Stedelijk noodfonds vrije tijd: bekendmaking subsidies

geplaatst op woensdag 07 oktober 2020

De coronacrisis treft niet alleen de lokale economie zeer hard, maar ook de cultuur-, jeugd- en sportsector zitten in zwaar weer. “Om deze sectoren te ondersteunen en ademruimte te geven, richtte het stadsbestuur in juni het ‘stedelijk noodfonds vrije tijd’ op. De belangrijkste doelstelling van dit noodfonds is het ondersteunen van de relance van de jeugd-,  cultuur- en sportsector. Alle Brugse verenigingen konden hiervoor een subsidieaanvraag indienen die door een jury werd beoordeeld”, zegt burgemeester Dirk De fauw. Op maandag 5 oktober 2020 besliste het college van burgemeester en schepenen welke verenigingen een subsidie krijgen.

Schepen van Financiën Mercedes Van Volcem: “De financiële schade voor veel actoren in deze sectoren is groot. Heel wat initiatiefnemers in deze sectoren hebben heel wat schade opgelopen, want heel wat vaste kosten lopen immers door zonder vorm van inkomsten. Ook Stad Brugge loopt inkomsten mis aangezien we zelf initiatiefnemer zijn in de cultuur-, jeugd-, en sportsector. Met de middelen uit dit noodfonds kunnen we het financieel leed in deze sectoren wat verzachten.”

Schepen van Sport Franky Demon: “De gevolgen laten zich zowel voelen bij de organisatoren van de grote sportevenementen als bij de kleine sportverenigingen. Door de coronamaatregelen kregen ze te kampen met afgelaste of ingeperkte activiteiten, blijvende kosten en het daaraan gekoppelde inkomstenverlies. Door compensatie van geleden verliezen en ondersteuning van nieuwe initiatieven willen we sportverenigingen financieel tegemoetkomen.”

Lokale culturele landschap overeind houden

Het hoeft geen betoog dat ook de cultuursector bijzonder zwaar getroffen werd door de coronacrisis. “Voor de cultuurhuizen waren de voorbije maanden bijzonder pijnlijk. Zij zagen hun activiteiten bijna allemaal geschrapt worden, en kregen weinig toekomstperspectief. Met dit noodfonds willen we deze sector een hart onder de riem steken en het lokale culturele landschap proberen overeind te houden”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock.

Schepen van Jeugd Mathijs Goderis: “De jeugdsector is zwaar op de proef gesteld. Speelpleinen waren tijdens de lockdown afgesloten en jeugdbewegingen schrapten al hun activiteiten. Met het noodfonds nemen we drie maatregelen om het jeugdwerk te ondersteunen. Zo compenseren we minderinkomsten of extra bubbelkosten, jeugdverenigingen krijgen dit jaar dezelfde werkingssubsidie uitbetaald als in 2019 en hoeven dit jaar geen subsidiedossier in te dienen.

De Jeugddienst geeft subsidies aan jeugdfuiven en festivals. Sommige organisatoren worden geconfronteerd met niet-recupereerbare kosten bij afgelaste events. We steunen hen door deze terug te betalen tot het maximumbedrag van hun subsidie.”

Overzicht van de toegekende subsidies

Aan Brugge Plus wordt een toelage van 25.000 euro uitbetaald om de investeringskosten te dekken voor het project Urban Beach in Zeebrugge afgelopen zomer. Dit bedrag werd verspreid over de drie sectoren (3 x 8.333 euro).

Het noodfonds keert volgende bedragen uit in 2020 (verenigingen + Brugge Plus):

 

  • Sport: 153.752,25 euro
  • Jeugd: 66.459,15 euro
  • Cultuur: 138.038 euro
plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 
Er zijn nog geen reacties toegevoegd.

Agenda

    Momenteel geen agendaitems beschikbaar.

archief: