Primeur in Vlaanderen : de Brugse Armoedetoets

geplaatst op vrijdag 20 december 2013

Vanaf volgend jaar moeten alle beslissingen van het Brugse schepencollege en de OCMW-raad een armoedetoets ondergaan. Voor elke beslissing zal vooraf worden nagegaan of de beslissing een impact heeft op mensen die in armoede leven en, indien het om een negatieve impact gaat, wat hier kan aan gedaan worden.

 

Volgens Dirk De fauw, OCMW voorzitter en schepen van welzijn, moet de armoedetoets zo een instrument worden in de strijd tegen armoede. De toets moet vermijden dat beleidsbeslissingen ongewild leiden tot meer armoede of ongelijkheid. Bij ambtenaren en beleidsverantwoordelijken moet de toets ook zorgen voor een grotere alertheid voor de armoedeproblematiek.

Dirk De fauw beklemtoont dat het daarbij niet alleen gaat om het financiële aspect van armoede. Er moet ook onderzocht worden of een beslissing een negatief effect heeft op de huisvesting van mensen in armoede, hun gezondheid, mobiliteit, sociale contacten, hun participatie aan de samenleving,…

Een essentieel onderdeel van de armoedetoets bestaat er ook in om na te gaan of er wel voldoende communicatie wordt gevoerd over beslissingen van stad en OCMW. Weten de kansarmen wel dat ze aanspraak kunnen maken op gratis vuilniszakken? Weten ze wel dat ze tegen verminderd tarief kunnen deelnemen aan culturele activiteiten? Weten ze wel dat er sport- en jeugdaxibonnen bestaan?

De armoedetoets kwam tot stand in nauw overleg met de Brugse armenverenigingen die ook bij de uitvoering van de armoedetoets een rol zullen spelen. Zij maken immers deel uit van een adviesgroep die complexe dossiers zal onderzoeken op de mogelijke gevolgen voor kansarmen.

Meer informatie

- Syvrine Boddin, maatschappelijk assistent – Stedelijke cel kansarmoedebeleid syvrine.boddin@brugg.be – 050 32 67 71

- Stefaan Lambrecht, Adviseur Maatschappelijke Dienstverlening OCMW Brugge stefaan.lambrecht@ocmw-brugge.be - 050 32 74 30

Document: persOCMWarmoedetoets .jpg
plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 
Er zijn nog geen reacties toegevoegd.

Agenda

    Momenteel geen agendaitems beschikbaar.

archief: