Stagematching helpt 240 leerlingen aan een stage in de thuishulp.

geplaatst op maandag 24 september 2018

De nood aan instroom in onze zorgsector wordt groter en vooral ook dringender, ook in West-Vlaanderen kent iedereen dit stilaan als een evidentie. Onze zorgbedrijven hebben alsmaar meer moeite om vacatures in te vullen, en al zeker om ze in te vullen met het meest geschikte profiel. En de kwaliteit van onze zorg is niet iets waarop wij in onze provincie willen inboeten. Ook de gezinszorg hoopt via kwalitatieve stages voor secundaire scholen een duurzame instroom van nieuwe werknemers te genereren.

Daarom heeft RESOC Noord-West-Vlaanderen zich, als neutrale actor tussen scholen en gezinszorgdiensten, kandidaat gesteld om het project ‘stagematching voor 7de jaars gezinszorg van de Vivo ( sectorfonds Social Profit) in onze provincie uit te rollen. Het project ‘Stagematching’ ambieert om de vraag naar stageplaatsen op één punt te centraliseren en te matchen met het aanbod aan stageplaatsen in de gezinszorg voor 7de jaars gezins- en bejaardenzorg.

Bijna 300 leerlingen uit 28 West-Vlaamse secundaire scholen dienden een aanvraag in om als 7de jaarsstudent stage te lopen in een thuishulporganisatie dit schooljaar. Daarmee dekt het project de volledige provincie. In een eerste ronde werden meteen 228 leerlingen ‘gematcht’ aan de thuiszorgdienst van hun keuze. Na een tweede ronde werd in totaal 87% van leerlingen geplaatst. Wat een succes! Dit was alleen mogelijk door een vlotte samenwerking tussen alle partners: scholen, gezinszorgdiensten en VIVO, waarvoor wij hen allen danken!

Zowel de scholen als de gezinszorgdiensten genoten van minder administratieve last. RESOC Noord-West-Vlaanderen kan als streekorganisatie dan weer aan de slag met een beter overzicht van vraag en aanbod. Vivo Social profit kan het volledige Vlaamse plaatje van stages in de thuiszorg leggen en analyseren om beleidsconclusies uit te trekken. Minstens even belangrijk als de slaagcijfers, is het feit dat we met dit project werken aan een groeiend vertrouwen tussen stagebeleiders in de secundaire scholen en de gezinszorgdiensten.

Het is alvast zeker dat RESOC Noord-West-Vlaanderen volgend schooljaar dit project wil verder zetten. Nu het matchingssysteem een eerste keer is uitgetest en welbevonden, bekijken we hoe we deze vertrouwensbasis kunnen gebruiken om te evolueren naar een dialoog tussen secundaire scholen en gezinszorgdiensten over randvoorwaarden die de match van een stagiair op de thuishulpwerkvloer soms in de weg staat: de stageperiode, de mobiliteit van de leerling… Als beide partijen kunnen uitwisselen hierrond, werken we niet alleen aan een beter begrip van elkaars werking, maar kan vraag steeds dichter groeien naar aanbod én omgekeerd. Hiermee hopen we de kwalitatieve, duurzame instroom voor de thuiszorgsector te blijven faciliteren.

Websites

www.vivosocialprofit.org

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 
Er zijn nog geen reacties toegevoegd.

Agenda

    Momenteel geen agendaitems beschikbaar.

archief: