ACTIEPUNTEN CD&V VEILIGE SCHOOLOMGEVINGEN

geplaatst op zaterdag 01 september 2018

Wie 'september' zegt, denkt bijna automatisch aan de start van het schooljaar. CD&V Brugge vindt het belangrijk dat kinderen veilig naar school kunnen. In ons programma hebben we dan ook een uitgebreid onderdeel hierover:

VEILIGE SCHOOLOMGEVINGEN

Bij verplaatsingen van en naar de school geldt het STOP-principe: eerst voorrang aan de voetgangers, dan aan de fietsers, vervolgens het openbaar vervoer en ten slotte aan het autovervoer. Veilig en hoffelijk verkeer is de verantwoordelijkheid van voetgangers, fietsers én autogebruikers. Verkeersopvoeding is voor ons cruciaal. Elk schooljaar ontvangen de schooldirecties en oudercomités een sensibiliserend actieplan waarin we samen met de school het voetgangers- en fietsverkeer aanmoedigen én het autogebruik ontmoedigen.

We willen dat op een termijn van 5 jaar alle Brugse scholen over een schoolvervoersplan beschikken. We voorzien hiervoor de nodige financiële en personele ondersteuning.

We actualiseren het subsidiereglement 'projecten schoolverkeersveiligheid' zodat scholen ook zelf fietsen voor het kleuter- en/of lager onderwijs kunnen aankopen of ontlenen bij de stad. Een nieuw subsidiereglement ondersteunt de scholen voor het installeren van voldoende en overdekte fietsenstallingen.

We brengen bij elke school de voetgangersnetwerken van en naar de school in kaart en werken actief aan het oplossen van knelpunten. De trottoirs moeten degelijk zijn, vrij van obstakels en goed onderhouden. We doen hetzelfde voor de fietsnetwerken. In de winter zorgen we voor het prioritair strooien van de fietsnetwerken van en naar de scholen. 

We brengen de verbindingen openbaar vervoer in kaart. Knelpunten worden besproken met de betrokken vervoersmaatschappij. Waar nodig zorgen we voor extra financiële ondersteuning aan de vervoersmaatschappij om knelpunten in de dienstverlening weg te werken.

Met elke school en de betrokken buurtbewoners gaan we na of het mogelijk is om een schoolstraat te realiseren. We professionaliseren de opleiding gemachtigd opzichters in overleg met de politie en de schooldirecties. Wij zetten bij het begin van elke schooldag een wijkagent voor scholen aan gewestwegen of aan drukke en verkeersonveilige wegen. In de deelgemeenten zetten we in op dynamische snelheidsbeperking aan scholen waar veel doorgaand verkeer passeert. Met de sector zoeken we een oplossing om vrachtwagenverkeer bij de start en aan het einde van de schooldagen te vermijden.

We zorgen voor een maximale bereikbaarheid van de scholen in de binnenstad zodat het sociaal weefsel er versterkt wordt.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 
Er zijn nog geen reacties toegevoegd.

Agenda

    Momenteel geen agendaitems beschikbaar.

archief: