Bruggeling ziet bezoekers nog altijd graag komen

geplaatst op 4 februari 2022

De inwoners van Brugge zijn het toerisme in hun stad nog steeds erg genegen. Ondanks de vaststelling dat iets meer dan de helft van de Bruggelingen een jaar met minder toeristen aangenaam vond, vindt 2/3 dat de voordelen van toerisme nog steeds sterker doorwegen dan de nadelen. Bijna 8 op 10 wil dat Brugge een toeristische topbestemming blijft. 71% steunt het toerisme in de stad. Dat blijkt uit het nieuwe bewonersonderzoek dat de vijf toeristische diensten van de kunststeden en Toerisme Vlaanderen voor de derde keer in zes jaar tijd lieten uitvoeren. In Brugge werden hiervoor 1.235 inwoners tussen juni en oktober 2021 bevraagd.

 

De steun voor toerisme ligt in Brugge (71%) hoger dan het gemiddelde in de kunststeden (69%), maar gaat er ten opzichte van de vorige bevraging licht op achteruit. “De daling doet zich voor in alle kunststeden, maar blijft in Brugge beperkt (-5%)”, zegt schepen van Toerisme Mieke Hoste.

 

Leefbaarheid

 

De afgelopen twee jaar waren er een pak minder bezoekers in de stad. In vergelijking met 2019 (acht miljoen bezoekers) ontving Brugge in 2020 en 2021 gemiddeld de helft minder bezoekers. Dat heeft de kijk van de Bruggeling op het vlak van leefbaarheid en draagkracht niet fundamenteel veranderd. De Bruggeling ondervindt meer overlast uit toerisme dan inwoners uit de andere kunststeden en schat de mogelijke nadelige impact van het toerisme op de leefbaarheid van de stad ook hoger in. Desondanks wordt die nadelige impact ten opzichte van de vorige bevraging duidelijk minder (aan)gevoeld. Zo vindt een veel kleiner aantal zich in zijn/haar comfort beperkt (-10%), wordt de stad als minder overvol ervaren (-8%) en is de groep die vindt dat toeristen de leefbaarheid aantasten beduidend geslonken (-12%). De overgrote meerderheid voelt zich nog steeds thuis in de stad en de intentie om de stad te verlaten is in Brugge het laagst van alle kunststeden. 

 

Burgemeester Dirk De fauw: “De Bruggeling blijft alert voor de mogelijke keerzijde van toerisme en met dat signaal houden we ook rekening. Ook in de toekomst zullen we de toeristische ontwikkeling begeleiden om de impact ervan beheersbaar en het draagvlak hoog te houden. Toerisme vormt nog steeds een belangrijk economisch aspect voor veel handelaars en horeca-uitbaters. We waken er steeds over dat er een goed evenwicht is tussen leefbaarheid en beleving.”

 

Draagvlak

 

In 2019 pakte Brugge uit met een nieuwe toerismestrategie die internationaal ook vaker weerklank krijgt. Met haar ‘klavertje vier voor toerisme’ maakte de Stad beleidsmatig de omslag van ‘meer’ naar ‘beter’ toerisme. Inwoners van Brugge (68%) zijn beduidend beter op de hoogte van het toerismebeleid dan in de andere kunststeden (56%). Brugge haalt ook de hoogste scores op de stelling of de positieve en negatieve gevolgen van toerisme beleidsmatig voldoende aandacht krijgen.

 

Bruggeling voelen zich dus sterker betrokken bij het toerismebeleid en hebben ook een meer uitgesproken mening over welk soort toerisme ze wel en niet willen en hoe dat moet worden georganiseerd. Ten opzichte van de vorige bevraging houdt de spreidingsgedachte stand, hoewel het accent wordt verlegd van ruimtelijke spreiding (in of buiten de toeristische kernzone) naar spreiding in tijd. Zo wil 61% meer spreiding over het jaar en 50% wil meer spreiding over de dag. Daarnaast verwacht de Bruggeling dat er beter wordt gecommuniceerd naar bezoekers over hoe zich te gedragen (53%). Een groot deel kan zich vinden in de stelling dat meer belastende vormen van toerisme ook meer worden belast (44%). Maar bovenal wordt meegegeven om selectiever te zijn in het type bezoeker dat wordt aangetrokken. Bezoekers die de tijd nemen om de stad te ontdekken (65%) en/of een hoge economische toegevoegde waarde genereren (56%) genieten de voorkeur.

 

In deze logica ziet de Bruggeling ruimte voor groei van het verblijfstoerisme (48%), het aantrekken van individuele bezoekers (44%) en groei in het zakelijke segment (41%) enerzijds en minder groepstoeristen (40%) en cruisetoeristen (57%) anderzijds.

 

Schepen Mieke Hoste: ‘In essentie is de visie van de Bruggeling gelijklopend met de strategische keuzes die we voor het toerisme hebben gemaakt. Zo leggen we cruisetoerisme niet aan banden maar het aantal aanlopen en aantal passagiers per dag hebben we beperkt. Met het BMCC hebben we een nieuwe meeting- en congrestempel om naast vrijetijdstoerisme ook belangrijker te worden in het zakelijk segment. En in onze marketingacties gaan we gericht de doelgroepen bewerken die voor onze stad, inwoners en ondernemers, betekenisvol zijn.”

 

De resultaten worden individueel teruggekoppeld naar wie aan het onderzoek deelnam.

 

De volledige presentatie met de resultaten van het onderzoek kan je raadplegen op www.brugge.be/bewonersonderzoektoerisme21.

 
http://www.brugge.be/bewonersonderzoektoerisme21