Proefproject onthaalouders in bediendenstatuut

geplaatst op maandag 02 februari 2015

De vereniging De Blauwe Lelie start als een van de eerste lokale besturen met een proefproject dat onthaalouders laat werken in het statuut van werknemer. Onthaalouders hebben geen volledig statuut: ze hebben onder andere geen vakantiegeld, geen eindejaarspremie, bouwen geen recht op om te gaan stempelen en krijgen enkel een minimumpensioen. Ze hebben wel een gedeeltelijke sociale bescherming, maar zoals een onthaalouder het mooi formuleerde: "Elke maand is het hopen dat de kinderen niet te vaak afwezig zijn, zodat mijn ‘vergoeding’ niet te klein zal zijn." In die zin geeft een werknemersstatuut een betere bescherming.

De Vlaamse regering heeft haar akkoord gegeven om dit proefproject op te starten. De lokale besturen kregen de toelating om 12 fulltime onthaalouders te laten instappen in het project. "De vereniging De Blauwe Lelie vult 8 van die plaatsen in. We mogen dus wel zeggen dat De Blauwe Lelie een belangrijke pioniersrol opneemt op dit vlak. De andere plaatsen worden ingevuld door diensten in Roeselare en Schoten", vertelt OCMW-voorzitter De fauw, die ook voorzitter van De Blauwe Lelie is.

Het werknemersstatuut zal een betere bescherming geven, maar terzelfdertijd wordt er meer gevraagd aan de onthaalouders en wordt hun ‘vrijheid’ ingeperkt.

"De deelnemers aan het project moeten bereid zijn om gemiddeld minstens 4 kinderen op te nemen en 50 uur per week te werken. Wanneer er een plaats vrijkomt bij een onthaalouder, zal die door de dienst zo vlug mogelijk ingevuld worden. Dat is in tegenstelling met de andere onthaalouders, die zelf beslissen of ze de plaats al dan niet invullen", zegt De fauw.

Twee jaar lang (in 2015 en 2016) werken de acht onthaalouders in een statuut van werknemer (bediende) in thuisarbeid. In deze periode zal worden geëvalueerd welke mogelijkheden, beperkingen, knelpunten en aandachtspunten dit statuut in de praktijk met zich meebrengt voor alle betrokkenen, in de specifieke context van een thuiswerkende kinderbegeleider. De evaluatie van het project zal gebeuren op basis van een vijftal criteria. "Onder andere de werkbaarheid, de impact, de algemene tevredenheid van de onthaalouders en de kostprijs komen aan bod. Op basis van deze evaluatie zal de Vlaamse Regering beslissen of een veralgemening van het werknemersstatuut aangewezen en mogelijk is, zo ja onder welke voorwaarden?",vertelt de voorzitter.

Het project krijgt een subsidie van 270.000 euro per jaar met middelen uit het Vierde Vlaams Intersectoraal akkoord (VIA4) luik publieke sector (voor de lokale besturen) en een subsidie volgens de subsidieregels bij Kind en Gezin.

 

 

Link: http://www.focus-wtv.be/video/onthaalouders-testen-nieuw-statuut
plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 
Er zijn nog geen reacties toegevoegd.

Agenda

    Momenteel geen agendaitems beschikbaar.

archief: