Extra handen gesoigneerd

geplaatst op woensdag 04 juni 2014

Het OCMW Brugge komt naar buiten met het charter ‘Soigneer je extra handen’. Met dat charter wil het OCMW de tewerkstelling van mensen in een artikel 60-statuut extra aandacht geven.

Dat is namelijk een belangrijke opdracht van het OCMW: de activering, ondersteuning en maatschappelijke re-integratie van mensen die financiële steun van het OCMW ontvangen.

In 2013 werden er 174 cliënten in een artikel 60-statuut begeleid door het Team Tewerkstelling van de Sociale Dienst. Er werden 91 cliënten tewerkgesteld in een interne dienst van het OCMW: het atelier, de woonzorgcentra en in de ondersteunende diensten. 70 cliënten konden aan de slag in een sociale economie-initiatief. Het OCMW sloot hiervoor samenwerkingsverbanden af met Sobo@werk, vzw Kringloopcentrum, vzw Loca Labora en vzw Groep intro.

Het charter werd ondertekend tijdens een studiemoment. Dat vormde het sluitstuk van een traject waarvoor het Team Tewerkstelling en de Personeelsdienst de koppen bij elkaar gestoken hebben. Deze werkgroep heeft een tewerkstellingstraject opgemaakt waarbij de focus ligt op het versterken van competenties, persoonlijke ontwikkeling, doorstroom en nazorg. In het tewerkstellingstraject willen we proactief aan de slag gaan met de groeipunten en talenten van onze deelnemers.

Maar dat kunnen de tewerkstellingsbegeleiders niet alleen. Het begeleiden en ondersteunen van de medewerkers in een artikel 60-statuut is een gedeelde opdracht, waarbij de tewerkstellingsbegeleider, de werkvloerbegeleider en zeker ook de medewerker zelf daadwerkelijk samen’werken’. We streven naar een win-win voor alle partijen: een positieve en vertrouwen gevende werkervaring voor de medewerker, een reële hulp voor de collega’s op de werkvloer en een kwalitatieve doorstroom naar een tewerkstelling of opleiding.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 
Er zijn nog geen reacties toegevoegd.

Agenda

    Momenteel geen agendaitems beschikbaar.

archief: