10 artikels

Boudewijnpark wordt hoofdvaccinatiecentrum voor Brugge

geplaatst op donderdag 14 januari 2021

Het Boudewijnpark in Sint-Michiels wordt het hoofdvaccinatiecentrum voor Brugge. Dit besliste burgemeester Dirk De fauw vandaag na een plaatsbezoek met Dr. Jan Wynsberghe (medisch coördinator test- en triagecentra Brugge), korpschef Dirk Van Nuffel, noodplanningsambtenaar Tom Dewaele en de betrokken diensten.

“Op deze site kunnen 10 tot 12 lijnen geïnstalleerd worden. Als je weet dat de Vlaamse overheid aangeeft dat er tot 25 mensen per uur en per lijn kunnen gevaccineerd worden, dan hebben we de capaciteit om 5.000 mensen per dag te vaccineren afhankelijk van de beschikbare vaccins”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “De site is meer dan geschikt, want is gelegen op een toegankelijke en gekende locatie, met voldoende parking, vlot bereikbaar met het openbaar vervoer en toegankelijk voor rolstoelgebruikers.”            

 

De ingang is in de Sint-Michielslaan zodat er geen interactie of wachttijden ontstaan wanneer het Boudewijnpark terug open mag gaan van de federale overheid. De Politie zal er voor een goede signalisatie en begeleiding van de verkeersstromen zorgen.

 

De site Daverlo blijft het testcentrum voor personen die op verwijzing van hun arts een test moeten afnemen en zal als back-up vaccinatiecentrum worden ingezet voor de site Boudewijnpark.

 

Voor personen die zich niet kunnen verplaatsen, wordt de mobiele commandowagen van de Politie ingezet om ter plekke de vaccinatie te geven, in het bijzonder ook voor de inwoners van Noord-Brugge (Zeebrugge, Zwankendamme, Dudzele en Lissewege).

 

“Dit alles wordt nu verder uitgewerkt, conform de Vlaamse en federale richtlijnen, zodat we tijdig klaar zijn om te vaccineren. De bevolking zal ruim op voorhand geïnformeerd worden over hoe alles praktisch in zijn werk zal gaan. We danken alvast het Boudewijn Seapark voor de constructieve samenwerking”, aldus burgemeester Dirk De fauw.       

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Stad Brugge ondertekent charter ‘naar een toegankelijke stad’

geplaatst op woensdag 09 december 2020

In het Brugs Beleidsprogramma wordt een duidelijke keuze gemaakt voor een toegankelijke stad. Iedere inwoner en bezoeker moet gelijkwaardig en onafhankelijk toegang hebben tot de gebouwen, publieke ruimte, dienstverlening en communicatie van de stad. Iedereen kan er comfortabel, kwaliteitsvol en tot op hoge leeftijd wonen, leren, werken, dagelijkse activiteiten uitvoeren, zich verplaatsen en ontspannen.

“Alle inwoners en bezoekers moeten met andere woorden gelijke kansen krijgen om deel te nemen aan het maatschappelijk leven”, zegt schepen van Welzijn Martine Matthys. “Toegankelijkheid speelt hierin een bepalende rol. Kan iedereen makkelijk binnen of buiten, ook als je geen trappen kan nemen? Kan iedereen er geraken, zonder drempels of omwegen? Begrijpt iedereen alle informatie? Kan iedereen deelnemen of doen wat ze van plan waren?”

Met de aanwerving van een toegankelijkheidsambtenaar in het voorjaar, toonde Brugge al de nodige ambitie op vlak van toegankelijkheid. Brugge was een van de eerste steden in Vlaanderen die deze functie in het leven riep.

Structurele aanpak van toegankelijkheid

Burgemeester Dirk De fauw: “Vandaag ondertekent Brugge het charter ‘Naar een toegankelijke gemeente’ van Inter. Inter is het Vlaamse expertisecentrum rond toegankelijkheid en universal design (ontwerpen voor iedereen). Het charter stelt een structurele aanpak van toegankelijkheid voorop. Toegankelijkheid wordt met andere woorden bewust en doordacht ingebed in het dagelijks beleid en de werking van de gemeente.”

Door dit charter te ondertekenen, verbindt Stad Brugge zich ertoe om een toegankelijkheidsbeleid op te stellen samen met betrokken inwoners en adviesraden. “We nemen hierbij toegankelijkheid structureel mee op, vanaf stap één. We engageren ons om gebouwen, producten en publieke ruimte te ontwerpen voor een zo divers mogelijke groep gebruikers (Universal Design).
En we doen dit samen met ervaringsdeskundigen, adviesraden en externe partners, met ondersteuning van Inter. We communiceren regelmatig met de inwoners van onze stad over de vooruitgang die we boeken op weg ‘naar een toegankelijke stad’”, aldus schepen Martine Matthys.Dit charter werd ondertekend in aanwezigheid van burgemeester Dirk De fauw, schepen van Welzijn Martine Matthys, voorzitter van de Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap Lieve Dossche, voorzitter van de Seniorenadviesraad Jan Vandecasteele en algemeen directeur van Inter Agentschap Toegankelijk Vlaanderen Wendy Metten.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

De FR30 : fietsring wordt stadsfietsroute

geplaatst op donderdag 19 november 2020

Brugge wil in de toekomst blijven groeien als fietsstad. Daarvoor is echter een opwaardering van het fietsnetwerk nodig. De fietspaden zijn vandaag vaak te smal voor het stijgend aantal fietsers en de fietsinfrastructuur zit dikwijls op haar limiet. Het college van burgemeester en schepenen verleende zijn goedkeuring voor de ontwikkeling van het concept van een stadsfietsroute door het internationaal consortium Copenhagenize DesignCo, West 8 en Vectris in het kader van het Europese project Handshake.

Burgemeester Dirk De fauw: “Met concept en ons toekomstplan ‘stadsfietsroute’ kiezen we voor een fietsinfrastructuur op maat van de Bruggeling en zijn stad, de Brugse werknemers en scholieren. We spreken niet meer van een fietsring, maar bewust van een stadsfietsroute. Een fietsring volgt de auto-logica en roept een beeld op van een stenen vlakte waar doorstroming en snelheid primeert. Dit zou een gemiste kans zijn. Brugge heeft immers een uniek DNA dat niet enkel gerespecteerd moet worden, maar dat ook versterkt kan worden door de fietsers.”

De visie van een stadsfietsroute reikt bouwstenen aan voor de ontwikkeling van de FR30 die geënt zal worden op de rand van het Brugse ei. Daar zijn de uitdagingen het grootst. “Aan de oostzijde van de Brugse binnenstad, kant Sint-Kruis/Assebroek, wordt geopteerd voor een ladderstructuur, een dubbele structuur langs de ringvaart met verknoping aan de historische stadspoorten. Aan de zijde binnenstad lanceren we het idee om de vestingstraten als Boninvest en Gentpoortvest te transformeren in fietsstraten. Deze ingreep biedt een oplossing voor de actuele ondermaatse fietsinfrastructuur, respecteert ook de vesten en haar gebruikers zoals ook voetgangers en joggers”, verduidelijkt Maarten van de Voorde, directeur van West 8. “Aan de zijde R30 zou dan een functioneel dubbelrichtingsfietspad kunnen komen. Dit vraagt nog nader onderzoek.” Zo werd de oefening gemaakt voor de volledige FR30. Aan de westzijde wordt de capaciteitsuitbreiding gezocht in het toepassen van fietsstraten, namelijk de vestingstraten Guido Gezellelaan en Hendrik Consciencelaan. Hierdoor kunnen de te smalle fietspaden vergroend worden en bij de groene vesten worden ingelijfd.

Aan de noordzijde van de Brugse binnenstad wordt geopteerd om de FR30 te enten op de vesten (Houtkaai – Kolenkaai - …).

Aan de zuidzijde wordt dan weer een belangrijke rol toegedicht aan de koppeling van de FR30 met de toekomstige fietssnelwegen F6 (Gent) en F32 (Torhout) in de stationsomgeving.

Burgemeester Dirk De fauw: “Het concept is het resultaat van een intense dialoog met Bruggelingen en fietsexperts uit binnen- en buitenland. In de komende maanden diepen we het concept van de stadsfietsroute verder uit en maken we een eerste planning op. De FR30 zal immers niet van vandaag op morgen gerealiseerd kunnen worden. Met het wijkmobiliteitsplan Christus-Koning zetten we al de eerste stappen. Met de landschapsbrug aan het station nemen we de handschoen op om een van de belangrijkste Brugse verkeersknopen te ontwarren.”

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Coronaonderzoek Brugge

geplaatst op woensdag 14 oktober 2020

Vul jij ook de enquête in op www.brugge.be/coronaonderzoek ?

In het filmpje leg ik jullie uit waarom dit zo belangrijk voor ons is.

Link: https://youtu.be/Zdy8jOZfIhc
plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Stedelijk noodfonds vrije tijd: bekendmaking subsidies

geplaatst op woensdag 07 oktober 2020

De coronacrisis treft niet alleen de lokale economie zeer hard, maar ook de cultuur-, jeugd- en sportsector zitten in zwaar weer. “Om deze sectoren te ondersteunen en ademruimte te geven, richtte het stadsbestuur in juni het ‘stedelijk noodfonds vrije tijd’ op. De belangrijkste doelstelling van dit noodfonds is het ondersteunen van de relance van de jeugd-,  cultuur- en sportsector. Alle Brugse verenigingen konden hiervoor een subsidieaanvraag indienen die door een jury werd beoordeeld”, zegt burgemeester Dirk De fauw. Op maandag 5 oktober 2020 besliste het college van burgemeester en schepenen welke verenigingen een subsidie krijgen.

Schepen van Financiën Mercedes Van Volcem: “De financiële schade voor veel actoren in deze sectoren is groot. Heel wat initiatiefnemers in deze sectoren hebben heel wat schade opgelopen, want heel wat vaste kosten lopen immers door zonder vorm van inkomsten. Ook Stad Brugge loopt inkomsten mis aangezien we zelf initiatiefnemer zijn in de cultuur-, jeugd-, en sportsector. Met de middelen uit dit noodfonds kunnen we het financieel leed in deze sectoren wat verzachten.”

Schepen van Sport Franky Demon: “De gevolgen laten zich zowel voelen bij de organisatoren van de grote sportevenementen als bij de kleine sportverenigingen. Door de coronamaatregelen kregen ze te kampen met afgelaste of ingeperkte activiteiten, blijvende kosten en het daaraan gekoppelde inkomstenverlies. Door compensatie van geleden verliezen en ondersteuning van nieuwe initiatieven willen we sportverenigingen financieel tegemoetkomen.”

Lokale culturele landschap overeind houden

Het hoeft geen betoog dat ook de cultuursector bijzonder zwaar getroffen werd door de coronacrisis. “Voor de cultuurhuizen waren de voorbije maanden bijzonder pijnlijk. Zij zagen hun activiteiten bijna allemaal geschrapt worden, en kregen weinig toekomstperspectief. Met dit noodfonds willen we deze sector een hart onder de riem steken en het lokale culturele landschap proberen overeind te houden”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock.

Schepen van Jeugd Mathijs Goderis: “De jeugdsector is zwaar op de proef gesteld. Speelpleinen waren tijdens de lockdown afgesloten en jeugdbewegingen schrapten al hun activiteiten. Met het noodfonds nemen we drie maatregelen om het jeugdwerk te ondersteunen. Zo compenseren we minderinkomsten of extra bubbelkosten, jeugdverenigingen krijgen dit jaar dezelfde werkingssubsidie uitbetaald als in 2019 en hoeven dit jaar geen subsidiedossier in te dienen.

De Jeugddienst geeft subsidies aan jeugdfuiven en festivals. Sommige organisatoren worden geconfronteerd met niet-recupereerbare kosten bij afgelaste events. We steunen hen door deze terug te betalen tot het maximumbedrag van hun subsidie.”

Overzicht van de toegekende subsidies

Aan Brugge Plus wordt een toelage van 25.000 euro uitbetaald om de investeringskosten te dekken voor het project Urban Beach in Zeebrugge afgelopen zomer. Dit bedrag werd verspreid over de drie sectoren (3 x 8.333 euro).

Het noodfonds keert volgende bedragen uit in 2020 (verenigingen + Brugge Plus):

 

  • Sport: 153.752,25 euro
  • Jeugd: 66.459,15 euro
  • Cultuur: 138.038 euro
plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Stad Brugge ontwikkelt digitale tweeling

geplaatst op donderdag 17 september 2020

Stad Brugge en onderzoekscentrum imec hebben een samenwerking ondertekend om de ontwikkeling van een ‘urban digital twin’ op te starten. Deze digitale 3D-replica van de stad Brugge zal het stadsbestuur toelaten om de impact van maatregelen, bijvoorbeeld op vlak van luchtkwaliteit en verkeerstromen, te simuleren.

Geluidshinder aanpakken, verkeersoverlast verminderen, drukte managen, luchtkwaliteit verbeteren: steden staan voor complexe uitdagingen. Een ingreep om een probleem aan te pakken in een bepaalde wijk kan een impact hebben op andere domeinen in een andere wijk. Het autovrij maken van een bepaalde straat kan bijvoorbeeld de luchtkwaliteit van aanliggende wijken verbeteren, maar tegelijk ook de verkeerssituatie op andere plaatsen verslechteren.  

Om meer inzicht te krijgen in dergelijke complexe vraagstukken, start Stad Brugge met de ontwikkeling van een ‘urban digital twin’. Schepen van Smart City Minou Esquenet: “Met deze digitale kopie van de stad, die gevoed zal worden met real-time data, kunnen we het effect van bepaalde beslissingen simuleren. Minder geslaagde voorstellen kunnen we met een druk op de knop weer ongedaan maken.”

Gefaseerd project

Dit open innovatieproject zal in drie fases verlopen. Tegen eind dit jaar worden diverse beschikbare databronnen in Brugge ontsloten en samengebracht op één dashboard dat beleidsmakers meteen een helder inzicht geeft in onder meer de luchtkwaliteit en verkeerstromen in de stad. In een tweede fase wordt het mogelijk om voorspellingen te maken binnen een bepaald domein, bijvoorbeeld door de verkeerssituatie voor en na een bepaalde interventie te vergelijken. Het uiteindelijke doel van deze digitale controlekamer is om beslissingen over verschillende beleidsdomeinen heen te kunnen uittesten.

 

Imec wordt als onderzoekscentrum betrokken om samen met publieke en private spelers (smart city-platformen, data-en modelleveranciers, IoT-sensorleveranciers, cloud providers, etc.) tot breed gedragen standaarden te komen. Imec en Stad Brugge zoeken de samenwerking op met industriële spelers, domeinexperten en andere steden om via open data de ontwikkeling van 'urban digital twins' in Vlaanderen te versnellen.

“Imec neemt de rol op van katalysator en accelerator. Wij stellen onze kennis en code beschikbaar om samen met marktpartijen een open source framework te ontwikkelen. Die open manier van werken helpt ook andere steden die een digital twin willen opzetten”, zegt Jan Adriaenssens, directeur van City of Things bij imec.

Brugge is trendsetter

Schepen Minou Esquenet: “We engageren ons door de inzet van knowhow en mankracht voor vormgeving en testen van de ‘digital twin’. Daarnaast investeren we ook in berekeningsmodules om de simulaties hierin te kunnen uitvoeren. Een goede simulatie staat en valt immers met goede data en goede simulatiemodellen. We zetten sterk in op de uitbouw van onze historische stad tot een slimme stad. Met technologie willen we Brugge laten groeien en vlotter organiseren. Voor elke grote uitdaging onderzoeken we welke rol data en technologie hierin kunnen spelen en zorgen zo voor de slimme reflex.”

Burgemeester Dirk De fauw: “Brugge is doorheen de geschiedenis al regelmatig trendsetter geweest op vlak van innovatie: de Brugse familie Van der Beurze startte met een gereglementeerde handelsplaats die uiteindelijk heeft geleid tot het instituut van een beurs zoals we ze nu kennen. Daarnaast kunnen we Marcus Gerards met zijn gekende en gedetailleerde kaart van Brugge wellicht beschouwen als een van de grondleggers van het moderne GIS (Geografische Informatie Systeem). Ik ben trots dat we onze rol van trendsetter kunnen voorzetten als slimme stad.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Plan heraanleg Sint-Jorisstraat – Vlamingstaat – Vlamingdam goedgekeurd

geplaatst op donderdag 10 september 2020

Het stadsbestuur besliste op maandag 7 september om het ontwerp van de Sint-Jorisstraat, Vlamingstraat en Vlamingdam goed te keuren. Het ontwerp komt deze maand online en inwoners kunnen hun opmerkingen geven. Het gaat om ingrijpende werken, meer bepaald een heraanleg van alle nutsvoorzieningen en het vernieuwen van het rioleringsstelstel.

Start voorbereidende werkzaamheden

Vanaf 19 oktober starten de gefaseerde, voorbereidende werkzaamheden aan de nutsleidingen. Hierdoor zal doorgaand verkeer niet meer mogelijk zijn. De voorbereidende werkzaamheden zullen klaar zijn tegen het bouwverlof van 2021. Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Deze ingrijpende werkzaamheden hebben heel wat voorbereiding gevergd. We starten aan de Academiestraat richting ring. Het is een hoofdas voor tal van leidingen inzake energie, gas, elektriciteit, internetvezels, bekabeling en fiber. We beginnen met het plaatsen van een regenafvoerbuis aan de voorzijde van de woningen. Op die manier moeten geen leidingen onder of door de woningen aangesloten worden.”

Start noodzakelijke riolerings- en bovenbouwwerkzaamheden

De rioleringswerkzaamheden (met diepe putten tot drie meter) zelf en de aanleg van de bovenbouw in de Vlamingstraat, Sint-Jorisstraat en Vlamingdam gaan van start na de goedkeuring van het definitief ontwerp en de gunning. De Stad hoopt te kunnen starten na het bouwverlof van 2021 en rekent op een jaar om deze werkzaamheden te voltooien. “De aanleg en vernieuwing is hoognodig. Niet aanpakken van riolering kan tot gevaarlijke verzakkingen leiden. Bij deze heraanleg kiezen we voor mooie stenen zoals in de Spanjaardstraat. Ook de voetpaden worden in natuursteen aangelegd”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Minder snel door asverschuivingen

Burgemeester Dirk De fauw: “We plannen een asverschuiving ter hoogte van het kruispunt Kortewinkel-Pieter Pourbusstraat, Vlamingbrug, Sint-Jorisstraat 20, kruispunt Kalkovenstraat- Sint Clarastraat en het kruispunt Vlamingdam-Klaverstraat. Ter hoogte van de zijstraten komen er uitritconstructies voor een verhoogde veiligheid van de voetgangers.”

Veilig fietsverkeer

“In Brugge gebeuren veel verplaatsingen met de fiets. Voor het stadsbestuur is de veiligheid van de fietsers prioritair. Daarom voegen we aan deze werkzaamheden een aantal elementen toe dat de verkeersveiligheid van fietsers bevordert zoals de plaatsing van fietsnagels. Daarnaast laten we niet toe dat er voertuigen parkeren op plaatsen waar fietsers uit de tegenovergestelde richting komen.”

Groen, bomen en twee pleintjes

Bij de vernieuwingswerkzaamheden investeert de Stad in extra groen. “Er komen twintig extra bomen, verspreid over 41 plantvakken. Voor de grote plantvakken kiezen we voor notenbomen (zoals in de Ezelstraat). Dit zijn langzaam groeiende bomen met een zuilvormige kroon. In de herfst verkleuren de bladeren in een opvallende goudgele kleur. Doordat deze bomen mannelijk zijn en daardoor geen vruchten dragen, zijn ze uiterst geschikt voor smalle straten. Voor de kleinere plantvakken kiezen we voor de sierkers. Deze zijn smal en geven een prachtig straatbeeld. In het voorjaar verschijnen enkelvoudige witte bloemen, in de herfst krijgt het blad een mooie oranje tot roodpaarse herfstkleur”, zegt schepen Mercedes Van Volcem. 

Deze plantvakken komen in de verbrede voetpaden (waar de breedte het toelaat) en op de twee pleintjes ter hoogte van de vroegere Heilig Hart kerk en ter hoogte van de hogeschool.

“De bewoners kunnen meteen ook gevelgroen aanvragen en de school Howest laat ook toe om vier bomen te planten in het groen voor de school (in het kader van ikwileenboom@brugge.be). Het worden pleintjes met plantvakken, fietsstelplaatsen en mooie zitelementen.”

Bushaltes

De bussen zullen tijdens de werkzaamheden (vanaf eind oktober) via de Langerei en voor een deel via de Noordzandstraat en Geldmuntstraat worden afgeleid en niet langer via Vlamingstraat. “Na de werkzaamheden zullen de bushaltes op het tracé verdwijnen. Automatisch brengt dit een vermindering van het aantal bussen in de straat met zich mee. Het nieuwe vervoerplan voorziet in andere opstapplaatsen en kleinere bussen in de stad. Deze zullen ook opnieuw door de Geldmuntstraat en Noordzandstraat rijden tijdens de week. Na de werkzaamheden zal er enkel op zaterdag en zondag busverkeer mogelijk zijn door de Sint-Jorisstraat”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Wat volgt?

Na deze werkzaamheden plant de Stad rioleringswerkzaamheden en een volledige heraanleg van de Jan Miraelstraat (die evenwijdig loopt met de Sint-Jorisstraat). “In de binnenstad staan ook nog werkzaamheden op stapel aan het Sint-Annaplein, Joost De Damhouderstraat en het Boterhuis. In 2022 pakken we de riolering en bovenbouw van de Potterierei aan”, aldus schepen Mercedes Van Volcem.

Fasering

  1. Voorbereidende werken:
  • 19 oktober 2020 – start werkzaamheden nutsmaatschappijen
  • Voor bouwverlof 2020 – einde werkzaamheden nutsmaatschappijen
  1. Start infrastructuurwerkzaamheden:
  • Na bouwverlof 2020
  • Duurtijd 12 maand

Prijs van de werkzaamheden ten laste Stad Brugge staat geraamd op 750.000 euro (bovenbouw).

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Nieuw woonproject langs Sint-Trudostraat in Assebroek krijgt vorm

geplaatst op vrijdag 04 september 2020

Met de start van de infrastructuurwerken geven burgemeester Dirk De fauw, onze algemeen directeur Geert Sanders en Koen De Craemer van Vivendo het startschot voor een nieuw woonproject achter de Sint-Pietersabdij van Steenbrugge, palend aan de Sint-Trudostraat. De komende jaren zullen er op de site 139 huizen en appartementen worden gebouwd.

Stad Brugge, WVI en sociale huisvestingsmaatschappij Vivendo hebben voor de realisatie van het woonproject intensief samengewerkt. In nauw overleg met alle partners werd een plan uitgewerkt met een gezonde mix van kavels, woningen en appartementen voor ieders budget, zodat iedereen zijn gading vindt. In totaal zal het woonproject Sint-Trudo 139 woonentiteiten omvatten. “We leggen het accent op kwalitatief wonen in een groene omgeving en toch vlakbij de stad”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “Een goede ontsluiting met het openbaar vervoer en de fiets garandeert de verbinding met het stadscentrum.”

Met deze hedendaagse verkaveling speelt WVI in op de verschillende bouwwensen in een stedelijke omgeving: halfopen bebouwing en rijwoningen met achterliggende garageweg, zodat de voordeur van de woningen uitgeeft op een groen ingeklede auto-vrije erfweg. De woningen en bouwgrond zijn bovendien optimaal georiënteerd: oost-west of pal in het zuiden. In totaal zal WVI 71 vrije bouwkavels op de markt brengen die variëren van 184 m² tot 439 m². Vivendo zal 8 sociale woningen realiseren en minimum 60 appartementen, allen bestemd voor verhuur.

Er wordt sterk geïnvesteerd in een kwaliteitsvol openbaar domein met veel groen en ruimte voor ontmoeting. Zo vormt de nieuwe parkzone (0,5 ha) op de rand van het project een groene ontmoetingsplaats voor huidige en toekomstige bewoners. Centraal wordt een kindvriendelijke speelzone aangelegd, zodat ook kinderen zich kunnen uitleven. De verschillende groenstructuren worden via wandel- en fietsdoorsteken verweven met elkaar. Zo kunnen kinderen de school veilig bereiken dankzij een nieuwe (fiets)doorsteek naar de oude spoorwegbeding Brugge-Maldegem.   

Het project kent ook een sterk regenwaterverhaal. Zo is een de buffer van ruim 1500 m³ in de parkzone voorzien, alsook wadi’s en een open grachtenstructuur in de publieke ruimte. Bovendien wordt deze buffercapaciteit met 600 m³ uitgebreid dankzij de aanleg van een winterbedding die het water kan bufferen, infiltreren en vertraagd afvoeren bij hevige regen.

Als we de huidige timing kunnen aanhouden, hopen we te starten met de verkoop van de loten in het voorjaar 2022.

Geïnteresseerde kandidaat-kopers, kunnen zich vrijblijvend inschrijven voor de aankoop van een lot bouwgrond via https://www.wvi.be/aanbod/wonen. Voor een woning of appartement kan je terecht bij Vivendo via www.vivendo.be.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 
10 artikels

archief: