Stad Brugge koopt 6,3 hectare en hoeve met erfgoed om Sint-Pietersplas uit te breiden

geplaatst op dinsdag 01 september 2020

Het gebied Sint-Pietersplas in Brugge krijgt binnenkort een uitbreiding. De Stad koopt er 6,3 hectare grond aan. Het gebied grenst aan de Blankenbergse Dijk in het oosten en de N31 in het westen. “We willen een laagdynamisch recreatiegebied realiseren dat rekening houdt met de kwaliteiten van het omgevend landschap”, vertelt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. Totale kostprijs bedraagt 880.000 euro voor de hoeve met de 6,3 hectare. Het gaat hier om een strategische verwerving.

Uniek natuur- en recreatiegebied

Het gebied Sint-Pietersplas vormt een uniek natuur-en recreatiegebied. Op de 16 ha grote plas is watersport ontwikkeld die surfen, kajakken en zeilen mogelijk maakt. Ook rondom de vijver is er recreatief gebruik voorzien. De Stad gaf het landschap rond de plas al meer inhoud door de heraanleg van boomgaarden en de aanplanting van hoofdzakelijk meidoornhagen. De totale site is nu al 32 hectare. “Met de aankoop realiseren we een grote uitbreiding van het recreatiedomein”, zegt schepen Mercedes Van Volcem. 

Blankenbergse Dijk

“De Blankenbergse Dijk werd in de 11de eeuw aangelegd tussen Sint-Pieters en Blankenberge. Tegenwoordig zorgen de restfragmenten van deze dijk en een aantal aansluitende polderwegen voor een rustige en landelijk gelegen fietsverbinding tussen Brugge en verschillende polder- en kustgemeenten. De toekomstvisie zal mede worden bepaald door een masterplan”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Masterplan

Schepen van Ruimtelijke Ordening en Sport Franky Demon beaamt dit: “De Stad zal een masterplan opmaken voor drie zones in het gebied rond de Sint-Pietersplas. Er werd een overheidsopdracht uitgeschreven en BUUR werd gisteren in het college aangesteld. Bedoeling is om de activiteiten inzake sport en recreatie te kunnen uitbreiden in zone 1 en 3 (links van de Blankenbergse Dijk) en rechts in zone 2 is het bedoeling dat er een camping komt (geen vakantiehuisjes). De Sint-Pietersplas kan de Brugse Blaarmeersen worden.”

“Doelstelling van het opmaken van een masterplan voor de Sint-Pietersplas is om het gebied verder uit te bouwen tot recreatieve groenpool. Waar veel kan gesport en genoten worden van de natuur. Er zijn veel spelers in het gebied die elk op hun eigen manier willen ontwikkelen. De Stad neemt dan ook graag de regierol op zich om een masterplan op te maken om zo op korte termijn de potenties van het gebied optimaal te benutten en anderzijds een kader te hebben om op langere termijn nieuwe initiatieven af te toetsen.

Een opportuniteit op korte termijn is de aankoop van de hoeve Blankenbergse Dijk 155 om zo binnen het gebied een strategische grondpositie te verwerven. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan de aanleg van extra voetbalvelden”, zegt schepen Franky Demon.

Buffering en herbestemming hoeve

De Blankenbergse Dijk 155 staat al jaren leeg, maar recent werd ook drie hectare recreatiegrond mee aangeboden. “In mijn verlof nam ik dan ook de koe bij de horens. Ik vroeg schattingsverslagen op via onze dienst Eigendommen en ging gesprekken aan met de eigenaar en vond steun bij de collega’s schepenen.

Het is strategisch omdat we zo het openbaar domein kunnen vergroten en voor iedereen toegankelijk maken, kunnen bufferen met groen en bomen aan de zijde van de Expresweg, mooie wandelpaden creëren en aan landschapsinrichting doen en mogelijkheden onderzoeken voor herbestemming van de hoeve en uitbreiding van sport- en recreatiemogelijkheden”, zegt schepen Mercedes Van Volcem. 

Eventuele aanplanting bos

De hoevegebouwen grenzen aan het domein van de Sint-Pietersplas. “De gebouwen liggen wel in gebied voor dag- en verblijfsrecreatie en komen dus in aanmerking voor een recreatieve invulling. We beogen dat deze gebouwen later kunnen bijdragen tot versterking van het recreatieve aspect van de Sint-Pietersplas. De landbouwgrond zelf ten noorden van de hoeve die deel uitmaakt van het goed leent zich er toe om een bos aan te planten of eventueel later te ruilen met een ander stuk grond”, legt schepen Van Volcem uit.  

“Brugge gaat vooruit en als burgemeester ben ik zeer tevreden met strategische aankopen die de toekomst van Brugge mooier maken en waar de Bruggeling zal kunnen genieten en sporten. De Stad kocht eerder ook site De Lijn en Veltempark en nu de Sint-Pietersplas als openbaar domein”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 
Er zijn nog geen reacties toegevoegd.

Agenda

    Momenteel geen agendaitems beschikbaar.

archief: