Vlaamse beleidsopties bezorgen provincies, steden en gemeenten kopzorgen

geplaatst op donderdag 09 oktober 2014

Het regeerakkoord van de Vlaamse Regering bulkt van de besparingen. Ook de Vlaamse provinciebesturen, en in hun kielzog vele steden en gemeenten, delen wellicht in de klappen…

Vorige week verspreidde het West-Vlaams provinciebestuur een persbericht met zijn bezorgdheid voor de mogelijke gevolgen van het Vlaams Regeerakkoord voor de periode 2014-2019. Visie trok voor een reactie aan de bel bij provincieraadslid en Brugs OCMW-voorzitter Dirk De fauw.

 

Voelen…

Gedaan met persoonsgebonden bevoegdheden voor de provincies. Ze moeten bovendien terugtreden uit intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verder afslanken… Deze maatregelen, verwoord in het Vlaams regeerakkoord, zeggen u waarschijnlijk weinig maar ze zorgen voor kopzorgen bij provincies, steden en gemeenten. Voor alle duidelijkheid: de provinciebesturen worden niet afgeschaft, maar zouden vooral op grondgebonden materies moeten inzetten. In afwachting van de operationalisering van deze beleidsopties worden de provinciebesturen aangeraden om in hun budget voor 2015 en voor de daaropvolgende boekjaren geen aandeel in het provinciefonds meer in te schrijven. Voor West-Vlaanderen betekent dit voor 2015 een verlies van 6 miljoen euro. “We zullen het voelen!”, zegt De fauw. Het stoot hem vooral tegen de borst dat het niet duidelijk is wat de gevolgen zijn “Wat met het personeel? Wat wordt door de Vlaamse overheid overgenomen en wat verdwijnt er? Hoe ziet men de overgang?”.

Welzijn

De provincies zouden niet langer ‘persoonsgebonden bevoegdheden’ uitoefenen.
De fauw: “Nu werken 140 mensen aan die materies. Hoe het in de toekomst verder moet is niet duidelijk”.  Wat bijvoorbeeld met de MUG-helikopter? Kostprijs 110.000 euro per jaar. “Als dit initiatief op de helling komt, dreigen mensenlevens verloren te gaan”, zegt Dirk, “Ook andere projecten staan in vraag. Na de interne staatshervorming ontwikkelde het West-Vlaams provinciebestuur een impulsbeleid. Dat vertaalt zich onder meer in het ondersteunen van het middenveld. Hiervoor voorzag de provincie ongeveer twee miljoen euro per jaar. Het netwerk Leerrecht, dat het leren en de ontwikkeling van leerplichtige jongeren die vastgelopen zijn in het onderwijs, opnieuw in beweging wil brengen met een alternatief leerproject is een van de vele voorbeelden. Idem voor wat betreft de ondersteuning van vzw Unie-K. Ons Erf, het vroegere PIDO, is een tehuis voor volwassenen met een ernstige mentale handicap. Hoe moet het daar morgen verder als de infrastructuurtoelagen wegvallen?”.

Het rijtje projecten in de welzijnssector dat mogelijks niet langer ondersteund zal worden is lang. Te lang, aldus een bezorgde De fauw: “Het Brugse OCMW moet nog 2,5 miljoen ontvangen voor de nieuwbouw van diverse Brugse woonzorgcentra. Valt dit weg, dan zitten we met serieuze budgettaire problemen! In de Brugse regio konden tal van voorzieningen genieten van provinciale infrastructuursubsidies. Voor 2015-2019 werd een bedrag van om en bij de 11 miljoen euro voorzien…”. In het verleden waren er eveneens veel provinciale welzijnscampagnes. Rond verantwoord zonnen, orgaandonatie, luizen,… er is VormingPlus dat zorgt voor vorming voor vrijwilligers. Er waren inspanningen om de sociale kaart te verfijnen. “Als OCMW-voorzitter kan ik getuigen dat we vaak beroep deden op het Steunpunt Sociale Planning om de socio-economische cijfers te bekomen en te analyseren. Met bijvoorbeeld de door steden en gemeenten fel gewaardeerde armoedeatlas. Mogelijks verdwijnt dit allemaal…”, benadrukt De fauw.

Cultuur en sport

Gelijkaardige klanken op het terrein van cultuur en sport. Ook hier komen tal van initiatieven op de helling te staan. De fauw: “Dankzij het complementair cultuurbeleid van de provincie konden heel wat organisaties projecten uitwerken. En wat straks met de provinciale uitleendienst? Het wegvallen van subsidies kan ook voor het Brugse Concertgebouw (175.000 euro per jaar) ernstige gevolgen hebben, zeker nu de Vlaamse subsidies teruggeschroefd werden”. Op vlak van sport vraagt De fauw zich bezorgd af hoe het verder moet met het project waarbij stad en provincie zich samen engageerden om een olympisch zwembad in Brugge te realiseren: “Stad Brugge kan de exploitatiekosten niet zomaar overnemen…”.

Kater

“Ik hoop oprecht dat de ministers Joke Schauvliege en Jo Vandeurzen en vooral ook onze vice-minister president Hilde Crevits voldoende tegenkracht zullen geven om de nodige begeleidende maatregelen te voorzien. Anders zullen heel wat lokale besturen en tal van organisaties uit de cultuur-, sport- en welzijnssector straks met een kater zitten”, besluit Dirk De fauw.

Link: http://west.acw.be/attachments/article/874/0210_VIS_BRG_016_LR.pdf
plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 
Er zijn nog geen reacties toegevoegd.

Agenda

    Momenteel geen agendaitems beschikbaar.

archief: