Nieuwe OCMW-brochure belicht tegemoetkoming bij medische kosten

geplaatst op dinsdag 15 mei 2018

OCMW Brugge heeft een nieuwe brochure gelanceerd. ‘Tegemoetkoming in medische kosten’ legt in detail uit in welke gevallen mensen met een beperkt inkomen, financiële steun kunnen krijgen bij medische kosten. Dirk De fauw: “Het verlenen van deze financiële steun is een van de kernopdrachten van het OCMW. We merken in Brugge immers dat het aantal mensen dat gezondheidszorg uitstelt wegens een krap budget, gestaag stijgt. De gevolgen van dat uitstel zijn vaak ingrijpend. Arm maakt ziek, en ziek maakt arm(er): kwetsbare gezinnen hebben er baat bij om te weten waar en hoe ze hulp kunnen krijgen.”

Die uitleg staat nu van A tot Z in de nieuwe brochure ‘Tussenkomst in medische kosten’. “Op vandaag telt Brugge zo’n 648 leefloners, van wie er 210 jonger zijn dan 25 jaar”, gaat voorzitter De fauw verder. “Deze inwoners en andere gezinnen met een laag inkomen, willen we zo goed mogelijk helpen. Het OCMW Brugge voorziet voor hen immers terugbetaling van het wettelijke remgeld bij dokterskosten, tandzorg, bepaalde apotheekkosten en ziekenhuisfacturen. Ook behandelingen erkend door het RIZIV, zoals een kinesist of diëtist, en protheses en beugels komen in aanmerking.”

Wie recht heeft op tegemoetkoming in medische kosten, wat de voorwaarden zijn en hoe je de centen ontvangt: de brochure vertelt het allemaal. De fauw: “We gaan de folder vanaf nu verspreiden via mutualiteiten, huisartsen en apotheken in Brugge. Zo verstrekken we belangrijke info, op een laagdrempelige manier, aan wie er echt nood aan heeft. Bovendien maken we de meest kwetsbare inwoners van Brugge, ook meer ‘gewapend’ in het beheer van hun centen. Ze kunnen het overzicht van de medische kosten beter inschatten en er het overzicht over behouden.”, aldus nog de OCMW-voorzitter.

Voor info over tegemoetkoming in medische kosten, kunnen inwoners van Brugge ook permanent terecht in Hoogstraat 9, bij de maatschappelijke dienst van OCMW Brugge. Er is zitdag op werkdagen van 8.30 u tot 12.00 u, en  in de namiddag op afspraak. De dienst is bereikbaar op 050 32 77 70.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 
Er zijn nog geen reacties toegevoegd.

Agenda

    Momenteel geen agendaitems beschikbaar.

archief: