Campagne 'betaalbare gezondheidszorg'

geplaatst op donderdag 18 juni 2015

OCMW en Stad Brugge hebben de campagne ‘betaalbare gezondheidszorg’ voorgesteld. Via een affiche en folder worden de Bruggelingen geïnformeerd over de sociale derdebetalersregeling, verhoogde tegemoetkoming en het Globaal Medisch Dossier.

 

 

 

De sociale derdebetalersregeling is het systeem binnen de ziekteverzekering dat ervoor zorgt dat een patiënt die recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming, enkel het remgeld betaalt aan de huisarts. Patiënten met een verhoogde tegemoetkoming zijn (tijdelijk) financieel en/of sociaal minder krachtig. "Enkel het remgeld moeten betalen, scheelt voor hen dus een serieuze slok op de borrel. Maar op vandaag is de huisarts nog vrij om de sociale derdebetalersregeling al dan niet toe te passen. De verplichting van deze regeling zou ingevoerd worden op 1 juli, maar is ondertussen verschoven naar het najaar van 2015. Maar wij nemen nú actie, want de nood aan gezondheidszorg voor deze doelgroep laat niet op zich wachten", verduidelijkt OCMW-voorzitter Dirk De fauw.

Dat bleek klaar en duidelijk uit een omgevingsanalyse uit 2013, die peilde naar de toegankelijkheid van de eerstelijnszorg in de Brugse regio. Een belangrijke conclusie was dat de gezondheidszorg in de eerste lijn voornamelijk uitgesteld wordt door een tekort aan financiële middelen. Het gaat dan niet alleen over de huisarts, maar ook kinesitherapie, een tandartsbezoek, aankoop medicatie, … "We hebben ook vastgesteld dat de toepassing van deze sociale derdebetalersregeling sterk onder het Vlaamse gemiddelde lag. Dit was bovendien nog lager in de wijken met een hoog risico op kansarmoede, waar er net meer rechthebbenden wonen. We hopen die mensen te bereiken met onze campagne", aldus De fauw.

De bedoeling van de campagneaffiche is om de toepassing van de sociale derdebetalersregeling te verhogen. De affiche is opgebouwd rond de klever van het ziekenfonds, een herkenbaar element voor de patiënt. Ze wordt verspreid naar alle huisartsen in Brugge, zodat zij die in hun wachtzaal kunnen ophangen. De folder bevat uitleg over het Globaal Medisch Dossier en de verhoogde tegemoetkoming en wordt verspreid in de wachtzalen van de huisartsen, maar ook in alle welzijnsorganisaties in Brugge: het Sociaal Huis, crisisopvang, CAW, ziekenfondsen, de verenigingen waar armen het woord nemen, …

"Al het campagnemateriaal werd onder handen genomen door de werkgroep Duidelijke en Eenvoudige Taal. De medewerkers hebben deze complexe materie vertaald naar een duidelijke en beknopte inhoud, die voor iedereen verstaanbaar is. Zo hopen we zo veel mogelijk mensen te bereiken", besluit de OCMW-voorzitter.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 
Er zijn nog geen reacties toegevoegd.

Agenda

    Momenteel geen agendaitems beschikbaar.

archief: