Financiële problemen sociale huisvestingsmaatschappijen

geplaatst op woensdag 13 juni 2012

Op 13 juni riepen Dirk De fauw en Griet Coppé, voorzitters van Vivendo en De Mandel (de grootste sociale huisvestingsmaatschappijen van West-Vlaanderen) de pers bijeen om de financiële situatie van de sociale huisvestingsmaatschappijen aan te klagen.

De Vlaamse Regering heeft ambitieuze plannen met de sociale huisvesting in Vlaanderen: 43.440 nieuwe sociale huurwoningen en 21.170 nieuwe sociale koopwoningen bouwen tegen 2020. Griet Coppé en Dirk De fauw zijn zeer tevreden over deze ambitieuze plannen.  Beide maatschappijen worden immers geconfronteerd met een grote woonnood en lange wachtlijsten in hun regio. Tegelijk stellen ze echter vast dat het bijzonder moeilijk wordt om deze Vlaamse doelstellingen te halen.  Ondanks beloftes aan het begin van deze legislatuur, slaagde Vlaams minister Freya Van den Bossche er immers nog niet in om een nieuw en efficiënter financieringssysteem voor de sociale huisvesting te realiseren.

Om de Vlaamse doelstellingen te halen, worden De Mandel en Vivendo verondersteld om in een verhoogd tempo nieuwe sociale woningen te realiseren.  Echter, onder het huidige financieringssysteem leidt elke investering in nieuwbouw tot financiële tekorten.  Om nieuwe projecten te realiseren, kunnen sociale huisvestingsmaatschappijen via de Vlaamse Overheid renteloze leningen afsluiten met een looptijd van 33 jaar.  De maatschappijen betalen deze leningen terug met de huurgelden die ze ontvangen van de sociale huurders.  De inkomsten uit deze verhuring liggen echter lager dan de maandelijkse kapitaalsaflossing die aan de Vlaamse overheid verschuldigd is.  Daarbovenop komen dan nog de onderhoudskosten, verminderde inkomsten bij huurachterstallen, herstelling van huurschade, enz… Zo komt Vivendo tot een jaarlijks structureel tekort van 371.868 euro voor de 133 nieuwe woningen die de maatschappij de voorbije 2 jaar realiseerde.

Download hieronder de perstekst.

Document: 12.06.13 persconferentie sociale huisvesting.docx
plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 
Er zijn nog geen reacties toegevoegd.

Agenda

    Momenteel geen agendaitems beschikbaar.

archief: