Deelnemers ta(a)lent krijgen attest overhandigd

geplaatst op dinsdag 31 maart 2015

De Dienst Trajectbegeleiding van het OCMW Brugge helpt mensen met het oog op (her)activering. Binnen het hulpverleningsplan wordt de cliënt begeleid door de trajectbegeleider. De cliënten worden zo veel mogelijk doorverwezen naar het reguliere aanbod van opleidingen en hulpverlening.

 

 

 

"Maar zelfs met ons uitgebreid aanbod aan hulpverlening, gebeurt het dat we moeten vaststellen dat ons aanbod voor bepaalde groepen niet voldoende effectief is. Aangezien we een beleid voeren waarin we beogen om zo weinig mogelijk Bruggelingen door de mazen van het net te laten glippen, starten we projecten op om hieraan tegemoet te kunnen komen. Een mooi voorbeeld hiervan is Ta(a)lent. De deelnemers van dit project zijn de Nederlandse taal onvoldoende machtig om te kunnen doorstromen naar de arbeidsmarkt", vertelt OCMW-voorzitter Dirk De fauw.

Dit project beantwoordt aan een duidelijke behoefte om, naast het reguliere taalaanbod, OCMW-cliënten van andere origine te ondersteunen in hun zoektocht naar een geïntegreerde en geactiveerde toekomst. Elk project duurt zes maanden en wordt inhoudelijk opgebouwd rond drie centrale thema’s: taal, oriëntering en stage. In een groot deel van de vormingsmomenten wordt er meer aandacht besteed aan Nederlands gericht op de zoektocht naar opleiding en werk. De klemtoon ligt op verbale communicatie. Na de afsluitende stageperiode staan de kandidaten veel sterker om de arbeidsmarkt te kunnen betreden.

"Het Ta(a)lent-project dat vorige najaar startte, zit er nu op. Negen deelnemers krijgen hiervoor een deelnameattest overhandigd. Zij staan nu voor de opdracht om aan de slag te gaan met de opgedane kennis. Uiteraard kunnen zij voor verdere begeleiding nog steeds bij ons terecht", besluit De fauw.

Het OCMW kreeg voor dit project hulp van enkele partners. Ta(a)lent kwam tot stand in samenwerking met de vzw Vokans. De Vokans-lesgevers hebben voor de praktische uitwerking voor hun rekening genomen. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) maakte het financieel mogelijk om het project uit te bouwen. Het fonds voorziet een cofinanciering van vijftig procent.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 
Er zijn nog geen reacties toegevoegd.

Agenda

    Momenteel geen agendaitems beschikbaar.

archief: