Verblijf eens kort in een woonzorgcentrum

geplaatst op dinsdag 16 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 worden de kamers kortverblijf uitgebreid. Dan beschikt elk WZC over vier kamers kortverblijf en WZC Minnewater over 5 kamers. Deze worden verdeeld over de verschillende diensten. Elk WZC kan zowel fysiek zorgbehoevenden als bewoners met een dementieprofiel opnemen voor een korte periode.

Kortverblijven worden vooral aangevraagd:

- om een ziekenhuisverblijf te onderbreken

- in afwachting van een definitief verblijf

- om de vakantieperiode van een mantelzorger op te vangen

- om een mantelzorger te ontlasten

- om kennis te maken met een verblijf in een WZC

Een kortverblijf wordt toegekend voor maximaal 90 dagen per kalenderjaar en maximum 60 dagen opeenvolgend in eenzelfde WZC. De kostprijs is gelijk aan de dagprijs van het woonzorgcentrum.

We geven voorrang aan bewoners van het Brugse grondgebied. Bewoners van buiten Brugge kunnen pas een aanvraag indienen, 14 dagen voor aanvang van een kortverblijf.

De meeste aanvragen worden geboekt via de website www.kortverblijven.be waar iedereen alle mogelijke kortverblijven in onze provincie kan nazien. Zo kunnen families zelf de nodige kortverblijven boeken. De gebruikers van kortverblijf geven meestal aan heel tevreden te zijn over hun verblijf in onze Woonzorgcentra.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 
Er zijn nog geen reacties toegevoegd.

Agenda

    Momenteel geen agendaitems beschikbaar.

archief: