WZC TER POTTERIE EN WOONHUIS DE ZEVEN GAVEN OFFICIEEL GEOPEND

geplaatst op dinsdag 03 mei 2016

Een maand nadat de eerste bewoners hun plaats innamen in woonzorgcentrum (WZC) Ter Potterie en woonhuis De Zeven Gaven, werd de nagelnieuwe infrastructuur vandaag officieel geopend. Dat gebeurde in aanwezigheid van heel wat genodigden, waaronder Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen en Brugs burgemeester Renaat Landuyt. Ook OCMW-voorzitter Dirk De fauw was uiteraard aanwezig. "Zowel de gebouwen als de zorg die erin verleend wordt, zijn van hoogstaande kwaliteit", zegt hij niet zonder enige trots.

De site waar de nieuwbouw is opgetrokken draagt een eeuwenlange zorggeschiedenis met zich mee. Al in de dertiende eeuw vestigden Augustinessenzusters zich hier om zorg te verlenen aan pelgrims, arme zieken en ouderen. Over een periode van meer dan 700 jaar vonden er natuurlijk talloze bouw- en verbouwingswerken plaats. En ook recent drongen die zich op. "Tot vijf jaar geleden stond hier een WZC dat dateerde uit de jaren 70, maar het was duidelijk dat het niet meer voldeed aan de huidige normen op het vlak van veiligheid, isolatie en energiezuinigheid. Bovendien zette het verouderde gebouw ook een rem op de zorgkwaliteit", licht voorzitter De fauw toe.

Die nood aan moderne infrastructuur resulteerde in een gebouw waarvan alle vleugels zowel op bouwtechnisch als architecturaal vlak gezien mogen zijn. "Er liggen onder meer zonnepanelen op het dak, maar die zijn zo geïntegreerd dat ze nauwelijks opvallen. Dat komt omdat we er op deze locatie in de binnenstad anders geen toestemming voor hadden gekregen. Om diezelfde reden is er ook gekozen voor traditionele materialen en hellende daken, zodat de nieuwbouw opgaat in het stadsweefsel", aldus voorzitter De fauw.

Vanzelfsprekend was er ook aandacht voor de zorg zelf bij het ontwerp. De 121 kamers zijn ruim en hebben ieder een inloopdouche. Ook de gangen en deuren zijn breed, met voldoende ruimte voor rolwagens. Zo werd ingespeeld op de toenemende zorggraad van de bewoners. Voorzitter De fauw: "Zorg anno 2016 wordt zo mogelijk gemaakt. Al is de infrastructuur uiteraard maar de eerste stap. Om er ook werkelijk een thuis van te maken, is de omkadering van minstens even groot belang. De visie die hier, en in de vijf andere WZC’s van het OCMW, gehanteerd wordt, is er een gebaseerd op een persoons- en belevingsgerichte aanpak."

 

Een bijzonderheid aan het nieuwe WZC is de afdeling De Molens, waar senioren met een mentale beperking zullen wonen. Omdat deze groep mensen om extra zorg vraagt, zijn ze daar beter op hun plaats dan binnen een gewone voorziening voor hun specifieke doelgroep. "Maar om hen helemaal thuis te laten voelen binnen het WZC is er wel een activiteitenwerking op maat en heeft het personeel een bijzondere vorming gevolgd", vult voorzitter De fauw aan. "Toch is het de bedoeling dat ouderen met én zonder beperking zoveel mogelijk samenleven, als één gemeenschap."

Behalve De Molens herbergt de site nog een vleugel die zich richt op gehandicaptenzorg. Woonhuis De Zeven Gaven maakt geen deel uit van het WZC, maar van voorziening De Nieuwe Notelaar, dat ernaast ligt. Het is gelegen in een oude vleugel, die gespaard is door de sloopmachines, omwille van zijn architecturale waarde – ook in het WZC is er nog zo’n authentieke vleugel. "De Zeven Gaven is op termijn specifiek bestemd voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. Op dit moment verblijven hier zeker nog tot

2020 mensen met een verstandelijke beperking, die ook extra zorg vragen omwille van hun leeftijd. Zij zitten hier in afwachting van een nieuwe woonplaats die in het voormalige WZC Sint-Clara komt, dat pas gesloten is. Ondertussen krijgen ze de beste zorgen, in een ruimte die vanbinnen heel erg gemoderniseerd is", geeft voorzitter De fauw aan.

Om deze hedendaagse infrastructuur te realiseren, werd er zo’n 38 miljoen euro geïnvesteerd in de gehele site van Ter Potterie. Daarvan ging 33 miljoen naar het woonzorgcentrum en 4,8 miljoen naar het woonhuis. Dat geld kwam deels van subsidies. Zo bracht het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden 1,2 miljoen aan voor het woonhuis en 8 miljoen voor het WZC. Met een toelage van 600.000 euro kon het WZC eveneens rekenen op steun van de provincie West-Vlaanderen. En ook de stad Brugge heeft met zijn jaarlijkse subsidie voor de gehele OCMW-werking indirect bijgedragen aan de nieuwbouw.

"De investeringen die hier gedaan zijn, samen met al degene die er nog aan komen voor de vele werken in de nabije toekomst, maken in elk geval duidelijk dat we in Brugge belang hechten aan een sterke openbare zorgsector. Die kan in de almaar commerciëler wordende ouderenzorg immers een belangrijke regulerende rol spelen, zodat het verblijf in een WZC ook voor de minder bemiddelde Bruggeling betaalbaar blijft", benadrukt voorzitter De fauw tot slot.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 
Er zijn nog geen reacties toegevoegd.

Agenda

    Momenteel geen agendaitems beschikbaar.

archief: