Brugge meet en monitort luchtkwaliteit en geluid in real time in Zeebrugge, Zwankendamme, Lissewege en Dudzele

geplaatst op woensdag 04 september 2019

Stad Brugge zet volop in op de uitbouw van een fijnmazig netwerk van sensoren van de luchtkwaliteit.

Momenteel worden er al fijnstofmetingen uitgevoerd die zeer precies kunnen meten wat er in de lucht zit. Op deze manier wordt de luchtkwaliteit op het grondgebied van Brugge afgetoetst aan de Europese normen en de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Deze toestellen zijn echter zeer duur waardoor het niet mogelijk is om ze op veel locaties in Brugge te plaatsen. Hier kunnen sensoren een oplossing voor bieden. Sensoren zijn iets minder nauwkeurig, maar zijn een belangrijke aanvulling om een meetnet uit te bouwen. De resultaten van de sensoren kunnen steeds getoetst worden aan de bestaande toestellen.

 

Schepen van milieubeleid Minou Esquenet: “Om dit fijnmazig meetnet te realiseren wordt een zes maanden durend proefproject uitgerold waarbij zes sensoren geplaatst worden in Zeebrugge, Zwankendamme, Lissewege en Dudzele. Aangezien er al meettoestellen staan opgesteld in Zeebrugge en Zwankendamme kan de correctheid van de resultaten van de sensoren goed worden ingeschat. Uit de bestaande metingen blijkt dat de luchtkwaliteit gemiddeld genomen goed is, en dat de Europese normen ruimschoots gerespecteerd blijven. Wel is het zo dat er een tijdelijke verslechtering van de luchtkwaliteit kan vastgesteld worden tijdens de momenten van aan- of afmeren van schepen.”

 

Burgemeester Dirk De fauw: “De sensoren uit het proefproject zullen bovendien niet enkel het fijnstof meten, maar ook koolstof- en stikstofdioxide, luchtdruk, luchtvochtigheid, temperatuur én geluid. Via GPS kunnen de metingen in real time worden bekeken. Ook kunnen alarmdrempels worden ingesteld, zodat er meteen kan gereageerd worden mocht een drempel worden overschreden.”

 

De zes sensoren worden geplaatst in Zeebrugge Strandwijk (omgeving Mercatorstraat/Baron de Maerelaan), Zeebrugge Stationswijk (naast Graaf Visartsluis), Zeebrugge Dorp (Heiststraat), Dudzele, Lissewege en Zwankendamme.

 

De firma Qweriu zorgt voor dit sensorenmeetnet. Het dataplatform wordt voor 6 maanden gehuurd en is ter beschikking van het stadslabo.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Stad Brugge stelt internationaal consortium aan voor ambitieus fietsproject ‘FR30’

geplaatst op dinsdag 27 augustus 2019

Stad Brugge heeft een internationaal consortium, bestaande uit West 8, Copenhagenize Design Co. en Vectris, aangesteld voor de studie van het project met de werktitel ‘de Brugse fietsring FR30’. Met dit project wil Brugge, dé fietsstad van Vlaanderen, een nieuwe visie creëren op haar fietsnetwerk, de zwakke schakels wegwerken en zelfs het aandeel fietsen in het woon-werk / school-verkeer verhogen (momenteel al 43%, het hoogste in heel Vlaanderen/België). Op vrijdag 23 augustus vond een startvergadering plaats met vertegenwoordigers van Stad Amsterdam, Fietsberaad, de Vlaamse regering en de Provincie West-Vlaanderen. Dit project maakt deel uit van het EU-Horizon2020-project Handshake.

Burgemeester Dirk De fauw: “In de stadsmonitor, een instrument dat verschillende Vlaamse steden met elkaar vergelijkt, wordt Brugge beschouwd als dé fietsstad. Dit betekent niet dat we onze inspanningen op dit vlak moeten verminderen. Integendeel, we stellen vast dat het grote aantal fietsers, vooral nabij het stadscentrum, een aantal zwakke plekken van de fietsinfrastructuur naar boven doet komen. We geloven ook dat, zoals steden als Amsterdam en Kopenhagen aantonen, zelfs een meer ambitieus aandeel fietsers in het Brugse verkeer mogelijk is. Een andere uitdaging is de opkomst van de snelle e-bikes. Dankzij het Europees project Handshake, kunnen we met andere Europese fietssteden ervaringen en ideeën uitwisselen over de fiets als transportmiddel.”

 

Eén van de uitdagingen binnen dit project is de studie over het verbeteren van het fietsnetwerk van de stad. Stad Brugge schreef daarom een bestek uit waarin de stad het concept van de fietsring (FR30) introduceert. Dit is een metafoor voor een nieuwe fietsinfrastructuur die het fietsnetwerk versterkt en klaarstoomt voor de toekomst. Stad Brugge daagde verschillende mobiliteitsexperts uit om een voorstel op te maken. Het stadsbestuur was het meest verrast en gecharmeerd door het voorstel van West 8, een internationaal gerenommeerd bureau voor stadsontwikkeling en landschapsarchitectuur en twee partners Vectris en Copenhagenize Design Co.

 

West 8 stelde het concept van een fietsring in vraag met de boutade ‘ceci n’est pas un ring’. Maarten van de Voorde, directeur van West 8:” Samen met onze lokale partner Vectris zullen we eerst de structuur van Brugge en in het bijzonder haar stedelijke morfologie bestuderen. Op die manier zullen we de nood en de locatie van een nieuwe fietsinfrastructuur analyseren. In de ontwikkeling van stadsvriendelijke mobiliteit, willen we het unieke DNA van Brugge bewaren en de zachte waarden van de stad (erfgoed, natuur, …) maximaliseren. We zijn ervan overtuigd dat fietsen meer is dan mobiliteit en een integraal deel uitmaakt van het drukke stadsleven. De expertise van lokale en regionale experten is hierbij van groot belang. Dankzij onze partner Copenhagenize Design Co. zullen we deze experten actief betrekken.”

 

Clotilde Imbert van Copenhagenize Design Co.: “Op 23 augustus hielden we het startmoment van dit project. Samen met lokale en regionale experten en vertegenwoordigers van Stad Amsterdam (mentor van het Handshake-project), bediscussieerden we onze eerste bevindingen. Tijdens een fietstocht maakten we kennis met de Brugse fietsomgeving, alsook de uitdagingen waarmee de stad geconfronteerd wordt.”

 

Na een eerste onderzoeksfase zullen ook de inwoners van Brugge betrokken worden.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Reizigersaantallen voor centrumshuttle fors gestegen

geplaatst op donderdag 27 juni 2019

Sinds vorig jaar organiseert het Brugse stadsbestuur zelf openbaar vervoer in de historische binnenstad met compacte shuttlebussen. Vanaf 1 april 2019 rijdt de centrumshuttle 7 dagen op 7 in Brugge rond om reizigers gratis te vervoeren. Met succes, want de reizigersaantallen zitten in stijgende lijn. “Toen de centrumshuttle nog 5 dagen op 7 dagen reed, gebruikten al 250 reizigers per dag. Sinds 1 april rijdt de shuttlebus 7 dagen op 7 en zien we dat de reizigersaantallen stijgen tot 450 reizigers per dag. Dit bewijst dat de Bruggelingen het concept met open armen onthaalden”, stelt burgemeester Dirk De fauw vast.

De ultieme ambitie is uiteraard dat het proefproject verankerd wordt binnen een nieuw openbaar vervoer-model voor Brugge. Dit is mogelijk, zo leren de gesprekken met De Lijn die in het kader van het nieuwe decreet ‘Basisbereikbaarheid’ sowieso tegen 2021 een nieuw plan zal opmaken voor heel Vlaanderen. Er is echter nog één ontbrekend puzzelstukje en dat is dat die compacte shuttlebussen ook elektrisch rijden. Bij de aanbesteding vorig jaar lukte dit echter jammer genoeg niet. Een omstandige motivatie is wellicht overbodig: de smalle historische straten vormen immers zogenaamde street canyons waar luchtverontreiniging blijft hangen. Een ‘groene overstap’ zal dan ook een belangrijke bijdrage leveren aan een gezondere leefklimaat. En uiteraard dragen we zo nog een extra steentje bij aan de strijd tegen de klimaatopwarming”, aldus burgemeester Dirk De fauw

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Herinrichting Werfplein

geplaatst op dinsdag 25 juni 2019

De wijk Christus-Koning kent slechts twee publieke recreatieve ruimtes waar het Werfplein er één van is. Het Werfplein bestaat globaal uit drie delen: een verhard sportveldje (basket), een grasveldje (voetbal) en een speeltuingedeelte. Het speeltuingedeelte (speeltoestellen, omheining en omranding) is echter versleten en het basketbalterrein is in verhouding te groot tegenover de totale oppervlakte van het park.

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Door het halveren van het bestaande basketbalterrein komt er meer plaats vrij voor de integratie van de speelruimte. De houten omranding en de houten afsluiting rondom de zandzone worden vervangen door de plaatsing van gemetste muurtjes. De muurtjes houden het zand tegen, worden voorzien om kinderen weg te houden van de omliggende straten en zijn ook multifunctioneel; er zijn vier zitbanken geïntegreerd in de muurtjes.”

 

Op het speelplein werden vorig jaar in november al een aantal speeltoestellen geplaatst voor kinderen van 1 tot 6 jaar, rekening houdend met de nieuwe herinrichting. Daarnaast worden een dubbele schommel, een korfschommel en een klimtoestel geplaatst voor de kinderen, ouder dan 6 jaar. Tegenaan de speelruimte wordt ook een grote picknicktafel voorzien onder een parasolvormige meerstammige struik 'Cornus controversa 'Padoda'. Deze hoge struik heeft witte bloemen en een rode herfstkleur.

 

Door het halveren van het bestaande verharde basketbalplein kan het trapveld opgeschoven worden richting bestaande petanquepleinen. Een van de bestaande ballenvangers wordt behouden; een nieuwe ballenvanger wordt achter het doel tegenaan de speelruimte geplaatst. Op het basketbalplein worden lijnen geschilderd die een fietsparcours suggereren. Tegenaan het baskatbalpleintje komt er ook een nieuwe betonnen zitbank met een lengte van 6 meter en een hangrek. Aan de rand van het park worden de zitbanken teruggeplaatst met de voorkant naar het park. Er worden ook vier papierkorven geplaatst. De bestaande petanquepleinen worden behouden en er komt een zitbank bij.

 

Burgemeester Dirk De fauw: “Parken en pleinen vormen de ideale ontmoetingsplaatsen voor onze inwoners en bezoekers. Als stadsbestuur willen wij het gebruik ervan stimuleren door de (her)inrichting zoveel als mogelijk af te stemmen op de wensen en de noden van de gebruikers. Het nieuwe ontwerp houdt dan ook maximaal rekening met de inspraakvergadering van 21 maart 2018 en de twee terugkoppelingsmomenten van 9 mei en 14 november 2018.”

 

De kostprijs wordt geraamd op 150.570 euro (BTW excl.).

 

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Geef Hilde jouw stem!

geplaatst op woensdag 22 mei 2019

Indien wij als West-Vlamingen wensen dat Vlaanderen ook in onze provincie investeert en niet alles naar Antwerpen vloeit, moeten we massaal voor Hilde Crevits stemmen. Er is geen alternatief!!!

Nog niet overtuigd?
Kijk naar het filmpje en hoor waarom anderen wel al zeker hun stem aan Hilde te geven.

Link: https://youtu.be/vViuke2JBZo
plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Ook Franky, Minou, Febe en Brigitte verdienen jouw stem!

geplaatst op woensdag 22 mei 2019

Met Franky Demon op plaats 3 voor de Kamer, Minou Esquenet op 9 effectief voor het Vlaams parlement, Febe Baekelandt op 9 bij de opvolgers voor het Vlaams parlement en Brigitte Balfoort op 5 voor het Europees parlement, kunt u uw Brugse vertegenwoordigers een stem geven in het parlement.

Niet twijfelen, ze zijn uw stem zeker waard!

Link: https://youtu.be/iLq7w2PH7vw
plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Agenda

    Momenteel geen agendaitems beschikbaar.

archief: