25 artikels

Oeveel ist? Budgetcoach OCMW Brugge laat jongeren actief budgetteren

geplaatst op vrijdag 26 oktober 2018

Met de slogan ‘Oeveel ist?’ trekt de budgetcoach van OCMW Brugge voor het derde jaar op rij naar de middelbare scholen in de stad. Een budgetworkshop moeten jongeren bewust leren nadenken over centen, inkomsten en uitgaven.

OCMW-voorzitter Dirk De fauw: “Oeveel ist: het is de meest gestelde vraag wanneer je aan de kassa staat, of ergens afrekent. Met diezelfde vraag en de bijhorende workshop ‘Straks jij, je eigen budget op een rij’ dagen wij laatstejaarsstudenten uit om een budgetplan te maken. Ze leren wat het leven kost en zijn zo beter gewapend tegen financiële tegenslagen wanneer ze alleen gaan wonen.”


De gratis workshop was de vorige jaren een schot in de roos, bevestigt De fauw. “Tijdens het schooljaar 2018-2019 bezocht onze budgetcoach 13 Brugse scholen. Hij ging aan de slag met 747 laatstejaarsstudenten, tijdens maar liefst 45 workshops! We zijn niet weinig trots op die resultaten. De manier waarop we als organisatie jongeren vertrouwd maakt met inkomsten en uitgaven, werkt inspirerend en motiverend.”

Laatstejaarsstudenten kritisch leren nadenken over inkomsten en uitgaven, vertrouwd maken met goed financieel beheer en financiën leren inschatten: daar draait ‘Straks jij, je eigen budget op een rij’ om. “Dat het nodig is, blijkt uit de resultaten van elke workshop. Vaak hebben jongeren nauwelijks weet van vaste kosten of wat een gemiddeld startloon bedraagt. De budgetcoach bouwt tijdens de workshop een mini-economie, waarin we studenten met budgetten leren omspringen. Als OCMW willen we immers niet alleen mensen in financiële moeilijkheden ondersteunen. We willen hen ook preventief informeren en dingen leren, zodat ze niet in moeilijkheden geraken. Door de workshop voor het derde jaar op rij gratis aan scholen aan te bieden, gebeurt dat op een efficiënte en laagdrempelige manier”, besluit de voorzitter.

Link: www.straksjij.be
plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Nieuw college van burgemeester en schepenen, vanaf 1 januari 2019

geplaatst op dinsdag 23 oktober 2018

 1. Dirk DE FAUW (CD&V) - burgemeester

  bevoegd voor algemeen beleid, coördinatie, informatie, communicatie (intern en extern), veiligheid (politie, brandweer en noodplanning), verkeer en mobiliteit, vergunningen op gebruik openbare weg, havenbeleid, regio-overleg en netwerking, cel strategie en analyse, Europese aangelegenheden, stedenbeleid, public relations & onthaal, noord-zuid en diversiteit.

 2. Mathijs GODERIS (SPA) - 1ste schepen (vervangt Annick LAMBRECHT die verhinderd is).

  schepen van jeugd (inclusief Entrepot), studenten, preventie en dierenwelzijn.

 3. Mercedes VAN VOLCEM (Open VLD PLUS) - 2de schepen

  schepen van openbaar domein (openbare werken, wegen, groen, begraafplaatsen en stadsreiniging) en financiën, eigendommen, erediensten en algemeen bestuur.

 4. Franky DEMON (CD&V) - 3de schepen

  schepen van ruimtelijke ordening (monumentenzorg, wonen, huisvesting, handhaving), leefmilieu (specifiek voor stadslabo en milieuvergunningen) en sport.

 5. Philip PIERINS / Mieke HOSTE (SPA) - 4de schepen (elk 3 jaar)

  schepen van toerisme (bootjes, koetsen, taxi’s, Zeebrugge, toeristische organisaties, kerstmarkten).

 

 1. Ann SOETE (Open VLD PLUS) tot 1/7/2021. Nadien Jasper PILLEN - 5de schepen

  schepen van burgerlijke stand/bevolking en onderwijs.

 2. Nico BLONTROCK (CD&V) - 6de schepen

  schepen van cultuur (cultuurbeleidscoördinator, bibliotheek, cultuurcentrum, archief, musea, erfgoedcel, raakvlak, sociaal culturele verenigingen, uitleendienst, kostuumatelier, zaalverhuur).

 3. Minou ESQUENET (CD&V) - 7de schepen

  schepen van klimaat, energie en leefmilieu, smart city en facilitair beheer (informatica, patrimoniumbeheer, electromechanica, economaat, drukkerij en wagenpark).

 4. Martine MATTHYS (2 jaar) – Pieter MARECHAL (4 jaar) (CD&V) - 8ste schepen

  schepen van personeel & organisatie, cluster klant (huis van de Bruggeling en dienstverlening rand), administratieve vereenvoudiging en welzijn (senioren, personen met een beperking en gezondheid).

 5. Pablo ANNYS (SPA) - 9de schepen

  voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst, voorzitter van MINTUS, van alle welzijnsverenigingen en van de raad van bestuur en algemene vergadering AZ Sint Jan.
  schepen van flankerend onderwijsbeleid en van werk en ondernemen (economie, tewerkstelling, KMO, landbouw, visserij, winkelstad, ambulante markten, sociale economie).

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

20 studenten in actie bij OCMW Brugge voor YOUCA

geplaatst op donderdag 18 oktober 2018

Donderdag 18 oktober is YOUCA Day. YOUCA staat voor Youth for Change and Action. OCMW Brugge werkt mee aan het initiatief: 20 studenten uit de middelbare school gaan aan de slag op verschillende locaties, en staan hun loon af aan projecten in het Zuiden.

OCMW-voorzitter Dirk De fauw. “OCMW Brugge en YOUCA is al een paar jaar een geslaagd huwelijk. Jongeren komen een dag vrijwillig meedraaien in onze werking. Zo mogen we onder andere studenten verwelkomen in Hoogstraat 9, bij onze personeelsdienst, bij het LOI en in onze WZC’s. Ze helpen bij de logistieke ondersteuning, de administratie of het onderhoud.”

In woonzorgcentrum Van Zuylen, waar de voorzitter langs ging, zijn er vandaag drie studenten aan de slag. “Het personeel krijgt er een keukenhulp en een logistiek medewerker voor één dag bij”, gaat De fauw verder. “In het aanpalende dagverzorgingscentrum Den Erker zetten twee studenten hun beste beentje voor bij de ondersteuning van onze verzorgers. Zo doen ze een eerste werkervaring op en kunnen onze medewerkers rekenen op helpende handen bij de vertrouwde dagtaken.”

De opbrengst van YOUCA gaat naar het project Nueva Prosperina in Ecuador. In de omgeving van Guayaquil leven meisjes daar in erg kwetsbare omstandigheden. Eén op de zes wordt moeder voor de leeftijd van 19. “Via YOUCA moeten ze toegang krijgen tot elementaire zorg, preventieve info over zwangerschappen en aanspreekpunten waar ze met vragen en problemen terecht kunnen. Binnen OCMW Brugge geven 20 jongeren het project een duwtje in de rug, via YOUCA. Het bewijst dat we van deze wereld, met het juiste engagement, een betere plek kunnen maken”, aldus nog voorzitter De fauw.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Paviljoen Den Breydel verbindt inwoners van Sint-Andries

geplaatst op donderdag 04 oktober 2018

In het Kennedypark is woensdag een ‘preview’ gehouden in het nieuwe paviljoen Den Breydel. Het paviljoen is een realisatie van zorgvereniging Mintus en zal op termijn als buurtcentrum fungeren voor de wijk Sint-Andries.

Mintus-voorzitter Dirk De fauw: “De eerste steen voor dit paviljoen werd in het voorjaar van 2018 gelegd. Het buurtcentrum wordt de opvolger van het oude kaarterspaviljoen uit 1963. Met Den Breydel willen we op termijn brede buurthulp bieden, activiteiten voor buurtbewoners organiseren en het sociaal netwerk in de buurt versterken. Op die manier dragen we ook ons steentje bij aan de strijd tegen de vereenzaming.”

In deelgemeente Sint-Andries wonen er zo’n 20.000 mensen. “In een straal van één kilometer rond Den Breydel zijn er ruim 600 65-plussers én meer dan 200 jonge gezinnen”, gaat De fauw verder. “Om deze Bruggelingen een professionele dienstverlening te kunnen bieden, is er nood aan een degelijke infrastructuur. Die infrastructuur krijgen ze binnenkort, op een oppervlakte van bijna 40 vierkante meter. In het nieuwe paviljoen Den Breydel installeren we een ontmoetingsruimte met 24 zitplaatsen, een kleine bar en een publiek rolstoeltoegankelijk toilet. Aan de kant van de speeltuin komt een terras met schuiframen, die licht en lucht in de ruimte binnenlaten. Den Breydel is een eigentijdse en energiezuinige realisatie, op maat van de buurtbewoners van Sint-Andries.”

Voor de werking en activiteiten kan Mintus rekenen op het team van dienstencentrum Meulewech. “Zij zorgen ervoor dat hier met de regelmaat van de klok activiteiten plaatsvinden voor senioren en voor het jonge publiek. Op de agenda van dit najaar staan onder andere taalcursussen, gitaarlessen, een repair café en de zesdelige cursus “Met pensioen”. Zo stimuleren we jong en oud om anderen te ontmoeten, in gesprek te gaan en actief bezig te blijven. Dat kan binnenkort in nieuw, kleurrijk en dynamisch kader, dankzij Den Breydel”, aldus nog voorzitter Dirk De fauw.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Rond den Heerd versterkt de sociale cohesie in Sint-Pieters

geplaatst op dinsdag 25 september 2018

In het complex ‘Rond den Heerd’ in Sint-Pieters zijn de plannen voor de toekomst voorgesteld. In de zomer van 2019 opent er onder andere een buurtcentrum met restauratie en een wijkgezondheidscentrum. Het is een project waarvoor tal van partners de handen in elkaar slaan.

Mintus-voorzitter Dirk De fauw: “Sint-Pieters is een bruisende wijk waar heel wat buurtbewoners zich inzetten voor een gezellige en ‘warme’ buurt. Wijkwerkers van het OCMW en zorgvereniging Mintus staan ook ten dienste van de inwoners, maar we merken dat de infrastructuur van het buurtcentrum De Dijk stilaan te klein wordt voor alle initiatieven van de buurt, verenigingen, de Stad en het OCMW. We gaan die op de site van Rond den Heerd een nieuwe invulling geven.”

Zorgvereniging Mintus kan voor het project rekenen op de medewerking van heel wat partners. “             De Brugse maatschappij voor Huisvesting, OCMW,         wijkgezondheidscentrum De Bruggen, verschillende stadsdiensten, SEL,  LOGO én vzw Wieder zijn betrokken bij het verhaal”, gaat De fauw verder. “Vanuit de nieuwe locatie “Rond den Heerd” willen we samen anticiperen op evoluties in Sint-Pieters. Het is vandaag het grootste woonuitbreidingsgebied van Brugge. De Sint-Pietersmolenwijk en de wijk Duivenkeet krijgen er samen nog minstens 400 woningen bij, waarvan het gros sociale huisvesting is. De nieuwe bestemming van de ruimtes in Rond den Heerd moet van Sint-Pieters een warme woonwijk in een warme stad maken.”

Om alles te realiseren, kiezen de stad en het OCMW voor een buurtgerichte aanpak. Ze investeren in goeie sociale contacten, een aangename leefomgeving en een gezonde sociale cohesie. De fauw: “Rond den Heerd wordt de plek waar we inzetten op gezondheidsbevordering en ziektepreventie en waar we mensen met een zorgnood ondersteunen. Het nieuwe wijkgezondheidscentrum zal daarbij helpen, maar we willen ook samenwerken met thuisverplegers, gezinszorg, en andere artsen uit Sint-Pieters.”

Het nieuwe buurtcentrum in Rond den Heerd wordt dan weer de opvolger van het huidige lokaal in De Dijk. “Bezoekers kunnen hier op termijn recht voor informatie, recreatie en dagverse maaltijden. We voorzien een onthaalbalie, een buurtrestaurant en een aangename ontmoetingsruimte. De centrumverantwoordelijke is momenteel bezig met een kennismakingsronde in Sint-Pieters en op 1 oktober plannen we ook een infoavond in de Toren, aan de Blankenbergsesteenweg”, aldus nog Mintus-voorzitter De fauw.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Stagematching helpt 240 leerlingen aan een stage in de thuishulp.

geplaatst op maandag 24 september 2018

De nood aan instroom in onze zorgsector wordt groter en vooral ook dringender, ook in West-Vlaanderen kent iedereen dit stilaan als een evidentie. Onze zorgbedrijven hebben alsmaar meer moeite om vacatures in te vullen, en al zeker om ze in te vullen met het meest geschikte profiel. En de kwaliteit van onze zorg is niet iets waarop wij in onze provincie willen inboeten. Ook de gezinszorg hoopt via kwalitatieve stages voor secundaire scholen een duurzame instroom van nieuwe werknemers te genereren.

Daarom heeft RESOC Noord-West-Vlaanderen zich, als neutrale actor tussen scholen en gezinszorgdiensten, kandidaat gesteld om het project ‘stagematching voor 7de jaars gezinszorg van de Vivo ( sectorfonds Social Profit) in onze provincie uit te rollen. Het project ‘Stagematching’ ambieert om de vraag naar stageplaatsen op één punt te centraliseren en te matchen met het aanbod aan stageplaatsen in de gezinszorg voor 7de jaars gezins- en bejaardenzorg.

Bijna 300 leerlingen uit 28 West-Vlaamse secundaire scholen dienden een aanvraag in om als 7de jaarsstudent stage te lopen in een thuishulporganisatie dit schooljaar. Daarmee dekt het project de volledige provincie. In een eerste ronde werden meteen 228 leerlingen ‘gematcht’ aan de thuiszorgdienst van hun keuze. Na een tweede ronde werd in totaal 87% van leerlingen geplaatst. Wat een succes! Dit was alleen mogelijk door een vlotte samenwerking tussen alle partners: scholen, gezinszorgdiensten en VIVO, waarvoor wij hen allen danken!

Zowel de scholen als de gezinszorgdiensten genoten van minder administratieve last. RESOC Noord-West-Vlaanderen kan als streekorganisatie dan weer aan de slag met een beter overzicht van vraag en aanbod. Vivo Social profit kan het volledige Vlaamse plaatje van stages in de thuiszorg leggen en analyseren om beleidsconclusies uit te trekken. Minstens even belangrijk als de slaagcijfers, is het feit dat we met dit project werken aan een groeiend vertrouwen tussen stagebeleiders in de secundaire scholen en de gezinszorgdiensten.

Het is alvast zeker dat RESOC Noord-West-Vlaanderen volgend schooljaar dit project wil verder zetten. Nu het matchingssysteem een eerste keer is uitgetest en welbevonden, bekijken we hoe we deze vertrouwensbasis kunnen gebruiken om te evolueren naar een dialoog tussen secundaire scholen en gezinszorgdiensten over randvoorwaarden die de match van een stagiair op de thuishulpwerkvloer soms in de weg staat: de stageperiode, de mobiliteit van de leerling… Als beide partijen kunnen uitwisselen hierrond, werken we niet alleen aan een beter begrip van elkaars werking, maar kan vraag steeds dichter groeien naar aanbod én omgekeerd. Hiermee hopen we de kwalitatieve, duurzame instroom voor de thuiszorgsector te blijven faciliteren.

Websites

www.vivosocialprofit.org

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Oefenstemcomputers helpen Bruggelingen kiezen

geplaatst op zaterdag 22 september 2018

Op 14 oktober 2018 zijn er nieuwe gemeenteraadsverkiezingen in Brugge. De Bruggelingen kunnen net zoals vorige keer hun stem elektronisch uitbrengen. Toch is dit niet voor iedereen zo makkelijk.

OCMW-voorzitter Dirk De fauw: “Heel wat mensen hebben nog steeds koudwatervrees, of denken dat het stemmen ‘via een computer’ niet zal lukken. Zeker mensen die niet vertrouwd zijn met de pc, kijken zenuwachtig uit naar het bezoek aan het stembureau. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zijn stem vlot kan uitbrengen. Daarom hebben we in een aantal van onze dienstencentra, zogenaamde oefenstemcomputers geplaatst.”

Bezoekers kunnen in de dienstencentra stap voor stap het proces van elektronisch stemmen doorlopen. “Bij de dienst Intake van het OCMW in Hoogstraat 9, staat de oefencomputer er al sinds 1 augustus”, gaat De fauw verder. “Oefenen kan ook gratis voor iedereen in de loop van de komende weken. Dan komt er een tijdelijke oefencomputer in dienstencentrum De Balsemboom, Ten Boomgaarde in Sint-Michiels en d’Oude Stoasie in Zeebrugge. Naast die oefenperiodes voorzien we infomomenten, met uitgebreide uitleg over het elektronisch stemmen.”

Door mensen te laten oefenen en daar hen gericht te informeren, kunnen ze op 14 oktober vlot en zonder hindernissen hun stem kunnen uitbrengen. “Binnen onze WZC’s voorzien we bovendien extra ondersteuning, voor wie zelf niet naar het stembureau kan komen en een volmacht wil aanvragen. Het personeel van de WZC’s helpt bewoners en familie bij deze aanvraagprocedure. Zo maken we, met Mintus, van de gemeenteraadsverkiezingen, laagdrempelige gemeenteraadsverkiezingen.

Wie in aanloop naar 14 oktober nog vragen heeft over het elektronisch stemmen, mag uiteraard aankloppen hier, bij de dienst Intake, of bij de eerder vermelde dienstencentra”, aldus nog voorzitter De fauw.

Tijdelijke oefenstemcomputers

 • doorlopend tot 2 oktober in Hoogstraat 9, Brugge

 • 20 tot 24 september in dienstencentrum De Balsemboom

  (Brugge-centrum)

 • 25 tot 27 september in dienstencentrum Ten Boomgaarde

  (Sint-Michiels)

 • 28 september tot 2 oktober in dienstencentrum d’Oude Stoasie

  (Zeebrugge)

 Infomomenten

 • donderdag 20 september - 14:00 - DC De Balsemboom

 • dinsdag 25 september - 14:00 - DC Ten Boomgaarde

 • vrijdag 28 september - 14:00 - DC d’Oude Stoasie

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Dienstencentra Mintus lanceren cursus “Met pensioen”

geplaatst op vrijdag 14 september 2018

Met pensioen’: dat is de naam van een nieuwe cursus van de lokale dienstencentra van Mintus. In zes lessen worden cursisten op een aangename en inspirerende manier voorbereid op hun pensioen.

 

Mintus-voorzitter Dirk De fauw: “Tijdens een loopbaan hoor je geregeld dat er iemand met pensioen gaat. Meestal hoort daar een afscheidsspeech, een boeket bloemen of een feestje bij. In het begin wordt een collega gemist, maar het leven van elke dag gaat verder. Als je eigen pensioen nadert, liggen de kaarten anders. De vraag “Hoe lang moet je nog?” klinkt een beetje alsof je een gevangenisstraf uitzit. Daarna moet je de dagen zelf invullen en zinvol maken. Da’s een hele klus, en met deze nieuwe cursus willen wij het verschil maken.”

 

‘Met pensioen’ is een reeks van zes lessen, die plaatsvinden op donderdagavond. “We geven het startschot op 8 november”, verduidelijkt Bart Lambrecht, coördinator van de Mintus-dienstencentra.

“Zelfreflectie, zelfevaluatie en toekomstplanning staan centraal. We bespreken de sociale en financiële veranderingen voor wie met pensioen gaat. We belichten de uitdagingen en valkuilen en hoe je de vrije tijd die voor je ligt, zinvol en op maat kunt invullen. Daarbij hebben we onder andere aandacht voor vrijwilligerswerk, sportactiviteiten, gezond koken en gezonde voeding. Het is vooral de bedoeling dat een pensioen cursisten inspireert en zin geeft om van nieuwe dingen te genieten.”

 

Om de cursus ‘Met pensioen’ vorm te geven en te stofferen, doen de dienstencentra onder andere een beroep op Nin Raeymaekers (ex-diensthoofd dienstencentra), Bart Van Troye (budgetcoach OCMW Brugge) en psychologe Astrid De Meester.

 

“Deze cursus ligt helemaal in het verlengde van de opdracht van de lokale dienstencentra. We zoeken voortdurend naar nieuwe, gevarieerde activiteiten die Bruggelingen en senioren ontspanning en energie bieden. Wie in spanning aftelt naar het pensioen, heeft nu iets extra’s om naar uit te kijken. Wie een beetje tegen dat pensioen opziet, krijgt de kans om nieuwe uitdagingen aan te gaan. We hopen dat we zo een breed publiek in de regio bereiken”, aldus nog Mintus-voorzitter Dirk De fauw.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 
25 artikels

archief: