Wijkmobiliteitsplan Christus-Koning zet koers naar een wijk op mensenmaat

geplaatst op dinsdag 19 mei 2020

Het college van burgemeester en schepenen keurde het wijkmobiliteitsplan Christus-Koning goed.

Burgemeester Dirk De fauw: “Met het plan wordt een belangrijke stap gezet richting de heraanleg van de Leopold I-laan en de Karel De Stoutelaan. Dankzij een participatietraject werkten we een concept uit op maat van de wijkbewoners en handelaars op. Op de participatiemomenten hebben we goed geluisterd naar hun noden. Belangrijk is dat we het sluipverkeer en het zwaar vervoer aan banden leggen.”

Schepen van Openbare Werken Mercedes Van Volcem: “De route tussen het Graaf Visartpark en het Stil Ende moet straks omgetoverd worden in een echt groene boulevard én een idyllische plek voor onze mooie zwanen. Voor de heraanleg van de Leopold I-laan en de Karel De Stoutelaan kiezen we voor vrijliggende fietspaden. De parkeervakken zullen afgewisseld worden met bomen zodat we het laankarakter kunnen versterken. Ter hoogte van de kruispunten besteden we bijzondere aandacht aan de oversteekbaarheid.”

Burgemeester Dirk De fauw: “We onderzochten ook of een knip een antwoord kan bieden voor het vele doorgaand verkeer op deze as. De nadelen bleken echter groter dan de voordelen. Zo zou de bereikbaarheid van woningen en handelszaken onder druk komen te staan, ook van de aanpalende woonwijk rond de Leopold II-laan. Bovendien zou dit ook een zware impact hebben op omliggende hoofdwegen”.

“De Karel De Stoutelaan richting Houtkaai wordt zone 30 wat ons toelaat om hier een straat met gemengd verkeer te ontwerpen. Dit biedt kansen voor bredere voetpaden en een snelheidsremmende asverschuiving”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Stad Brugge bindt wel de strijd aan met het doorgaand verkeer in de Houtkaai. Het verkeer zorgt daar voor een druk op de schoolomgeving. “Om dit op te lossen, ondernemen we twee acties. Ten eerste een knip voor het gemotoriseerd verkeer aan de Scheepsdalebrug, waardoor het gevaarlijke rechts indraaien verleden tijd wordt. Ten tweede het uitrusten van de Houtkaai met verkeerslichten aan de Waggelwaterbruggen waardoor we het fietspad kunnen doortrekken. Om koers te zetten naar een wijk op mensen- en zelfs kindermaat zullen we ook een route op maat van het kind realiseren in de Gerard Davidstraat (met de basisschool) en de Lauwerstraat (met het zwembad) het statuut van fietsstraat geven”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Schepen Mercedes Van Volcem: “Tijdens de participatiemomenten kwam ook de Filips De Goedelaan vaak ter sprake. Het college zette het licht op groen om in de tweede helft van de legislatuur ook deze straat opnieuw aan te leggen, waarbij we voortbouwen op de ideeën die werden aangereikt.”

De details van het wijkmobiliteitsplan worden nu verder ingevuld. Daarna zal het stadsbestuur een nieuw participatiemoment organiseren om dit plan aan de omwonenden toe te lichten.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 
Er zijn nog geen reacties toegevoegd.

Agenda

    Momenteel geen agendaitems beschikbaar.

archief: