11 artikels

Aanvraag bezoekerscodes voor parkeren kan nu ook online

geplaatst op vrijdag 28 mei 2021

Vanaf maandag 24 mei is het mogelijk voor gedomicilieerde bewoners om hun bezoekerscodes (codes waarmee hun bezoekers goedkoper kunnen parkeren) ook online aan te vragen via de website van de Stad Brugge (https://brugge.intouch.be/eloket/).

“Het is dus niet langer noodzakelijk dat mensen voor de aanvraag van de bezoekerscodes speciaal naar het Huis van de Bruggeling moeten komen. Uiteraard blijft dit wel nog steeds mogelijk”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Het online loket voor de bezoekerscodes is toegankelijk via eID en itsme®. De aangekochte codes worden via e-mail bezorgd en zijn ook consulteerbaar in het e-loket. Alle codes die sinds 1 januari 2020 aangekocht werden, zullen ook zichtbaar zijn in dit e-loket. Per code zal er ook duidelijk staan of deze al gebruikt werd of niet.

Sinds kort is het bovendien ook mogelijk om, naast de activatie via SMS, de parkeercodes te gebruiken via de app van 4411. Bij de diensten ‘parkeren’ klik je in de app dan op ‘parkeervouchers’. In het volgende scherm geef je de parkeercode in, gevolgd door je nummerplaat. Van zodra de sessie gestart is kun je bij ‘actueel’ de looptijd van de sessie volgen. De activatiekost per code is 0,25 euro.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Stad Brugge verleent toestemming voor het opladen van elektrische en hybride voertuigen voor bewoners zonder oprit of garage

geplaatst op donderdag 20 mei 2021

In afwachting van een beleidskader op Vlaams niveau verleent Stad Brugge eigenaars van elektrische of hybride wagens zonder oprit of garage voortaan toestemming om hun wagen op te laden op het openbaar domein met eigen stroom.

Burgemeester Dirk De fauw: “Recent ontvingen we heel wat vragen over het thuisladen van elektrische of hybride voertuigen. Soms is er geen openbaar laadpunt in de buurt en is laden op eigen terrein niet mogelijk. Op basis van de adviezen van de Politie en verschillende stadsdiensten over het gebruik van het openbaar domein en aansprakelijkheid hebben we een aantal richtlijnen opgesteld. Als stadsbestuur willen we immers graag tegemoetkomen aan de veranderende laadbehoeftes.”

Het laden vanuit de eigen woning, waarbij een kabel over het voetpad gelegd wordt, gebeurt steeds voor eigen rekening en op eigen risico. Dit betekent dat de eigenaar aansprakelijk is voor alle schade aan derden die daaruit zou kunnen ontstaan. Belangrijke voorwaarde is bovendien het plaatsen van een degelijke en voldoende zware laadmat over de kabel en het naleven van enkele richtlijnen:

  • er wordt een laadpunt geïnstalleerd op eigen terrein;
  • het laden kan niet plaatsvinden op locaties waar laden en lossen of parkeren verboden is;
  • tijdens het laden dient rekening gehouden te worden met de buren;
  • de elektrische kabel moet in goede staat zijn;
  • de openbare parkeerplaats kan niet geclaimd worden;
  • de openbare parkeerplaats moet direct grenzen aan het trottoir aan de kant van de woning. De kabel mag niet over de rijbaan gelegd worden;
  • de kabel mag maximaal tien meter over het trottoir liggen. Dit is de afstand vanaf de grens van het eigen terrein tot aan de wagen;
  • de kabel wordt voor zover mogelijk langs het trottoir gelegd;
  • de kabel dient afgedekt te worden met een degelijke kabelmat zodat andere gebruikers van het trottoir geen hinder van de kabel ondervinden en er niet over kunnen struikelen; de kabelmat moet zo zwaar zijn dat hij niet door de minste windstoot wegwaait of opkrult; 
  • na het laden worden de kabel en de kabelmat onmiddellijk verwijderd.

Blijven inzetten op publieke laadpunten

“Uiteraard zullen we ook blijven inzetten op publieke laadpunten en semi-publieke laadstations. Elektrische auto’s winnen steeds meer terrein en daar moeten we ons op voorbereiden onder meer door aangepaste laadinfrastructuur te plaatsen. Vanuit Vlaanderen werd recent een opdracht uitgeschreven om de uitrol van 30.000 bijkomende laadpuntequivalenten in Vlaanderen verder te onderbouwen.

Daarbij zullen de laadbehoeften gedetailleerd in kaart gebracht worden met aanduiding van de locaties waar die laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen de komende jaren prioritair kan geplaatst worden”, aldus burgemeester Dirk De fauw.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Charter zwaar verkeer ondertekend

geplaatst op donderdag 20 mei 2021

Stad Brugge behartigt de veiligheid van het kind als absolute topprioriteit. Naast tal van al bestaande acties om het bewustzijn van de jongeren in en rond het verkeer te verhogen en waarbij de schoolomgeving veiliger wordt gemaakt, wil de Stad het zwaar verkeer zo veel mogelijk in de schoolomgeving tijdens de schoolspits proberen te vermijden. Hiervoor werden een aantal doelstellingen genoteerd die in het ‘charter zwaar verkeer’ werden gebundeld.

“Zwaar verkeer in combinatie met kinderen is geen ideale match”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “Stad Brugge wil daarom het zware verkeer zo veel mogelijk van de jongeren scheiden en heeft hiervoor diverse scenario’s onderzocht.
We contacteerden ook andere steden om hen over deze problematiek te bevragen. Daarna onderzochten we de wettelijke mogelijkheden en werden deze in functie van hun haalbaarheid afgetoetst. Diverse sectorfederaties (Vlaamse Confederatie Bouw, de Bouwunie, FEMA, FEBETRA en Transport en Logistiek Vlaanderen) werden betrokken.” 

Zwaar verkeer tijdens schoolspitsen uit schoolomgeving weren

Gezien de grote intensiteit en afwisseling van de schoolvestigingen en woonwijken in Brugge, opteert de Stad er niet voor om het zwaar verkeer volledig te verbieden. “Hierdoor zou het zwaar verkeer langs routes rijden die bijvoorbeeld pal in een woonwijk of in een andere schoolomgeving liggen en dat wensen we niet.
We kozen ervoor om het zwaar verkeer zo veel mogelijk te gaan sturen en tijdens de schoolspitsen uit de schoolomgeving te weren.

In samenwerking met de sectorfederaties stelden we een charter zwaar verkeer op. Samen met de partners blijven we werken aan een krachtig verhaal waarbij de veiligheid van het kind absolute topprioriteit is en blijft”, aldus burgemeester Dirk De fauw.

Ook schepen van Preventie Mathijs Goderis is tevreden: “Dit charter is opnieuw een stap vooruit om de schoolomgevingen veiliger te maken voor onze Brugse kinderen. Samen met de Preventiedienst, Mobiliteitsdienst, politie, ouders en scholen blijven we ons verder inzetten om het tienpuntenactieplan ‘veilige schoolomgeving te verwezenlijken. Verkeersveiligheid -zeker in de schoolomgeving- blijft een thema waar we ook de volgende jaren sterk op blijven inzetten.”

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Invoering blauwe zone Zeebrugge

geplaatst op woensdag 05 mei 2021

Naar aanleiding van de analyse van de parkeerproblemen in Zeebrugge heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om vanaf 1 juni 2021 elke zomer een blauwe zone in te voeren in de strandwijk en de wijk rond de jachthaven.

Concreet zal er tussen 1 juni en 30 september elke dag, dus ook zon- en feestdagen, van 9u tot 18u maximaal vier uur aan één stuk geparkeerd kunnen worden mits geldig gebruik van een Europese parkeerschijf. Houders van een parkeerkaart voor personen met een handicap zijn vrijgesteld van deze parkeerbeperkingen.

Gedomicilieerde bewoners en werkenden in deze zone kunnen een parkeervergunning aanvragen om vrijgesteld te worden van deze parkeerbeperkingen. Per wooneenheid zal het mogelijk zijn om maximaal vier parkeervergunningen aan te vragen, de eerste twee gratis, de laatste twee betalend (50 euro/vergunning/jaar). Per werkende zal één gratis parkeervergunning aangevraagd kunnen worden.

Tijdelijke parkeerswinkel in gemeenschapshuis Zeebrugge

Vanaf 1 mei zal een parkeervergunning aangevraagd kunnen worden online of in de parkeerwinkel in het Huis van de Bruggeling. Vanaf 17 mei tot en met 31 mei zal op werkdagen ook een tijdelijke parkeerwinkel voorzien worden in het gemeenschapshuis van Zeebrugge.

Voor beide parkeerwinkels is het gezien de huidige coronamaatregelen verplicht om een afspraak te maken. Dit zal mogelijk zijn via https://afspraken.brugge.be/ of telefonisch via 050 44 8000.

Parkings voor langparkeerders

Langparkeerders kunnen parkeren op parking C, D en E (Kustlaan) voor de Strandwijk. Dit zijn de parkings naast het station in de Baron de Maerelaan en aan de overkant van de Kustlaan. Voor de bezoekers aan de wijk rond de jachthaven kan geparkeerd worden in de Graaf Jansdijk, waar de blauwe zone niet zal gelden.

Het is niet mogelijk voor andere doelgroepen (bv. tweedeverblijvers, strandcabinehouders, ...) om vrijgesteld te worden van deze parkeerbeperkingen. Deze nieuwe blauwe zone zal evenwel gemonitord worden en kan in de toekomst nog aangepast worden.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Thermoplastische wegmarkeringen verduidelijken blauwe zones in de deelgemeenten

geplaatst op woensdag 05 mei 2021

Sinds 16 februari 2017 geldt er een blauwe zone in de straten van de deelgemeenten die grenzen aan de binnenstad. Om te vermijden dat bezoekers van de binnenstad zich parkeren in deze straten om het betalend parkeren in het centrum te vermijden, mag hier maximaal vier uur geparkeerd worden door middel van een geldige Europese parkeerschijf. Deze beperkingen gelden elke dag, dus ook op zon- en feestdagen, van 9.00 tot 18.00 uur.

Deze parkeerbeperkingen worden zonaal aangeduid door middel van de wettelijke signalisatie bij het binnen- en buitenrijden van deze zones. Conform de wegcode gelden deze parkeerbeperkingen tot je een zonaal eindbord bent gepasseerd of als er een specifieke parkeerregeling op een bepaalde locatie geldt (bijvoorbeeld parkeerverbod of voorbehouden parkeerplaatsen personen met een handicap).

Burgemeester Dirk De fauw: “Omdat dit soms relatief grote zones zijn die bestaan uit verschillende straten, werden er al extra herhalingsborden aangebracht op strategische locaties om de bestuurders te wijzen op de geldende parkeerbeperkingen. Daarnaast werden er ook stickers op alle verlichtingspalen aangebracht in de straten van de blauwe zones die een extra verwijzing zijn. Om het nog duidelijker te maken, werden er recent thermoplastische markeringen op de rijweg aangebracht van de gemeentewegen. Dit is nog een extra visuele aanduiding van de parkeerbeperkingen.”

Deze maatregelen zijn allemaal ter ondersteuning van de wettelijke signalisatie en hebben, naast hun communicatiedoel, geen wettelijke betekenis.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Geen terrastaks tot 1 oktober 2021

geplaatst op dinsdag 09 maart 2021

Sinds de start van de coronacrisis heeft de federale overheid verschillende maatregelen genomen die een aanzienlijke impact hadden op de maatschappij en de economie in het algemeen. Heel wat bedrijven, ondernemers, winkels en handelaars waren verplicht om hun activiteiten tijdelijk stop te zetten met inkomstenverlies als gevolg. Momenteel zijn nog steeds enkele ministeriële besluiten van kracht die een impact hebben op de sector van de horeca en de terrasuitbating in het bijzonder.

Schepen van Financiën Mercedes Van Volcem: “Vorig jaar keurden we twee besluiten goed die een financiële stimulans betekenden voor de sector. Enerzijds was er de halvering van tarieven en bijkomend werd ook de belastbare periode voor vijf maanden (verspreid over twee aanslagjaren) geschrapt. Deze fiscale steunmaatregelen blijken echter niet voldoende om de sector verder te ondersteunen en bijkomende steunmaatregelen zijn bijgevolg noodzakelijk. Daarom beslisten we vandaag om de terrasbelasting te schrappen tot 1 oktober 2021.”

Ademruimte geven

Burgemeester Dirk De fauw: “Na afloop van het overlegcomité kreeg de horeca eindelijk terug wat perspectief. Echter, de financiële gevolgen van de crisis zijn voor de sector zeer groot. Met de intrekking van de terrasbelasting tot 1 oktober 2021 willen we de exploitanten extra financiële ademruimte bieden.”

De wijziging van het belastingreglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Brugge op koers voor klimaatneutraliteit in 2050

geplaatst op dinsdag 09 maart 2021

Brugge wil de uitstoot van CO2 op haar grondgebied sterk verminderen en dat lijkt steeds beter te lukken. Uit de evaluatie van het klimaatplan 2020 blijkt dat de CO2 uitstoot tussen 2011 en 2020 naar schatting meer dan 10 procent gedaald is. Dat is minder dan de verhoopte 26 procent, maar toch een hele sterke prestatie als je in rekening brengt dat het klimaatplan 2020 pas echt op kruissnelheid kwam vanaf 2015. In vergelijking met andere steden scoort Brugge vrij hoog.

“De kentering is ingezet en nu komt het er op aan om deze positieve evolutie vast te houden en te versnellen” zegt schepen van Klimaat en Energie Minou Esquenet. “En dat kan: de krijtlijnen voor het klimaatplan 2030 zijn uitgezet: we willen tegen 2030 minstens 40 procent minder CO2 uitstoten. Door minder fossiele brandstoffen te gebruiken in het verwarmen en voor onze mobiliteit en meer lokale hernieuwbare energie op te wekken via wind en zon moet dit lukken.”

Brugge hernieuwbare energiestad van Vlaanderen

Opvallende vaststelling is dat Brugge gerust de hernieuwbare energiestad van Vlaanderen genoemd mag worden. De hoeveelheid lokaal opgewekte hernieuwbare elektriciteit is vandaag al ongeveer 30 procent van wat er aan elektriciteit verbruikt wordt in Brugge. Daarmee staat Brugge bovenaan de lijst van de Vlaamse steden.

“Brugge heeft met haar ligging aan de zee en haar grote grondgebied veel mogelijkheden om windenergie op te wekken. Deze troef willen we ook in de toekomst verder uitspelen. Ook voor het opwekken van zonne-energie is er nog veel potentieel en moeten we samen op inzetten”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “Zeebrugge moeten we als toekomstig energie-hub verder alle kansen geven, en dat zal met de fusie met de haven van Antwerpen versterkt worden.”

Link: https://klimaat.brugge.be/
plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Havens van Antwerpen en Zeebrugge bundelen de krachten

geplaatst op donderdag 25 februari 2021

Antwerpen/Brugge, 12 februari 2021 – De Stad Antwerpen en de Stad Brugge zijn tot een akkoord gekomen om hun respectievelijke havens te laten samengaan. Het
tweestedenakkoord betekent het officiële startschot voor een eenmakingstraject dat naar verwachting een jaar in beslag zal nemen. Daarna zullen de havens verdergaan onder de
naam Port of Antwerp-Bruges. Op die manier versterken de havens hun positie in de wereldwijde logistieke keten en wordt de duurzame groei bestendigd. Daarnaast zal de
eengemaakte haven beter bestand zijn tegen de uitdagingen van de toekomst en het voortouw nemen in de transitie naar een koolstofarme economie. Zo wil Port of Antwerp-Bruges de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent.

Samen bouwen aan de wereldhaven van de toekomst
De gezamenlijke positie van de havens van Antwerpen en Zeebrugge in de wereldwijde logistieke keten krijgt een belangrijke duw in de rug. Zo wordt de eengemaakte haven de belangrijkste containerhaven (157 miljoen ton/jaar), een van de grootste breakbulkhavens en de grootste haven voor overslag van voertuigen in Europa. Daarnaast zal de haven meer dan 15% van de totale doorvoer van gas in Europa voor haar rekening nemen en uiteraard blijft het ook de belangrijkste chemische hub van Europa. Tot slot wordt het de grootste cruisehaven van de Benelux. Met een totale doorvoer van 278 miljoen ton per jaar bestendigt de eengemaakte haven haar wereldwijde toppositie.

Het samengaan is echter meer dan een verhaal van tonnen en volumes. De ambitie is om de eerste wereldhaven te worden die economie, mens en klimaat verzoent. Het
eenmakingsproject is gebaseerd op het creëren van meerwaarde voor de omgeving in Antwerpen en Zeebrugge, voor klanten en stakeholders, maar ook voor de rest van Vlaanderen. In een gezamenlijk plan definieerden beide havens drie strategische prioriteiten: duurzame groei,
weerbaarheid en leiderschap in de energie- en digitale transitie.


Duurzame groei: “Samen kunnen we meer doen”
Port of Antwerp-Bruges combineert het beste van twee werelden en zet in op de sterktes van beide sites. De havens van Antwerpen en Zeebrugge zijn in hoge mate complementair: zo is Antwerpen sterk in de trafiek en opslag van containers, breakbulk en chemische producten, terwijl Zeebrugge een belangrijke haven is voor ro/ro-verkeer, containerbehandeling en de overslag van
vloeibaar aardgas. Door nauwer samen te werken wordt de duurzame groei van zowel het individuele als het gezamenlijke marktaandeel van beide havens bestendigd.

Om de meerwaarde van een eengemaakte haven zo goed mogelijk te benutten, trekt Port of Antwerp-Bruges de kaart van de interconnectiviteit. Zo zal het goederenspoorvervoer tussen de twee sites worden gebundeld, wordt de estuaire vaart (door binnenschepen op de Noordzee) geoptimaliseerd en staat ook een verbinding via pijpleidingen op de prioriteitenlijst.

De voorziene strategische investeringen, zoals de nieuwe zeesluis in Zeebrugge en de extra containercapaciteit in Antwerpen, worden verdergezet. Toekomstige investeringen zullen vanuit een eengemaakte bedrijfsvoering worden beoordeeld, zodat die beide havenplatformen ten goede komen en zodat de haven kan blijven tegemoetkomen aan de verwachtingen van haar klanten.


Weerbaarheid: “Samen staan we sterker”
Door hun krachten te bundelen zullen de havens van Antwerpen en Zeebrugge beter bestand zijn tegen de uitdagingen van de toekomst. Deze weerbaarheid is essentieel voor de welvaart en het welzijn van onze samenleving en voor de toekomst van onze economie.

Port of Antwerp-Bruges put uit de middelen, kennis en het talent van de teams in Zeebrugge en Antwerpen. In de nabije toekomst zal een eengemaakte organisatiestructuur en manier van werken worden ontwikkeld, met respect voor elkaars DNA en bedrijfscultuur. Over de leiding en
het bestuur van Port of Antwerp-Bruges zullen samen transparante afspraken voor de langere termijn worden gemaakt.

De haven wil zoveel mogelijk synergieën tot stand brengen, verder timmeren aan het ruime maatschappelijke draagvlak voor de motor van de Vlaamse economie en haar positie als logistiek, maritiem en industrieel centrum versterken. Niet alleen in Vlaanderen en België, maar ook op Europees niveau en wereldwijd.


Leiderschap in de energie- en digitale transitie: “Samen kunnen we nog beter doen”
De eengemaakte haven zal ook sneller en beter kunnen inspelen op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen zoals energietransitie, innovatie en digitalisering.
Zowel in Antwerpen als in Zeebrugge stond duurzaamheid al centraal in de strategische koers, maar Port of Antwerp-Bruges legt de lat nog hoger. De combinatie van de Antwerpse industriële cluster en de Zeebrugse kustligging vormt een unieke opportuniteit om de toekomstige energieuitdagingen in Vlaanderen en de ruimere regio aan te gaan. Zo wil Port of Antwerp-Bruges de Europese leiderspositie innemen als importhub van groene waterstof en een actieve voortrekker zijn van de waterstofeconomie. Daarnaast zet de haven, in samenwerking met haar industriële en maritieme klanten, verder in op koolstofreductie en onderzoek naar de toepassing van CCUS (Carbon Capture, Utilisation & Storage) als bijdrage in de transitie naar een koolstofarmere haven.

Tot slot biedt Port of Antwerp-Bruges ijzersterke troeven op het vlak van innovatie en digitalisering om de logistieke keten efficiënter, betrouwbaarder en veiliger te maken.
De transactie is onderworpen aan een aantal gebruikelijke opschortende voorwaarden, waaronder de goedkeuring van de Belgische mededingingsautoriteiten. Beide partijen
streven ernaar de transactie in de loop van 2021 af te ronden.


Annick De Ridder, havenschepen van Antwerpen en voorzitter van de raad van bestuur
van het Antwerpse Havenbedrijf: “We zijn trots op dit historische akkoord, dat een langverwachte eenmaking bezegelt. Met deze samenwerking zijn we op weg om de
wereldhaven van Europa te worden en versterken we tevens onze positie als belangrijkste containerhaven in tonnen, sterke ro/ro-haven en een van de grootste breakbulkhavens in Europa. Zo worden we nog aantrekkelijker voor bestaande klanten, voor nieuwe investeerders en voor alle andere mogelijke stakeholders en zijn we onbetwistbaar dé economische motor van
Vlaanderen. De ambitie van het samengaan van de havens gaat uiteraard nog verder dan tonnen en TEU’s. Zo kunnen we nog meer inzetten op de transitie naar een koolstofarme economie en op de verdere digitalisering van de logistieke keten. De havens van Zeebrugge en
Antwerpen zijn sterk complementair en samen zijn we beter bestand tegen externe uitdagingen.”


Dirk De fauw, burgemeester van Brugge en voorzitter van het havenbestuur Zeebrugge:
“We kijken ernaar uit om de krachten te bundelen met de haven van Antwerpen en zo samen onze positie als belangrijkste toegangspoort tot Europa te versterken. Zeebrugge is ’s werelds grootste automotive hub, een toonaangevende ro/ro-haven en een ervaren state-of-the-art aardgashub. Door onze sterktes te combineren met de kwaliteiten van Antwerpen kunnen we meer én beter doen. Dit doen we in het belang van en met aandacht voor onze havengemeenschap, onze stad en onze regio. We versterken onze gezamenlijke economische en internationale positie en creëren tegelijk meerwaarde voor de brede samenleving.”

Link: https://www.youtube.com/watch?v=mzTG6rWnn20
plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 
11 artikels

archief: