Surfclub Icarus moet blijven

geplaatst op vrijdag 02 oktober 2015

Met het nieuw provinciaal uitvoeringsplan zou Surfclub Icarus in Zeebrugge eindelijk rechtszekerheid krijgen. De partij Groen en de West-Vlaamse Milieufederatie vechten dit nieuwe PRUP evenwel aan. Dirk De fauw nam het in de Provicieraad op voor Icarus.

Reactie op tussenkomst GROEN en West-Vlaamse Milieu-federatie .

Ook wij hebben kennis genomen van het schrijven van de West-Vlaamse Milieufederatie over het PRUP STRAND en DIJK BRUGGE WEST en in het bijzonder over de surfclub  ICARUS in Zeebrugge.

Wij kunnen echter het standpunt van de WVMF helemaal niet bijtreden.

Het wordt de hoogste tijd dat er nu eens rechtszekerheid wordt geschapen voor de vele vrijwilligers en de vele leden van de zeer bloeiende surfclub te Zeebrugge .

We mogen immers niet vergeten dat zij met toestemming van de overheid een clubhuis gebouwd hebben op een plaats waar zij voor niemand echt storend zijn, op het einde van de zeedijk weg van de bebouwing, weg van de strandcabines .

Het is inmiddels 15 jaar geleden dat de Provincie de opdracht kreeg op een planningsproces op gang te brengen rond strandconstructies.  Het was ere-gedeputeerde Patrick Van Gheluwe die in overleg met de gemeentebesturen een voorstel heeft gedaan om vast te leggen wat, waar kan.

Toen dit werk af was en de zegen had gekregen van de Provincieraad werd de raad teruggefloten door de toenmalige minister van Ruimtelijke Ordening met melding dat de Provincie zich niet mocht uitspreken over de zones die aangrenzend waren aan natuurgebieden.

Zo kwamen zowel de surfclub in Knokke al deze in Zeebrugge in het midden van een storm terecht.

Voor Knokke is er inmiddels een oplossing.  Voor Zeebrugge zou er nu een einde kunnen komen aan jaren van onzekerheid.

De WVMF doet m.i. zinloze voorstellen :

  • Breek de surfclub af en bouw hem 200 meter verder weer op voor de bebouwing.

  • Fusioneer met de 2,2 km verder gelegen surfclub van Blankenberge.

Dit tart elke verbeelding,  het strand is er voor iedereen en niet enkel voor de sternen, de meeuwen.  Recreatief medegebruik brengt geen schade toe aan de natuur.

Wie in het erbij gelegen natuurgebied van de fonteintjes wandelt – uiteraard met natuurgids – kan niets zien noch horen van wat zich in en rond de surfclub afspeelt.

Het laatste voorstel om de locatie te behouden maar mits een nieuw  PRUP met echte en voldoende natuurcompensaties is voor ons ook niet haalbaar.  

Onze kust is slechts 65 km lang.  Toerisme, economie en ecologie moeten er elk hun plaats hebben.  Dat er nu weer geëist wordt dat er compensaties worden verleend voor iets wat er reeds 20 jaar met goedkeuring van de overheid staat is niet aanvaardbaar.

Wij stellen dan ook voor om het PRUP STRAND en DIJK BRUGGE WEST integraal goed te keuren en ik durf de hoop uit te spreken dat de vele beoefenaars van de watersport in Zeebrugge nu eens met rust gelaten worden en niet verder genoodzaakt zijn zich te verdedigen in diverse procedures.

Dirk De fauw
Provincieraadslid.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 
Er zijn nog geen reacties toegevoegd.

Agenda

    Momenteel geen agendaitems beschikbaar.

archief: