Overhandiging PWA-cheque 40.000 euro

geplaatst op dinsdag 05 augustus 2014

De activering van cliënten is een grote uitdaging voor het OCMW van Brugge. Aanvullend op de individuele begeleiding wordt projectmatig gewerkt met bijzondere doelgroepen. Zo ontstonden in het verleden reeds de projecten “Switch” gericht op jongeren en het project “Taalent” gericht op anderstaligen.

De oproep vanuit PWA Brugge inzake tewerkstellingsprojecten voor kansengroepen, werd vanuit de OCMW dienst Trajectbegeleiding aangegrepen om een dossier in te dienen. Een volledig nieuw en experimenteel project onder de noemer “oefen-ruimte” wil cliëntgroepen samenbrengen en hen tijd en ruimte aanbieden om samen met elkaar en onder begeleiding mogelijkheden tot activering in functie van werk op te zoeken, uit te wisselen, ervaring op te doen en op te volgen.

Met de financiële middelen geboden vanuit PWA, wordt in een experimentele fase nagegaan voor welke cliënten(groepen) deze vorm van aanpak verrijkend werkt. Dit alles gericht op doorstroom naar oriëntering, opleiding en tewerkstelling.

Ik wil graag de concrete uitwerking aan u toelichten:

 “Oefen-ruimte” is letterlijk te interpreteren: een locatie met mogelijkheden om concreet aan de slag te gaan met middelen die voorhanden zijn in functie van activering.

 “Oefen-ruimte” is ook figuurlijk: tijd en mogelijkheden krijgen om te oefenen, ervaring op te doen, deze ook uit te wisselen en te leren uit de eigen ervaringen en die van anderen.

 Vernieuwend in dit projectmatig experiment is de werking in groep en de ervaringsdeling: het individu en zijn/haar activeringstraject is het vertrekpunt tot leren in groep. Hiermee komt dit project niet in de plaats van bestaande projecten en diensten. Net vanuit de “oefen-ruimte” kan de aansluiting worden gestimuleerd naar reguliere initiatieven, organisaties en projecten.

Dit project heeft niet alleen een vormend karakter maar zeker ook preventieve doelstellingen:

 -   Op het niveau van de deelnemers is er de uitvalpreventie tijdens de OCMW trajectbegeleiding door deze projectmatige aanpak aanvullend op de individuele begeleiding.

 -  De overstap van het ene statuut van de deelnemer naar een nieuw statuut wordt gefaciliteerd en beoogt uitval te voorkomen tussen diverse statuten. De personen die dreigen “tussen de mazen van het net” te vallen of de zogenaamde “draaideurcliënten” worden maximaal vermeden.

 -  Vanuit de ervaringsdeling worden signalen opgevangen naar de eigen OCMW werking en begeleiding alsook naar de samenwerking met derden. Wat leren wij van de deelnemers en hun ervaringen?

 Dit project wordt een hele uitdaging voor de uitvoerders. Met de middelen van PWA wordt dan ook de aanwerving in het vooruitzicht gesteld van een parttime groepsbegeleider. Deze zal gedurende een goed jaar de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het project op zich nemen. Van hieruit moet implementatie op lange termijn worden onderzocht.

 Ik wens dan ook uitdrukkelijk de Raad van Bestuur van PWA Brugge met Schepen Demarest als voorzitter te danken. U geeft ons de kans om nieuwe methodieken uit te werken ten behoeve van de activering van cliënten. Activering staat centraal in onze beide werkingen. De financiële tegemoetkoming wordt dan ook erg gewaardeerd en zal nuttig worden besteed in het belang van deze activering.

 

Link: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20140806_01207090
plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 
Er zijn nog geen reacties toegevoegd.

Agenda

    Momenteel geen agendaitems beschikbaar.

archief: