Ziekenhuisnetwerkovereenkomst AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV en AZ Sint-Augustinus Veurne

geplaatst op donderdag 15 oktober 2015

Het AZ Sint-Augustinus Veurne en het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV hebben al een jarenlange traditie van samenwerking in een aantal medische domeinen. De ondersteuning van het zorgprogramma oncologie door het inrichten van multidisciplinaire consulten en het uitwisselen van informatie en expertise zijn daar een concreet voorbeeld van. Tevens kunnen de artsen van het AZ Sint-Augustinus gebruik maken van gespecialiseerde functies binnen het AZ Sint-Jan. De cardiologen van AZ Sint-Augustinus voeren meer gespecialiseerde procedures bij hun eigen patiënten uit op de apparatuur van het AZ Sint-Jan (zoals coronaire interventies). Tenslotte organiseert de dienst hematologie van het AZ Sint-Jan op geregelde tijdstippen consultaties in het AZ Sint-Augustinus Veurne. Verder zijn er verkennende gesprekken aan de gang om ook op andere terreinen gelijkaardige samenwerkingen uit te bouwen. Voor hooggespecialiseerde zorg (tertiaire functie) wordt vanuit het AZ Sint-Augustinus preferentieel verwezen naar het AZ Sint-Jan, uiteraard rekening houdend met de vrije keuze van elke patiënt. Beide partijen ervaren en evalueren deze samenwerking als bijzonder positief. Dit leidt nu tot een toekomstgerichte en ambitieuze netwerkovereenkomst.

Het uitgangspunt van deze netwerkovereenkomst is de continuïteit van de zorg: de juiste zorg voor de juiste patiënt op de juiste plaats.

Het AZ Sint-Augustinus staat in voor de uitbouw van de regionale ziekenhuiszorg voor de bevolking van de Westhoek en dit in nauwe samenwerking met de huisartsen. De hooggespecialiseerde zorg (tertiaire zorg) wordt voor de regio aangeboden in het AZ Sint-Jan.

Deze vorm van samenwerking en interactie speelt bovendien in op de vraag van de Minister om zorgnetwerken uit te bouwen als onderdeel van een breder ziekenhuiszorgnetwerk in Noord West-Vlaanderen. De uiteindelijke doelstelling is om hierdoor beter te beantwoorden aan de behoeften van de regionale bevolking van de Westhoek, de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren en de beschikbare middelen voor de gezondheidszorg te optimaliseren. Om deze ambities te realiseren, worden de strategische doelstellingen van beide ziekenhuizen op elkaar afgestemd en verder ondersteund. Deze ziekenhuisnetwerkovereenkomst heeft tot doel afspraken te maken inzake samenwerking en taakverdeling, complementariteit, verwijzingen en wederzijdse ondersteuning op het vlak van:

•- medische en zorgactiviteit;
- investeringen of uitrusting;
- ondersteunende diensten (ICT, logistiek, administratie en - registratie, …);
- kwaliteitscontrole en -systemen (zoals accreditering en iso-normering);
- communicatie en transmurale samenwerking:
- samenwerking met derden.

Deze netwerkovereenkomst werd opgesteld met ondersteuning van de dynamiek van beide ziekenhuizen en met behoud van elkaars autonomie, identiteit, visie en missie. De ziekenhuisnetwerkovereenkomst heeft de juridische vorm van een contractuele verbintenis, weliswaar zonder afzonderlijke rechtspersoonlijkheid. Het gaat niet om een fusie noch om een groepering. Deze netwerkovereenkomst sluit andere vormen van samenwerking met derden geenszins uit. Deze netwerkovereenkomst en zijn uitvoeringsmodaliteiten worden bewaakt door een coördinatiecomité, een medische comité en een dagelijks bureau waarin beide partijen evenredig vertegenwoordigd zijn en die op systematische manier samenkomen.

Beide algemene ziekenhuizen zijn ervan overtuigd dat door deze vorm van geformaliseerde samenwerking iedere patiënt van de Westhoek aanspraak kan maken op de best mogelijke -kwalitatief hoogstaande - zorg in eigen regio.

 

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 
Er zijn nog geen reacties toegevoegd.

Agenda

    Momenteel geen agendaitems beschikbaar.

archief: