Stad Brugge verleent toestemming voor het opladen van elektrische en hybride voertuigen voor bewoners zonder oprit of garage

geplaatst op 20 mei 2021

In afwachting van een beleidskader op Vlaams niveau verleent Stad Brugge eigenaars van elektrische of hybride wagens zonder oprit of garage voortaan toestemming om hun wagen op te laden op het openbaar domein met eigen stroom.

Burgemeester Dirk De fauw: “Recent ontvingen we heel wat vragen over het thuisladen van elektrische of hybride voertuigen. Soms is er geen openbaar laadpunt in de buurt en is laden op eigen terrein niet mogelijk. Op basis van de adviezen van de Politie en verschillende stadsdiensten over het gebruik van het openbaar domein en aansprakelijkheid hebben we een aantal richtlijnen opgesteld. Als stadsbestuur willen we immers graag tegemoetkomen aan de veranderende laadbehoeftes.”

Het laden vanuit de eigen woning, waarbij een kabel over het voetpad gelegd wordt, gebeurt steeds voor eigen rekening en op eigen risico. Dit betekent dat de eigenaar aansprakelijk is voor alle schade aan derden die daaruit zou kunnen ontstaan. Belangrijke voorwaarde is bovendien het plaatsen van een degelijke en voldoende zware laadmat over de kabel en het naleven van enkele richtlijnen:

Blijven inzetten op publieke laadpunten

“Uiteraard zullen we ook blijven inzetten op publieke laadpunten en semi-publieke laadstations. Elektrische auto’s winnen steeds meer terrein en daar moeten we ons op voorbereiden onder meer door aangepaste laadinfrastructuur te plaatsen. Vanuit Vlaanderen werd recent een opdracht uitgeschreven om de uitrol van 30.000 bijkomende laadpuntequivalenten in Vlaanderen verder te onderbouwen.

Daarbij zullen de laadbehoeften gedetailleerd in kaart gebracht worden met aanduiding van de locaties waar die laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen de komende jaren prioritair kan geplaatst worden”, aldus burgemeester Dirk De fauw.