HUIS VAN HET KIND BRUGGE HAALT BANDEN AAN

geplaatst op vrijdag 15 april 2016

Als sinds eind 2014 verzamelt het Huis van het Kind Brugge alle Brugse spelers die zich bezighouden met preventieve opvoedingsondersteuning en preventieve gezinshulp. Hiermee werd ingespeeld op de nood aan een betere stroomlijning, waardoor ouders, kinderen en jongeren nog beter ondersteund kunnen worden. Om de onderlinge contacten te onderhouden, kwamen de partners van het Huis gisteren samen voor een netwerkmoment. "Als ze elkaar kennen, verloopt een doorverwijzing niet alleen gerichter, maar ook warmer", verklaart OCMW-voorzitter De fauw het belang van dit moment.

Het initiatief voor de oprichting van het Huis van het Kind Brugge kwam zo’n anderhalf jaar geleden van de Opvoedingswinkel Regio Brugge, in navolging van gelijkaardige initiatieven in andere Vlaamse steden en gemeenten. Tot op vandaag is de coördinatie ervan in handen van de Opvoedingswinkel, die dus slechts een van de vele partners is binnen dat samenwerkingsverband. "Samen denken zij na over de noden en uitdagingen van de toekomst en trachten zij ook uit te zoeken hoe die samen aangepakt kunnen worden", zegt voorzitter De fauw.

Een van de eerste zichtbare resultaten van die gezamenlijke oefening, zijn initiatieven die inzetten op ontmoeting. Voorzitter De fauw: "Zowel Kind en Gezin, de Opvoedingswinkel als het CLB hebben elk voorzien in laagdrempelige plekken die in de eerste plaats ouders met elkaar samenbrengen, waar ze steun vinden en ervaringen kunnen uitwisselen."

Toch stellen ouders ook regelmatig vragen aan opvoedingsprofessionals. Maar dat doen ze wel op de plaatsen waar ze zo al komen. "Halen ze hun kind af bij de opvang en hebben ze een vraag, dan wordt ze aan de kinderbegeleider gesteld. Komen ze hun kind afhalen aan de schoolpoort, dan spreken ze een leerkracht aan", aldus voorzitter De fauw. "Zij kunnen veel vragen beantwoorden, maar toch is een doorverwijzing soms noodzakelijk."

"Om zo’n doorverwijzing zo gericht mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk dat iedereen binnen het Huis elkaars diensten en vooral elkaar beter leert kennen", gaat voorzitter De fauw verder. "Dan kan er ook meteen naar specifieke personen worden doorverwezen, wat dus niet alleen voor een efficiëntere, maar ook voor een warmere dienstverlening zorgt. Daarin ligt de waarde van dit netwerkmoment."

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 
Er zijn nog geen reacties toegevoegd.

Agenda

    Momenteel geen agendaitems beschikbaar.

archief: