ESF project ’Brugge(n) voor jongeren werkt!’

geplaatst op woensdag 18 oktober 2017

In de signaalnota 2016 van ‘Brugge(n) voor jongeren’ werd reeds aangehaald dat de maatschappelijk kwetsbare jongeren niet of onvoldoende voorbereid zijn op werk. Een aantal oorzaken hiervan werden reeds opgesomd :

Jongeren hebben geen correct beeld van het werk-leven, het ontbreekt hen aan elementaire arbeidsattitudes, ze zijn zich onvoldoende bewust van hun competenties, kunnen zich moeilijk verkopen op de arbeidsmarkt… Professionals zijn in het bijzonder bezorgd om die jongeren die onder de radar blijven en die, ondanks herhaalde oproepen, niet (terug) tot bij de VDAB geraken.

In samenspraak met ‘Brugge(n) voor jongeren’ tekende de dienst werkgelegenheid van de stad - en met succes- in op de Europees Sociaal Fonds-oproep "Begeleiding van maatschappelijk kwetsbare groepen".

Op 29/09/2017 werd het project met de naam ‘Brugge(n) voor jongeren werkt!’ goedgekeurd.

Het is een partnerschap geworden tussen de stad, OCMW Brugge, het jongerenteam van CAW Noord-West-Vlaanderen, Groep INTRO vzw en VDAB Brugge

De jury vond de sterke punten van het Brugse project: "Pluspunten zijn de vertrouwenspersoon, de integrale begeleiding en diverse partners, aandacht voor het individu en de multi problematiek waarmee kwetsbare jongeren kampen.

Het is een zeer sterk projectvoorstel, gedragen door een zeer sterk partnerschap: Stad Brugge, Groep Intro, CAW en OCMW voeren samen het project uit. Het partnerschap overtuigt in expertise en ervaring in het begeleiden van personen uit kwetsbare groepen."

Met dit project willen we kwetsbare jongeren tussen 18 en 25 jaar succesvoller begeleiden richting werk, door het creëren van cohesie bij begeleiders en installeren van nazorg. Deze kwetsbare jongeren liggen de stad nauw aan het hart. De Stad Brugge zet voor dit project een samenwerking op tussen verschillende begeleiders van kwetsbare jongeren, met als focus 'de weg naar de arbeidsmarkt'. Een jongere krijgt één coachteam doorheen het hele traject naar werk. Dit coachteam bespreekt de contactketenlijst en het dashboard van de jongere tijdens maandelijkse ronde tafels en stuurt bij waar nodig. Deze geïntegreerde aanpak garandeert persoonlijk maatwerk en een grotere kans op succes. Bovendien willen we met dit project het aantal ondernemingen dat jongeren kan begeleiden, uitbreiden door een vergoedingssysteem aan te bieden voor hun begeleiding.

Het project dat duurt van oktober 2017 tot eind 2018 , richt zich tot jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar die nog geen traject in het kader van tewerkstelling lopende hebben en moeizaam stappen zetten richting werk. Een coach gaat individueel en outreachend aan de slag met de jongeren. Hiervoor worden twee medewerkers , verbonden aan respectievelijk LOGiN en Groep INTRO, aangesteld.

In overleg met de partners wordt een traject op maat voor de jongeren uitgewerkt. Dat traject is uniek en divers, gaande van opbouw van vertrouwen tot talentontwikkeling, tot het opdoen van een eerste werkervaring, enzovoort. Er worden ook specifiek middelen vrijgemaakt om bedrijven te belonen die bereid zijn zogenaamde snuffelstages aan te bieden.

Via een integrale en persoonlijke aanpak willen we voor deze jongvolwassenen een succeservaring creëren in de richting van opleiding en tewerkstelling.

Heb je vragen over het project of wil je een jongvolwassenen aanmelden?

Neem contact op met Jeroen Slambrouck van LoGiN ( 0472/90 60 31 ) of Maarten Decuypere van Groep INTRO vzw( 0473/52 44 92)

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 
Er zijn nog geen reacties toegevoegd.

Agenda

    Momenteel geen agendaitems beschikbaar.

archief: