84 % van alle verhuizen in West-Vlaanderen blijven binnen de provinciegrenzen

geplaatst op vrijdag 15 juni 2012

Vandaag mocht gedeputeerde De fauw de resultaten voorstellen van een onderzoek naar de regionale woningmarkten in West-Vlaanderen. De studie gebeurde in voorbereiding van de herwerking van het provinciaal structuurplan West-Vlaanderen en werd uitgevoerd door drie onderzoeksinstanties, SumResearch–urban consultancy, Sint-Lucas architectuur Brussel-Gent en het Geografisch Instituut van de KULeuven. De resultaten van de studie geven voeding voor het toekomstige woonbeleid van de Provincie en de West-Vlaamse gemeentebesturen.

84 % van alle verhuizen in West-Vlaanderen blijven binnen de provinciegrenzen; dat blijkt uit een studie die het provinciebestuur liet uitvoeren om de regionale woningmarkten in West-Vlaanderen anno 2012 in kaart te brengen, de toekomstige woonbehoeften (tot 2022) te berekenen en de huidige trends op de woningmarkt te duiden. Verder blijkt ook dat er tegen 2022 tussen de 30.000 en 40.000 huishoudens zullen bijkomen en dat de vraag naar kleine, betaalbare woningen zal toenemen. Daardoor zal de woningmarkt zich niet alleen moeten uitbreiden, maar zich ook dienen te heroriënteren. Deze en andere resultaten werden op vrijdag 15 juni voorgesteld in provinciehuis Boeverbos aan gemeente- en provincieambtenaren, politici, geïnteresseerden uit de immobiliënsector, enz. De studie gebeurde in voorbereiding van de herwerking van het provinciaal structuurplan West-Vlaanderen en werd uitgevoerd door drie onderzoeksinstanties, SumResearch–urban consultancy, Sint-Lucas architectuur Brussel-Gent en het Geografisch Instituut van de KULeuven. De resultaten van de studie betekenen voeding voor het toekomstige woonbeleid van de Provincie en de West-Vlaamse gemeentebesturen. de regionale woningmarkten in West-Vlaanderen Op basis van de in het rijksregister geregistreerde verhuisbewegingen in 2009 en 2010 werd geanalyseerd binnen welke regio’s mensen verhuizen. Een eerste opmerkelijke vaststelling is dat er zeer veel onder de kerktoren verhuisd wordt. 84 % van alle verhuizen in West-Vlaanderen blijven binnen de provinciegrenzen. In de kustgemeenten en de grensgemeenten met andere provincies (Oost-Vlaanderen en Henegouwen) wordt hiervan afgeweken, maar ook in die gemeenten verhuist nog meer dan de helft binnen West-Vlaanderen. De enige echte uitzondering is Spiere-Helkijn: van alle verhuizen in de periode 2009-2010 wordt minder dan de helft, zo’n 44 %, binnen West-Vlaanderen gerealiseerd; Spiere-Helkijn vindt meer aansluiting met Henegouwen. de toekomstige woonbehoeften (tot 2022) Een tweede onderzoeksvraag was het berekenen van de toekomstige woonbehoefte tussen 2012 en 2022. In die periode worden tussen 30.000 en 40.000 bijkomende huishoudens verwacht. Een opmerkelijke vaststelling is dat er een zeer sterke toename van de kleine huishoudens wordt verwacht, en een afname van grotere huishoudens (huishoudens van meer dan drie personen). De woningmarkt zal zich dus niet alleen moeten uitbreiden, maar zich ook dienen te heroriënteren.

  de huidige trends op de woningmarkt • Gezinsverdunning en externe migratie doen de vraag naar kleine, zeer betaalbare woningen toenemen. • De consumptie- en tijdsbestedingspatronen van mensen veranderen. De woning wordt niet meer als het belangrijkste beschouwd. Ook voor reizen en vrije tijd dient er nog geld – en tijd – over te blijven. Hier hangt de wens om geen te grote verbouwingen te doen, en een tuin te hebben die weinig onderhoud vraagt mee samen. • Bij de zoektocht naar een woning speelt hoe langer hoe meer de energiezuinigheid van de woning mee. Dit zorgt ervoor dat grote energieverslindende woningen niet meer kunnen concurreren met kleinere energiezuinigere woningen. • Daarnaast blijkt het fenomeen ‘levenslang wonen in dezelfde woning’ aan belang in te boeten. Mensen verhuizen meer dan vroeger naar een andere woning in functie van de noden die een bepaalde levensfase met zich meebrengt. • Naast een aantal woontrends beïnvloeden ook een aantal geografische trends het verhuisgedrag van mensen. Mensen willen meer dan vroeger wonen in de nabijheid van werk en voorzieningen. De hoge energiekosten (diesel, benzine) laten zich gelden in de woonvoorkeuren. De aanwezigheid van transportinfrastructuur (trein, autosnelwegen) is meebepalend waar mensen willen wonen. • Ten slotte is ook de prijs van de woningen doorslaggevend bij de woonwensen.

De huidige trends op de woningmarkt moeten inzicht verschaffen in de woonwensen van de West-Vlamingen, en zo richting geven aan de heroriëntatie die tegen 2022 dient te gebeuren.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 
Er zijn nog geen reacties toegevoegd.

Agenda

    Momenteel geen agendaitems beschikbaar.

archief: