DRINGEND BIJKOMENDE PARKINGS NODIG

geplaatst op maandag 29 mei 2017

Dirk De fauw neemt kennis van de cijfers over de bezettingsgraad van de parkings in Brugge en stelt ook met genoegen vast dat er meer ondergronds wordt geparkeerd.  Toch zijn elke zaterdag alle ondergrondse parkings totaal volzet.  Vorige zaterdagen stonden wagens in file zowel in de richting Bloedput als in de richting Unescorotonde . Dit schept niet alleen een bijzonder gevaarlijke situatie maar zorgt ook voor veel ongenoegen bij bezoekers van de stad.  Als je op een zaterdag uren een parking moet zoeken kom je niet meer terug. Gezien de uitbreiding van de ondergrondse parking van 't Zand slechts in 2020 zal starten moet er nu dringend werk gemaakt worden van bijkomende parkings die op korte termijn kunnen gerealiseerd worden.

Dirk De fauw wijst daarbij naar de parking aan de Baron Ruzettelaan - gronden van de Vlaamse gemeenschap waarmee inmiddels een akkoord is, maar ook zijn voorstel om een parking aan te leggen op de hoek Dampoortstraat/Zuidervaartje wordt herhaald. Ook de parking Waggelwaterstraat - gronden zijn stadseigendom - kunnen onmiddellijk gerealiseerd worden.  Deze parking is om de 10 minuten verbonden met een bus naar het centrum.  Hier zou zelfs kunnen geëxperimenteerd worden met een eigen rechtstreekse (elektrische-) kleine bus die Bruggelingen en bezoekers via de Ezelstraat tot aan de Markt, Zand en Station kan brengen en terug. En dit aan een hoge frequentie. Hiervoor zijn ook budgetten voorzien in het stadsbudget.
 
Voor de lokale handel is het belangrijk, zoals ook reeds aangehaald in de laatste gemeenteraad, dat er niet alleen kortparkeren in de deelgemeenten is, maar ook in de binnenstad.
 
Dirk De fauw dringt ten slotte aan om de communicatie rond het parkeren te versterken. Zo is het nu reeds mogelijk om je parkeerduur in de binnenstad na 2 uur te verlengen, maar te veel mensen weten dit nog niet.
 
Dit alles is dermate zonneklaar dat met de beslissingen zelfs niet moet gewacht worden tot de evaluatie van het parkeer- en mobiliteitsplan in de vakantie. Daarover moeten dringend beslissingen genomen worden. 
plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 
Er zijn nog geen reacties toegevoegd.

Agenda

    Momenteel geen agendaitems beschikbaar.

archief: