38 artikels

Crisishulp CAW anders georganiseerd

geplaatst op dinsdag 10 april 2018

Binnenkort ziet het aanbod crishulp van CAW Noord-West-vlaanderen er een stuk anders uit. We stappen af van een hoofdzakelijk residentiële benadering in de vorm van crisisopvang. We introduceren een totaalconcept van crisishulp, waarvan crisisonthaal - crisisinterventie - crisisbegeleiding - crisisopvang de vier belangrijke modules zijn.
De psychosociale crisis is het nieuwe uitgangspunt, al dan niet gelinkt aan een situatie van dak- of thuisloosheid. Crisismomenten zijn kantelmomenten. Ze houden een noodzaak aan verandering in. Door op het moment van de crisis in te grijpen voorkom je verdere escalatie. Je kan meer ingrijpende hulp, zoals residentiële opname, vermijden. Of je voorkomt dat de cliënt (en zijn context) afglijdt naar een chronisch verhaal.

Meer info:

Ruddershove 8
8000 Brugge
tel. 050 66 30 00
plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

KABARAVAN PROMOOT SOEP BIJ OCMW BRUGGE

geplaatst op woensdag 28 maart 2018

Goed nieuws voor OCMW-medewerkers die zin hebben in een lekkere kom soep: de KABAravan zal halt houden aan verschillende OCMW-locaties. Het startschot werd dinsdag gegeven, met een bezoekje aan de hoofdzetel. Hongerige medewerkers konden een beker bloemkoolsoep kopen voor 0,50 euro. Dit initiatief wil de werking van sociale kruidenier De KABA bekender maken.

De KABAravan is als mobiele sociale kruidenier een alternatief voor wie niet naar de winkel kan komen. Mensen die het financieel moeilijk hebben, kunnen in de KABA kwalitatieve producten kopen aan verminderde prijs, of zelfs gratis krijgen. Dat gebeurt na doorverwijzing en screening door een sociale dienst. “Toch bereikt de KABA niet iedereen. De winkel ligt in hartje Brugge en is moeilijk bereikbaar met het openbaar vervoer voor wie uit deelgemeenten of Zeebrugge komt. De mobiele sociale kruidenier is de oplossing. Naast een verkooppunt wil de mobiele KABA trouwens ook een ontmoetingspunt zijn. In de KABAravan kunnen de mensen een kop koffie of soep drinken en elkaar ontmoeten”, vertelt OCMW-voorzitter Dirk De fauw.

Die soep wordt gemaakt binnen KABAsta, een ander project van de sociale kruidenier. Leerlingen van De Kade en De Varens maken soep van groenten die we redden van de afvalberg. Iedere dag halen medewerkers van de KABA voedseloverschotten op bij grootwarenhuizen. Voorzitter De fauw:“De leerlingen van beide Brugse scholen gaan beurtelings aan de slag met de overschotten en toveren heel wat creatieve, culinaire bereidingen uit hun koksmuts.”

Met de soepverkoop wil de KABA inzetten op gezonde voeding en voedseloverschotten verwerken tot een waardevol eindproduct. Voor de klanten van de KABA is het een product met goeie prijs-kwaliteitsverhouding dat aan het basisaanbod wordt toegevoegd.

Normaal gezien is de soep enkel voor klanten van de KABA, maar voor de OCMW-medewerkers wordt er een uitzondering op de regel gemaakt, om hen te laten kennis maken met de werking van de sociale kruidenier. “De KABA mag zeker eens in de schijnwerkers gezet worden, want de cijfers liegen er niet om. Waar er in 2012, het eerste volledige werkingsjaar, ‘slechts’ 462 gezinnen over de vloer kwamen, bereikten we in 2017 niet minder dan 708 gezinnen. Deze cijfers bewijzen dat er in Brugge nood is aan dit initiatief en dat mensen die het moeilijker hebben, steeds makkelijker de weg vinden naar de winkel”, besluit De fauw.

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

‘Langer thuis in huis’ biedt senioren extra ‘thuiscomfort’

geplaatst op zaterdag 24 maart 2018

Zo lang mogelijk zelfredzaam blijven, in je vertrouwde omgeving kunnen wonen en maximale ondersteuning thuis krijgen. Het zijn de drie speerpunten van de dienst “Langer thuis in eigen huis” van zorgvereniging Mintus. Het pakket werd gisteren aan de pers voorgesteld.

“Met ‘Langer thuis in huis’ willen we de opname van senioren in een WZC zo lang mogelijk uitstellen”, verduidelijkt Mintus-voorzitter Dirk De fauw. “Een ergotherapeut komt bij de senior langs om te bekijken welke ingrepen of kleine aanpassingen er nodig zijn om comfortabel thuis te blijven wonen. Het kan gaan om een extra trapleuning, een handgreep in de douche of een hellend vlak om opstapjes in het huis te overbruggen.”

Het bezoek van een ergotherapeut is vrijblijvend en gebeurt altijd op verzoek van de senior. Voorzitter De fauw: “Vorig jaar legde de dienst zo’n 228 huisbezoeken af bij 87 verschillende cliënten. Naast zeer praktische ingrepen, geven we ook advies over ergonomie, een rugsparende houding of valpreventie. Wanneer er aanpassingen in de woning nodig zijn, helpen we bij de premie-aanvragen en de administratie.”

Nieuw is dat ‘Langer thuis in eigen huis’ nu ook een demokoffer ter beschikking heeft. “Bij een eerste huisbezoek van onze dienst is het voor senioren niet altijd duidelijk hoe een aanpassing of hulpmiddel er precies uitziet of gebruikt moet worden. De koffer laat toe om enkele elementaire hulpmiddelen te zien, te betasten en uit te testen: dat is een goeie zaak. Wie meer info wenst over dit aanbod of nood heeft aan een bezoek van onze ergotherapeut, neemt best contact op met de Lokale Dienstencentra van Mintus”, aldus nog voorzitter De fauw.

Langer thuis in eigen huis

T 050 32 68 88

dienstencentra-brugge@mintus.be

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

SVK BRENGT ENERGIEZUINIGE HUURWONING OP DE MARKT

geplaatst op zaterdag 24 maart 2018

Het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Brugge heeft een gerenoveerde energiezuinige woning ingehuldigd. In ruil voor heel wat voordelen, beslisten de privé-eigenaars om hun huis te laten verhuren door het Sociaal Verhuurkantoor. Het SVK verhuurt de woning dan voor een betaalbare prijs aan mensen met minder financiële mogelijkheden.

“Verhuren aan het Sociaal Verhuurkantoor heeft tal van voordelen. Je ontvangt altijd stipt de huur, zelfs als de woning niet verhuurd is of als de huurder niet betaald heeft. Het onderhoud wordt door het SVK uit handen genomen, denk maar aan het herstellen van kleine mankementen. Aangezien het SVK de woning inhuurt, is het ook verantwoordelijk om de woning aan het einde van het contract in de oorspronkelijke staat terug te geven. Daarnaast neemt het alle mogelijke administratieve taken op zich, zoals een brandverzekering afsluiten en het huurcontract en plaatsbeschrijving opmaken”, vertelt Dirk De fauw, voorzitter van het Brugse OCMW en de vereniging SVK.

Maar daar stopt het niet bij: als verhuurder heb je ook recht op verschillende premies en fiscale voordelen als je de woning renoveert. Bij een grote renovatie kan de eigenaar maar liefst 40% van de totale investeringen terugverdienen. Dat ondervonden ook Maria Dubaere en haar zoon Pieter-Paul Voet, eigenaars van de kersvers ingehuldigde woning. Ze hebben twee jaar lang aan hun woonst gewerkt. Er werden nieuwe ramen geplaatst met super isolerende beglazing, de elektriciteit werd vernieuwd en er werd centrale verwarming geïnstalleerd. Ze deden hiervoor een beroep op de opknappremie van Stad Brugge en de provinciale en Vlaamse renovatiepremie. “De dakisolatie werd dan weer geplaatst door de Energiesnoeiers Brugse Ommeland, met onder andere onze OCMW-vereniging De Schakelaar. Hierdoor kregen de eigenaars extra premies”, aldus De fauw.

Als fiscaal voordeel wordt het kadastraal inkomen bevroren voor een periode van negen jaar. De eigenaar geniet ook van een jaarlijkse Vlaamse belastingvermindering. Wie zijn woning laat verhuren door het SVK wordt trouwens niet belast op de werkelijke huuropbrengsten, maar enkel op het (geïndexeerde) kadastraal inkomen. Daarnaast geniet de verhuurder van een vermindering onroerende voorheffing.

SVK Brugge beheert 231 woningen, waarvan er 168 worden gehuurd op de private markt. De afgelopen 15 jaar slaagde het Sociaal Verhuurkantoor erin meer dan 400 huurders te huisvesten. Dat gebeurt op basis van een puntensysteem, waarbij het inkomen en de woonnood belangrijke criteria zijn. “Maar de nood aan betaalbare woningen blijft groot, ook in Brugge. Het geleverde werk is zeker niet niks. Helaas staan er nog altijd 1.500 kandidaat-huurders op onze wachtlijst. We hebben dus nog een hele weg af te leggen. Gelukkig ontdekken meer en meer private eigenaars wat het SVK voor hen kan betekenen. Door in zee te gaan met het Sociaal Verhuurkantoor kiezen zij als het ware voor een langetermijninvestering zonder risico. Het particuliere én publieke belang worden zo gediend, kortom: een echte win-winsituatie. Potentiële verhuurders mogen zich dus altijd melden”, onderstreept voorzitter De fauw.

 

Voor meer informatie over het Sociaal Verhuurkantoor:

 

Mark Vandenbossche – Maatschappelijk werker SVK

 

mark.vandenbossche@svk-brugge.be – tel. 050 32 74 10


plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Voorstelling actieplan ‘Vierkant tegen eenzaamheid’

geplaatst op vrijdag 23 maart 2018

Vorige zomer werd de Stad Brugge opgeschrikt door vier eenzame overlijdens.  Deze confronterende vaststelling was de aanleiding voor een actieplan ‘Vierkant tegen eenzaamheid’. Op 3 oktober 2017 werd met een 140-tal geïnteresseerden uit zeer diverse sectoren nagedacht over de invulling van dit actieplan tijdens de startconferentie ‘Vierkant tegen eenzaamheid’. Alle aanwezigen op deze startconferentie hebben mee nagedacht over de invulling van dit actieplan. De voorstellen van die dag zijn zoveel als mogelijk behouden en verwerkt in het actieplan. Dit actieplan stellen we vandaag voor en geven meteen aan waar we staan.

 

Het actieplan is opgebouwd rond vier krachtlijnen die al eerder werden voorgesteld

1.meten en weten

2. detecteren en signaleren

3. modereren en coördineren

4. sensibiliseren en mobiliseren

Onder elk van deze vier krachtlijnen hebben we vier concrete acties ondergebracht die ondertussen in uitvoering zijn of uitgevoerd zullen worden. Zo krijgen we een krachtig 4x4 antwoord op de vraag hoe we eenzaamheid in Brugge kunnen terugdringen.

 

Bedoeling is om elk van deze acties in de praktijk te brengen. Dit moet ons niet alleen helpen om eenzaamheid meteen aan te pakken. Het moet daarnaast ook lessen opleveren over hoe we dit thema ook in de toekomst verder kunnen aanpakken. We willen dan ook, zoals op de startconferentie aangekondigd, een vervolgconferentie ‘Vierkant tegen eenzaamheid’ organiseren eind oktober 2018.  Op deze conferentie willen we de resultaten van dit eerste actiejaar tegen het licht houden en inspiratie opdoen hoe we in Brugge verder rond dit thema actief kunnen blijven.

Vandaag willen we een overzicht geven van de zestien actiesdie opgenomen zijn in het actieplan. Er werd een handige folder ontwikkeld die een overzicht geeft van deze acties en die meteen een affiche vormt die gebruikt kan worden om dit actiep

Krachtlijn 1: meten en weten

Met deze eerste krachtlijn willen we beter zicht krijgen op de problematiek in Brugge: hoeveel mensen worden getroffen? Wat is hun profiel? Welke oorzaken kunnen we onderscheiden? Op de startconferentie van 3 oktober kwam al naar voor dat iedereen kan worden geconfronteerd met eenzaamheid en isolement.  Toch zijn er een aantal risicofactoren die de kans op eenzaamheid vergroten: alleenstaand zijn, ouderdom, armoede en van vreemde afkomst zijn. 

 

ACTIE 1: een beter beeld krijgen van de buurten en bewoners die kwetsbaar zijn

Via deze actie brengen we samen met het steunpunt Sociale Planning van de Provincie de kwetsbare gebieden in Brugge in kaart. Voor Brugge zijn de meest kwetsbare gebieden Sint-Pieters, Zeebrugge en de binnenstad. Daarop willen de Stad en OCMW verder inzetten met een buurtgerichte aanpak. Daarnaast zijn er natuurlijk nog vele kleinere kernen waar er een grotere aanwezigheid is van een alleenstaande, oudere/of armere bevolking waar we aandacht willen geven aan de problematiek van eenzaamheid.

 

ACTIE 2: aftoetsen van het actieplan bij relevante ervaringsdeskundigen

Dit actieplan is heel interactief en cocreatief tot stand gekomen: 140 mensen hebben mee nagedacht tijdens de startconferentie. Om voeling te blijven houden met de complexe realiteit van eenzaamheid zullen we dit actieplan regelmatig terugkoppelen naar relevante organisaties: de Brugse dialoogtafels met armoedeverenigingen, de seniorenraad, de jeugdraad, het netwerk ‘Brugge(n) voor jongeren’ en het netwerk ‘Brugge warme stad’.

 

ACTIE 3: denkoefening ‘Wat is eenzaamheid?’ in samenwerking met ervaringsdeskundigen

Om nog beter te begrijpen hoe eenzaamheid en isolement ontstaan en opgevangen kunnen worden, zullen ervaringsdeskundigen mee nadenken over wat eenzaamheid voor hen betekent en wat kan helpen om eenzaamheid tegen te gaan. De vzw Wieder start alvast zo’n denkoefening met mensen in armoede.  Deze oefening vullen we waar mogelijk aan met andere getuigenissen.

 

ACTIE 4: één centraal meldpunt om eenzaamheid en isolement te melden

De vraag naar één centraal meldpunt was tijdens de startconferentie overduidelijk: één nummer waar mensen in eenzaamheid terechtkunnen. De Stad Brugge en het OCMW wilden niet in de val trappen om opnieuw een zoveelste apart telefoonnummer in het leven te roepen, integendeel. Eenzaamheid is een zaak van iedereen en moet dus ook zo gemakkelijk mogelijk te melden zijn. Daarom werd gekozen om het bestaande algemeen meldnummer van Brugge uit te rusten om ook meldingen van eenzaamheid en isolement op te vangen.  De achterliggende opvolging werd uitgetekend zodat deze meldingen door de juiste diensten van Stad en OCMW of Mintus behandeld worden.

Het centrale meldpunt 050/44 8000 is bereikbaar elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur. Het meldpunt is ook bereikbaar via de website van de Stad Brugge www.Brugge.be/meldpunt. Dit meldpunt moet voor zowel de Bruggelingen als voor de professionele krachten een kanaal zijn om signalen van eenzaamheid te melden. We willen iedereen dan ook oproepen om zelf in de buurt of de directe omgeving mee alert te zijn voor isolement en eenzaamheid en dit te melden.  

Geval per geval wordt onderzocht hoe er best gereageerd wordt en wat er kan worden gedaan om eenzaamheid of isolement te verminderen.

 

Dit centraal meldnummer zullen we promoten: er werd een ‘frigo’magneet gemaakt met daarop het centrale meldnummer en ook nog een aantal andere bruikbare telefoonnummers. Zo kan in geval van dringende tussenkomst en sterk verontrustende vaststellingen best meteen de lokale politie (050 44 88 44) of de 112 verwittigd worden. Ook het OCMW blijft met haar sterke zorgnetwerk beschikbaar voor signalen op 050 32 7000. Ook het nummer 106 van teleonthaal werd toegevoegd: zij bieden een luisterend oor aan al wie daar nood aan heeft.

De frigomagneet zal bezorgd worden via diverse kanalen, onder andere via de maaltijdbezorgers van het OCMW, de thuiszorgers. Ook in het Huis van de Bruggeling zal de magneet te verkrijgen zijn.

 

 

Krachtlijn 2: detecteren en signaleren

 

Niemand loopt te koop met zijn eenzaamheid en dus zal het belangrijk zijn om voldoende tentakels te hebben die eenzaamheid detecteren. Ook hier hebben we vier concrete acties om dit vorm te geven.

 

ACTIE 5: de telefoonketting stimuleren

Een eenvoudige manier om eenzaamheid en isolement te detecteren is mensen opnemen in een zogenaamde telefoonkettingen: dagelijks belt A naar B en B naar C enzovoort. Waar de ketting breekt, gaat het signaal naar wie de telefoonketting beheert. We willen iedereen in Brugge stimuleren om aan de slag te gaan met deze eenvoudige techniek. Ook het OCMW plant een aantal nieuwe telefooncirkels.  Ook de Mutualiteiten (o.a. Bond Moyson) willen experimenteren met deze techniek.

 

ACTIE 6: experimenteren met nieuwe technologieën om eenzaamheid te detecteren. 

Het OCMW van Brugge wil nieuwe technologieën inschakelen om de detectie van eenzaamheid te versterken. Er loopt een onderzoek naar een mogelijk proeftraject om een tiental risico-ouderen met dit instrument op te volgen.

 

ACTIE 7: de 85+ bevraging

Om een goed beeld te krijgen op een belangrijk risicogroep willen we alle 85-plussers bevragen op hun risico op eenzaamheid en isolement. Daarvoor willen we vrijwillige senioren het pad opsturen om deze bevraging te helpen realiseren. Dit wordt waar mogelijk gekoppeld aan de bestaande peperkoekenactie, die nu al vanuit de Dienst Welzijn wordt georganiseerd.

ACTIE 8: alerte deurprofessionals

Heel wat professionals komen aan of voorbij de deur en kunnen zo helpen eenzaamheid en isolement te detecteren. Om deurprofessionals alerter te maken voor deze problematiek wordt een vorming georganiseerd. Nog voor de zomer zullen gemeenschapswachten een vorming hierin krijgen, later volgen de wijkinspecteurs van de lokale politie. Ook voor maaltijdbedelers van het OCMW en thuiszorgers wordt onderzocht of zo’n vorming mogelijk is.

Krachtlijn 3: modereren en coördineren

 

Stad en OCMW willen de vele lokale actoren verbinden: er bestaan al tientallen initiatieven en organisaties die een bijdragen kunnen leveren aan het tegengaan van eenzaamheid en isolement. Daar waar mogelijk, wenselijk en haalbaar willen Stad en OCMW een tafel vormen en samenbrengen.

 

ACTIE 9: Brugs Charter Vierkant tegen eenzaamheid

Alle Bruggelingen, Brugse instellingen en organisaties willen we uitdagen om zich uit te spreken: ‘Vierkant tegen eenzaamheid’. Met de ondertekening van een Charter willen we bewustwording realiseren en openheid tot samenwerking rond dit thema stimuleren.

 

ACTIE 10: betere afstemming van de professionele thuiszorg en partners in eerstelijnszorg

Met het Samenwerkingsverband Eerste Lijn (SEL) en het Trefpunt Zorg wordt onderzocht hoe er sterker samengewerkt kan worden voor de eerste lijn rond het thema eenzaamheid en isolement. Een eerste voorstelling van het actieplan wordt alvast enthousiast onthaald.

 

ACTIE 11: buurtzorgnetwerk in Brugge sterker maken

De buurt is een ideale vertrekbasis om ook rond eenzaamheid succesvol te zijn.  Naast het versterken van buurtactiviteiten wil de Stad Brugge en OCMW ook de samenwerking tussen buurtprofessionals én buurtbewoners versterken. Op basis van de analyse van het Steunpunt Sociale Planning willen we zogenaamde buurtzorgnetwerken ontwikkelen in Sint-Pieters, binnenstad (omgeving Langestraat) en Assebroek.

ACTIE 12 de vierkante tafels van Brugge

De ‘Langste tafel’ is een initiatief van Bond Zonder Naam en Samenlevingsopbouw vzw om verbondenheid in de buurt te stimuleren. In Brugge werd eind september 2017 een succesvolle versie hiervan georganiseerd. Dit jaar maken met de ‘Vierkante tafels van Brugge’ een Brugse variant op deze langste tafel. We dagen buurtcomités en organisaties uit om in de week van de verbondenheid een dergelijke ‘vierkante tafel van Brugge’ te organiseren. Ook de Stad Brugge en het OCMW zullen samen met diverse partners zo’n ‘Vierkante tafel van Brugge’ organiseren: vierkant tegen eenzaamheid.

 

Krachtlijn 4: sensibiliseren en mobiliseren

Het uiteindelijke doel van het hele actieplan is dat Bruggelingen en professionals gevoelig zijn en aandacht hebben voor de thematiek van eenzaamheid en isolement en waar nodig, mogelijk en wenselijk tot actie overgaan.

 

ACTIE 13 campagne ‘Vierkant tegen eenzaamheid’ brengen we regelmatig onder de aandacht

Via dit persmoment willen we aandacht trekken op het actieplan en de rol van de Bruggelingen en Brugse organisaties hierin. We zullen ook regelmatig via het stadsmagazine BIS en de websites van Stad en OCMW het actieplan onder de aandacht brengen. Er is al een tijdje een Facebookpagina ‘Vierkant tegen eenzaamheid’ actief waarop we regelmatig informatie posten én waarop heel wat reacties komen van allerlei geïnteresseerden.

ACTIE 14: buurtcomités blijven ondersteunen en waarderen en uitdagen om ook met burenhulp aan de slag te gaan

Om de band met de buurtbewoners te versterken, blijven de Brugse buurtcheques een uitstekend middel om activiteit voor, door en met buurtbewoners te stimuleren. Dit zetten we onverminderd voort in 2018. In het kader van dit actieplan zullen we deze buurtcomités ook uitdagen om een stap verder te gaan dan een buurtfeest. We zullen buurtcomités uitdagen om aan de slag te gaan met ‘Burenhulp’: kleine acties om buren te stimuleren elkaar te helpen bij kleine hulpvragen. Dit komt niet alleen sociale cohesie ten goede, het kan ook helpen om eenzaamheid te detecteren en aan te pakken.

 

ACTIE 15: buurtbanken om het kleine ontmoeten in de buurt te versterken

Op de startconferentie van 3 oktober 2017 was er een grote vraag naar meer ontmoeting in de buurt door een simpele bank op straat. De Stad blijft investeren in een kwaliteitsvol openbaar domein waarbij ontmoeten gestimuleerd wordt, bijvoorbeeld bij de heraanleg van ’t Zand. Maar ook buurtcomités en andere geïnteresseerden willen we uitnodigen en uitdagen om zelf ook dit soort ontmoetingspunten te organiseren. Via de Brugse Buurtcheques en de Buurtoppepper kunnen buurtcomités zélf een buurtbank maken en deze een plaats geven in de buurt. We werken hiervoor samen met House of Time, een jongerenproject i.k.v. Triënnale 2018.

ACTIE 16: via een nieuwe website www.brugge.be/vrijwilligerswerk stimuleren we vrijwilligerswerk in de buurt

Om Bruggelingen uit te dagen om zelf ook de handen uit de mouwen steken, heeft de Vrijwilligerscentrale een nieuwe webtool ontwikkeld om vrijwilligerswerk in de buurt te stimuleren. Via www.brugge.be/vrijwilligerswerk kan men op zoek gaan naar vrijwilligerswerk in de buurt. Men kan ook een profiel op de website achterlaten zodat organisaties die werken rond eenzaamheid en burenhulp deze vrijwilligers gemakkelijker kunnen vinden.

 

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

INTAKE OCMW IN ZEEBRUGGE

geplaatst op donderdag 15 maart 2018

Vanaf mei 2018 zal de dienst intake van het OCMW Brugge elke week een zitdag houden in Zeebrugge.

WAT

wat is de dienst intake? De dienst intake is het eerste aanspreekpunt van het OCMW voor iedereen die gebruik wil maken van de diensten van het OCMW

 

 

 

Waarvoor kan je er terecht?

 aanvraag leefloon

 aanvraag financiëe hulp ( bvb. installatiepremie, tussenkomst in de medische kosten,…)

 aanvraag referentieadres

 aanvraag verminderd tarief kinderopvang

 hulp bij dakloze situaties

 aanvraag tot het bekomen van materiëe hulp

(voedselpakket, klusjes in huis, kledij)

 algemene informatie en doorverwijzing

WAAR - De zitdag gaat door in d’Oude Stoasie, dienstencentrum, Venetiestraat 1 te 8380 Zeebrugge

WANNEER

Elke donderdagvoormiddag tussen 9u en 11u30, zonder afspraak.

De eerste maal op donderdag 3/05/2018. Op 10/05/2018 ( OLH. Hemelvaart) is er geen zitdag!

WIE - De zitdag wordt afwisselend gehouden door de volgende maatschappelijk werkers :

Inge Carels Jasmien De Visch Maureen Houckx

050/327764 050/327769 050/327761

inge.carels@ocmw-brugge.be jasmien.devisch@ocmw-brugge.be maureen.houckx@ocmw-brugge.be

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

UITBREIDING VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING

geplaatst op vrijdag 09 maart 2018

De komende jaren breidt de Vlaamse sociale bescherming uit.

Heel recent zijn de benamingen van diverse tegemoetkomingen gewijzigd in zorgbudgetten.

Een zorgbudget is een maandelijkse tegemoetkoming voor mensen die veel zorg nodig hebben.

- Een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden van € 130,00 per maand, voor ouderen die in een WZC verblijven of mensen die thuis veel ondersteuning nodig hebben.

(oude benaming: de zorgverzekering)

- Een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood van max 571 euro/maand.

(oude benaming: Tegemoetkoming hulp aan bejaarden)

Dit zorgbudget is afhankelijk van je zorggraad alsook van je financiële middelen.

- Een zorgbudget voor mensen met een handicap van 300 euro/maand.

Dit wordt toegekend aan zowel kinderen als volwassenen met een mentale of fysieke beperking die aan bepaalde voorwaarden voldoen.

(oude benaming: basisondersteuningsbudget)

Een aanvraag voor een van deze zorgbudgetten kan door betrokkene zelf online ingediend worden.

Indien hulp nodig kan men in eerste instantie bij het ziekenfonds terecht.

Voor meer info: www.vlaamsesocialebescherming.be

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 

Site Ter Potterie zet deuren open op Dag van de Zorg

geplaatst op woensdag 07 maart 2018

Op 18 maart zet de site van Ter Potterie in hartje Brugge de deuren open, naar aanleiding van Dag de Zorg. De site van Mintus biedt zorg en ondersteuning aan senioren en volwassenen met een beperking.

Mintus-voorzitter Dirk De fauw: “Het unieke is dat Ter Potterie drie zorg- en huisvestingsprojecten bundelt. Woonzorgcentrum Ter Potterie is een thuis voor 121 senioren, De Nieuwe Notelaar richt zich tot mensen met een niet-aangeboren hersenletsel die er wonen en op bezoek komen. In De Zeven Gaven wonen dan weer senioren met een beperking. Alle bewoners en bezoekers kunnen vrij op de campus bewegen.”

Tijdens de Dag van de Zorg kunnen bezoekers een kijkje voor en achter de schermen van Ter Potterie nemen. “We hebben een programma uitgewerkt onder het motto ‘voor elk wat wils’, gaat De fauw verder. “Zo zijn er rondleidingen op de site, infosessies over ‘De ontschotting van de zorg’ en over het zorgaanbod van Mintus, live muziek en ‘Het Speciaal Salon’. In dat salon zullen bewoners van De Nieuwe Notelaar en De Zeven Gaven verwenkoffie serveren aan de bezoekers.”

Ook de kunstwerken op de site Ter Potterie staan op 18 maart in de kijker. Maarten Schaubroeck ontwierp “De Zusters Augustinessen” en een zitbank uit hout en staal: bezoekers kunnen er even verpozen. In de binnentuin staat ‘Noli mi tangere II’ van Luc Van Soon, dat de breekbaarheid van mensen en het belang van de zorg onderstreept.

“Wie op de Dag van de Zorg langskomt, kan de kunstwerken en “het interieur’ van Ter Potterie naar hartenlust ontdekken. Bezoekers zien ook de medewerkers aan de slag en zijn getuige van hoe we met Mintus dagelijks kwalitatieve zorg op maat bieden aan Brugse senioren. Onze slogan luidt niet voor niets ‘zorg met een plus’. Op de Dag van de Zorg zetten we die plus extra in de verf”, aldus nog voorzitter Dirk De fauw.

Dag van de Zorg

18 maart 2018 – 10:00 u tot 17:00

Site Ter Potterie

Peterseliestraat 21

8000 Brugge

Opgelet: Het Speciaal Salon kost € 7 en is een activiteit waarvoor u moet reserveren. Dat kan via info@onshuisbrugge.be of op 050 32 71 90

plaats een reactie bekijk reacties
mail print
tweet
Naam Email
Surname
 
Bericht
 
 
38 artikels

archief: