11 artikels

Havens van Antwerpen en Zeebrugge bundelen de krachten

geplaatst op donderdag 25 februari 2021

Antwerpen/Brugge, 12 februari 2021 – De Stad Antwerpen en de Stad Brugge zijn tot een akkoord gekomen om hun respectievelijke havens te laten samengaan. Het
tweestedenakkoord betekent het officiële startschot voor een eenmakingstraject dat naar verwachting een jaar in beslag zal nemen. Daarna zullen de havens verdergaan onder de
naam Port of Antwerp-Bruges. Op die manier versterken de havens hun positie in de wereldwijde logistieke keten en wordt de duurzame groei bestendigd. Daarnaast zal de
eengemaakte haven beter bestand zijn tegen de uitdagingen van de toekomst en het voortouw nemen in de transitie naar een koolstofarme economie. Zo wil Port of Antwerp-Bruges de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent.

Samen bouwen aan de wereldhaven van de toekomst
De gezamenlijke positie van de havens van Antwerpen en Zeebrugge in de wereldwijde logistieke keten krijgt een belangrijke duw in de rug. Zo wordt de eengemaakte haven de belangrijkste containerhaven (157 miljoen ton/jaar), een van de grootste breakbulkhavens en de grootste haven voor overslag van voertuigen in Europa. Daarnaast zal de haven meer dan 15% van de totale doorvoer van gas in Europa voor haar rekening nemen en uiteraard blijft het ook de belangrijkste chemische hub van Europa. Tot slot wordt het de grootste cruisehaven van de Benelux. Met een totale doorvoer van 278 miljoen ton per jaar bestendigt de eengemaakte haven haar wereldwijde toppositie.

Het samengaan is echter meer dan een verhaal van tonnen en volumes. De ambitie is om de eerste wereldhaven te worden die economie, mens en klimaat verzoent. Het
eenmakingsproject is gebaseerd op het creëren van meerwaarde voor de omgeving in Antwerpen en Zeebrugge, voor klanten en stakeholders, maar ook voor de rest van Vlaanderen. In een gezamenlijk plan definieerden beide havens drie strategische prioriteiten: duurzame groei,
weerbaarheid en leiderschap in de energie- en digitale transitie.


Duurzame groei: “Samen kunnen we meer doen”
Port of Antwerp-Bruges combineert het beste van twee werelden en zet in op de sterktes van beide sites. De havens van Antwerpen en Zeebrugge zijn in hoge mate complementair: zo is Antwerpen sterk in de trafiek en opslag van containers, breakbulk en chemische producten, terwijl Zeebrugge een belangrijke haven is voor ro/ro-verkeer, containerbehandeling en de overslag van
vloeibaar aardgas. Door nauwer samen te werken wordt de duurzame groei van zowel het individuele als het gezamenlijke marktaandeel van beide havens bestendigd.

Om de meerwaarde van een eengemaakte haven zo goed mogelijk te benutten, trekt Port of Antwerp-Bruges de kaart van de interconnectiviteit. Zo zal het goederenspoorvervoer tussen de twee sites worden gebundeld, wordt de estuaire vaart (door binnenschepen op de Noordzee) geoptimaliseerd en staat ook een verbinding via pijpleidingen op de prioriteitenlijst.

De voorziene strategische investeringen, zoals de nieuwe zeesluis in Zeebrugge en de extra containercapaciteit in Antwerpen, worden verdergezet. Toekomstige investeringen zullen vanuit een eengemaakte bedrijfsvoering worden beoordeeld, zodat die beide havenplatformen ten goede komen en zodat de haven kan blijven tegemoetkomen aan de verwachtingen van haar klanten.


Weerbaarheid: “Samen staan we sterker”
Door hun krachten te bundelen zullen de havens van Antwerpen en Zeebrugge beter bestand zijn tegen de uitdagingen van de toekomst. Deze weerbaarheid is essentieel voor de welvaart en het welzijn van onze samenleving en voor de toekomst van onze economie.

Port of Antwerp-Bruges put uit de middelen, kennis en het talent van de teams in Zeebrugge en Antwerpen. In de nabije toekomst zal een eengemaakte organisatiestructuur en manier van werken worden ontwikkeld, met respect voor elkaars DNA en bedrijfscultuur. Over de leiding en
het bestuur van Port of Antwerp-Bruges zullen samen transparante afspraken voor de langere termijn worden gemaakt.

De haven wil zoveel mogelijk synergieën tot stand brengen, verder timmeren aan het ruime maatschappelijke draagvlak voor de motor van de Vlaamse economie en haar positie als logistiek, maritiem en industrieel centrum versterken. Niet alleen in Vlaanderen en België, maar ook op Europees niveau en wereldwijd.


Leiderschap in de energie- en digitale transitie: “Samen kunnen we nog beter doen”
De eengemaakte haven zal ook sneller en beter kunnen inspelen op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen zoals energietransitie, innovatie en digitalisering.
Zowel in Antwerpen als in Zeebrugge stond duurzaamheid al centraal in de strategische koers, maar Port of Antwerp-Bruges legt de lat nog hoger. De combinatie van de Antwerpse industriële cluster en de Zeebrugse kustligging vormt een unieke opportuniteit om de toekomstige energieuitdagingen in Vlaanderen en de ruimere regio aan te gaan. Zo wil Port of Antwerp-Bruges de Europese leiderspositie innemen als importhub van groene waterstof en een actieve voortrekker zijn van de waterstofeconomie. Daarnaast zet de haven, in samenwerking met haar industriële en maritieme klanten, verder in op koolstofreductie en onderzoek naar de toepassing van CCUS (Carbon Capture, Utilisation & Storage) als bijdrage in de transitie naar een koolstofarmere haven.

Tot slot biedt Port of Antwerp-Bruges ijzersterke troeven op het vlak van innovatie en digitalisering om de logistieke keten efficiënter, betrouwbaarder en veiliger te maken.
De transactie is onderworpen aan een aantal gebruikelijke opschortende voorwaarden, waaronder de goedkeuring van de Belgische mededingingsautoriteiten. Beide partijen
streven ernaar de transactie in de loop van 2021 af te ronden.


Annick De Ridder, havenschepen van Antwerpen en voorzitter van de raad van bestuur
van het Antwerpse Havenbedrijf: “We zijn trots op dit historische akkoord, dat een langverwachte eenmaking bezegelt. Met deze samenwerking zijn we op weg om de
wereldhaven van Europa te worden en versterken we tevens onze positie als belangrijkste containerhaven in tonnen, sterke ro/ro-haven en een van de grootste breakbulkhavens in Europa. Zo worden we nog aantrekkelijker voor bestaande klanten, voor nieuwe investeerders en voor alle andere mogelijke stakeholders en zijn we onbetwistbaar dé economische motor van
Vlaanderen. De ambitie van het samengaan van de havens gaat uiteraard nog verder dan tonnen en TEU’s. Zo kunnen we nog meer inzetten op de transitie naar een koolstofarme economie en op de verdere digitalisering van de logistieke keten. De havens van Zeebrugge en
Antwerpen zijn sterk complementair en samen zijn we beter bestand tegen externe uitdagingen.”


Dirk De fauw, burgemeester van Brugge en voorzitter van het havenbestuur Zeebrugge:
“We kijken ernaar uit om de krachten te bundelen met de haven van Antwerpen en zo samen onze positie als belangrijkste toegangspoort tot Europa te versterken. Zeebrugge is ’s werelds grootste automotive hub, een toonaangevende ro/ro-haven en een ervaren state-of-the-art aardgashub. Door onze sterktes te combineren met de kwaliteiten van Antwerpen kunnen we meer én beter doen. Dit doen we in het belang van en met aandacht voor onze havengemeenschap, onze stad en onze regio. We versterken onze gezamenlijke economische en internationale positie en creëren tegelijk meerwaarde voor de brede samenleving.”

Link: https://www.youtube.com/watch?v=mzTG6rWnn20
plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Stadsmagazine vernieuwd vanaf februari 2021

geplaatst op maandag 08 februari 2021

Deze week valt het eerste Stadsmagazine van 2021 in de Brugse brievenbussen. Het nieuwe jaar werd aangegrepen om de vormgeving van het stedelijk infoblad op te frissen. Er werden ook een paar rubrieken toegevoegd en het magazine gaat meer crossmediaal.

Burgemeester Dirk De fauw: “Bij het herwerken van het blad werd eerst en vooral rekening gehouden met de leesbaarheid. De letters zijn niet alleen een punt groter dan vroeger, ze werden ook dikker gemaakt. Zo ontstaat een groter contrast en dat zorgt ervoor dat het geheel vlotter leest. Daarnaast kwamen er twee rubrieken bij.
Enerzijds is dit ‘Het Huis weet raad’, waar de lezers een antwoord krijgen op de meest gestelde vragen aan het Huis van de Bruggeling. De tweede nieuwigheid is een fotopagina die over de hele bladspiegel een specifiek stukje Brugge prachtig in beeld brengt. Daar hoort ook een kleine duiding bij.”

“Ten slotte worden bepaalde bijdragen ook uitgelicht of verder uitgewerkt via de stedelijke sociale media. De fotopagina krijgt bijvoorbeeld een vervolg op Instagram en op Facebook worden bepaalde bijdragen extra in de verf gezet”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Ondanks enkele aanpassingen verliest de redactie van het Stadsmagazine zijn kerntaak evenwel niet uit het oog: de Bruggeling zo goed mogelijk informeren met nieuws vanuit de Stad.

Link: https://www.brugge.be/opgefrist-stadsmagazine-valt-deze-week-in-de-brievenbus
plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

'BRUSK', een nieuwe tentoonstellingshal voor Brugge

geplaatst op dinsdag 26 januari 2021

Met de bouw van een nieuwe tentoonstellingshal en de aanleg van een nieuwe, hoogwaardige kunstsite in het hart van de historische binnenstad investeert de Stad in een innovatief, hedendaags kunstbeleid.

Zowel in de beleidsdoelstellingen van Stad Brugge als in deze van Musea Brugge stond de realisatie van een nieuwe museum- en kunstsite als topprioriteit genoteerd.

De beoordelingscommissie koos voor het ontwerp van en de samenwerking tussen ontwikkelaar CIT Red en het ontwerpteam onder leiding van Robbrecht en Daem architecten en Olivier Salens architecten. Nu de opdracht is gegund, wordt snel werk gemaakt van de omgevingsvergunningsaanvraag, uiteraard in nauw overleg met alle betrokkenen en de omwonenden.

Burgemeester Dirk De fauw: “We hechten veel belang aan de betrokkenheid van de omwonenden en voorzien diverse overlegmomenten. Het eerste vindt al plaats op 3 februari. De gefaseerde werkzaamheden starten in principe in de loop van 2022. De bouw van de nieuwe tentoonstellingshal gaat van start begin 2023.”

Link: https://www.brugge.be/-brusk-een-nieuwe-tentoonstellingshal-voor-brugge
plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Boudewijnpark wordt hoofdvaccinatiecentrum voor Brugge

geplaatst op donderdag 14 januari 2021

Het Boudewijnpark in Sint-Michiels wordt het hoofdvaccinatiecentrum voor Brugge. Dit besliste burgemeester Dirk De fauw vandaag na een plaatsbezoek met Dr. Jan Wynsberghe (medisch coördinator test- en triagecentra Brugge), korpschef Dirk Van Nuffel, noodplanningsambtenaar Tom Dewaele en de betrokken diensten.

“Op deze site kunnen 10 tot 12 lijnen geïnstalleerd worden. Als je weet dat de Vlaamse overheid aangeeft dat er tot 25 mensen per uur en per lijn kunnen gevaccineerd worden, dan hebben we de capaciteit om 5.000 mensen per dag te vaccineren afhankelijk van de beschikbare vaccins”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “De site is meer dan geschikt, want is gelegen op een toegankelijke en gekende locatie, met voldoende parking, vlot bereikbaar met het openbaar vervoer en toegankelijk voor rolstoelgebruikers.”            

 

De ingang is in de Sint-Michielslaan zodat er geen interactie of wachttijden ontstaan wanneer het Boudewijnpark terug open mag gaan van de federale overheid. De Politie zal er voor een goede signalisatie en begeleiding van de verkeersstromen zorgen.

 

De site Daverlo blijft het testcentrum voor personen die op verwijzing van hun arts een test moeten afnemen en zal als back-up vaccinatiecentrum worden ingezet voor de site Boudewijnpark.

 

Voor personen die zich niet kunnen verplaatsen, wordt de mobiele commandowagen van de Politie ingezet om ter plekke de vaccinatie te geven, in het bijzonder ook voor de inwoners van Noord-Brugge (Zeebrugge, Zwankendamme, Dudzele en Lissewege).

 

“Dit alles wordt nu verder uitgewerkt, conform de Vlaamse en federale richtlijnen, zodat we tijdig klaar zijn om te vaccineren. De bevolking zal ruim op voorhand geïnformeerd worden over hoe alles praktisch in zijn werk zal gaan. We danken alvast het Boudewijn Seapark voor de constructieve samenwerking”, aldus burgemeester Dirk De fauw.       

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Stad Brugge ondertekent charter ‘naar een toegankelijke stad’

geplaatst op woensdag 09 december 2020

In het Brugs Beleidsprogramma wordt een duidelijke keuze gemaakt voor een toegankelijke stad. Iedere inwoner en bezoeker moet gelijkwaardig en onafhankelijk toegang hebben tot de gebouwen, publieke ruimte, dienstverlening en communicatie van de stad. Iedereen kan er comfortabel, kwaliteitsvol en tot op hoge leeftijd wonen, leren, werken, dagelijkse activiteiten uitvoeren, zich verplaatsen en ontspannen.

“Alle inwoners en bezoekers moeten met andere woorden gelijke kansen krijgen om deel te nemen aan het maatschappelijk leven”, zegt schepen van Welzijn Martine Matthys. “Toegankelijkheid speelt hierin een bepalende rol. Kan iedereen makkelijk binnen of buiten, ook als je geen trappen kan nemen? Kan iedereen er geraken, zonder drempels of omwegen? Begrijpt iedereen alle informatie? Kan iedereen deelnemen of doen wat ze van plan waren?”

Met de aanwerving van een toegankelijkheidsambtenaar in het voorjaar, toonde Brugge al de nodige ambitie op vlak van toegankelijkheid. Brugge was een van de eerste steden in Vlaanderen die deze functie in het leven riep.

Structurele aanpak van toegankelijkheid

Burgemeester Dirk De fauw: “Vandaag ondertekent Brugge het charter ‘Naar een toegankelijke gemeente’ van Inter. Inter is het Vlaamse expertisecentrum rond toegankelijkheid en universal design (ontwerpen voor iedereen). Het charter stelt een structurele aanpak van toegankelijkheid voorop. Toegankelijkheid wordt met andere woorden bewust en doordacht ingebed in het dagelijks beleid en de werking van de gemeente.”

Door dit charter te ondertekenen, verbindt Stad Brugge zich ertoe om een toegankelijkheidsbeleid op te stellen samen met betrokken inwoners en adviesraden. “We nemen hierbij toegankelijkheid structureel mee op, vanaf stap één. We engageren ons om gebouwen, producten en publieke ruimte te ontwerpen voor een zo divers mogelijke groep gebruikers (Universal Design).
En we doen dit samen met ervaringsdeskundigen, adviesraden en externe partners, met ondersteuning van Inter. We communiceren regelmatig met de inwoners van onze stad over de vooruitgang die we boeken op weg ‘naar een toegankelijke stad’”, aldus schepen Martine Matthys.Dit charter werd ondertekend in aanwezigheid van burgemeester Dirk De fauw, schepen van Welzijn Martine Matthys, voorzitter van de Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap Lieve Dossche, voorzitter van de Seniorenadviesraad Jan Vandecasteele en algemeen directeur van Inter Agentschap Toegankelijk Vlaanderen Wendy Metten.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

De FR30 : fietsring wordt stadsfietsroute

geplaatst op donderdag 19 november 2020

Brugge wil in de toekomst blijven groeien als fietsstad. Daarvoor is echter een opwaardering van het fietsnetwerk nodig. De fietspaden zijn vandaag vaak te smal voor het stijgend aantal fietsers en de fietsinfrastructuur zit dikwijls op haar limiet. Het college van burgemeester en schepenen verleende zijn goedkeuring voor de ontwikkeling van het concept van een stadsfietsroute door het internationaal consortium Copenhagenize DesignCo, West 8 en Vectris in het kader van het Europese project Handshake.

Burgemeester Dirk De fauw: “Met concept en ons toekomstplan ‘stadsfietsroute’ kiezen we voor een fietsinfrastructuur op maat van de Bruggeling en zijn stad, de Brugse werknemers en scholieren. We spreken niet meer van een fietsring, maar bewust van een stadsfietsroute. Een fietsring volgt de auto-logica en roept een beeld op van een stenen vlakte waar doorstroming en snelheid primeert. Dit zou een gemiste kans zijn. Brugge heeft immers een uniek DNA dat niet enkel gerespecteerd moet worden, maar dat ook versterkt kan worden door de fietsers.”

De visie van een stadsfietsroute reikt bouwstenen aan voor de ontwikkeling van de FR30 die geënt zal worden op de rand van het Brugse ei. Daar zijn de uitdagingen het grootst. “Aan de oostzijde van de Brugse binnenstad, kant Sint-Kruis/Assebroek, wordt geopteerd voor een ladderstructuur, een dubbele structuur langs de ringvaart met verknoping aan de historische stadspoorten. Aan de zijde binnenstad lanceren we het idee om de vestingstraten als Boninvest en Gentpoortvest te transformeren in fietsstraten. Deze ingreep biedt een oplossing voor de actuele ondermaatse fietsinfrastructuur, respecteert ook de vesten en haar gebruikers zoals ook voetgangers en joggers”, verduidelijkt Maarten van de Voorde, directeur van West 8. “Aan de zijde R30 zou dan een functioneel dubbelrichtingsfietspad kunnen komen. Dit vraagt nog nader onderzoek.” Zo werd de oefening gemaakt voor de volledige FR30. Aan de westzijde wordt de capaciteitsuitbreiding gezocht in het toepassen van fietsstraten, namelijk de vestingstraten Guido Gezellelaan en Hendrik Consciencelaan. Hierdoor kunnen de te smalle fietspaden vergroend worden en bij de groene vesten worden ingelijfd.

Aan de noordzijde van de Brugse binnenstad wordt geopteerd om de FR30 te enten op de vesten (Houtkaai – Kolenkaai - …).

Aan de zuidzijde wordt dan weer een belangrijke rol toegedicht aan de koppeling van de FR30 met de toekomstige fietssnelwegen F6 (Gent) en F32 (Torhout) in de stationsomgeving.

Burgemeester Dirk De fauw: “Het concept is het resultaat van een intense dialoog met Bruggelingen en fietsexperts uit binnen- en buitenland. In de komende maanden diepen we het concept van de stadsfietsroute verder uit en maken we een eerste planning op. De FR30 zal immers niet van vandaag op morgen gerealiseerd kunnen worden. Met het wijkmobiliteitsplan Christus-Koning zetten we al de eerste stappen. Met de landschapsbrug aan het station nemen we de handschoen op om een van de belangrijkste Brugse verkeersknopen te ontwarren.”

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Coronaonderzoek Brugge

geplaatst op woensdag 14 oktober 2020

Vul jij ook de enquête in op www.brugge.be/coronaonderzoek ?

In het filmpje leg ik jullie uit waarom dit zo belangrijk voor ons is.

Link: https://youtu.be/Zdy8jOZfIhc
plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Stedelijk noodfonds vrije tijd: bekendmaking subsidies

geplaatst op woensdag 07 oktober 2020

De coronacrisis treft niet alleen de lokale economie zeer hard, maar ook de cultuur-, jeugd- en sportsector zitten in zwaar weer. “Om deze sectoren te ondersteunen en ademruimte te geven, richtte het stadsbestuur in juni het ‘stedelijk noodfonds vrije tijd’ op. De belangrijkste doelstelling van dit noodfonds is het ondersteunen van de relance van de jeugd-,  cultuur- en sportsector. Alle Brugse verenigingen konden hiervoor een subsidieaanvraag indienen die door een jury werd beoordeeld”, zegt burgemeester Dirk De fauw. Op maandag 5 oktober 2020 besliste het college van burgemeester en schepenen welke verenigingen een subsidie krijgen.

Schepen van Financiën Mercedes Van Volcem: “De financiële schade voor veel actoren in deze sectoren is groot. Heel wat initiatiefnemers in deze sectoren hebben heel wat schade opgelopen, want heel wat vaste kosten lopen immers door zonder vorm van inkomsten. Ook Stad Brugge loopt inkomsten mis aangezien we zelf initiatiefnemer zijn in de cultuur-, jeugd-, en sportsector. Met de middelen uit dit noodfonds kunnen we het financieel leed in deze sectoren wat verzachten.”

Schepen van Sport Franky Demon: “De gevolgen laten zich zowel voelen bij de organisatoren van de grote sportevenementen als bij de kleine sportverenigingen. Door de coronamaatregelen kregen ze te kampen met afgelaste of ingeperkte activiteiten, blijvende kosten en het daaraan gekoppelde inkomstenverlies. Door compensatie van geleden verliezen en ondersteuning van nieuwe initiatieven willen we sportverenigingen financieel tegemoetkomen.”

Lokale culturele landschap overeind houden

Het hoeft geen betoog dat ook de cultuursector bijzonder zwaar getroffen werd door de coronacrisis. “Voor de cultuurhuizen waren de voorbije maanden bijzonder pijnlijk. Zij zagen hun activiteiten bijna allemaal geschrapt worden, en kregen weinig toekomstperspectief. Met dit noodfonds willen we deze sector een hart onder de riem steken en het lokale culturele landschap proberen overeind te houden”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock.

Schepen van Jeugd Mathijs Goderis: “De jeugdsector is zwaar op de proef gesteld. Speelpleinen waren tijdens de lockdown afgesloten en jeugdbewegingen schrapten al hun activiteiten. Met het noodfonds nemen we drie maatregelen om het jeugdwerk te ondersteunen. Zo compenseren we minderinkomsten of extra bubbelkosten, jeugdverenigingen krijgen dit jaar dezelfde werkingssubsidie uitbetaald als in 2019 en hoeven dit jaar geen subsidiedossier in te dienen.

De Jeugddienst geeft subsidies aan jeugdfuiven en festivals. Sommige organisatoren worden geconfronteerd met niet-recupereerbare kosten bij afgelaste events. We steunen hen door deze terug te betalen tot het maximumbedrag van hun subsidie.”

Overzicht van de toegekende subsidies

Aan Brugge Plus wordt een toelage van 25.000 euro uitbetaald om de investeringskosten te dekken voor het project Urban Beach in Zeebrugge afgelopen zomer. Dit bedrag werd verspreid over de drie sectoren (3 x 8.333 euro).

Het noodfonds keert volgende bedragen uit in 2020 (verenigingen + Brugge Plus):

 

  • Sport: 153.752,25 euro
  • Jeugd: 66.459,15 euro
  • Cultuur: 138.038 euro
plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 
11 artikels

archief: