BRUGSE ZIEKENHUIZEN ONDERSTEUNEN ZIEKENHUIZEN IN CONGO

geplaatst op dinsdag 15 april 2014

De twee Brugse algemene ziekenhuizen, AZ Sint-Lucas en  AZ Sint-Jan Brugge-Oostende werken via de NGO MEMISA vzw mee aan de ontwikkeling van ziekenhuizen en gezondheidszones in Congo.

Op 5 mei vertrok een groep van 5 werknemers van het AZ Sint-Lucas voor 3 weken naar Congo om er te werken in het partnerziekenhuis van Popokabaka.

Als Schepen voor Noord-Zuidbeleid reisde ik met hen mee en bezocht ook de regio Gombe-Matadi waarmee het AZ St-Jan Brugge-Oostende een samenwerkingsverband heeft.

 

POPOKABAKA.

Reeds 10 jaar ondersteunt het AZ Sint-Lucas Assebroek de uitbouw van de gezondheidszorg in de regio Popokabaka, gelegen op 350 km ten zuid-oosten van de hoofdstad Kinshasa, dicht bij de grens met Angola.  De gezondheidszone Popokabaka is bijzonder moeilijk te bereiken door gebrek aan goede wegeninfrastructuur. Om de afstand van 350 km te overbruggen mag je in het regenseizoen rekenen op zo'n 10 uur.  Gelukkig kon de Brugse groep ter plaatse rekenen op de hulp van de Zwevezeelse zuster Lieve Leenknecht die het transport en de overnachtingen regelde.  In Popokabaka runt zr Lieve Leenknecht een weeshuis met 65 kinderen en bewaakt ze ook de hygiëne in het ziekenhuis.

Reeds voor de derde keer trokken  vrijwilligers van AZ Sint-Lucas naar Popokabaka.

Annemie DEMULDER vroedvrouw en Ortwin BODE verpleegkundige gaven er vorming aan de Congolese personeelsleden.  De drie meegereisde technici, Joris KNOCKAERT , Francis LYBAERT en Johan PIETERS  voerden er herstellingen uit en plaatsten nieuwe installaties.   Zo zorgden ze voor zonnepanelen op de materniteit en op het ziekenhuis.  Samen met de reeds aanwezige dieselgenerator moeten zij de elektriciteitsbevoorrading garanderen.  In deze regio zijn er immers geen stroomvoorzieningen.  In het ziekenhuis werden leidingen gelegd en stopcontacten voorzien zodat medische toestellen op diverse plaatsen kunnen gebruikt worden. Ook werden er nieuwe waterpompen geplaatst, zowel bij het ziekenhuis als bij het weeshuis.

Alle materiaal werd vanuit België verstuurd met een grote container, samen met heel wat medisch en para-medisch materiaal, medicatie en verzorgingsmateriaal.   De gezondheidszone telt ongeveer 170.000 inwoners,  1 ziekenhuis en een 15-tal gezondheidscentra met slechts een zeer beperkte uitrusting. 

Om dit allemaal mogelijk te maken, zorgen de vrijwilligers van Sint-Lucas ook voor de nodige fondsenwerving.  In het verleden kregen ze zo reeds projectsteun van de Provincie West-Vlaanderen en van het Brugs Fonds voor Ontwikkelingssamenwerking.  

GOMBE-MATADI

Ik reisde vanuit Popokabaka door naar de gezondheidszone Gombe-Matadi, waarmee AZ Sint-Jan Brugge-Oostende sinds twee jaar een samenwerkingverband heeft.

Onderweg bezocht ik in Kinshasa kloosterzuster Noëlla Lust, de zuster van de Brugse advocaat Antoon Lust.  Ondanks haar leeftijd, 76 jaar, is zij nog steeds bijzonder actief bij de bouw van scholen en gezondheidscentra.


Gombe-Matadi ligt op ongeveer een 200 km van Kinshasa, over vaak heel slechte wegen.  Over de laatste 52 km deden we meer dan 2 uur en dit met een stevige 4x4.  

De gezondheidszone Gombe-Matadi telt slechts 110.000 inwoners, maar dan wel in een gebied dat groter is dan de provincie West-Vlaanderen. Naast het centrale hospitaal van Gombe-Matadi zijn er in de regio 15 gezondheidscentra waar een verpleegkundige en vaak ook een vroedvrouw aanwezig zijn om de vele bevallingen te begeleiden.  Veel stellen deze centra niet voor.  Er is nergens stromend water aanwezig en slechts enkele beschikken over elektriciteit. Groot probleem in de regio is de mobiliteit.  Vele dorpen zijn in de heuvels gelegen en niet ontsloten door wegen.  Memisa, de NGO die AZ Sint-Lucas en AZ Sint-Jan ondersteunt in hun Congolese projecten, onderzoekt nu of een moto-ambulance hier uitkomst zou kunnen bieden.  Op die manier zouden zieken of hoogzwangere vrouwen sneller in ziekenhuis of gezondheidscentrum kunnen raken.

STEUN IS NODIG .

De inwoners van de beide regio's zijn straatarm.  Ze leven van de verkoop van hun eigen gekweekte groeten en fruit doch veel is dit niet .  Een werkman in het ziekenhuis verdient een kleine  30 euro/maand.   Deze mensen kunnen zelf moeilijk betalen voor hun gezondheidszorg en medicatie zonder daarvoor te besparen op voeding, kledij of de schoolkosten voor hun kinderen.  Zonder onze hulp zijn de ziekenhuizen en de gezondheidscentra ten dode opgeschreven.  Memisa zorgt via de federale overheid voor een beetje loon voor geneesheren en verpleegkundigen zodat zij ondanks de soms triestige materiële omstandigheden ter plaatse blijven om mensen te verzorgen.   Memisa zorgt ook voor levering van en verdeling van medicijnen en vaccinatieprogramma's  .   De bijdrage van de beide ziekenhuizen wordt aangewend voor de verbetering van de accommodatie van de ziekenhuizen en de gezondheidscentra .  Wie een bijdrage wil leveren voor deze beide projecten kan storten op het rekeningnummer BE92 3100 9000 0023 van Memisa vzw  met vermelding " Project St. Jan Brugge Oostende" of "Project Sint-Lucas Brugge".  Voor giften vanaf 40 euro wordt een fiscaal attest afgeleverd.

 

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 
Er zijn nog geen reacties toegevoegd.

Agenda

    Momenteel geen agendaitems beschikbaar.

archief: