10 artikels

Invoering blauwe zone Zeebrugge

geplaatst op woensdag 05 mei 2021

Naar aanleiding van de analyse van de parkeerproblemen in Zeebrugge heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om vanaf 1 juni 2021 elke zomer een blauwe zone in te voeren in de strandwijk en de wijk rond de jachthaven.

Concreet zal er tussen 1 juni en 30 september elke dag, dus ook zon- en feestdagen, van 9u tot 18u maximaal vier uur aan één stuk geparkeerd kunnen worden mits geldig gebruik van een Europese parkeerschijf. Houders van een parkeerkaart voor personen met een handicap zijn vrijgesteld van deze parkeerbeperkingen.

Gedomicilieerde bewoners en werkenden in deze zone kunnen een parkeervergunning aanvragen om vrijgesteld te worden van deze parkeerbeperkingen. Per wooneenheid zal het mogelijk zijn om maximaal vier parkeervergunningen aan te vragen, de eerste twee gratis, de laatste twee betalend (50 euro/vergunning/jaar). Per werkende zal één gratis parkeervergunning aangevraagd kunnen worden.

Tijdelijke parkeerswinkel in gemeenschapshuis Zeebrugge

Vanaf 1 mei zal een parkeervergunning aangevraagd kunnen worden online of in de parkeerwinkel in het Huis van de Bruggeling. Vanaf 17 mei tot en met 31 mei zal op werkdagen ook een tijdelijke parkeerwinkel voorzien worden in het gemeenschapshuis van Zeebrugge.

Voor beide parkeerwinkels is het gezien de huidige coronamaatregelen verplicht om een afspraak te maken. Dit zal mogelijk zijn via https://afspraken.brugge.be/ of telefonisch via 050 44 8000.

Parkings voor langparkeerders

Langparkeerders kunnen parkeren op parking C, D en E (Kustlaan) voor de Strandwijk. Dit zijn de parkings naast het station in de Baron de Maerelaan en aan de overkant van de Kustlaan. Voor de bezoekers aan de wijk rond de jachthaven kan geparkeerd worden in de Graaf Jansdijk, waar de blauwe zone niet zal gelden.

Het is niet mogelijk voor andere doelgroepen (bv. tweedeverblijvers, strandcabinehouders, ...) om vrijgesteld te worden van deze parkeerbeperkingen. Deze nieuwe blauwe zone zal evenwel gemonitord worden en kan in de toekomst nog aangepast worden.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Thermoplastische wegmarkeringen verduidelijken blauwe zones in de deelgemeenten

geplaatst op woensdag 05 mei 2021

Sinds 16 februari 2017 geldt er een blauwe zone in de straten van de deelgemeenten die grenzen aan de binnenstad. Om te vermijden dat bezoekers van de binnenstad zich parkeren in deze straten om het betalend parkeren in het centrum te vermijden, mag hier maximaal vier uur geparkeerd worden door middel van een geldige Europese parkeerschijf. Deze beperkingen gelden elke dag, dus ook op zon- en feestdagen, van 9.00 tot 18.00 uur.

Deze parkeerbeperkingen worden zonaal aangeduid door middel van de wettelijke signalisatie bij het binnen- en buitenrijden van deze zones. Conform de wegcode gelden deze parkeerbeperkingen tot je een zonaal eindbord bent gepasseerd of als er een specifieke parkeerregeling op een bepaalde locatie geldt (bijvoorbeeld parkeerverbod of voorbehouden parkeerplaatsen personen met een handicap).

Burgemeester Dirk De fauw: “Omdat dit soms relatief grote zones zijn die bestaan uit verschillende straten, werden er al extra herhalingsborden aangebracht op strategische locaties om de bestuurders te wijzen op de geldende parkeerbeperkingen. Daarnaast werden er ook stickers op alle verlichtingspalen aangebracht in de straten van de blauwe zones die een extra verwijzing zijn. Om het nog duidelijker te maken, werden er recent thermoplastische markeringen op de rijweg aangebracht van de gemeentewegen. Dit is nog een extra visuele aanduiding van de parkeerbeperkingen.”

Deze maatregelen zijn allemaal ter ondersteuning van de wettelijke signalisatie en hebben, naast hun communicatiedoel, geen wettelijke betekenis.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Geen terrastaks tot 1 oktober 2021

geplaatst op dinsdag 09 maart 2021

Sinds de start van de coronacrisis heeft de federale overheid verschillende maatregelen genomen die een aanzienlijke impact hadden op de maatschappij en de economie in het algemeen. Heel wat bedrijven, ondernemers, winkels en handelaars waren verplicht om hun activiteiten tijdelijk stop te zetten met inkomstenverlies als gevolg. Momenteel zijn nog steeds enkele ministeriële besluiten van kracht die een impact hebben op de sector van de horeca en de terrasuitbating in het bijzonder.

Schepen van Financiën Mercedes Van Volcem: “Vorig jaar keurden we twee besluiten goed die een financiële stimulans betekenden voor de sector. Enerzijds was er de halvering van tarieven en bijkomend werd ook de belastbare periode voor vijf maanden (verspreid over twee aanslagjaren) geschrapt. Deze fiscale steunmaatregelen blijken echter niet voldoende om de sector verder te ondersteunen en bijkomende steunmaatregelen zijn bijgevolg noodzakelijk. Daarom beslisten we vandaag om de terrasbelasting te schrappen tot 1 oktober 2021.”

Ademruimte geven

Burgemeester Dirk De fauw: “Na afloop van het overlegcomité kreeg de horeca eindelijk terug wat perspectief. Echter, de financiële gevolgen van de crisis zijn voor de sector zeer groot. Met de intrekking van de terrasbelasting tot 1 oktober 2021 willen we de exploitanten extra financiële ademruimte bieden.”

De wijziging van het belastingreglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Brugge op koers voor klimaatneutraliteit in 2050

geplaatst op dinsdag 09 maart 2021

Brugge wil de uitstoot van CO2 op haar grondgebied sterk verminderen en dat lijkt steeds beter te lukken. Uit de evaluatie van het klimaatplan 2020 blijkt dat de CO2 uitstoot tussen 2011 en 2020 naar schatting meer dan 10 procent gedaald is. Dat is minder dan de verhoopte 26 procent, maar toch een hele sterke prestatie als je in rekening brengt dat het klimaatplan 2020 pas echt op kruissnelheid kwam vanaf 2015. In vergelijking met andere steden scoort Brugge vrij hoog.

“De kentering is ingezet en nu komt het er op aan om deze positieve evolutie vast te houden en te versnellen” zegt schepen van Klimaat en Energie Minou Esquenet. “En dat kan: de krijtlijnen voor het klimaatplan 2030 zijn uitgezet: we willen tegen 2030 minstens 40 procent minder CO2 uitstoten. Door minder fossiele brandstoffen te gebruiken in het verwarmen en voor onze mobiliteit en meer lokale hernieuwbare energie op te wekken via wind en zon moet dit lukken.”

Brugge hernieuwbare energiestad van Vlaanderen

Opvallende vaststelling is dat Brugge gerust de hernieuwbare energiestad van Vlaanderen genoemd mag worden. De hoeveelheid lokaal opgewekte hernieuwbare elektriciteit is vandaag al ongeveer 30 procent van wat er aan elektriciteit verbruikt wordt in Brugge. Daarmee staat Brugge bovenaan de lijst van de Vlaamse steden.

“Brugge heeft met haar ligging aan de zee en haar grote grondgebied veel mogelijkheden om windenergie op te wekken. Deze troef willen we ook in de toekomst verder uitspelen. Ook voor het opwekken van zonne-energie is er nog veel potentieel en moeten we samen op inzetten”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “Zeebrugge moeten we als toekomstig energie-hub verder alle kansen geven, en dat zal met de fusie met de haven van Antwerpen versterkt worden.”

Link: https://klimaat.brugge.be/
plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Havens van Antwerpen en Zeebrugge bundelen de krachten

geplaatst op donderdag 25 februari 2021

Antwerpen/Brugge, 12 februari 2021 – De Stad Antwerpen en de Stad Brugge zijn tot een akkoord gekomen om hun respectievelijke havens te laten samengaan. Het
tweestedenakkoord betekent het officiële startschot voor een eenmakingstraject dat naar verwachting een jaar in beslag zal nemen. Daarna zullen de havens verdergaan onder de
naam Port of Antwerp-Bruges. Op die manier versterken de havens hun positie in de wereldwijde logistieke keten en wordt de duurzame groei bestendigd. Daarnaast zal de
eengemaakte haven beter bestand zijn tegen de uitdagingen van de toekomst en het voortouw nemen in de transitie naar een koolstofarme economie. Zo wil Port of Antwerp-Bruges de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent.

Samen bouwen aan de wereldhaven van de toekomst
De gezamenlijke positie van de havens van Antwerpen en Zeebrugge in de wereldwijde logistieke keten krijgt een belangrijke duw in de rug. Zo wordt de eengemaakte haven de belangrijkste containerhaven (157 miljoen ton/jaar), een van de grootste breakbulkhavens en de grootste haven voor overslag van voertuigen in Europa. Daarnaast zal de haven meer dan 15% van de totale doorvoer van gas in Europa voor haar rekening nemen en uiteraard blijft het ook de belangrijkste chemische hub van Europa. Tot slot wordt het de grootste cruisehaven van de Benelux. Met een totale doorvoer van 278 miljoen ton per jaar bestendigt de eengemaakte haven haar wereldwijde toppositie.

Het samengaan is echter meer dan een verhaal van tonnen en volumes. De ambitie is om de eerste wereldhaven te worden die economie, mens en klimaat verzoent. Het
eenmakingsproject is gebaseerd op het creëren van meerwaarde voor de omgeving in Antwerpen en Zeebrugge, voor klanten en stakeholders, maar ook voor de rest van Vlaanderen. In een gezamenlijk plan definieerden beide havens drie strategische prioriteiten: duurzame groei,
weerbaarheid en leiderschap in de energie- en digitale transitie.


Duurzame groei: “Samen kunnen we meer doen”
Port of Antwerp-Bruges combineert het beste van twee werelden en zet in op de sterktes van beide sites. De havens van Antwerpen en Zeebrugge zijn in hoge mate complementair: zo is Antwerpen sterk in de trafiek en opslag van containers, breakbulk en chemische producten, terwijl Zeebrugge een belangrijke haven is voor ro/ro-verkeer, containerbehandeling en de overslag van
vloeibaar aardgas. Door nauwer samen te werken wordt de duurzame groei van zowel het individuele als het gezamenlijke marktaandeel van beide havens bestendigd.

Om de meerwaarde van een eengemaakte haven zo goed mogelijk te benutten, trekt Port of Antwerp-Bruges de kaart van de interconnectiviteit. Zo zal het goederenspoorvervoer tussen de twee sites worden gebundeld, wordt de estuaire vaart (door binnenschepen op de Noordzee) geoptimaliseerd en staat ook een verbinding via pijpleidingen op de prioriteitenlijst.

De voorziene strategische investeringen, zoals de nieuwe zeesluis in Zeebrugge en de extra containercapaciteit in Antwerpen, worden verdergezet. Toekomstige investeringen zullen vanuit een eengemaakte bedrijfsvoering worden beoordeeld, zodat die beide havenplatformen ten goede komen en zodat de haven kan blijven tegemoetkomen aan de verwachtingen van haar klanten.


Weerbaarheid: “Samen staan we sterker”
Door hun krachten te bundelen zullen de havens van Antwerpen en Zeebrugge beter bestand zijn tegen de uitdagingen van de toekomst. Deze weerbaarheid is essentieel voor de welvaart en het welzijn van onze samenleving en voor de toekomst van onze economie.

Port of Antwerp-Bruges put uit de middelen, kennis en het talent van de teams in Zeebrugge en Antwerpen. In de nabije toekomst zal een eengemaakte organisatiestructuur en manier van werken worden ontwikkeld, met respect voor elkaars DNA en bedrijfscultuur. Over de leiding en
het bestuur van Port of Antwerp-Bruges zullen samen transparante afspraken voor de langere termijn worden gemaakt.

De haven wil zoveel mogelijk synergieën tot stand brengen, verder timmeren aan het ruime maatschappelijke draagvlak voor de motor van de Vlaamse economie en haar positie als logistiek, maritiem en industrieel centrum versterken. Niet alleen in Vlaanderen en België, maar ook op Europees niveau en wereldwijd.


Leiderschap in de energie- en digitale transitie: “Samen kunnen we nog beter doen”
De eengemaakte haven zal ook sneller en beter kunnen inspelen op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen zoals energietransitie, innovatie en digitalisering.
Zowel in Antwerpen als in Zeebrugge stond duurzaamheid al centraal in de strategische koers, maar Port of Antwerp-Bruges legt de lat nog hoger. De combinatie van de Antwerpse industriële cluster en de Zeebrugse kustligging vormt een unieke opportuniteit om de toekomstige energieuitdagingen in Vlaanderen en de ruimere regio aan te gaan. Zo wil Port of Antwerp-Bruges de Europese leiderspositie innemen als importhub van groene waterstof en een actieve voortrekker zijn van de waterstofeconomie. Daarnaast zet de haven, in samenwerking met haar industriële en maritieme klanten, verder in op koolstofreductie en onderzoek naar de toepassing van CCUS (Carbon Capture, Utilisation & Storage) als bijdrage in de transitie naar een koolstofarmere haven.

Tot slot biedt Port of Antwerp-Bruges ijzersterke troeven op het vlak van innovatie en digitalisering om de logistieke keten efficiënter, betrouwbaarder en veiliger te maken.
De transactie is onderworpen aan een aantal gebruikelijke opschortende voorwaarden, waaronder de goedkeuring van de Belgische mededingingsautoriteiten. Beide partijen
streven ernaar de transactie in de loop van 2021 af te ronden.


Annick De Ridder, havenschepen van Antwerpen en voorzitter van de raad van bestuur
van het Antwerpse Havenbedrijf: “We zijn trots op dit historische akkoord, dat een langverwachte eenmaking bezegelt. Met deze samenwerking zijn we op weg om de
wereldhaven van Europa te worden en versterken we tevens onze positie als belangrijkste containerhaven in tonnen, sterke ro/ro-haven en een van de grootste breakbulkhavens in Europa. Zo worden we nog aantrekkelijker voor bestaande klanten, voor nieuwe investeerders en voor alle andere mogelijke stakeholders en zijn we onbetwistbaar dé economische motor van
Vlaanderen. De ambitie van het samengaan van de havens gaat uiteraard nog verder dan tonnen en TEU’s. Zo kunnen we nog meer inzetten op de transitie naar een koolstofarme economie en op de verdere digitalisering van de logistieke keten. De havens van Zeebrugge en
Antwerpen zijn sterk complementair en samen zijn we beter bestand tegen externe uitdagingen.”


Dirk De fauw, burgemeester van Brugge en voorzitter van het havenbestuur Zeebrugge:
“We kijken ernaar uit om de krachten te bundelen met de haven van Antwerpen en zo samen onze positie als belangrijkste toegangspoort tot Europa te versterken. Zeebrugge is ’s werelds grootste automotive hub, een toonaangevende ro/ro-haven en een ervaren state-of-the-art aardgashub. Door onze sterktes te combineren met de kwaliteiten van Antwerpen kunnen we meer én beter doen. Dit doen we in het belang van en met aandacht voor onze havengemeenschap, onze stad en onze regio. We versterken onze gezamenlijke economische en internationale positie en creëren tegelijk meerwaarde voor de brede samenleving.”

Link: https://www.youtube.com/watch?v=mzTG6rWnn20
plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Stadsmagazine vernieuwd vanaf februari 2021

geplaatst op maandag 08 februari 2021

Deze week valt het eerste Stadsmagazine van 2021 in de Brugse brievenbussen. Het nieuwe jaar werd aangegrepen om de vormgeving van het stedelijk infoblad op te frissen. Er werden ook een paar rubrieken toegevoegd en het magazine gaat meer crossmediaal.

Burgemeester Dirk De fauw: “Bij het herwerken van het blad werd eerst en vooral rekening gehouden met de leesbaarheid. De letters zijn niet alleen een punt groter dan vroeger, ze werden ook dikker gemaakt. Zo ontstaat een groter contrast en dat zorgt ervoor dat het geheel vlotter leest. Daarnaast kwamen er twee rubrieken bij.
Enerzijds is dit ‘Het Huis weet raad’, waar de lezers een antwoord krijgen op de meest gestelde vragen aan het Huis van de Bruggeling. De tweede nieuwigheid is een fotopagina die over de hele bladspiegel een specifiek stukje Brugge prachtig in beeld brengt. Daar hoort ook een kleine duiding bij.”

“Ten slotte worden bepaalde bijdragen ook uitgelicht of verder uitgewerkt via de stedelijke sociale media. De fotopagina krijgt bijvoorbeeld een vervolg op Instagram en op Facebook worden bepaalde bijdragen extra in de verf gezet”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Ondanks enkele aanpassingen verliest de redactie van het Stadsmagazine zijn kerntaak evenwel niet uit het oog: de Bruggeling zo goed mogelijk informeren met nieuws vanuit de Stad.

Link: https://www.brugge.be/opgefrist-stadsmagazine-valt-deze-week-in-de-brievenbus
plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

'BRUSK', een nieuwe tentoonstellingshal voor Brugge

geplaatst op dinsdag 26 januari 2021

Met de bouw van een nieuwe tentoonstellingshal en de aanleg van een nieuwe, hoogwaardige kunstsite in het hart van de historische binnenstad investeert de Stad in een innovatief, hedendaags kunstbeleid.

Zowel in de beleidsdoelstellingen van Stad Brugge als in deze van Musea Brugge stond de realisatie van een nieuwe museum- en kunstsite als topprioriteit genoteerd.

De beoordelingscommissie koos voor het ontwerp van en de samenwerking tussen ontwikkelaar CIT Red en het ontwerpteam onder leiding van Robbrecht en Daem architecten en Olivier Salens architecten. Nu de opdracht is gegund, wordt snel werk gemaakt van de omgevingsvergunningsaanvraag, uiteraard in nauw overleg met alle betrokkenen en de omwonenden.

Burgemeester Dirk De fauw: “We hechten veel belang aan de betrokkenheid van de omwonenden en voorzien diverse overlegmomenten. Het eerste vindt al plaats op 3 februari. De gefaseerde werkzaamheden starten in principe in de loop van 2022. De bouw van de nieuwe tentoonstellingshal gaat van start begin 2023.”

Link: https://www.brugge.be/-brusk-een-nieuwe-tentoonstellingshal-voor-brugge
plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Boudewijnpark wordt hoofdvaccinatiecentrum voor Brugge

geplaatst op donderdag 14 januari 2021

Het Boudewijnpark in Sint-Michiels wordt het hoofdvaccinatiecentrum voor Brugge. Dit besliste burgemeester Dirk De fauw vandaag na een plaatsbezoek met Dr. Jan Wynsberghe (medisch coördinator test- en triagecentra Brugge), korpschef Dirk Van Nuffel, noodplanningsambtenaar Tom Dewaele en de betrokken diensten.

“Op deze site kunnen 10 tot 12 lijnen geïnstalleerd worden. Als je weet dat de Vlaamse overheid aangeeft dat er tot 25 mensen per uur en per lijn kunnen gevaccineerd worden, dan hebben we de capaciteit om 5.000 mensen per dag te vaccineren afhankelijk van de beschikbare vaccins”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “De site is meer dan geschikt, want is gelegen op een toegankelijke en gekende locatie, met voldoende parking, vlot bereikbaar met het openbaar vervoer en toegankelijk voor rolstoelgebruikers.”            

 

De ingang is in de Sint-Michielslaan zodat er geen interactie of wachttijden ontstaan wanneer het Boudewijnpark terug open mag gaan van de federale overheid. De Politie zal er voor een goede signalisatie en begeleiding van de verkeersstromen zorgen.

 

De site Daverlo blijft het testcentrum voor personen die op verwijzing van hun arts een test moeten afnemen en zal als back-up vaccinatiecentrum worden ingezet voor de site Boudewijnpark.

 

Voor personen die zich niet kunnen verplaatsen, wordt de mobiele commandowagen van de Politie ingezet om ter plekke de vaccinatie te geven, in het bijzonder ook voor de inwoners van Noord-Brugge (Zeebrugge, Zwankendamme, Dudzele en Lissewege).

 

“Dit alles wordt nu verder uitgewerkt, conform de Vlaamse en federale richtlijnen, zodat we tijdig klaar zijn om te vaccineren. De bevolking zal ruim op voorhand geïnformeerd worden over hoe alles praktisch in zijn werk zal gaan. We danken alvast het Boudewijn Seapark voor de constructieve samenwerking”, aldus burgemeester Dirk De fauw.       

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 
10 artikels

archief: