Stad Brugge ontwikkelt objectief beoordelingsinstrument voor mobiliteitsvragen

geplaatst op vrijdag 27 maart 2020

In 2019, bij de start van de nieuwe legislatuur, bezocht het stadsbestuur de diverse Brugse wijken met de campagne ‘Buurt aan de Beurt’. Burgemeester Dirk De fauw: “Het was alvast een leerrijk proces om te weten wat er leeft bij onze inwoners. Ze konden hun ideeën en problemen aan ons kwijt. Zo leerden we dat een van de belangrijkste thema’s mobiliteit is. Onze Mobiliteitsdienst ontving in 2019 ruim 500 meldingen waarbij burgers knelpunten naar verkeersveiligheid- en leefbaarheid aankaarten.”

De Mobiliteitsdienst, de lokale politie en de cluster Openbaar Domein evalueerden deze meldingen grondig, en zoveel mogelijk vanuit eenzelfde beoordelingskader. Het voordeel spreekt voor zich: een objectief kader zorgt voor een heldere en faire behandeling van meldingen. Om toekomstige meldingen op eenzelfde leest te schoeien, werden de eerste twee beleidskaders uitgewerkt: over fietsinfrastructuur en over snelheidsmaatregelen. Het is de ambitie van het stadsbestuur om het komende jaar nog beleidskaders uit te werken, onder meer rond voetgangersinfrastructuur.

“Met dergelijke beleidskaders willen we vermijden dat de spreekwoordelijke kar voor het paard wordt gespannen”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “Het is immers niet de bedoeling om om ter meest fietspaden of fietsstraten te ‘verzamelen’. Wel willen we door een transparant beleidskader zorgen dat we een kwalitatieve inrichting van ons openbaar domein hebben waarbij het wegbeeld voor zich spreekt. Zo willen we belangrijke fietsassen kwalitatief uitrusten. Is er sprake van hogere snelheden of hogere intensiteiten, dan is een fietspad dé meest aangewezen oplossing. In een zone 30 kiezen we dan voor het instrument ‘fietsstraat’ als het aantal fietsers 75% of meer van het aantal motorvoertuigen bedraagt. Nieuw is ook dat we een beleidskader uitwerkten rond paaltjes op fietspaden. Uit onderzoek blijkt immers dat zogenaamde enkelvoudige ongevallen, bijvoorbeeld een fietser die hapert aan een paaltje, de nummer één oorzaak van fietsongevallen is. Via het beleidskader kunnen we nu vanuit objectieve criteria onderzoeken of en hoe een paaltje soelaas kan bieden.”

“Ook wat snelheid betreft, wensen we dat het straatbeeld voor zich spreekt”, stelt korpschef Dirk Van Nuffel. “Daarom kijken we met de lokale politie eerst of er überhaupt een snelheidsprobleem is. In eerste instantie gebeurt dit via een anoniem meettoestel. Als we een snelheidsprobleem vaststellen, dan sensibiliseren we via ons snelheidsindicatiebord, in de volksmond het smileybord genaamd. Vervolgens gaan we met de lokale politie verbaliserend optreden. Pas als dit geen zoden aan de dijk zet, komt de dienst Mobiliteit aan bod die onderzoekt welke infrastructurele oplossing mogelijk is. Dit vergt maatwerk in samenwerking met de wegbeheerders zoals de stedelijke dienst openbaar domein. Is er een ruim wegprofiel, dan kunnen we nadenken over een wegversmalling. Waar er weinig woningen zijn, kunnen we denken aan een rijbaankussen. Kortom, het beleidskader geeft hierin richting, maar laat ook maatwerk toe.”

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Alle info over het coronavirus en de maatregelen in Brugge

geplaatst op vrijdag 20 maart 2020

Alle nieuws, maatregelen, maar ook contactgegevens waar je als inwoners, bedrijf, ... terecht kan, kunt u op de website van onze stad terugvinden.

Link: https://www.brugge.be/coronavirus
plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Masterfietsplan voor haven Zeebrugge

geplaatst op vrijdag 14 februari 2020

In het najaar van 2020 start de bouw van een nieuwe brug over het Verbindingsdok in Zeebrugge. Die moet de omgeving van de haven veiliger maken voor fietsers. Dat melden de burgemeester van Brugge Dirk De fauw en havenbaas ad interim Rik Goetinck woensdag. De brug zal 32 miljoen euro kosten en moet eind 2021 klaar zijn.

De nieuwe brug moet de huidige kleine brug vervangen. “Die brug heeft maar één rijstrook en was eigenlijk bedoeld als tijdelijke oplossing. De nieuwe brug moet het woon-werkverkeer per fiets veiliger maken en stimuleren”, vertelt havenbaas ad interim Rik Goetinck. De brug zal een afzonderlijk fietspad en voetpad hebben, afgescheiden van de autorijstroken. Dat moet de omgeving veiliger maken voor fietsers. De brug zal kunnen draaien zodat schepen tot 55 meter er kunnen doorvaren.

Door de Verschaeveweg en de Koffieweg te verbinden zorgt de nieuwe brug voor een verbinding tussen het noorden en zuiden van de achterhaven. Burgemeester Dirk De fauw hoopt met de komst van de brug op meer comfort en veiligheid voor fietsers in het havengebied. “Door de nieuwe brug wordt Zeebrugge-dorp veel bereikbaarder. Vanop de A11 zal het via de brug makkelijk zijn om in Zeebrugge te geraken, ook voor fietsers. Ook voor werknemers in de Vismijn of elders in de haven zal het veiliger zijn om met de fiets naar het werk te komen”, aldus De fauw.

Link: https://www.focus-wtv.be/nieuws/masterfietsplan-voor-haven-zeebrugge
plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Blue-bike opent tweede locatie in Brugge

geplaatst op woensdag 08 januari 2020

Blue-bike, het deelfietssysteem met fietsen aan trein-, tram- en busstations, huldigt vandaag in Brugge zijn 65ste locatie in. Het is de tweede locatie voor Stad Brugge. Met de opening van dit nieuwe punt verhoogt Blue-bike de capaciteit in Brugge. Brugge is na Leuven en Gent de locatie met het hoogste aantal ritten.

In Brugge vinden gebruikers van Blue-bike sinds enkele weken een nieuwe locatie. De Blue-bikes staan aan de achterzijde van het station van Brugge in de ondergrondse fietsenstalling onder het Kamgebouw. Daar staan momenteel 32 fietsen in de rekken. Het is de tweede locatie voor de stad. Aan de voorzijde van het station staan 80 Blue-bikes. De Blue-bikes in Brugge werden bovendien vervangen door het nieuwste model fietsen, met zeven versnellingen en geïntegreerde verlichting en bagagedrager voor een beter rijcomfort.

De vraag naar Blue-bikes in Brugge kende het afgelopen jaar een flinke stijging, waardoor een extra locatie nodig werd. In 2018 werden in Brugge nog 18.600 ritten gemaakt, in 2019 met één locatie al ruim 20.800. Dat is een stijging van zo’n 12%. Brugge (voorzijde) is één van de locaties waar in 2019 het meeste aantal ritten werd gemaakt. Enkel de locaties in Leuven (Tiensevest) en Gent Sint-Pieters (Sint-Denijslaan) behaalden meer ritten. 

Brugge kiest al langer voor een sterk fietsbeleid; al sinds 2014 staan er Blue-bikes in Brugge. De stad investeert mee in de nieuwe locatie aan het station. Bovendien voorziet ze samen met de Vlaamse overheid, een korting op de ritprijs. Hierdoor betalen leden in Brugge geen €3,15 per rit van 24 uur maar slechts €1,15.

Burgemeester Dirk De fauw: “Brugge wil zich maximaal profileren als fietsvriendelijke stad. Het systeem van de Blue-bikes is daarbij een gebruiksvriendelijke formule. Iedereen die sporadisch eens een fiets nodig heeft, kan hier gebruik van maken. Vandaag zijn er aan het station in totaal 112 fietsen beschikbaar. De gebruikscijfers zijn jaar na jaar in stijgende lijn, en bewijzen dat we als stadsbestuur zinvol investeren in duurzame mobiliteit.”

Blue-bike monitort de beschikbaarheid dagelijks zodat het tijdig fietsen kan bijplaatsen waar nodig. “We streven ernaar de eindgebruiker de beschikbaarheid van een fiets te garanderen. Op succesvolle locaties zoals Brugge wil dat zeggen dat we fietsen moeten bijplaatsen. We halen dit jaar over alle locaties heen een beschikbaarheidsgraad van 99%”, aldus Linda Sonck van Blue-bike.

Niet alleen in Brugge behaalde Blue-bike sterke cijfers, want Blue-bike kende in 2019 in totaal een ritgroei van 23,5%. In totaal werden er 276.654 ritten gemaakt in 2019. De locaties die dit jaar het meeste aantal ritten genereerden zijn Leuven (Tiensevest), Gent Sint-Pieters (Sint-Denijslaan), Brugge, Deinze en Mechelen.  Bovendien kwamen er ook heel wat locaties bij, zoals Antwerpen-Zuid, Izegem en extra locaties in Gent-Sint-Pieters, Brugge en Leuven. Ook het aantal Blue-bikeleden kende in 2019 een sterke groei. Blue-bike kende de hoogste bruto instroom leden ooit: 5.961 nieuwe abonnementen dit jaar. Dat aantal ligt 20% hoger dan de voorbije jaren. Blue-bike telt eind 2019 ruim 20.000 leden.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Voortaan rijdt elektrische shuttlebus in Brugge rond

geplaatst op dinsdag 10 december 2019

Sinds maandag 9 december rijdt een elektrische compact shuttlebus in Brugge. “Met dit proefproject zetten we een nieuwe stap in ons mobiliteitsbeleid”, stelt burgemeester Dirk De fauw. “In ons Mobiliteitsplan stelden we immers duidelijk dat het verkeer op maat van de binnenstad moet zijn. We startten daarom in 2018 een proefproject met compacte shuttlebussen. Nu wordt een van de drie bussen – gedurende drie maanden – vervangen door een elektrisch voertuig. We hopen dat dit De Lijn over de streep trekt om Brugge prioritair als pilootstad voor elektrische bussen te selecteren”.

Partner Keolis, die als exploitant optreedt in het proefproject, koos voor het voertuig Jest Electric  van de busbouwer Karsan. “Met een lengte van amper 5,8 meter onderschrijft het voertuig de keuze voor compacte voertuigen op maat van de historische binnenstad met haar smalle straten. Maar er is meer, ten aanzien van de huidige busjes kent dit voertuig twee grote pluspunten. Ten eerste is het een volledig elektrisch voertuig. Ten tweede is er een verlaagde instapvloer waardoor de bus nog toegankelijker is. En dat het busje ook gezien mag worden, is uiteraard ook een pluspunt”, stelt burgemeester Dirk De fauw tevreden vast.

Het proefproject met de elektrische shuttlebus betekent een nieuwe stap in het proefproject waarbij het stadsbestuur Brugge know-how wenst op te bouwen over een nieuw openbaar vervoerplan voor de binnenstad en bij uitbreiding Brugge. “Het stadsbestuur Brugge verwelkomt het nieuwe decreet ‘Basisbereikbaarheid’ dat een nieuw bussenplan in het vooruitzicht stelt tegen 2021. Het stadsbestuur wil immers naar een nieuw netwerk met compacte én elektrische bussen die de binnenstad bedienen. De deelgemeenten worden dan bediend door voorstadslijnen met klassieke bussen die uiteraard op termijn ook groen moeten rijden. Verknoping tussen beide lijnen gebeurt aan het Station en ’t Zand waar reizigers vlot en comfortabel kunnen overstappen. Met dit proefproject willen we – en dit in nauw overleg met De Lijn – extra inzicht verwerven in elektrische voertuigen. Wat is hun actieradius? Hoe reageren reizigers op zo’n voertuig? … Zaken die we zullen evalueren” zegt burgemeester Dirk De fauw. “Bruggelingen hebben het concept van een compacte stadsbus alleszins omarmd. Nadat we vorig jaar reizigersaantallen hadden die schommelden tussen 50 tot 100 reizigers per dag, werd dit begin 2019 na een bijsturing van het routeschema al vlug 250 reizigers en de laatste vier maanden zitten we zelfs steeds aan gemiddeld 500 reizigers per dag. En het beste moet nu dus nog komen”, aldus burgemeester Dirk De fauw.

Ook schepen van Klimaat en Energie Minou Esquenet draagt dit project een warm hart toe: “We streven ernaar om versneld te evolueren naar een duurzame en klimaatrobuuste stad. Door te voorzien in milieuvriendelijke shuttlebussen geven we het goede voorbeeld, en zetten we alweer een stap in de richting van een betere luchtkwaliteit in onze stad.”

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Werk mee aan de Brugse fietsring!

geplaatst op maandag 09 december 2019

Het Brugse stadsbestuur lanceert onder de noemer ‘FR30’ het concept van een fietsring met focus om de ringweg rond het centrum van de Stad (R30) vlot te kunnen oversteken. Hiervoor werd een internationaal consortium aangesteld om mee te onderzoeken hoe fietsers zich vlot rondom de Stad kunnen bewegen, bestaande uit West 8Copenhagenize Design Co. en Vectris. Met dit project wil Brugge een nieuwe visie creëren op haar fietsnetwerk, de zwakke plekken wegwerken en zelfs het aandeel fietsen in het woon-werk / school -verkeer verhogen.

Burgemeester Dirk De fauw: “We willen als Stad – samen met het onderzoeksbureau en met de Bruggeling – graag een antwoord op twee vragen. Enerzijds willen we een goede definiëring van de fietsring waarbij meer comfort, veiligheid, een vlotte doorstroming en bescherming van de binnenstad (Unesco) en de Brugse vesten centraal staan. Anderzijds willen we een antwoord op de vraag waar de fietsring ruimtelijk gesitueerd kan worden. Zo kunnen bewuste keuzes gemaakt worden voor de beste plaats voor de fiets met respect voor het erfgoed en de natuur.”

Inwoners van Brugge centrum of één van de deelgemeentes die het onderzoek naar de Brugse fietsring mee vorm willen geven en hun kijk op fietsen in Brugge willen delen, kunnen zich tot eind december registreren via https://www.brugge.be/werkgroepfr30 Een eerste startmoment (meer info: www.detoekomstvanbrugge.be) is gepland op zaterdag 25 januari 2020 (10 – 16 uur) in ‘Mijn Brugge’ op het Stationsplein. Hierna komen er nog een aantal momenten. Snel zijn is de boodschap want het aantal plaatsen is beperkt.

Brugge is één van de 13 steden die deelneemt in ‘CIVITAS Handshake’, een Europees project waarbij ervaring rond fietsbeleid wordt gedeeld om zo fietsen nog attractiever te maken. Meer info op handshakecycling.eu/bruges

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Stad Brugge onderzoekt partnerschap met Ebolowa (Zuid-Kameroen)

geplaatst op woensdag 04 december 2019

In de beleidsnota van Stad Brugge staat opgenomen dat een nieuw partnerschap met een stad in het zuiden onderzocht zal worden.

De Noordzuiddienst en burgemeester Dirk De fauw laten hier geen gras over groeien. Burgemeester Dirk De fauw: “Na grondig onderzoek van mogelijke kandidaat-steden werd in augustus door het schepencollege beslist om de kandidatuur van de stad Ebolowa, gelegen in het zuiden van Kameroen, verder te onderzoeken door een plaatsbezoek te brengen.”

Begin november ging burgemeester De fauw op verkennend bezoek. Hij werd daarbij vervoegd door Nele Brewaeys (verantwoordelijke voor het mondiaal partnerschap van de Stad), Hanne Albers (deskundige van de VVSG inzake stedenbanden), Jean-Yves Elemva en Myriam Leunens (werkzaam in de regio Ebolowa).

Burgemeester Dirk De fauw: “Het doel van dit werkbezoek was om na te gaan of een bestuurlijke en thematische samenwerking met Ebolowa mogelijk is. Enerzijds wil Stad Brugge als Fair Trade en chocoladestad een samenwerkingsverband opzetten met diverse partners hier en in Ebolowa om te komen tot een meer duurzame chocoladeketen. Anderzijds worden ook de mogelijkheden tot bestuurlijke samenwerking tussen beide steden onderzocht.”

Om verschillende redenen werd voor Ebolowa gekozen:

  • Chocolade zit in het DNA van Brugge, cacao in dat van Ebolowa. De provinciestad ligt midden in het evenaarsregenwoud waar cacaoproductie een belangrijke bron van inkomsten is.
  • De cacaocoöperatie integreert de principes van eerlijke handel in hun werking (biologische teelt, geen kinderarbeid, samenwerken voor een betere prijs …)
  • Net zoals Brugge haar ‘Sjokla’ heeft, lanceerde Ebolowa dit jaar haar eigen chocoladereep ‘Keka Wongan’.
  • Ebolowa is één van de weinige steden in Afrika die net als Brugge ‘Fair Trade Stad’ is en er ook actief op inzet met o.a. een label ‘made in Ebolowa’ dat duurzame producenten erkent en verenigt.
  • De stad heeft een sterke ondernemingszin en de ambitie om te evolueren naar een goed uitgebouwde stad met troeven op vlak van o.a. onderwijs, gezondheidszorg en toerisme.

Het bezoek van de Brugse delegatie in Kameroen is zeker niet onopgemerkt voorbijgegaan. De regionale pers ter plaatse schonk veel aandacht aan het bezoek. Ook de nationale minister van handel Luc Magloire Mbarga Atangana en de Belgische ambassadeur wensten met de delegatie in gesprek te gaan over de ambities van Stad Brugge. De nationale Franstalige en Engelstalige televisiezenders interviewden minister Mbarga Atangana en burgemeester Dirk De fauw.

“Dit bezoek toonde aan dat er een aantal gemene delers zijn tussen beide steden, waarvan duurzame productie en consumptie alvast een belangrijk speerpunt wordt. In de komende maanden zal onderzocht worden hoe het partnerschap verder kan geconcretiseerd worden. In maart wordt een delegatie vanuit Kameroen in Brugge verwacht voor een tegenbezoek”, aldus burgemeester Dirk De fauw.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Agenda

    Momenteel geen agendaitems beschikbaar.

archief: