Daarin kunnen paarden allerlei patiënten helpen. De provincie kocht de hoeve vijf jaar geleden. Een eerste plan voor de verbouwing ervan werd nog geweigerd.

De vzw Uniek heeft plannen voor de bouw van een zogenaamd Equine Assisted Therapy (EAT) Centre op de gronden van de Magdalenahoeve in de Stuivenbergstraat. 

Na vele jaren leegstand kan nu eindelijk de volledig vervallen Magdalenahoeve aangepakt worden. Er werden plannen gemaakt voor een manege voor gehandicapten. Een eerste plan van architect Vandekerckhove, heel ervaren in het ontwerpen en bouwen van maneges, werd vorig jaar nog tot ieders verrassing geweigerd door Ruimtelijke Ordening Vlaanderen, wegens het ontbreken van een mobiliteitsstudie.

Als toenmalig gedeputeerde kon ik het provinciebestuur vijf jaar terug overtuigen de vervallen hoeve over te kopen van het Brugse OCMW. Ik ben tevreden dat er nu schot komt in dit dossier en hoop dat dit nog in het budget voor 2014 van de provincie kan opgenomen worden. Als provincieraadslid en als schepen voor Welzijn beloof ik dit dossier verder op te volgen.

Het project wordt echt uniek voor Vlaanderen, want het is de bedoeling om een volwaardig hippotherapeutisch centrum uit te bouwen, Er komt een manege met een piste van veertig op twintig meter, een cafetaria waar de bezoekers zicht hebben op de paarden, en een sanitair blok in de oorspronkelijke koeienstal. De hoevewoning wordt verbouwd tot conciërgewoning en de wagenschuur wordt het ontvangstcentrum.

De kostprijs wordt geschat op ruim 3 miljoen euro. Wellicht zal het project nog kunnen rekenen op Europees geld.