon (variërend tussen 25 en 100 euro) die ze kunnen spenderen aan lokale horeca-, winkel- of cultuurbeleving. Hiermee geeft men de sector ook een duwtje in de rug. Een op vijf koppels kiest ervoor om de geldwaarde van de bon integraal te doneren aan projecten in Ebolowa, onze partnerstad in Kameroen”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Stad Brugge en Ebolowa werken samen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s. Dit zijn 17 doelstellingen die wereldwijd worden gebruikt als kompas om van een land, stad of buurt een leefbare plek te maken. Een van de concrete projecten in dit kader, is de realisatie van meer groen in de stad door herbebossing.

 

De Kameroense stad is immers omgeven door tropisch regenwoud dat zorgt voor voedsel, brandhout en remedies tegen bepaalde ziekten. Het woud wordt intensief ontgonnen, wat een grote impact heeft op het voortbestaan ervan. Ter compensatie van de houtkap levert Ebolowa inspanningen om te herbebossen en om straten, parken en scholen te beplanten. Dit verbetert de luchtkwaliteit, zorgt voor meer biodiversiteit én schaduwzones in de warme stad.  Om dit te kunnen realiseren, wordt eind 2021, begin 2022 gestart met een ‘pépinière’ of plantenkwekerij. Zo’n 250 jongeren krijgen vanuit het lokale sociale tewerkstellingsprogramma een opleiding tot groenarbeider. Zij verzorgen de bomen en planten in de pépinière en planten ze vervolgens op verschillende plaatsen in de stad.

 “Ook de komende jaren zal Stad Brugge de optie behouden om te doneren aan een concreet project in Ebolowa. De focus zal dan op drinkbaar water liggen”, aldus burgemeester Dirk De fauw.

 
Link: www.brugge.be/mondiaal-partnerschap
plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Hoplr zit in de lift: al bijna 11.000 huishoudens maken gebruik van het digitale buurtnetwerk

geplaatst op donderdag 12 augustus 2021

Hoplr is het digitale buurtnetwerk van Stad Brugge waar inwoners hun buren en buurt beter leren kennen. Het buurtnetwerk werd 2,5 jaar geleden in acht buurten gelanceerd. Sinds een jaar is heel Brugge – verdeeld over 22 Hoplr-buurten - actief op het netwerk. 10.799 huishoudens gebruiken Hoplr om onder meer nieuwtjes te delen, spullen uit te wisselen en hulp te vragen.

De eerste verjaardag van Hoplr in de volledige stad biedt de ideale gelegenheid om wat cijfers te delen. Ongeveer 22% van de Brugse huishoudens is inmiddels geregistreerd. Samen plaatsten de Hoplr-buren al 24.935 berichten en 201.503 reacties. Bovendien hebben zich via de burenhulpfunctie van Hoplr al 382 inwoners opgegeven voor vrijwilligerswerk in de stad.

Ook Stad Brugge staat via Hoplr met de buurten in contact. “Aan de hand van het extern platform kan de Stad berichten ontvangen en delen, zonder inkijk te krijgen in de buurtgesprekken. Zo deelden we het voorbije jaar al heel wat info via het buurtnetwerk, onder meer over activiteiten, wegwerkzaamheden, coronamaatregelen en afvalophaling”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Omgekeerd deelden inwoners in 2,5 jaar tijd ook een pak ideeën, vragen en meldingen met het stadsbestuur. “Via Hoplr ontvingen we suggesties over buurtoverleg, buurtactiviteiten, stroompannes, zwerfvuilacties, geluidsoverlast... Onze stadsdiensten gaan met deze opmerkingen aan de slag.”

Registreren op Hoplr is gemakkelijk en gratis. Download de app of surf naar hoplr.com. Op basis van het adres wordt de bewoner automatisch aan de juiste buurt gekoppeld.

Link: https://www.hoplr.com/nl
plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Stad Brugge pakt uit met actieplan voor Smedenstraat

geplaatst op woensdag 14 juli 2021

De Stad pakt uit met een actieplan voor de Smedenstraat. Hierbij wordt onder meer uitgegaan van de opportuniteiten die de komst van het nieuwe Beurs- en Congresgebouw (BMCC) kan bieden voor deze straat. Naast een intensief begeleidingstraject voor de handelaars, nemen enkele stadsdiensten ook zelf hun intrek in een Stadspand in de Smedenstraat. Het Actieplan Smedenstraat is een samenwerking tussen Stad Brugge en Lokale Politie Brugge.

De Smedenstraat onderging de voorbije jaren een transitie omwille van meerdere factoren: wegwerkzaamheden, heraanleg 't Zand, sterkhouders die gestopt zijn, gewijzigde verkeerssituatie... Ook de coronacrisis had een impact op de Smedenstraat. Het profiel van de handelszaken in de Smedenstraat is gewijzigd. Om op deze ontwikkeling een antwoord te bieden, pakt de stad uit met een actieplan voor de Smedenstraat dat vanuit verschillende invalshoeken deze straat een upgrade wil geven.

Lees meer via:


Link: https://www.brugge.be/stad-brugge-pakt-uit-met-actieplan-voor-smedenstraat
plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Brugge de gelukkigste en meest fiere van alle centrumsteden

geplaatst op woensdag 23 juni 2021

Iedere drie jaar bevraagt het Agentschap Binnenlands Bestuur een grote groep burgers over hoe ze leven, wonen en werken in hun stad ervaren. De resultaten van de recentste bevraging tonen aan dat Bruggelingen zich het gelukkigst voelen onder alle inwoners van centrumsteden en fier zijn op hun stad. Ook op het vlak van vertrouwen in het bestuur, communicatie en dienstverlening krijgt de stad een goed rapport.

“Dit is een rapport waar we allemaal trots op mogen zijn”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “Deze schitterende cijfers uit de stadsmonitor zijn een verdienste van ons allemaal: de inwoners, de medewerkers van de stad, het OCMW, de politie, het college en de gemeenteraad. Bovendien werden de burgers bevraagd in volle coronapandemie – een periode waarin het voor ons allen niet altijd even makkelijk werken was.”

“Dat Bruggelingen gelukkig zijn en fier zijn op hun stad, maakt van mij niet alleen een zeer tevreden burgemeester, maar ook een zeer tevreden inwoner. We zijn nog niet halverwege de legislatuur, maar toch geven de Bruggelingen aan dat ze vertrouwen hebben in ons beleid en ons bestuur. De stijging is meer dan opvallend. Namens het voltallige bestuur bedank ik onze inwoners voor dit vertrouwen. We zullen de komende jaren er alles aan doen om dit vertrouwen te behouden en ervoor zorgen dat onze stad de beste plaats in Vlaanderen blijft om te wonen, te werken en te leven.”

Link: https://www.brugge.be/stadsmonitor2021
plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Aanvraag bezoekerscodes voor parkeren kan nu ook online

geplaatst op vrijdag 28 mei 2021

Vanaf maandag 24 mei is het mogelijk voor gedomicilieerde bewoners om hun bezoekerscodes (codes waarmee hun bezoekers goedkoper kunnen parkeren) ook online aan te vragen via de website van de Stad Brugge (https://brugge.intouch.be/eloket/).

“Het is dus niet langer noodzakelijk dat mensen voor de aanvraag van de bezoekerscodes speciaal naar het Huis van de Bruggeling moeten komen. Uiteraard blijft dit wel nog steeds mogelijk”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Het online loket voor de bezoekerscodes is toegankelijk via eID en itsme®. De aangekochte codes worden via e-mail bezorgd en zijn ook consulteerbaar in het e-loket. Alle codes die sinds 1 januari 2020 aangekocht werden, zullen ook zichtbaar zijn in dit e-loket. Per code zal er ook duidelijk staan of deze al gebruikt werd of niet.

Sinds kort is het bovendien ook mogelijk om, naast de activatie via SMS, de parkeercodes te gebruiken via de app van 4411. Bij de diensten ‘parkeren’ klik je in de app dan op ‘parkeervouchers’. In het volgende scherm geef je de parkeercode in, gevolgd door je nummerplaat. Van zodra de sessie gestart is kun je bij ‘actueel’ de looptijd van de sessie volgen. De activatiekost per code is 0,25 euro.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Stad Brugge verleent toestemming voor het opladen van elektrische en hybride voertuigen voor bewoners zonder oprit of garage

geplaatst op donderdag 20 mei 2021

In afwachting van een beleidskader op Vlaams niveau verleent Stad Brugge eigenaars van elektrische of hybride wagens zonder oprit of garage voortaan toestemming om hun wagen op te laden op het openbaar domein met eigen stroom.

Burgemeester Dirk De fauw: “Recent ontvingen we heel wat vragen over het thuisladen van elektrische of hybride voertuigen. Soms is er geen openbaar laadpunt in de buurt en is laden op eigen terrein niet mogelijk. Op basis van de adviezen van de Politie en verschillende stadsdiensten over het gebruik van het openbaar domein en aansprakelijkheid hebben we een aantal richtlijnen opgesteld. Als stadsbestuur willen we immers graag tegemoetkomen aan de veranderende laadbehoeftes.”

Het laden vanuit de eigen woning, waarbij een kabel over het voetpad gelegd wordt, gebeurt steeds voor eigen rekening en op eigen risico. Dit betekent dat de eigenaar aansprakelijk is voor alle schade aan derden die daaruit zou kunnen ontstaan. Belangrijke voorwaarde is bovendien het plaatsen van een degelijke en voldoende zware laadmat over de kabel en het naleven van enkele richtlijnen:

  • er wordt een laadpunt geïnstalleerd op eigen terrein;
  • het laden kan niet plaatsvinden op locaties waar laden en lossen of parkeren verboden is;
  • tijdens het laden dient rekening gehouden te worden met de buren;
  • de elektrische kabel moet in goede staat zijn;
  • de openbare parkeerplaats kan niet geclaimd worden;
  • de openbare parkeerplaats moet direct grenzen aan het trottoir aan de kant van de woning. De kabel mag niet over de rijbaan gelegd worden;
  • de kabel mag maximaal tien meter over het trottoir liggen. Dit is de afstand vanaf de grens van het eigen terrein tot aan de wagen;
  • de kabel wordt voor zover mogelijk langs het trottoir gelegd;
  • de kabel dient afgedekt te worden met een degelijke kabelmat zodat andere gebruikers van het trottoir geen hinder van de kabel ondervinden en er niet over kunnen struikelen; de kabelmat moet zo zwaar zijn dat hij niet door de minste windstoot wegwaait of opkrult; 
  • na het laden worden de kabel en de kabelmat onmiddellijk verwijderd.

Blijven inzetten op publieke laadpunten

“Uiteraard zullen we ook blijven inzetten op publieke laadpunten en semi-publieke laadstations. Elektrische auto’s winnen steeds meer terrein en daar moeten we ons op voorbereiden onder meer door aangepaste laadinfrastructuur te plaatsen. Vanuit Vlaanderen werd recent een opdracht uitgeschreven om de uitrol van 30.000 bijkomende laadpuntequivalenten in Vlaanderen verder te onderbouwen.

Daarbij zullen de laadbehoeften gedetailleerd in kaart gebracht worden met aanduiding van de locaties waar die laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen de komende jaren prioritair kan geplaatst worden”, aldus burgemeester Dirk De fauw.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Charter zwaar verkeer ondertekend

geplaatst op donderdag 20 mei 2021

Stad Brugge behartigt de veiligheid van het kind als absolute topprioriteit. Naast tal van al bestaande acties om het bewustzijn van de jongeren in en rond het verkeer te verhogen en waarbij de schoolomgeving veiliger wordt gemaakt, wil de Stad het zwaar verkeer zo veel mogelijk in de schoolomgeving tijdens de schoolspits proberen te vermijden. Hiervoor werden een aantal doelstellingen genoteerd die in het ‘charter zwaar verkeer’ werden gebundeld.

“Zwaar verkeer in combinatie met kinderen is geen ideale match”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “Stad Brugge wil daarom het zware verkeer zo veel mogelijk van de jongeren scheiden en heeft hiervoor diverse scenario’s onderzocht.
We contacteerden ook andere steden om hen over deze problematiek te bevragen. Daarna onderzochten we de wettelijke mogelijkheden en werden deze in functie van hun haalbaarheid afgetoetst. Diverse sectorfederaties (Vlaamse Confederatie Bouw, de Bouwunie, FEMA, FEBETRA en Transport en Logistiek Vlaanderen) werden betrokken.” 

Zwaar verkeer tijdens schoolspitsen uit schoolomgeving weren

Gezien de grote intensiteit en afwisseling van de schoolvestigingen en woonwijken in Brugge, opteert de Stad er niet voor om het zwaar verkeer volledig te verbieden. “Hierdoor zou het zwaar verkeer langs routes rijden die bijvoorbeeld pal in een woonwijk of in een andere schoolomgeving liggen en dat wensen we niet.
We kozen ervoor om het zwaar verkeer zo veel mogelijk te gaan sturen en tijdens de schoolspitsen uit de schoolomgeving te weren.

In samenwerking met de sectorfederaties stelden we een charter zwaar verkeer op. Samen met de partners blijven we werken aan een krachtig verhaal waarbij de veiligheid van het kind absolute topprioriteit is en blijft”, aldus burgemeester Dirk De fauw.

Ook schepen van Preventie Mathijs Goderis is tevreden: “Dit charter is opnieuw een stap vooruit om de schoolomgevingen veiliger te maken voor onze Brugse kinderen. Samen met de Preventiedienst, Mobiliteitsdienst, politie, ouders en scholen blijven we ons verder inzetten om het tienpuntenactieplan ‘veilige schoolomgeving te verwezenlijken. Verkeersveiligheid -zeker in de schoolomgeving- blijft een thema waar we ook de volgende jaren sterk op blijven inzetten.”

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Invoering blauwe zone Zeebrugge

geplaatst op woensdag 05 mei 2021

Naar aanleiding van de analyse van de parkeerproblemen in Zeebrugge heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om vanaf 1 juni 2021 elke zomer een blauwe zone in te voeren in de strandwijk en de wijk rond de jachthaven.

Concreet zal er tussen 1 juni en 30 september elke dag, dus ook zon- en feestdagen, van 9u tot 18u maximaal vier uur aan één stuk geparkeerd kunnen worden mits geldig gebruik van een Europese parkeerschijf. Houders van een parkeerkaart voor personen met een handicap zijn vrijgesteld van deze parkeerbeperkingen.

Gedomicilieerde bewoners en werkenden in deze zone kunnen een parkeervergunning aanvragen om vrijgesteld te worden van deze parkeerbeperkingen. Per wooneenheid zal het mogelijk zijn om maximaal vier parkeervergunningen aan te vragen, de eerste twee gratis, de laatste twee betalend (50 euro/vergunning/jaar). Per werkende zal één gratis parkeervergunning aangevraagd kunnen worden.

Tijdelijke parkeerswinkel in gemeenschapshuis Zeebrugge

Vanaf 1 mei zal een parkeervergunning aangevraagd kunnen worden online of in de parkeerwinkel in het Huis van de Bruggeling. Vanaf 17 mei tot en met 31 mei zal op werkdagen ook een tijdelijke parkeerwinkel voorzien worden in het gemeenschapshuis van Zeebrugge.

Voor beide parkeerwinkels is het gezien de huidige coronamaatregelen verplicht om een afspraak te maken. Dit zal mogelijk zijn via https://afspraken.brugge.be/ of telefonisch via 050 44 8000.

Parkings voor langparkeerders

Langparkeerders kunnen parkeren op parking C, D en E (Kustlaan) voor de Strandwijk. Dit zijn de parkings naast het station in de Baron de Maerelaan en aan de overkant van de Kustlaan. Voor de bezoekers aan de wijk rond de jachthaven kan geparkeerd worden in de Graaf Jansdijk, waar de blauwe zone niet zal gelden.

Het is niet mogelijk voor andere doelgroepen (bv. tweedeverblijvers, strandcabinehouders, ...) om vrijgesteld te worden van deze parkeerbeperkingen. Deze nieuwe blauwe zone zal evenwel gemonitord worden en kan in de toekomst nog aangepast worden.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 
10 artikels

archief: