Dirk De fauw stelt voor om het woord allochtoon te schrappen

geplaatst op donderdag 21 februari 2013

In navolging van Amsterdam hebben Gent, Kortrijk en Genk beslist om het woord  “allochtoon” niet meer te gebruiken in officiële documenten.   En wat doet Brugge, vragen velen zich af?

 

Ik pleit er  alvast voor om in Brugge het woord allochtoon te schrappen.   Dit is niet alleen een beladen, maar ook een zeer onduidelijk begrip.  

 

Wie zijn nu die allochtonen ?

Een juridisch sluitende definitie van het begrip allochtoon hebben we niet in ons land.  Bedoelen we er iedereen mee die in onze stad woont, maar niet de Belgische nationaliteit heeft?  Of gaat het over die mensen waarvan ten minste één ouder niet in België is geboren? 

Alvast in Nederland wordt deze laatste omschrijving gehanteerd.  Maar ook deze omschrijving lijkt mij niet veel soelaas te brengen, zoals mag blijken uit volgende voorbeeld :

-      Uit het huwelijk van een Bruggeling en een Nederlandse dame wordt een kind geboren in het AZ St.Jan te Brugge.  Volgens de Nederlandse definitie zou dit kind een allochtoon zijn.

-      Uit het huwelijk van een Bruggeling met een  dame hier geboren uit  een huwelijk van een Belg en een Congolese dame,  wordt een kind geboren.  Dit is geen allochtoon.

-      Is de uitbater van het Chinees restaurant een allochtoon ?  Zijn twee ouders zijn in Antwerpen geboren en hebben de Belgische nationaliteit .  In dit geval is hij geen allochtoon.  Is zijn vader geboren in Antwerpen en zijn moeder in Beijing,  dan is hij wel een allochtoon.

Negatieve bijklank

Een sluitende definitie is er dus niet.  Wel is duidelijk dat het woord allochtoon voor velen een negatieve bijklank heeft.  De burger denkt bij het woord allochtoon meestal niet aan Nederlanders , Duitsers of Fransen, ook al vormen zij in onze stad de grootste groep mensen van niet-Brugse, zelfs niet-Belgische origine.   

Allochtonen worden meestal vereenzelvigd met mensen met een andere huidskleur : zwart, bruin of geel.  Soms wordt er zelfs naar de levensbeschouwing gewezen : een moslim moet dan wel een allochtoon zijn, ook al kan een rasechte Bruggeling ook moslim zijn.   En zelfs wie tot de derde generatie van inwijkelingen behoort, zal toch nog vaak tot de allochtonen worden gerekend wanneer hij een bruine huiskleur heeft.

Het woord dekt dus dermate veel en onduidelijk afbakenbare ladingen dat het beter niet meer gebruikt wordt.

Hoe moet het dan wel? Iedereen Bruggeling!

Moeten we dan het Gentse voorbeeld volgen en voortaan spreken van een Turkse Bruggeling, een Congolese Bruggeling, een Nederlandse Bruggeling,…?

Neen, iedereen die ingeschreven is in het bevolkingsregister te Brugge is voor mij een Bruggeling, ongeacht zijn herkomst.  En het is een opdracht voor iedereen die hier komt wonen - of men nu uit Luik, Amsterdam, Singapore, Jakarta, Kinshasa of Kortrijk komt - om zich zo goed mogelijk te integreren in de Brugse samenleving.   Tegelijk is het ook een opdracht voor het stadsbestuur om deze integratie te faciliteren door bijzondere aandacht te hebben voor deze bevolkingsgroep en hen uitdrukkelijk te betrekken bij wijk- buurt- en stadsactiviteiten.

 

Dirk DE FAUW

Schepen voor welzijn, diversiteit en noord-zuidbeleid

OCMW-Voorzitter

 

 

 

Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Binnen EU:

1) Buurlanden: Duitsland, Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Verenigd Koninkrijk

2) Voormalig Oostblok: Estland, Letland, Litouwen, Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Slovenië, Bulgarije en Roemenië

3) Rest Europa: Denemarken, Zweden, Finland, Ierland, Oostenrijk, Griekenland, Italië, Portugal, Spanje, Cyprus en Malta

 

Buiten EU:

1) Maghreb: Marokko, Algerije, Tunesië, Mauritanië en Libië

2) Turkije en Midden-Oosten (Afghanistan, Bahrein, Egypte, Irak, Iran, Israël, Jemen, Jordanië, Koeweit, Libanon, Oman, Palestijnse Autoriteit, Qatar, Saoedi-Arabië, Syrië, Verenigde Arabische Emiraten)

3) Voormalig Oostblok: Kroatië, Albanië, Oekraïne, Wit-Rusland, Servië, VJR Macedonië, Rusland, Bosnië-Herzegovina, Kosovo, Moldavië en Montenegro

4) Rijke OESO-landen: Noorwegen, Ijsland, Zwitserland, Japan, Zuid-Korea, Andorra, Liechtenstein, Gibraltar, Monaco, San Marino, Vaticaanstad, Noord-Amerika en Oceanië

5) Rest van Afrika

6) Rest van Azië

7) Midden- en Zuid-Amerika

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 
Er zijn nog geen reacties toegevoegd.

Agenda

    Momenteel geen agendaitems beschikbaar.

archief: