22 artikels

Viering 15 jaar project Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie

geplaatst op dinsdag 04 december 2018

Het Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie (BNV) viert dit jaar haar 15de verjaardag. Het project, dat een samenwerking is tussen het OCMW en het Stadsbestuur, wil het vrijetijdsaanbod in Brugge voor iedereen toegankelijk te maken. Het BNV werkt hiervoor actief samen met de verenigingen waar armen het woord nemen, diensten/organisaties die actief zijn rond cultuur, sport en jeugdwerk en tal van hulpverleningsorganisaties.

In en rond Brugge wordt een ruim aanbod van vrijetijdsactiviteiten georganiseerd zoals sportclubs, concerten, jeugdverenigingen, theatervoorstellingen, bioscopen, cursussen en sportwedstrijden. Voor wie in een moeilijke financiële situatie zit, zijn veel van die activiteiten vaak te duur. Veel mensen vinden het ook moeilijk om alleen naar een onbekende activiteit te stappen.

Tijdens de viering van afgelopen vrijdag 30 november werd teruggeblikt op de begindagen en de realisaties van de voorbije 15 jaar. Er werd ook naar de toekomst gekeken, met getuigenissen en een debat.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Winteropvang ’t Sas & OCMW Brugge: 18 bedden voor kwetsbare thuislozen

geplaatst op dinsdag 04 december 2018

Vereniging ’t Sas van OCMW Brugge is opnieuw van start gegaan met winteropvang. Dat gebeurt op het vertrouwde adres in de Havenstraat in Brugge. Nog tot 31 maart zijn er elke nacht 18 bedden beschikbaar voor kwetsbare thuislozen.

 

OCMW-voorzitter Dirk De fauw: “In de Havenstraat bieden we het hele jaar door gratis opvang volgens het bed-bad-brood principe. De nachtopvang beschikt over 10 bedden die permanent bezet zijn. Nu de winter op til is, verhogen we die capaciteit tot 18 bedden. Dit blijft zo tot het eind van de maand maart.”

Wie een slaapplaats wil krijgen in de nachtopvang, moet tijdig registreren. “Dat kan de dag zelf vanaf 11u, op het gratis nummer 0800 200 09”, gaat de voorzitter verder. “We lassen wel zogenaamde stopnachten in, om alle aanmelders een eerlijke kans te geven op een bed. Je kan hier 5 op 8 nachten terecht, voor 3 nachten moeten ‘vertrouwde’ bezoekers zelf een oplossing zoeken. Zo kan iedereen die er nood aan heeft, gebruik maken van onderdak, degelijk sanitair en een verse maaltijd.”

Het initiatief van nachtopvang wordt ook georganiseerd in andere West-Vlaamse centrumsteden zoals Roeselare, Kortrijk en Oostende. Er zijn respectievelijk 20 bedden in Oostende, 20 bedden in Kortrijk en 13 bedden in Roeselare. De ervaring leert dat bezoekers van de nachtopvang ook ‘shoppen’ bij andere opvanginitiatieven tijdens stopnachten, of als de vertrouwde nachtopvang volzet is.  Bij vriestemperaturen of zeer slechte weeromstandigheden vallen de stopnachten in Brugge sowieso weg. Iedereen kan dan een bed reserveren, ook mensen zonder papieren.

Naast het aanbod ‘bed, bad en brood’ wil de opvang bezoekers de weg wijzen naar degelijke opvolging en begeleiding. “Als mensen een individuele hulpvraag hebben, mogen ze die hier uiteraard ook stellen. We willen met dit initiatief de thuisloosheid in onze stad opheffen. Vijf medewerkers en twee vrijwilligers per nacht engageren zich daarvoor. In totaal zijn dat zo’n 45 mensen, die dit verhaal met hart en ziel dragen en mee zorgen voor een warme stad in koude dagen. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. Ze mogen steeds contact opnemen via 050/32.76.76 of nachtopvang@sasbrugge.be”, aldus nog OCMW-voorzitter De fauw.

Vorige winter maakten 142 unieke personen gebruik van de winteropvang in Brugge.

De winteropvang in een notendop

 • tot 31/03/2019

 • Havenstraat 2, 8000 Brugge

 • 18 bedden voor kwetsbare thuislozen

 • inbellen en reserveren vanaf 11:00 u op 0800 200 09

 • de dag zelf aanmelden tussen 19:15 u en 19:45 u

 • einde verblijf om 09:00 u

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Senioren met dementie en huisdieren: bachelorproef brengt dossier in kaart

geplaatst op dinsdag 04 december 2018


Huisdieren spelen een belangrijke rol in het dagelijks leven van thuiswonende senioren. Ze maken deel
uit van het gezin en dragen bij tot het welzijn van senioren. Naarmate men ouder wordt, wordt ook de
zorg voor het huisdier moeilijker. Ook bij personen met dementie wordt dit meestal een uitdaging.
Onwetendheid over de meerwaarde van een huisdier speelt hierbij een grote rol.

Voor een bachelorproef verdiept hogeschoolstudente ergotherapie Ina Vanriest zich in dit thema. Ze
onderzoekt op welke manier de huisdieren zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, bij hun baasje
met dementie. Dit concept wordt ook wel 'aging in place’ genoemd.

Tijdens een verkennend huisbezoek brengt Ina Vanriest niet alleen de huisdier-thuissituatie in kaart.
Samen met alle inwonenden zoekt ze ook uit welke maatregelen nodig zijn om het huisdier thuis te
houden. Dit kan vaak door eenvoudige aanpassingen en kleine hulpmiddelen in de thuisomgeving,
waardoor een moeilijk afscheid van het huisdier uitgesteld of zelfs vermeden wordt.

Voor de uitwerking van de bachelorproef ‘Ouderen en hun huisdier’, worden verschillende sessies
georganiseerd met de doelgroep van 80- plussers. Het contact tussen de senior en het dier staat
centraal.

Wenst u hierover meer info of kent u senioren met een huisdier die eventuele problemen met de
verzorging ervaren? Neem dan contact op met Stéphanie Theuninck via
stephanie.theuninck@mintus.be of op het nummer 050 32 78 89.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

400ste Zorgbib gelanceerd in WZC Minnewater

geplaatst op vrijdag 23 november 2018

De 400ste Zorgbib van Rode Kruis Vlaanderen is een feit. Ze is deze week gelanceerd in woonzorgcentrum Minnewater van Mintus, in Brugge

Mintus-voorzitter Dirk De fauw: “Dankzij Rode Kruis Vlaanderen maakt de Zorgbib het leven van mensen in ziekenhuizen, woonzorgcentra en revalidatiecentra, een stuk aangenamer. Deze mensen kunnen op eigen kracht geen bibliotheek bezoeken. Toch betekent een beetje lectuur, een luisterboek of een stuk muziek voor hen ontzettend veel.”

Rode Kruis Vlaanderen beschikt over een immense voorraad van deze publicaties. Het gaat over meer dan 150.000 romans, stripverhalen, sciencefiction-boeken, informatieve boeken, fotoboeken, cd's en dvd's.

“Dat deze publicaties dagelijks bij minder mobiele en zorgbehoevende mensen belanden, is de verdienste van meer dan 900 vrijwilligers”, gaat De fauw verder. “Zij ‘trekken’ de Zorgbib letterlijk op gang en gaan met de boekenkar langs bewoners- en patiëntenkamers. Er is tijd om in het aanbod te neuzen, maar ook om een praatje te slaan. Daardoor heeft de Zorgbib ook een belangrijk sociale functie: ze brengt mensen samen.”

In februari 2015, bijna vier jaar geleden, startte er ook al een Zorgbib in WZC Van Zuylen. Tijdens de warmste week van 2017 werd er ruim 130.000 euro ingezameld voor het project. Daardoor konden er het voorbije jaar 30 nieuwe mobiele bibliotheken gestart worden.

“Met WZC Minnewater springen we mee op de lees- en luisterkar. Voortaan doen vrijwilligers ook hier de ronde, met literatuur en een stukje ‘ontspanning’ voor onze bewoners. Het is een waardevolle, positieve impuls voor al wie tijdelijk of permanent in een zorgomgeving verblijft”, aldus nog voorzitter Dirk De fauw.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Oeveel ist? Budgetcoach OCMW Brugge laat jongeren actief budgetteren

geplaatst op vrijdag 26 oktober 2018

Met de slogan ‘Oeveel ist?’ trekt de budgetcoach van OCMW Brugge voor het derde jaar op rij naar de middelbare scholen in de stad. Een budgetworkshop moeten jongeren bewust leren nadenken over centen, inkomsten en uitgaven.

OCMW-voorzitter Dirk De fauw: “Oeveel ist: het is de meest gestelde vraag wanneer je aan de kassa staat, of ergens afrekent. Met diezelfde vraag en de bijhorende workshop ‘Straks jij, je eigen budget op een rij’ dagen wij laatstejaarsstudenten uit om een budgetplan te maken. Ze leren wat het leven kost en zijn zo beter gewapend tegen financiële tegenslagen wanneer ze alleen gaan wonen.”


De gratis workshop was de vorige jaren een schot in de roos, bevestigt De fauw. “Tijdens het schooljaar 2018-2019 bezocht onze budgetcoach 13 Brugse scholen. Hij ging aan de slag met 747 laatstejaarsstudenten, tijdens maar liefst 45 workshops! We zijn niet weinig trots op die resultaten. De manier waarop we als organisatie jongeren vertrouwd maakt met inkomsten en uitgaven, werkt inspirerend en motiverend.”

Laatstejaarsstudenten kritisch leren nadenken over inkomsten en uitgaven, vertrouwd maken met goed financieel beheer en financiën leren inschatten: daar draait ‘Straks jij, je eigen budget op een rij’ om. “Dat het nodig is, blijkt uit de resultaten van elke workshop. Vaak hebben jongeren nauwelijks weet van vaste kosten of wat een gemiddeld startloon bedraagt. De budgetcoach bouwt tijdens de workshop een mini-economie, waarin we studenten met budgetten leren omspringen. Als OCMW willen we immers niet alleen mensen in financiële moeilijkheden ondersteunen. We willen hen ook preventief informeren en dingen leren, zodat ze niet in moeilijkheden geraken. Door de workshop voor het derde jaar op rij gratis aan scholen aan te bieden, gebeurt dat op een efficiënte en laagdrempelige manier”, besluit de voorzitter.

Link: www.straksjij.be
plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Nieuw college van burgemeester en schepenen, vanaf 1 januari 2019

geplaatst op dinsdag 23 oktober 2018

 1. Dirk DE FAUW (CD&V) - burgemeester

  bevoegd voor algemeen beleid, coördinatie, informatie, communicatie (intern en extern), veiligheid (politie, brandweer en noodplanning), verkeer en mobiliteit, vergunningen op gebruik openbare weg, havenbeleid, regio-overleg en netwerking, cel strategie en analyse, Europese aangelegenheden, stedenbeleid, public relations & onthaal, noord-zuid en diversiteit.

 2. Mathijs GODERIS (SPA) - 1ste schepen (vervangt Annick LAMBRECHT die verhinderd is).

  schepen van jeugd (inclusief Entrepot), studenten, preventie en dierenwelzijn.

 3. Mercedes VAN VOLCEM (Open VLD PLUS) - 2de schepen

  schepen van openbaar domein (openbare werken, wegen, groen, begraafplaatsen en stadsreiniging) en financiën, eigendommen, erediensten en algemeen bestuur.

 4. Franky DEMON (CD&V) - 3de schepen

  schepen van ruimtelijke ordening (monumentenzorg, wonen, huisvesting, handhaving), leefmilieu (specifiek voor stadslabo en milieuvergunningen) en sport.

 5. Philip PIERINS / Mieke HOSTE (SPA) - 4de schepen (elk 3 jaar)

  schepen van toerisme (bootjes, koetsen, taxi’s, Zeebrugge, toeristische organisaties, kerstmarkten).

 

 1. Ann SOETE (Open VLD PLUS) tot 1/7/2021. Nadien Jasper PILLEN - 5de schepen

  schepen van burgerlijke stand/bevolking en onderwijs.

 2. Nico BLONTROCK (CD&V) - 6de schepen

  schepen van cultuur (cultuurbeleidscoördinator, bibliotheek, cultuurcentrum, archief, musea, erfgoedcel, raakvlak, sociaal culturele verenigingen, uitleendienst, kostuumatelier, zaalverhuur).

 3. Minou ESQUENET (CD&V) - 7de schepen

  schepen van klimaat, energie en leefmilieu, smart city en facilitair beheer (informatica, patrimoniumbeheer, electromechanica, economaat, drukkerij en wagenpark).

 4. Martine MATTHYS (2 jaar) – Pieter MARECHAL (4 jaar) (CD&V) - 8ste schepen

  schepen van personeel & organisatie, cluster klant (huis van de Bruggeling en dienstverlening rand), administratieve vereenvoudiging en welzijn (senioren, personen met een beperking en gezondheid).

 5. Pablo ANNYS (SPA) - 9de schepen

  voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst, voorzitter van MINTUS, van alle welzijnsverenigingen en van de raad van bestuur en algemene vergadering AZ Sint Jan.
  schepen van flankerend onderwijsbeleid en van werk en ondernemen (economie, tewerkstelling, KMO, landbouw, visserij, winkelstad, ambulante markten, sociale economie).

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

20 studenten in actie bij OCMW Brugge voor YOUCA

geplaatst op donderdag 18 oktober 2018

Donderdag 18 oktober is YOUCA Day. YOUCA staat voor Youth for Change and Action. OCMW Brugge werkt mee aan het initiatief: 20 studenten uit de middelbare school gaan aan de slag op verschillende locaties, en staan hun loon af aan projecten in het Zuiden.

OCMW-voorzitter Dirk De fauw. “OCMW Brugge en YOUCA is al een paar jaar een geslaagd huwelijk. Jongeren komen een dag vrijwillig meedraaien in onze werking. Zo mogen we onder andere studenten verwelkomen in Hoogstraat 9, bij onze personeelsdienst, bij het LOI en in onze WZC’s. Ze helpen bij de logistieke ondersteuning, de administratie of het onderhoud.”

In woonzorgcentrum Van Zuylen, waar de voorzitter langs ging, zijn er vandaag drie studenten aan de slag. “Het personeel krijgt er een keukenhulp en een logistiek medewerker voor één dag bij”, gaat De fauw verder. “In het aanpalende dagverzorgingscentrum Den Erker zetten twee studenten hun beste beentje voor bij de ondersteuning van onze verzorgers. Zo doen ze een eerste werkervaring op en kunnen onze medewerkers rekenen op helpende handen bij de vertrouwde dagtaken.”

De opbrengst van YOUCA gaat naar het project Nueva Prosperina in Ecuador. In de omgeving van Guayaquil leven meisjes daar in erg kwetsbare omstandigheden. Eén op de zes wordt moeder voor de leeftijd van 19. “Via YOUCA moeten ze toegang krijgen tot elementaire zorg, preventieve info over zwangerschappen en aanspreekpunten waar ze met vragen en problemen terecht kunnen. Binnen OCMW Brugge geven 20 jongeren het project een duwtje in de rug, via YOUCA. Het bewijst dat we van deze wereld, met het juiste engagement, een betere plek kunnen maken”, aldus nog voorzitter De fauw.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Paviljoen Den Breydel verbindt inwoners van Sint-Andries

geplaatst op donderdag 04 oktober 2018

In het Kennedypark is woensdag een ‘preview’ gehouden in het nieuwe paviljoen Den Breydel. Het paviljoen is een realisatie van zorgvereniging Mintus en zal op termijn als buurtcentrum fungeren voor de wijk Sint-Andries.

Mintus-voorzitter Dirk De fauw: “De eerste steen voor dit paviljoen werd in het voorjaar van 2018 gelegd. Het buurtcentrum wordt de opvolger van het oude kaarterspaviljoen uit 1963. Met Den Breydel willen we op termijn brede buurthulp bieden, activiteiten voor buurtbewoners organiseren en het sociaal netwerk in de buurt versterken. Op die manier dragen we ook ons steentje bij aan de strijd tegen de vereenzaming.”

In deelgemeente Sint-Andries wonen er zo’n 20.000 mensen. “In een straal van één kilometer rond Den Breydel zijn er ruim 600 65-plussers én meer dan 200 jonge gezinnen”, gaat De fauw verder. “Om deze Bruggelingen een professionele dienstverlening te kunnen bieden, is er nood aan een degelijke infrastructuur. Die infrastructuur krijgen ze binnenkort, op een oppervlakte van bijna 40 vierkante meter. In het nieuwe paviljoen Den Breydel installeren we een ontmoetingsruimte met 24 zitplaatsen, een kleine bar en een publiek rolstoeltoegankelijk toilet. Aan de kant van de speeltuin komt een terras met schuiframen, die licht en lucht in de ruimte binnenlaten. Den Breydel is een eigentijdse en energiezuinige realisatie, op maat van de buurtbewoners van Sint-Andries.”

Voor de werking en activiteiten kan Mintus rekenen op het team van dienstencentrum Meulewech. “Zij zorgen ervoor dat hier met de regelmaat van de klok activiteiten plaatsvinden voor senioren en voor het jonge publiek. Op de agenda van dit najaar staan onder andere taalcursussen, gitaarlessen, een repair café en de zesdelige cursus “Met pensioen”. Zo stimuleren we jong en oud om anderen te ontmoeten, in gesprek te gaan en actief bezig te blijven. Dat kan binnenkort in nieuw, kleurrijk en dynamisch kader, dankzij Den Breydel”, aldus nog voorzitter Dirk De fauw.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 
22 artikels

archief: